Αίτηση Συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής
Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα 


Αίτηση Συμμετοχής

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση elearn-secretariat@elke.uoa.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 210 - 36.89.354 και (+30) 210 - 36.89.381 ή με την Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος στο τηλέφωνο (+30) 210 - 36.89.382.