Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:
  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).
Η δια ζώσης διδασκαλία πραγματοποιείται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς με πρακτική γνώση και εμπειρία. Τα μαθήματα διεξάγονται τις καθημερινές απογευματινές ώρες και τα πρωϊνά του Σαββάτου, στις αίθουσες του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., στην Αθήνα (Καποδιστρίου 28, Ομόνοια).

Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που πραγματοποιούνται μέσω δια ζώσης διδασκαλίας, προσφέρεται με βιβλία και σημειώσεις που δίδονται στους εκπαιδευόμενους. Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων των εκάστοτε μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι με τη χρήση προσωπικών κωδικών μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα δια ζώσης μαθήματα τις μέρες και ώρες που πραγματοποιούνται, εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας. Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς είτε φωνητικά, είτε γραπτά (μέσω μηνυμάτων υποστηριζόμενο από το σύστημα). Η σύγχρονη εξ αποστάσεως τεχνολογία απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός Αττικής.


Απαιτήσεις Live Streaming:
  • Οι χρήστες χρειάζονται ένα web browser ικανό να εκτελεί Flash 11.2. Για να ελέγξετε την έκδοση του flash, επισκεφθείτε την σελίδα ελέγχου Flash της Adobe.
  • Για τους χρήστες Mac OS X 10.6, η Apple σταμάτησε την ενημέρωση Flash. Για όσους χρήστες Mac διαθέτουν μια out-of-date έκδοση του Flash (η πλατφόρμα θα ελέγχει την έκδοση του flash), μπορούν να αναβαθμίσουν με την επίσκεψη της σελίδας get Flash player της Adobe.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν οποιαδήποτε DSL σύνδεση στο Internet.
  • Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προτείνεται επεξεργαστής dual-core CPU με τουλάχιστον 2G μνήμη. Για Mac, σας προτείνεται κάθε Mac με Mac OS X λειτουργικό σύστημα.
  • Η χρήση μικροφώνου και web camera είναι προαιρετική. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων.
Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ανεπιφύλακτα να κάνετε εισαγωγή στην δοκιμαστική πλατφόρμα σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο Demo. Αποδεχτείτε την πρόσβαση σε ήχο και εικόνα που θα σας ζητηθεί. Εάν η είσοδός είναι επιτυχής τότε υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του δια ζώσης μαθήματος μέσω live streaming.


Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αντιστοιχεί σε ένα δικτυακό σύνδεσμο. Οι εκπαιδευόμενοι με την χρήση προσωπικών κωδικών μπορούν να εισέρχονται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το εκπαιδευτικό υλικό των εξ αποστάσεως μαθημάτων διατίθεται σταδιακά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ανά μάθημα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Στο ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό περιβάλλον παρέχεται πλήρης και καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μέσω κατάλληλων ενσωματωμένων εργαλείων επικοινωνίας οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται ηλεκτρονικά προς τους εκπαιδευτές τους για θέματα που αφορούν την επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης που παρακολουθούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος.