Νέα Μειωμένα Δίδακτρα

Κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών αποφασίστηκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ η μείωση στα δίδακτρα των κάτωθι προγραμμάτων:

Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια Νέα
Μειωμένα
Δίδακτρα
Παλαιά
Δίδακτρα
Έκπτωση
Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις 1 έτος 1.200 1.500 300
Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά 1 έτος 1.200 1.500 300
Νομοθεσία και Λογιστική 1 έτος 1.880 2.350 470
Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος 1 έτος 1.350 1.550 200
Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική 1 έτος 1.280 1.600 320

Το κόστος φοίτησης για κάθε πρόγραμμα ποικίλλει βάσει του αριθμού και του βαθμού εξειδίκευσης των Διδακτικών Ενοτήτων από τις οποίες αποτελείται.

Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (5 ισόποσες δόσεις ή μηνιαίες καταβολές) σε τραπεζικό λογαριασμό.