Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Business Administration
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Business Administration

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business Administration» έχει ως σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με την οργάνωση και διοίκηση μίας εταιρείας, ενός τμήματος ή ενός οργανισμού, να αντιληφθούν τον τρόπο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού, να γνωρίσουν πώς να εφαρμόζουν βέλτιστους τρόπους διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να αναλάβουν επιτυχώς επιχειρηματική δράση. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζουν σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από δύο live streaming συναντήσεις στις θεματικές:
-Ο ρόλος του Μείγματος Μάρκετινγκ στην Δημιουργία της Στρατηγικής, με εισηγητή τον κ. Καμινάκη Κώστα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο Marketing and Communication και μεγάλη διδακτική και εργασιακή εμπειρία.
- Επιλογή Προσωπικού - Η συνέντευξη πρόσληψης. με εισηγήτρια την κα. Ασημακοπούλου Βαρβάρα. Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου, MBA, ACC, είναι πιστοποιημένη και διαπιστευμένη ICF Business and Executive Coach, HRM Expert, ιδρύτρια και Managing Partner της Human Resources Expertise και βραβευμένη μέντορας και συγγραφέας.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Business Administration 9 357 28,25-29,75 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1. Εισαγωγή στην Στρατηγική: Έννοια και Ορισμοί
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι αφενός να περιγραφεί η έννοια και το περιεχόμενο της στρατηγικής και αφετέρου να προσδιορισθεί η σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μία επιχείρηση να το επιτύχει. Τέλος, παρουσιάζεται η έννοια της στρατηγικής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2. Στρατηγική Ανάλυση: Πλαίσιο και Εργαλεία
Η διδακτική ενότητα αποτυπώνει το πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης. Τα στελέχη μαθαίνουν να σκιαγραφούν τη στρατηγική θέση μιας επιχείρησης, ήτοι μαθαίνουν τις δυνάμεις τις αγοράς, αλλά και να τοποθετούν την επιχείρησή τους μέσα σε αυτές προκειμένου να τις εκμεταλλευτούν ή να τις επηρεάσουν. Στην ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εξετάζουν την επιχείρηση τόσο σε μίκρο επίπεδο (Ανάλυση Στρατηγικών Πόρων και Ικανοτήτων) όσο και σε μάκρο επίπεδο (Ανάλυση PEST - Political, Economic, Social, Technological, Ανάλυση Σεναρίων). Επίσης, παρουσιάζεται η σύνθεση των ανωτέρω αναλύσεων μέσω της Ανάλυσης Δυνάμεων - Αδυναμιών -Ευκαιριών και Απειλών (ΔΑΕΑ) - Ανάλυση S.W.O.Τ. Καταληκτικός σκοπός της ενότητας είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3. Εναλλακτικές Στρατηγικές
Η διδακτική ενότητα αυτή παρουσιάζει εναλλακτικές στρατηγικές για την επιχείρηση και δίνει εργαλεία για την αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών στρατηγικών και τη λήψη στρατηγικής απόφασης. Οι εκπαιδευόμενοι ανακαλύπτουν τις βασικές στρατηγικές (Χαμηλού κόστους, Διαφοροποίηση, Εστίαση, Μεικτές) και τις διαφορετικές κατευθύνσεις στις στρατηγικές αυτές. Τέλος, αποτυπώνεται η βασική μεθοδολογία αξιολόγησης των εναλλακτικών αυτών στρατηγικών για τη λήψης στρατηγικής απόφασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4. Υλοποίηση Στρατηγικής
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να μεταφράζουν τη θεωρία της στρατηγικής σε πράξη, ήτοι να προχωρούν στην υλοποίηση της στρατηγικής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής και αναδεικνύεται ο ρόλος της οργανωτικής δομής αλλά και των στελεχών σε αυτή. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού.
ΜΑΘΗΜΑ - Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Οργανωσιακή συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων και των διαδικασιών που καθιστούν την εκπαιδευτική πολιτική μιας επιχείρησης επιτυχημένη όσον αφορά τους τιθέμενους στόχους και τις ανάγκες μάθησης που εμφανίζει. Αρχικά εξετάζονται τα απαιτούμενα βήματα σχεδιασμού της επιχειρησιακής εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται οι σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και εργαζομένων, καθώς και οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή εκπαιδευτών, υλικού εκπαίδευσης και των χωρο-χρονικών παραμέτρων ολοκλήρωσης του προγράμματος σε άμεση σύνδεση και συνάφεια με τους επιδιωκόμενους στόχους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Επιλογή και διατήρηση προσωπικού
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των παραμέτρων που συντελούν στην επιτυχημένη επιλογή προσωπικού. Γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βασικών και των εναλλακτικών μεθόδων επιλογής προσωπικού, αλλά προσδιορίζονται και τα κοινά τους σημεία. Τέλος, επισημαίνονται σημαντικά ζητήματα για τη διευκόλυνση της ένταξης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στην επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Υποκίνηση & απόδοση προσωπικού & ο ρόλος της ηγεσίας
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής της με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικότεροι τρόποι παρακίνησης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως γίνεται μία εκτενής ανάλυση των συνθηκών που συνδράμουν ή εμποδίζουν την κινητοποίηση των εργαζομένων. Τονίζεται, επίσης, ο αλληλεπιδραστικός ρόλος ανάμεσα στην υποκίνηση και την απόδοση, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ηγεσία στην ανάπτυξή τους. Τέλος, παρουσιάζεται ένας οδηγός τεχνικών κινητοποίησης προσωπικού όπου η θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί βρίσκει εφαρμογές στο εργασιακό πεδίο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στην εργασία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου απέναντι στην εργασία, οι οποίες δεν είναι άλλες από την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση και ερμηνεία του εννοιολογικού τους προσδιορισμού, την παράθεση των κυριότερων θεωρητικών μοντέλων που ερμηνεύουν τα αίτια εμφάνισής τους, καθώς και τις συνέπειες αλλά και τις στρατηγικές διαχείρισης που τα αφορούν.
ΜΑΘΗΜΑ - Οικονομική Θεωρία & Ποσοτική Ανάλυση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1. Οικονομική Ανάλυση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μέσα από το διάγραμμα κυκλικής ροής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2. Μακροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μακροοικονομική ανάλυση. Θα γίνει αναφορά στα ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομίας, τις έννοιες της οικονομικής άνθησης και ύφεσης και του οικονομικού κύκλου. Τέλος, σε αυτήν τη διδακτική ενότητα, θα εξεταστούν οι σχολές μακροοικονομικής σκέψης, πώς γίνεται η διάρθρωση χαρτοφυλακίου, και γενικά η μακροοικονομική πολιτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3. Μικροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μικροοικονομική ανάλυση. Θα αναφερθούμε στην έννοια της Αγοράς, θα δούμε το Υπόδειγμα Προσφοράς - Ζήτησης και το Κόστος Παραγωγής, καθώς και τις Δομές Αγοράς. Τέλος θα ασχοληθούμε με την Οικονομική της Ευημερίας, τα Δημόσια Αγαθά και τις Εξωτερικές Οικονομικές Επιπτώσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά στοιχεία της επιχειρήσεως. Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση των λειτουργιών της διοίκησης. Στη συνέχεια η εξετάζεται η επιχείρηση ως σύστημα και αναλύονται οι στόχοι που μπορεί να έχει ένα σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5. Βασικά Στοιχεία Στατιστικής και Οικονομετρικής Ανάλυσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της στατιστικές ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην στατιστικής επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της περιγραφικής στατιστικής και κάποια στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης.
ΜΑΘΗΜΑ - Μίγμα Marketing και Επιχειρηματική Ανάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Προϋπολογισμός και Τεχνικές Πωλήσεων
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε αρχικά με εισαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των πωλήσεων και εν συνεχεία θα επικεντρωθούμε με ζητήματα που άπτονται του τρόπου επίτευξης μιας δυναμικής σε επίπεδο επίτευξης πωλήσεων. Επίσης θα δούμε πως συνδέεται η κατά Pareto αποτελεσματικότητα με τις πωλήσεις, καθώς τον τρόπο δημιουργίας του προϋπολογισμού των πωλήσεων. Τέλος θα εντρυφήσουμε στις κυριότερες τεχνικές πωλήσεων, που είναι απαραίτητες για την αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Εξειδικευμένες Διαδικασίες Πωλήσεων
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα επικεντρωθούμε σε εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τον τρόπο πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε οργανισμού, καθώς και την πρακτική του B2B marketing που αποτελεί και τη σημαντικότερη δράση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε τον τρόπο που θα πρέπει να κλείσει αποτελεσματικά μια συναλλαγή πώλησης και τέλος θα διεισδύσουμε τη διαδικτυακή πώληση που αποτελεί και το μέλλον των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Κύκλος Ζωής του Προϊόντος και Καινοτομία
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση της εν λόγω διδακτικής ενότητας με τη συσχέτιση των βασικών εννοιών – προϊόν, υπηρεσία, ιδέα – στα πλαίσια του marketing θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος, εξηγώντας πότε θα πρέπει ένα προϊόν να εισέρχεται και να αποσύρεται στην αγορά και αναλύοντας τη σημασία και το ρόλο της καινοτομίας τόσο στην εξέλιξη των προϊόντων, όσο και στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Υπηρεσίες και Branding
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με τη σημασία των υπηρεσιών στην οικονομική ανάπτυξη, θα δούμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και θα παραθέσουμε μια κατάταξη με τις σημαντικότερες υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε την έννοια και τη σημασία του όρου branding, ενώ θα αναλύσουμε και τις σημαντικότερες στρατηγικές branding.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προώθηση
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με την προώθηση του προϊόντος που αποτελεί ένα από τα 4 P του μίγματος marketing. Πρώτα από όλα θα δούμε με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του κοινού – στόχου (target group) και εν συνεχεία τα ασχοληθούμε με τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού προώθησης και την ανάλυση του σχεδίου προώθησης των προϊόντων. Τέλος θα δούμε το ρόλο που παίζουν τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στην επίτευξη του σχεδίου προώθησης και της αύξησης των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Κανάλια Διανομής
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των καναλιών διανομής και του συνόλου της διαδικασίας που απαιτείται προκειμένου ένα προϊόν να φτάσει στον τελικό αποδέκτη. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε ποιες στρατηγικές ακολουθούνται για τη δημιουργία των κατάλληλων καναλιών διανομής, το σύνολο της αλυσίδας διανομής του προϊόντος, καθώς και τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του κάθε καναλιού. Τέλος θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της αδειοδότησης (licensing) και δικαιοχρησίας (franchising).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Τιμολόγηση
Στην εν λόγω διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε μια ακόμα σημαντική μεταβλητή του μίγματος marketing που είναι η τιμολόγηση των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε με ποιον τρόπο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός θα τιμολογήσει ένα προϊόν και τις στρατηγικές που ακολουθεί λαμβάνοντας –μεταξύ άλλων– παράγοντες όπως το κόστος και η ελαστικότητα του προϊόντος που δείχνει και τη μορφή αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο εκάστοτε οργανισμός.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Έλεγχος, Προσαρμογές και Διορθωτικές Κινήσεις
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία ελέγχου του συνόλου των λειτουργιών που συνδέονται με τη Διοικητική Λογιστική. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε κατά πόσο τα πραγματικά μεγέθη ταυτίζονται με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη και αν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις να εξεταστεί που οφείλονται, ποιοι παράγοντες δεν έχουν ληφθεί υπόψη και να λάβουν χώρα οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - Τραπεζική Λειτουργία και Διοίκηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1. Η Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Στρατηγικής Διοίκησης στην Τραπεζική Διαχείριση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει, με τρόπο σαφή και περιεκτικό, το βασικό υπόδειγμα στρατηγικής διοίκησης στην τραπεζική διαχείριση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2. Η Διαχείριση του ενεργητικού-Παθητικού ενός τραπεζικού οργανισμού
Σκοπός της ενότητας είναι να γίνει κατανοητό πώς μια τράπεζα διαχειρίζεται τις δύο πλευρές του ισολογισμού της, πώς χειρίζεται τις απαιτήσεις και πώς ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Μέσα στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται να διευκρινιστεί ποιες στρατηγικές ακολουθεί η τράπεζα για τη διαχείριση της ρευστότητας και του περιθωρίου επιτοκίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3. Οι Κίνδυνοι και οι Τεχνικές Διαχείρισης του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου
Επίκεντρο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάλυση των κινδύνων που αναλαμβάνει ένας τραπεζικός οργανισμός. Οι διάφοροι τύποι κινδύνου που εμφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία δημιουργούνται από τις θέσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες της και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αγορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4. Ανάλυση Πιστοληπτικής Ικανότητας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει με τρόπο σαφή και κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, να μειώσει την αβεβαιότητα και να χαράξει έναν καλύτερο επενδυτικό προγραμματισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5. Αρχές Διαμόρφωσης και Πολιτικής Συγκρότησης του Χαρτοφυλακίου ενός Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της σύναψης των χρηματοοικονομικών συμφωνιών. Επίσης, θα αναλύσουμε τους βασικούς όρους που εμπεριέχονται στις συμφωνίες, και ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται σε θέματα πληροφόρησης και πληρότητας των συμφωνιών και των συμβολαίων. Τέλος, στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ικανότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμών να συνάπτουν κερδοφόρες συμφωνίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία και Συγκέντρωση Κεφαλαίων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών εργαλείων και διαδικασιών για την άντληση κεφαλαίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
Στη διδακτική ενότητα αυτή θα επικεντρωθούμε στη μελέτη της χρήσεως προθεσμιακών συμβολαίων και δικαιωμάτων για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Επιπλέον, θα διερευνήσουμε τις βασικές μεθόδους αντιστάθμισης -κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου που αναφέρονται στη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, στη δραστηριοποίηση στην αγορά χρήματος και στη χρήση δικαιωμάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8. Επιτόκια, Αποδόσεις και Αγορές
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι έννοιες των επιτοκίων και των αποδόσεων, να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την μεταβολή τους, να παρουσιαστεί η διάρθρωσή τους αλλά και να εξηγηθεί η καμπύλη αποδόσεων και επιτοκίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Διδακτική Ενότητα 9. Στρατηγικός Σχεδιασμός, Τραπεζική Στρατηγική και Νέες Τάσεις του Ανταγωνισμού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει πως σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και διαρκείς μεταβολές, έννοιες και πρακτικές όπως «Στρατηγική», «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» και «Ανταγωνιστική Στρατηγική» προσπαθούν να δεσμεύσουν το μέλλον, να το προβλέψουν ώστε η επιχείρηση να προσαρμόσει τις πολιτικές, τις αλλαγές και όλες τις κινήσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Διδακτική Ενότητα 10. Οικονομίες Παραγωγής στον Τραπεζικό Κλάδο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει με τρόπο σαφή και κατανοητό πώς οι οικονομίες παραγωγής (production economies) και συγκεκριμένα οι δύο μορφές τους, οι οικονομίες κλίμακας και οι οικονομίες φάσματος, αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες καθορισμού της παγκόσμιας δομής και κερδοφορίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλυθεί η έννοια της μεγιστοποίησης του κέρδους, Θα μελετήσουμε τους στόχους της επιχείρησης (μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους), και θα εξετάσουμε αν η μεγιστοποίηση του κέρδους πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος της επιχειρησιακής λειτουργίας. Στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε το νεκρό σημείο λειτουργίας και τη λειτουργική μόχλευση, θα μελετήσουμε το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται, καθώς και την πιστωτική της πολιτική. Τέλος, θα περιγράψουμε τους φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και το φορολογικό περιβάλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναπτύσσεται η έννοια της οργάνωσης σε μια επιχείρηση, εξετάζονται οι στόχοι της, καθώς και το πότε θεωρείται αποτελεσματική μια επιχειρησιακή οργάνωση. Στη συνέχεια, μελετώνται οι οργανωτικές δομές, τα χαρακτηριστικά τους, και τα μοντέλα των οργανωτικών δομών, όπως είναι το γραφειοκρατικό μοντέλο και τα συμπεριφορικά μοντέλα. Επίσης, θα συζητήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των οργανωτικών δομών. Ακόμα, θα καθορίσουμε την έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων και θα εξετάσουμε τη λειτουργική, καθώς και τη δομική της διάσταση, θα παρουσιάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη, καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις που σχετίζονται με αυτήν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Ηγεσία και συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εξετάζεται η οργάνωση ως σύστημα και αφού μελετώνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της, γίνεται μια ανάλυση της διοικητικής δραστηριότητας. Θα μελετήσουμε ακόμα την έννοια και τη φύση της ηγεσίας και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις βασικές θεωρίες της ηγετικής συμπεριφοράς. Θα αναπτύξουμε το στυλ ηγεσίας του Likert, τη διοικητική σχάρα των Blake-Mouton, το ενδεχομενικό μοντέλο του Fielder, καθώς και το μοντέλο των Vroom-Yetton. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε την έννοια της σύγκρουσης, όπως επίσης και τους τύπους των συγκρούσεων και τις πηγές τους. Θα αξιολογήσουμε τις στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων. Τέλος, θα εξετάσουμε την ύπαρξη συγκρουσιακών φαινομένων μεταξύ μετόχων και διοίκησης της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση διάθεσης κερδών, καταστάσεις ταμειακών ροών). Θα αναλύσουμε τον τρόπο δημιουργίας τους και τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές. Τέλος, θα δούμε με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά και από όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (μετόχους, κράτος, εργαζομένους, φοιτητές, κ.τ.λ.), δεδομένου ότι η εξέταση των καταστάσεων αυτών αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Μορφές Χρηματοδότησης
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τις κατηγορίες χρηματοδότησης. Θα αναλύσουμε την μακροπρόθεσμη και τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, θα εξετάσουμε τους τρόπους άντλησης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ενώ θα μελετήσουμε και τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Μερισματική Πολιτική
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξεταστεί με ποιο τρόπο η μερισματική πολιτική της εταιρείας επηρεάζει την αξία της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τη μερισματική πολιτική που θ' ακολουθήσουν. Επίσης, θα μελετηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των κερδών σε μερίσματα και σε παρακρατηθέντα κέρδη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με το θέμα της κεφαλαιακής διάθρωσης της εταιρείας. Θα εξετάσουμε τους κινδύνους που προκύπτουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχειρηματικής μονάδας. Θα μελετηθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος κάνοντας ανάλυση νεκρού σημείου, καθώς επίσης και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, κάνοντας ανάλυση χρηματοοικονομικής μόχλευσης και ανάλυση αδιαφορίας. Επίσης, θα προσδιορίσουμε την άριστη χρηματοοικονομική διάρθρωση μιας επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Ακόμα, θα δούμε την επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη ανά μετοχή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Κίνδυνοι που προκύπτουν από τη Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα εξετάσουμε την έκταση της επίδρασης που έχει η δανειακή εξάρτηση της επιχείρησης στα κέρδη αλλά και στον κίνδυνο που επωμίζονται οι μέτοχοι. Ακόμα, θα δούμε την επίδραση της δανειακής εξάρτησης στην τρέχουσα αξία της επιχείρησης. Θα μελετήσουμε την ανάλυση που έγινε από τους Modigliani-Miller για ένα κόσμο χωρίς φόρους, αλλά και με φόρους.
ΜΑΘΗΜΑ - MIS - Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
Η μελέτη των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) έχει πολλές πλευρές, τεχνικές και μη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απαραίτητη σε μάνατζερ και γενικά σε άτομα ή ομάδες που έχουν σχέση με διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στην εισαγωγή αυτή αναλύουμε τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία των ΣΥΑ. Επίσης, ορίζουμε γενικά τα ΣΥΑ και μελετούμε τα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν. Εξετάζουμε, τέλος, την εξάπλωση των συστημάτων αυτών στους σημερινούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και της διαχείρισης γνώσης σε έναν οργανισμό
Η ραγδαία εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σήμερα λειτουργούν και παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου αλλά και της πρακτικής σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον της νέας οικονομίας. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις της νέας οικονομίας για τους οργανισμούς αλλά και οι δυνατότητες που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. Στην ίδια ενότητα αναλύεται η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ οργανισμών και πληροφοριακών συστημάτων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία της διαχείρισης γνώσης για τους οργανισμούς. Τέλος, συνοπτική αναφορά γίνεται στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης γνώσης και στον τρόπο που υποβοηθούν την διαχείριση της γνώσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: ΣΥΑ Βασισμένα σε δεδομένα: διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων
Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα αποτελούν ίσως την πιο διαδεδομένη μορφή των ΣΥΑ που υλοποιούνται σήμερα. Η χρήση τους απλοποιεί την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων με μεγάλο όγκο, των οποίων η διαχείριση θα ήταν αδύνατη με παλαιότερα συστήματα. Στην ενότητα αυτή μελετούμε μεταξύ άλλων: -τα συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων (Data Warehousing) και -τις εφαρμογές OLAP ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων (Online Analytical Processing).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια, στις βασικές λειτουργικές περιοχές και στα δομικά στοιχεία που συγκροτούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP). Γίνεται, επίσης, μία ιστορική αναδρομή σχετικά με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενοποίησης (integration) όλων των πόρων και των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Παρουσιάζεται, τέλος, μία κριτική θεώρηση σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους, τους κρίσιμούς παράγοντες επιτυχίας και τους λόγους υιοθέτησης ενός συστήματος E.R.P. από έναν σύγχρονο οργανισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5:Δομική και Τεχνολογική Προσέγγιση των ERP
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίo είναι δομημένο ένα τυπικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και να αναλύσει όλα τα υποσυστήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα τέτοιο σύστημα. Εξετάζεται επίσης η αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τέτοιου είδους συστήματος, και η τεχνολογική υποδομή. Η παρούσα διδακτική ενότητα δηλαδή στοχεύει στην παρουσίαση της τεχνολογικής υποδομής ενός E.R.P. και στην ανάλυση των λειτουργικών τμημάτων (functional modules) που το απαρτίζουν και ουσιαστικά αφορούν τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού.
ΜΑΘΗΜΑ - Logistics Management
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Outsourcing
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτικής ενότητας, θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα των προμηθειών, και της ανάληψης εξωτερικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τη σημασία των προμηθειών, των προαπαιτούμενων για την επίτευξη συμφωνιών σε θέματα προμηθειών, καθώς και τη δυναμική τους στη διαμόρφωση αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ εταιρίας και προμηθευτών. Επίσης θα ασχοληθούμε με τη σημασία και τον τρόπο επίτευξης του ζητήματος ανάληψης εταιρικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και διαδικασιών από εξωτερικούς συνεργάτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Inbound Logistics
Στα πλαίσια της τρέχουσας διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες χειρισμού εισερχομένων αποθεμάτων και στο σύνολο των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθείται. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες των logistics που σχετίζονται με την υποδοχή, την αποθήκευση και την διακίνηση πρώτων υλών, την απογραφή, τον έλεγχο των αποθεμάτων και τις επιστροφές στους πελάτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Λειτουργίες Παραγωγής
Στα πλαίσια της εν λόγω ενότητας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση του συνόλου των διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία μιας επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και με τη σύνδεση του σχεδιασμού παραγωγής και του προϋπολογισμού πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχημένη προσέγγιση κάποιας από τις παραπάνω διαδικασίες μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην δυναμική και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση των εισροών στο τελικό προϊόν, όπως συσκευασίας, συναρμολόγηση, έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Outbound Logistics
Στα πλαίσια της τρέχουσας διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες χειρισμού εξερχόμενων αποθεμάτων και στο σύνολο των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθείται. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες των logistics που σχετίζονται με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη φυσική διανομή των προϊόντων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-SOFT1 ERP (Κατεύθυνση 1)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Οργάνωση αποθήκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διαχείριση αποθεμάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Διαχείριση πελατών - προμηθευτών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Πώληση / Παραγγελιοληψία & Αγορά / Παραγγελιοδοσία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Διαχείριση προμηθειών - πωλήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Τιμολόγηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Διδακτική Ενότητα 9: Χρηματοοικονομικές διαδικασίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Διδακτική Ενότητα 10: Λογιστική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Διδακτική Ενότητα 11: Ειδικές και διεθνείς συναλλαγές
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1-9
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Entersoft ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Περιβάλλον Λειτουργίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Κεντρικές έννοιες του συστήματος - Τα υποσυστήματα και οι υπευθυνότητές τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Παραγγελιοληψία & Πωλήσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εισπράξεις & διαχείριση ανοικτών υπολοίπων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Αγορές και Προμήθειες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Κύκλωμα Παγίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Διαδικασίες Πληρωμών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Αποθήκες & Αποθέματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Αποθήκες & Αποθέματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Διδακτική Ενότητα 9: Γενική Λογιστική - Τήρηση Βιβλίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Διδακτική Ενότητα 10: Απογραφές & Κλεισίματα, Έλεγχοι & Συμφωνίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Διδακτική Ενότητα 11: Σύστημα Ελέγχου & Πληροφόρησης
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Entersoft ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1-11
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ATLANTIS ERP
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ATLANTIS ERP

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.