Αναγνώριση Μαθημάτων - Απαλλαγές

Απαλλαγή από την παρακολούθηση και μείωση του κόστους κατά 50% στα κοινά μαθήματα των Προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. σε συνεργασία με το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εκπαιδευόμενοι ή οι απόφοιτοι του E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών που παρακολουθούν Πρόγραμμα που υλοποιείται από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. σε συνεργασία με το E-Learning έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τη διδασκαλία και μείωση του κόστους των κοινών μαθημάτων κατά 50% (αναγνώριση κοινών μαθημάτων).