Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 19/10/2018
Έναρξη Μαθημάτων: 29/10/2018

Δωρεάν Προγράμματα με την εγγραφή σαςΕπισκόπηση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) και ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). To πρόγραμμα υπόσχεται να βελτιώσει και να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες των στελεχών, προϊσταμένων και ατόμων με επιχειρηματικό και διοικητικό πνεύμα, στους τομείς της κοστολόγησης, της διοικητικής λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.
Δομή

Η δομή του προγράμματος «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων μας στα παρακάτω αντικείμενα:
  • Βασικές Αρχές Οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Σχεδιασμός Marketing
  • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
  • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  • Ελεγκτική
Η διδασκαλία των Προγραμμάτων συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (καθημερινές τα απογεύματα και τα πρωϊνά του Σαββάτου) στην Αθήνα και εξ αποστάσεως εκπαίδευση από Εξειδικευμένους Επιστήμονες / Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση).
Για όσους διαμένουν εκτός Αττικής υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και μέσω Live Streaming. Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις είτε φωνητικά, είτε γραπτά (πληκτρολογώντας στον υπολογιστή).

Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με μελέτες περίπτωσης (case studies) ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων.
Διάρκεια

Η οργάνωση της δομής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίζεται σε επίπεδο διδακτικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου "χρόνου διδασκαλίας" αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων του Προγράμματος είναι πενήντα (50), η χρονική διάρκεια είναι ένα (1) έτος, ενώ ο απαιτούμενος "χρόνος διδασκαλίας" εκτιμάται στις 237 ώρες. Από αυτές οι 112 ώρες πραγματοποιούνται με δια ζώσης διδασκαλία ή μέσω Live Streaming (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) για όσους διαμένουν εκτός Αττικής.

Κόστος

Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1950) ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα.

Πρόγραμμα Δίδακτρα Δόσεις (5)
Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά 1.950 € 390 €

Το δια ζώσης μέρος του προγράμματος δύναται να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ)

Καριέρα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε τμήματα χρηματοοικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων (π.χ. λογιστήριο ή τμήματα ανάλυσης και χρηματοδότησης) σε τραπεζικά ιδρύματα, σε ασφαλιστικές και συμβουλευτικές επιχειρήσεις .
Οδηγός Σπουδών

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών.
Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού:

 
Ολιγόλεπτο δείγμα μαθήματος μέσω Live Streaming:

Πατήστε ΕΔΩ για να πάτε πίσω στη λίστα Προγραμμάτων.