Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία» αποσκοπεί στην κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση και την ψυχολογία φορέων για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της δυσλεξίας τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, προσεγγίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα η δυσλεξία, παρουσιάζονται τα αίτιά της, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «κλινική» εικόνα των δυσλεξικών ατόμων. Επίσης παρουσιάζεται ένα βασικό πρόγραμμα διάγνωσης, αξιολόγησης και αποκατάστασης στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης με την επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων, κατάλληλων για την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού, ενώ, τέλος, με την προβολή συγκεκριμένων πρακτικών συμβουλών προς εκπαιδευτικούς και γονείς επισημαίνεται ο ρόλος τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσκολιών και των αδυναμιών των δυσλεξικών μαθητών.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία 3 60 5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Πολυχρόνη Φωτεινή
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Θεωρητικό Πλαίσιο Μαθησιακών Δυσκολιών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Γενική Θεώρηση Δυσλεξίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι ορισμοί που έχουν δοθεί για τη δυσλεξία και κυρίως να τονιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν για έναν σαφή και ολοκληρωμένο ορισμό. Επιπροσθέτως, επιδιώκεται να γίνει μια ιστορική αναδρομή από την πρώτη θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος και τα αντικρουόμενα ερευνητικά δεδομένα έως και τη νεότερη συστηματική και επιστημονική διερεύνηση των μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, επισημαίνεται η συσχέτιση της δυσλεξίας με άλλες ψυχολογικές, βιολογικές και κοινωνικές παραμέτρους με σκοπό την απόκτηση μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του δυσλεξικού ατόμου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αιτιολογία και Κατηγοριοποίηση των Μαθησιακών Δυσκολιών
Βασική επιδίωξη της ενότητας είναι η διατύπωση των βασικών αιτιών για την εμφάνιση των μαθησιακών δυσκολιών παρουσιάζοντας αφενός τις μονοπαραγοντικές θεωρίες των ερευνητών με ιατρικό προσανατολισμό και αφετέρου τις πολυπαραγοντικές θεωρίες με ψυχολογικό - παιδαγωγικό προσανατολισμό που αποδίδουν με διαφορετικό τρόπο τις αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών, τονίζοντας τις αντικρουόμενες θεωρητικές θέσεις τους και τα κυριότερα ερευνητικά δεδομένα. Επιπλέον, επιδιώκεται η κατηγοριοποίηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της καθεμίας κατηγορίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κατηγοριοποίηση της Δυσλεξίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των δυο βασικών κατηγοριών της δυσλεξίας (επίκτητης και εξελικτικής), η επεξήγηση των παραπάνω όρων και ο σαφής διαχωρισμός τους. Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η περαιτέρω διαίρεση καθεμίας κατηγορίας σε υποκατηγορίες, η επισήμανση των βασικών χαρακτηριστικών που τις διαφοροποιούν, ενώ παράλληλα υπογραμμίζονται τα νευροατομικά και νευροφυσιολογικά ερευνητικά δεδομένα που οδήγησαν τους ερευνητές σε διαφορετική κατηγοριοποίηση της εξελικτικής δυσλεξίας σε ξεχωριστούς τύπους. Πέραν των ανωτέρω, επιδιώκεται και η κριτική των ποικίλων κατηγοριοποιήσεων, καθώς και η επισήμανση της αξίας του διαχωρισμού της δυσλεξίας σε υποομάδες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι δυσκολίες των δυσλεξικών ατόμων στο γραπτό λόγο και κυρίως στην ανάγνωση, την ορθογραφία και την αριθμητική, ενώ παράλληλα να δοθεί έμφαση στα κριτήρια για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας, αποκλείοντας άλλους παράγοντες και διαταραχές. Επισημαίνεται επιπλέον η σχέση της δυσλεξίας με την κλίμακα αξιολόγησης της νοημοσύνης για τα παιδιά (WISC), καθώς και τα προβλήματα συμπεριφοράς που ενδέχεται να παρουσιάσουν τα δυσλεξικά παιδιά, τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, εξαιτίας των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
ΜΑΘΗΜΑ - Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Δυσλεξίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μαθησιακές Δυσκολίες και γνωστικές λειτουργίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι ανεπάρκειες της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης μνήμης στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επιδρούν στην απόκτηση της γνώσης και στην αποθήκευση και ανάκληση των πληροφοριών. Επιπλέον, επισημαίνονται οι αδυναμίες των δυσλεξικών ατόμων στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και στην απόκτηση της φωνολογικής ενημερότητας, απαραίτητης για την αυτοματοποίηση της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ υπογραμμίζονται και τα έντονα προβλήματα μεταγνωστικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται και που οδηγούν σε αδυναμία ελέγχου και αξιολόγησης του γνωστικού έργου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αξιολόγηση Δυσλεξίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση ενός βασικού προγράμματος διάγνωσης και αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών στους τομείς ανάγνωσης, γραφής, προσανατολισμού και αρίθμησης. Μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων, που ανταποκρίνονται στην ηλικία του κάθε παιδιού και στη διδαχθείσα σχολική ύλη, επιδιώκεται η αξιολόγηση ενός μαθητή στην ανάγνωση συλλαβών και λέξεων, στην επεξεργασία και την κατανόηση κειμένου, στη γραφή, στην οπτική και ακουστική διάκριση των φωνημάτων και στην αριθμητική με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται και την κατάρτιση ενός κατάλληλου και εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρόγραμμα αποκατάστασης Δυσλεξίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η πολύπλευρη προσέγγιση της αποκαταστασιακής διαδικασίας και η παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης και αποκατάστασης στην ορθογραφία με τη χρήση συγκεκριμένων και αυστηρά δομημένων ασκήσεων για την εκμάθηση των βασικών κανόνων γραμματικής. Δίνεται έμφαση κυρίως στις απαραίτητες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται για τη δημιουργία ενός ορθού και μεθοδικού προγράμματος παρέμβασης που θα ανταποκρίνεται στις γνωστικές αδυναμίες του κάθε παιδιού και θα σέβεται την προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητές του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάγνωση και Γραφή
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης στους τομείς της γραφής, της ανάγνωσης και της γραπτής έκφρασης μέσω της επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η κατηγοριοποίηση των φθόγγων του ελληνικού γλωσσικού συστήματος και των ιδιαίτερων δυσκολιών που εκείνοι παρουσιάζουν με αποτέλεσμα την αδυναμία εκμάθησής τους από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ενώ παράλληλα αναλύονται και οι έννοιες του φωνήματος και της συλλαβής και περιγράφονται τρόποι για την καλλιέργεια της φωνολογικής συνειδητότητας στα παιδιά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Δυσλεξία και Μαθηματικά
Βασική επιδίωξη της παρούσας ενότητας είναι η προσέγγιση της δυσαριθμησίας – των ιδιαίτερων δηλαδή δυσκολιών των μαθητών με τις μαθηματικές δεξιότητες – και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της. Δίνεται έμφαση κυρίως στη σχέση της με τη δυσλεξία και στις αντικρουόμενες απόψεις και τα ερευνητικά δεδομένα των μελετητών για την ύπαρξη ή μη του ξεχωριστού συνδρόμου της δυσαριθμησίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα δομικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκμάθηση της αριθμητικής και την ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων καθώς και οι αδυναμίες των δυσλεξικών ατόμων να ανταποκριθούν σε αυτά. Τέλος, παρατίθενται τρόποι και στρατηγικές διδασκαλίας που επικεντρώνονται στην εκμάθηση των εννοιών της αριθμητικής, την κατανόηση και επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων και τη γενικότερη ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων.
ΜΑΘΗΜΑ - Δυσλεξία και Εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Συμβουλευτική εκπαιδευτικών - Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η επισήμανση του ρόλου του εκπαιδευτικού για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών με δυσλεξία στο σχολικό περιβάλλον και η παρουσίαση βασικών αρχών και τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών μέσω της δημιουργίας ενός εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης και της συνεργασίας σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, δίνονται πρακτικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συλλογικότητας μέσα στη σχολική τάξη, αλλά και προς τους γονείς για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη συμπεριφορά και τα προβλήματα των παιδιών τους, να τα κατανοήσουν και να τους παρέχουν καθημερινή υποστήριξη και βοήθεια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Νομοθετικό πλαίσιο και Μαθησιακές Δυσκολίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα σχετικά με τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Περιγράφονται οι προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών για την ομαλότερη ένταξη των δυσλεξικών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους μέσα από τη δημιουργία των τμημάτων ένταξης και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ) καθώς και από έναν ορθότερο και ουσιαστικότερο τρόπο αξιολόγησης και εξέτασης των παιδιών στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μελετώντας περιπτώσεις δυσλεξικών παιδιών
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η μελέτη των γλωσσικών συστημάτων και οι διαφορές που παρουσιάζουν ως προς την εκδήλωση φαινομένων δυσλεξίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η μελέτη εξατομικευμένων περιπτώσεων δυσλεξικών μαθητών μέσα από την παρουσίαση των συγκεκριμένων δυσχέρειων που αντιμετωπίζουν και την κατάρτιση ενός προγράμματος παρέμβασης που στηρίζεται στη μοναδικότητα καθεμίας ξεχωριστής περίπτωσης. Επιπροσθέτως, περιγράφονται οι συναισθηματικές αντιδράσεις των δυσλεξικών μαθητών και ο τρόπος με τον οποίο εκείνα βιώνουν τη σχολική αποτυχία και την απόρριψη από το κοινωνικό, σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.