Αξιολόγηση
Προτεινόμενων Προγραμμάτων

Σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα αξιολόγησης προτεινόμενων προγραμμάτων.

Μέσα από μία διαδικασία δύο μόνο βημάτων θα μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι εκπαιδευτικές σας ανάγκες ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και θα σας κάνουν ανταγωνιστικότερους στην αγορά εργασίας.

Μετά τα δύο αυτά βήματα μπορείτε να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα όλων όσων έχουν απαντήσει.

Elearning του Πανεπιστημίου Αθηνών

1ο Βήμα -> Επιλέξτε
τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν

Παρακάτω βλέπετε τις επιστημονικές κατευθύνσεις που φιλοξενούν τα προτεινόμενα προγράμματα.

  • Μπορείτε να επιλέξετε όσες κατευθύνσεις σας ενδιαφέρουν.
  • Πατήστε πάνω στην κατεύθυνση/κατευθύνσεις για να δείτε τα προγράμματα που αυτές περιλαμβάνουν.
  • Επιλέξτε τα προγράμματα της κατεύθυνσης που σας ενδιαφέρουν και πατήστε το κουμπί Ok.
Finance
Management - Επιχειρηματικότητα
Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
Δημοσιογραφία
Διατροφή - Διαιτολογία
Διεθνείς Σχέσεις
Εναλλακτικές Mορφές Θεραπείας
Εργοθεραπεία - Εργομετρία
Ιατρική
Ιστορία
Κτηνιατρική
Ναυτιλιακά
Νομικός Κλάδος - Δίκαιο
Παραγωγή Βιολογικών και άλλων συναφών Προϊόντων
Παραιατρικός Κλάδος
Περιβάλλον
Τέχνη
Τουρισμός και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Φαρμακευτική
Ψυχολογία


2ο Βήμα -> Προτείνετε
τα δικά σας εκπαιδευτικά αντικείμενα

Παρακάτω μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.