Εγχώριες και Διεθνείς Συνεργασίες Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

ΜΕΤΚΕΛ

Το Ινστιτούτο, παρέχει διετή Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα, καθώς και για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της εφαρμοσμένης Ελεγκτικής και Λογιστικής.

Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται από το ΠΔ 226/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου ελεγκτή). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ, έχοντες και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΕΚΠΑ

Το ΙΕΣΟΕΛ σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), συνεχίζει για έβδομη χρονιά με επιτυχία την υλοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MASTER) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική.

Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό στην Ελλάδα και στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες σπουδαστές την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ, του πρώτου τη τάξη Πανεπιστημίου της χώρας, καθώς και την πρακτική γνώση και εμπειρία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του ΣΟΕΛ, του επισήμου ελεγκτικού φορέα της Ελλάδος. Οι σπουδαστές του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. και μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους αποκτούν τον ακαδημαϊκό τίτλο Master και το μεταπτυχιακό τίτλο του ΙΕΣΟΕΛ και στη συνέχεια έχοντας και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία αποκτούν και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης, το ΕΚΠΑ έχει αναγνωρίσει τον χορηγούμενο από το ΙΕΣΟΕΛ τίτλο σπουδών και, μετά από εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, παρέχει τον τίτλο MASTER στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και στους αποφοίτους του ΙΕΣΟΕΛ

ACCA - JES

Το ΙΕΣΟΕΛ, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων “JES” και, αφού παρακολουθήσουν και εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που σχετίζονται με το δίκαιο εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δυο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA.

Αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής - ΕΛΤΕ. Συνεπώς, όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

Επιμόρφωση ΟΕΛ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «Προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης των Ο.Ε.Λ.» που απορρέει από το άρθρο 11 του ν. 3693/2008, το Εποπτικό Συμβούλιο αναθέτει στο Ινστιτούτο την οργάνωση σεμιναρίων ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο Ελεγκτικό Επάγγελμα.

Μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο έχει οργανώσει σειρές σεμιναρίων με θέματα που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα, όπως π.χ. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Φορολογικό Πιστοποιητικό, αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος κτλ.

Τα σεμινάρια διεξάγονται, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, στις σύγχρονες αίθουσες σεμιναρίων στα γραφεία του Σ.Ο.Ε.Λ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λοιπές Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι. (π.χ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης κλπ.), καθώς και μεγάλα Ινστιτούτα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Εξωτερικού.

To Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στην διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών και λοιπών φορέων. Ειδικότερα έχει αναλάβει από τον Απρίλιο 2010 την επιμόρφωση στελεχών του Οικονομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και από το 2011 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.