Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Human Resources Development
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Human Resources Development

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Human Resources Development» έχει ως στόχο να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τις πρακτικές γνώσεις που μπορεί να εφαρμόσει άμεσα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR, καθώς και η άρρηκτη σχέση μεταξύ των σωστών πρακτικών HR και της επίτευξης της επιχειρησιακής στρατηγικής. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής πολιτικής, περιγράφεται αναλυτικά η έννοια και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, αλλά και αναλύονται οι ικανότητες που εξασφαλίζουν την επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη. Στο τέλος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζουν σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από δύο live streaming συναντήσεις στις θεματικές:
- Συναισθηματική Νοημοσύνη
- Επιλογή Προσωπικού - Η συνέντευξη πρόσληψης, με εισηγήτρια την κα. Ασημακοπούλου Βαρβάρα. Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου, MBA, ACC, είναι πιστοποιημένη και διαπιστευμένη ICF Business and Executive Coach, HRM Expert, ιδρύτρια και Managing Partner της Human Resources Expertise και βραβευμένη μέντορας και συγγραφέας.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Human Resources Development 6 244 16.58-20.33 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Κ. Φασούλης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι και Στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί η άμεση συσχέτιση της στρατηγικής της επιχείρησης με το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή όλων των μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης αναλύουμε τις μεθόδους προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αυτές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν σε πρακτικό επίπεδο οι καθημερινές ενέργειες των εργαζομένων και στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Θα αναφερθούμε σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων και υποδειγμάτων) εξετάζοντας παραδείγματα προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκπαίδευση Και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων που επιβάλλουν την ενσωμάτωση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης στην επιχείρηση και τη θεώρηση των εργαζόμενων ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Αρχικά, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και η σημασία της διαδικασίας της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων για τους στόχους της επιχείρησης. Στη συνέχεια, η ανάλυση στρέφεται στην κατεύθυνση της περιγραφής των βασικών θεωριών μάθησης και της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Στο τέλος, προσδιορίζεται η έννοια του Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Μάθησης και η φιλοσοφία που το καθιστά αναγκαίο στα σύγχρονα δεδομένα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων και των διαδικασιών που καθιστούν την εκπαιδευτική πολιτική μιας επιχείρησης επιτυχημένη όσον αφορά τους τιθέμενους στόχους και τις ανάγκες μάθησης που εμφανίζει. Αρχικά εξετάζονται τα απαιτούμενα βήματα σχεδιασμού της επιχειρησιακής εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται οι σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και εργαζομένων, καθώς και οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή εκπαιδευτών, υλικού εκπαίδευσης και των χωρο?χρονικών παραμέτρων ολοκλήρωσης του προγράμματος σε άμεση σύνδεση και συνάφεια με τους επιδιωκόμενους στόχους.
ΜΑΘΗΜΑ - Αποτελεσματικό Teambuilding
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η φύση των Groups και η Συμπεριφορά μέσα σε αυτά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η έννοια των ομάδων (groups), να αναλυθεί η φύση τους και η συμπεριφορά των ατόμων εντός τους. Γίνεται μια παρουσίαση της τυπολογίας των ομάδων και των βασικών διαδικασιών τους, καθώς και των ρόλων των ατόμων εντός των ομάδων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία λειτουργίας των ομάδων και, συνοπτικά, η έννοια του οργανογράμματος. Τέλος, καταδεικνύεται η σημασία των ομάδων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και εντοπίζονται πιθανά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των ομάδων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Διαμόρφωση των Ομάδων Εργασίας: Δυναμική & Δημιουργικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση του ρόλου και της δυναμικής μιας ομάδας στα πλαίσια των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης. και της συμμετοχής τους στο κύκλωμα Παραγωγής?Εφαρμογής –Υλοποίησης νέων ιδεών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Έννοια και Σπουδαιότητα των Ομάδων
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ομαδικής δουλειάς για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στόχος είναι αρχικά να παρουσιασθεί ο ορισμός της «ομάδας εργασίας» και οι βασικές έννοιες για τους τύπους, το μέγεθος, τη συνοχή των ομάδων και τα χαρακτηριστικά των μελών τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της ομαδικής δουλειάς που οδηγούν στην ευρεία χρησιμοποίηση των ομάδων από τις επιχειρήσεις, αλλά και τα μειονεκτήματα που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική τους λειτουργία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Λειτουργία της Ομάδας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος, σαν μέλος ή σαν ηγέτης μιας ομάδας, τα στάδια από τα οποία περνά μια ομάδα καθώς αναπτύσσεται, τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνουν τα μέλη της καθώς επίσης τη σημασία της αυθεντικής και χαρισματικής ηγεσίας για την αποτελεσματικότητα της ομάδας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αποτελεσματικές Ομάδες
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια και τη σημασία της λειτουργίας αποτελεσματικών και συντονισμένων ομάδων. Στόχος είναι αρχικά να παρουσιάσει τα βασικά συστατικά και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας των ομάδων και στη συνέχεια να αναλύσει τις βασικές διαστάσεις της ομαδικής συμπεριφοράς για υψηλή απόδοση.
ΜΑΘΗΜΑ - Αναλυση Επιχειρηματικότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματά της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών, όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στην ενότητα αυτή μελετούνται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, εξετάζονται οι μορφές και οι τύποι των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το βασικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό όσο και στη δημιουργία των επιχειρηματικών ευκαιριών. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται τόσο στη μελέτη των ερευνών αγοράς όσο και στην παρουσίαση του διεθνή ορίζοντα της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, ενώ αναλύονται και οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Γι' αυτό το λόγο, περιγράφεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και η σχέση τους με τον χρόνο εισαγωγής του στην αγορά, και η σχέση του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος με την τεχνολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. Στη συνέχεια της ενότητας θα αναλυθεί το πώς αυτά τον ωθούν σε επιχειρηματική δράση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Έννοια του κινήτρου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι παρουσιαστούν οι έννοιες του κινήτρου και της υποκίνησης και να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς. Γίνεται μία παρουσίαση των πιο σημαντικών και γνωστών θεωριών υποκίνησης, χωρίς ωστόσο να γίνεται εξαντλητική αναφορά σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της ανταμοιβής, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές αμοιβών και το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να δομείται ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σύγχρονες Θεωρίες Υποκίνησης στο Εργασιακό Πλαίσιο
Σκοπός της ενότητας είναι να ενισχύσει το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας και της σημασίας της υποκίνησης/ παρακίνησης στην εργασία. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου καθώς και οι εφαρμογές που μπορεί να έχουν στον εργασιακό χώρο ενώ τέλος γίνεται μία προσπάθεια διασύνδεσης των θεωριών με τις διάφορες μορφές εργασιακών κινήτρων και την τυπολογία εργαζομένων που μπορεί να συναντήσει κανείς στο χώρο δουλειάς του. 18
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διασύνδεση Υποκίνησης & Απόδοσης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ενώ αποσαφηνίζονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Κίνητρα και Επαγγελματική Ικανοποίηση
Σκοπός της ενότητας είναι να οριστεί το πλαίσιο της επαγγελματικής ικανοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή συνδέεται με την εργασία και τα αποτελέσματά της, καθώς επίσης και να τονιστούν οι συνέπειες της τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου καθώς και οι παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση της ικανοποίησης και οι μορφές που αυτή που μπορεί να πάρει.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάπτυξη Διαπραγματευτικής Ικανότητας
Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν καθημερινό αντικείμενο, είτε στον επαγγελματικό στίβο, είτε στις απλές και συνηθισμένες συναλλαγές της προσωπικής μας ζωής και έχουν μεγάλη σημασία από τη νηπιακή κιόλας ηλικία. Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στην έννοια της διαπραγμάτευσης και στην σημασία της διαδικασίας αυτής, καθώς και την ανάπτυξη των τεχνικών που σχετίζονται με τη βελτίωση αυτής της ικανότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Αποτελεσματική Διαχείριση μιας Κρίσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην έννοια των κρίσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα τον βοηθά να κατανοήσει την μεθοδολογία με βάση την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει θετικά μία κρίση, βοηθώντας τον να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις για μια επιχείρηση με επιτυχία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λήψη Αποφάσεων & Διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της απόφασης και της διαδικασίας λήψης της καθώς και η διαδικασία που την περιβάλλει. Παρουσιάζονται τα είδη αποφάσεων που παίρνει ένα άτομο ή ένας οργανισμός καθώς και διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων, ενώ τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο και στους παράγοντες της ορθολογιστικής δράσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Career Management
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία που αφορούν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό καριέρας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας αλλά και τρόποι αναγνώρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τέλος παρουσιάζονται οι τεχνικές σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και δίνονται ορισμένες οδηγίες και κατευθύνσεις για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Πειθώ και Επιρροή
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στην έννοια της πειθούς και της επιρροής. Η γνώση του τρόπου χρησιμοποίησης της πειθούς με σκοπό την αύξηση επιρροής, ώστε τελικά να καθιστά τη διαδικασία της πειθούς ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπλήρωση κάθε είδους προσδοκιών, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος. Τονίζονται ποίοι, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν να ασκήσουν πειθώ και επιρροή και παρουσιάζονται οι αρχές ενδοτικότητας (δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους είμαστε ευάλωτοι στην επιρροή) και πως εφαρμόζονται από τους φορείς επιρροής. Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνικές αντίστασής απέναντι στην πειθώ.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
Σκοπός της ενότητας είναι να εξετάσει την επικοινωνία ως διαδικασία διερευνώντας το Τυπικό Μοντέλο Επικοινωνίας του Clampitt και αναλύοντας το κάθε ένα στοιχείο ξεχωριστά - Κανάλι, Λήψη, Ανατροφοδότηση, Πλαίσιο, Θόρυβος και Εμπόδια στην Ακρόαση – ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα αυτού που ονομάζουμε επικοινωνία. Στη συνέχεια εξετάζεται το πλαίσιο της επικοινωνίας προκειμένου να δούμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές, προϊστάμενοι, διευθυντές κ.λ.π., χρησιμοποιώντας παραδείγματα και ασκήσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ικανότητες και Ικανός Εκπαιδευτής
Σκοπός της ενότητας είναι να διερευνηθούν οι ικανότητες που χρειάζεται κάποιος, ο οποίος απασχολείται ως εκπαιδευτής, manager, προϊστάμενος κ.λ.π., προκειμένου να επικοινωνεί αποτελεσματικά, αναλύονται οι ικανότητες και οι βαθμοί ενεργούς ακρόασης και η μη λεκτική επικοινωνία, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και οι ικανότητες του ικανού εκπαιδευτή. Τα δεύτερα αναλύονται ως προς τις γνώσεις, τη συμπεριφορά και τις ικανότητες και τα βλέπουμε μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί κάθε φορά (ομαδικές συζητήσεις, αναπαράσταση ρόλων, ανάγνωση, προβολή βίντεο, εξάσκηση τεχνικών σε συνθήκες εργασίας) προκειμένου να πετύχει το στόχο του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι Ρόλοι του Εκπαιδευτή, η Ανατροφοδότηση και οι Συζητήσεις
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα σκοπός είναι να διερευνηθούν οι ρόλοι που καλείται να παίρνει και να εναλλάσσει μεταξύ τους ο εκπαιδευτής ή αυτός που αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει άλλους. Αναλύονται οι ρόλοι του Διαχειριστή/ Καθοδηγητή/ Προπονητή, Εισηγητή/ Συμβούλου και Συντονιστή/ Διευκολυντή. Επίσης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να παρέχουμε ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους αλλά και τους διαφορετικούς τύπους ανατροφοδότησης που μπορούμε κάθε φορά να χρησιμοποιήσουμε. Τέλος, εκτός των ρόλων που πρέπει κάποιος ή κάποια που εκπαιδεύει να «υποδυθεί» προκειμένου να μεταφέρει τη γνώση ή την πληροφορία που θέλει, θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τον τρόπο συντονισμού των συζητήσεων (εισαγωγικές, αφομοίωσης και εφαρμογής) που προκύπτουν μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή ενότητα αλλά και πώς να θέτει ερωτήσεις και τι είδους στο κοινό του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Δεξιότητες Παρουσίασης
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα σκοπός είναι να διερευνηθεί η σύνθεση των δεξιοτήτων του ικανού εκπαιδευτή που χρειάζονται προκειμένου να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μια παρουσίαση ζωντανή και αξιομνημόνευτη για τους συμμετέχοντες. Πώς δηλαδή να δημιουργήσει, με δραστηριότητες που συνδέουν το περιεχόμενο του προγράμματος με την επιχειρησιακή πρακτική και ανταποκρινόμενος στις διαφορετικές ή και πολλές φορές ανεπιθύμητες ή και προκλητικές συμπεριφορές, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, αναλύονται οι πιθανοί φόβοι και αναστολές του ίδιου ως προς την «έκθεσή» του ως εκπαιδευτή καθώς και ο σχεδιασμός και οι τεχνικές παράδοσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας παρουσίασης Δίνονται, τέλος, οι οδηγίες για την τελική εργασία που είναι η δημιουργία ενός μίνι εκπαιδευτικού προγράμματος ή ενότητας, παρουσίασης που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας εκμάθησης που έχουν διδαχτεί, δηλαδή Κατανόηση, Αφομοίωση, Παρατήρηση, Πρακτική και Εφαρμογή.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού ATLANTIS ΙΙ PAYROLL
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εργασίες Περιόδου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εργαζόμενοι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασίες Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εργασίες ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εκτυπώσεις Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εκτυπώσεις ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Σχεδιασμός Μισθοδοσίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Πίνακες και Γενικοί Παράμετροι
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του ATLANTIS ΙΙ PAYROLL
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 8
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Epsilon Net Extra Μισθοδοσία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαχείριση Εταιρειών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση Εργαζομένων Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαχείριση Εργαζομένων ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση Μισθοδοσίας Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Μισθοδοσίας ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εκτυπώσεις Λογιστηρίου?Εφορίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΙΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΟΑΕΔ
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Epsilon Net Extra Μισθοδοσία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 8
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Course 1 - Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Course 1 - Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Course 2: Παράμετροι μισθοδοσίας και ευρετήρια αναζήτησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Course 2: Αρχείο εργαζομένων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Course 2: Εργασίες μηνός (Μισθοδοσία, Αναδρομικά και Ειδικές περιπτώσεις)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Course 2: Λογιστικά άρθρα μισθοδοσίας (έντυπα και εκτυπώσεις)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Course 2: Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα (δημιουργία νέας χρήσης μισθοδοσίας, υπολογισμός επιδόματος ισολογισμού κλπ.)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Course 2: Καταχώρηση εργαζομένων?Φόρμες ,Εκτυπώσεις, Κατασκευή γέφυρας
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 6
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Singular Logic HCM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΗCM core
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μισθοδοσία‐Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού ‐ Ωρομέτρηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Παροχές Προσωπικού (Σίτηση, Εταιρικά Οχήματα κτλ.)
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Singular Logic HCM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 5

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.