Καταχώρηση email διεύθυνσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε το κουμπί "Καταχώρηση" για να ενημερώνεστε για το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων του Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του e-learning του Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.
email:

 

 

 

 

Ποιοι Είμαστε

Το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) ιδρύθηκε το 1997 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) με σκοπό την Επαγγελματική Μεταπτυχιακή Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Μελών του και των Στελεχών Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001, σε συνέχεια της υλοποίησης των προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΕΠΕΑΚ Α΄) εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή κ. Π. Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το e-learning του ΕΚΠΑ συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από κοινού επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος είναι η προσφορά γνώσεων, σε όσους αναζητούν μία κερδοφόρα και επιτυχημένη καριέρα στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής, της ελεγκτικής, της τραπεζικής, της διοίκησης και των επενδύσεων.

Γιατί να διαλέξεις ένα από τα προγράμματα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το e-learning του ΕΚΠΑ, αποτελούν φορείς με εγχώρια και διεθνή αναγνώριση στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα προγράμματα επικεντρώνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Θα αποκτήσετε γνώσεις οικονομικών, λογιστικής αλλά και επαγγελματική εκπαίδευση στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Θα είστε ικανοί να παρέχετε συμβουλές σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική, την αξιολόγηση των επενδύσεων και τη διαχείριση κινδύνων.

Τι κάνουμε

Χρησιμοποιούμε:
-Την εμπειρία μας, στην παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
-Τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματός μας

προκειμένου να σας παρέχουμε “Professional Certificates” & “Advanced Professional Certificates”, διάρκειας ενός έτους και δύο ετών αντίστοιχα.

Πώς να ξεκινήσεις

Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ένα από τα προγράμματα.
- Προπτυχιακοί ή Μεταπτυχιακοί φοιτητές
- Απόφοιτοι Λυκείου