Υποβολή Αίτησης

Αίτηση συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συναντήσετε και θα επικοινωνήσετε με Ορκωτούς Ελεγκτές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., στους χώρους μας.


Αίτηση Συμμετοχής

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση iesoel@elke.uoa.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 210 368.9396 ή με την Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος στο τηλέφωνο (+30) 210 368.9380.