Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά

Παράταση προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως 04/06/2018
Έναρξη Μαθημάτων: 11/06/2018

Δωρεάν Προγράμματα με την εγγραφή σαςΕπισκόπηση

Το πρόγραμμα «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» απευθύνεται σε άτομα που φιλοδοξούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τη λογιστική, την τραπεζική, την ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον.
Δομή

Η δομή του προγράμματος «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενών μας στα παρακάτω αντικείμενα:
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική
  • Οικονομικά της Επιχείρησης
  • Οικονομικά της Αγοράς
  • Τραπεζική Λειτουργία και Διοίκηση
  • Διεθνής Τραπεζική
  • Μεταβολές της Τεχνολογίας & Νέες Τραπεζικές Λειτουργίες
Η διδασκαλία των Προγραμμάτων συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (καθημερινές τα απογεύματα και τα πρωϊνά του Σαββάτου) στην Αθήνα και εξ αποστάσεως εκπαίδευση από Εξειδικευμένους Επιστήμονες / Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση).

Για όσους διαμένουν εκτός Αττικής υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και μέσω Live Streaming. Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις είτε φωνητικά, είτε γραπτά (πληκτρολογώντας στον υπολογιστή).

Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με μελέτες περίπτωσης (case studies) ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων.
Διάρκεια

Η οργάνωση της δομής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίζεται σε επίπεδο διδακτικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου "χρόνου διδασκαλίας" αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων του Προγράμματος είναι σαράντα επτά (47), η χρονική διάρκεια είναι ένα (1) έτος, ενώ ο απαιτούμενος "χρόνος διδασκαλίας" εκτιμάται στις 228 ώρες. Από αυτές οι 68 ώρες πραγματοποιούνται με δια ζώσης διδασκαλία ή μέσω Live Streaming (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) για όσους διαμένουν εκτός Αττικής.

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» ανέρχεται σε χίλια διακόσια (1200) ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα.

Πρόγραμμα Δίδακτρα Δόσεις (5)
Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά 1.200 € 240 €

Το δια ζώσης μέρος του προγράμματος δύναται να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Καριέρα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά» οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια, τραπεζικά ιδρύματα καθώς και ως αναλυτές ή σύμβουλοι σε οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρίες.
Οδηγός Σπουδών

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών.
Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού:

Ολιγόλεπτο δείγμα μαθήματος μέσω Live Streaming:

Πατήστε ΕΔΩ για να πάτε πίσω στη λίστα Προγραμμάτων.