Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 19/10/2018, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα μέχρι 19/10/2018 ή μέχρι συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.