Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα e learning προγράμματα στο blogspot του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Το Κοινωνικό Έργο του E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) δίνει από την αρχή της λειτουργίας του ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο που προσφέρει. Το έργο αυτό εκτείνεται από την εκπτωτική πολιτική που εφαρμόζεται σε ειδικές ομάδες εκπαιδευομένων μέχρι το σχεδιασμό και την υλοποίηση δωρεάν προγραμμάτων για ανέργους, άτομα με αναπηρία και ειδικές ομάδες εκπαιδευόμενων (πρόσφυγες, μετανάστες).


Εκπτωτική Πολιτική

Στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Ε-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, ακολουθείται ειδική εκπτωτική πολιτική για τις ακόλουθες ομάδες εκπαιδευόμενων:

 • Πολύτεκνοι και μέλη Πολύτεκνης Οικογένειας έκπτωση 20%
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες έκπτωση 20%
 • Άνεργοι έκπτωση 30%
 • Χαμηλόμισθοι (εισόδημα<12.000) έκπτωση 15%
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έκπτωση 30%

Δωρεάν Προγράμματα για Άνεργους

Ειδικά, για την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ανέργων, το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από τον Μάρτιο του 2010 επέκτεινε την κοινωνική του δράση παρέχοντας κατά διαστήματα δωρεάν εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων.

Η σημαντική αύξηση του αριθμού των ανέργων που συντελέσθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, αποτέλεσε κίνητρο τόσο για την διάθεση αντίστοιχων εκπαιδευτικών κύκλων όσο και για την αύξηση του αριθμού των διατιθέμενων προγραμμάτων, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες για εκπαίδευση που εντοπίζονται στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα σε ανέργους να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις και ικανότητες που θα αποτελέσουν τα εφόδια για την ένταξή ή επανένταξή τους στην ιδιαιτέρως απαιτητική ελληνική αγορά εργασίας.

Από τον Μάρτιο του 2010 έως σήμερα έχουν διατεθεί εντελώς δωρεάν έντεκα (11) Εκπαιδευτικά Προγράμματα διάρκειας δύο έως πέντε μηνών έκαστο. Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί είτε σε Βεβαίωση Παρακολούθησης είτε σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι τίτλοι των προγραμμάτων είναι οι ακόλουθοι:
 • Οργάνωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 • Βασικά Βήματα Έναρξης και Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πώλησης Τραπεζικών Προϊόντων
 • Στέλεχος Πωλήσεων
 • Marketing και Επικοινωνία
 • Αλλαγή Επαγγέλματος : Τουρισμός
 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010
 • Εξαγωγές και Διαδίκτυο
 • Entrepreneurship and E-shop Development
 • Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης
Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών έως σήμερα έχει ανέλθει σε 687 άτομα για τους έξι εκπαιδευτικούς κύκλους προγραμμάτων που έχουν διατεθεί.

Η επιτυχία των προαναφερθέντων προγραμμάτων συνίσταται τόσο στην ικανοποιητική συμμετοχή που επέδειξαν οι εκπαιδευόμενοι όσο και στο βαθμό ικανοποίησης που εκφράστηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων και αφορούσε στη δομή του εκπαιδευτικού υλικού, και κατ' επέκταση των γνώσεων που αποκόμισαν.


Δωρεάν Προγράμματα για Άτομα με Μειωμένη ή Καθόλου Όραση

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης έχει επίσης διαθέσει από το Μάρτιο του 2011 μέχρι σήμερα, δύο προγράμματα εντελώς δωρεάν για άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση στα παρακάτω αντικείμενα:
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Προσωπικών Δεξιοτήτων
 • Η σύγχρονη Επιχειρηματικότητα
Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν με βάση τις απαιτήσεις για την ειδική ομάδα ατόμων που προορίζονται, καθώς και με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν με ευχαρίστηση και ευχρηστία τα προγράμματα.
Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών ανήλθε σε 10 άτομα και χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.


Δωρεάν Προγράμματα Επιχειρηματικότητας

Μία ακόμα ενέργεια που πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο του 2011 έως σήμερα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ήταν η δωρεάν διάθεση των τριών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας που ακολουθούν:
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματικότητα για Γυναίκες
 • Επιχειρηματικότητα για Νέους

Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων σε μία ευμετάβλητη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στην ελληνική οικονομία και οι ανάγκες της κοινωνίας για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη όπως αυτές εκφράζονται και μέσω του προγράμματος «StartUp Greece» του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτέλεσαν το κίνητρο για τη διάθεση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών ανήλθε σε 30 άτομα και στους επιτυχόντες χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

Δωρεάν Πρόγραμμα για Πρόσφυγες και Μετανάστες (θα διατεθεί τον Ιανουάριο του 2016)

Τον Ιανουάριο του 2016 θα προσφερθεί εντελώς δωρεάν σε μετανάστες και πρόσφυγες το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με τίτλο : ‘’Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας για μη Ομιλούντες Ελληνικά’’. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδες και θα δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βασικές δραστηριότητες και ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει ο εκπαιδευόμενος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.