Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 20/10/2017, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα μέχρι 20/10/2017 ή μέχρι συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.