Κατά τον τρέχοντα κύκλο πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, για τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα.


Professional Certificates

Advanced Professional Certificates

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 09/02/2018. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων ξεκινά στις 20/02/2018.

Για αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα παραπάνω προγράμματα, παρακαλούμε όπως πλοηγηθείτε στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών.