Κατά τον τρέχοντα κύκλο πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, για τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα.


Professional Certificates

Advanced Professional Certificates

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 20/10/2017. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων ξεκινά στις 30/10/2017.

Για αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα παραπάνω προγράμματα, παρακαλούμε όπως πλοηγηθείτε στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών.

Η εγγραφή σας σε κάποιο από τα παραπάνω Προγράμματα σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα επιπλέον εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών
Μίγμα Marketing και Brand
Html 5 και JavaScript. Τα πρώτα βήματα στο Web Development
Θέματα Φιλοσοφίας: Ελευθερία και Ευημερία
Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων

Η επιτυχής ολοκλήρωση των 4 παραπάνω προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής.

Η έναρξη των μαθημάτων για τα δωρεάν προγράμματα έχει οριστεί στις 27 Νοεμβρίου του 2017.