Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Business Psychology


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Business Psychology 6 198 16,5 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προβλήματα Πρακτικής Αριθμητικής
Στόχος στην παρούσα διδακτική ενότητα είναι να προάγουμε τη μαθηματική σκέψη, τη μαθηματική λογική και την ικανότητα επίλυσης σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζουμε μια πληθώρα προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Προβλήματα Θεωρίας Αριθμών καιι Συνδυαστικής Ανάλυσης
Στόχος στην παρούσα διδακτική ενότητα είναι να προάγουμε τη μαθηματική σκέψη, τη μαθηματική λογική και την ικανότητα επίλυσης σύνθετων μαθηματικών και στατιστικών προβλημάτων σε ανώτερο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζουμε μια σειρά προβλημάτων θεωρίας αριθμών και συνδυαστικής ανάλυσης. Αναλύουμε μεθοδολογικά τη λύση κάθε προβλήματος και παρουσιάζουμε βασικές γνώσεις, θεωρίες και τεχνικές που θα πρέπει κάποιος να κατέχει για να προχωρήσει στην επίλυση ακόμη δυσκολότερων προβλημάτων ανώτερων μαθηματικών, άλγεβρας, διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προβλήματα Διαγραμμάτων και Γραφικών Παραστάσεων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εντείνουμε την αντίληψη και κατανόηση των γεωμετρικών σχημάτων, διαγραμμάτων καθώς και την ικανότητα σύνδεσης γεωμετρίας και άλγεβρας. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται πληθώρα συναρτήσεων και γραφικών παραστάσεων. Επεκτείνουμε την ανάλυση μας στη σύνθεση συναρτήσεων και στην παρουσίαση συμμετρικών και ομοιόμορφων σχημάτων που ως στόχο έχουν την ενθάρρυνση για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη των ιδιοτήτων βασικών συναρτήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Προβλήματα Ανώτερων Μαθηματικών
Σκοπός στην παρούσα διδακτική ενότητα είναι η παρουσίαση με απλό τρόπο βασικών εννοιών και μεθόδων ανώτερων μαθηματικών, όπως συνέχεια, όρια, διαφορικός λογισμός, ολοκληρωτικός λογισμός, μελέτη συναρτήσεων κ.α. Με τη χρήση των μεθόδων αυτών παρουσιάζονται πληθώρα προβλημάτων τονίζοντας τη χρησιμότητα των ανώτερων μαθηματικών στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στη φύση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαπραγματευτικές Ικανότητες Ι
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια της διαπραγμάτευσης, τόσο αυτόνομα όσο και σε σχέση με την πώληση. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα πιθανά σκηνικά της διαπραγμάτευσης, αναλύεται το σενάριο «κερδίζω-κερδίζεις», αναλύονται οι ικανότητες ενός διαπραγματευτή, η χρήση και ο ρόλος της επικοινωνίας, και η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του σχεδιασμού της διαπραγμάτευσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαπραγματευτικές Ικανότητες ΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τεχνικές πρακτικές για θέματα παραχωρήσεων, τη διαχείριση των αδιεξόδων που μπορεί να καταστρέψουν μια διαπραγμάτευση, καθώς και προτάσεις για το τι πρέπει ή το τι δεν θα πρέπει να γίνεται σε μια διαπραγμάτευση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το Προσωπικό Στυλ της Διαπραγμάτευσης
Σκοπός της ενότητας είναι να οριστεί με σαφήνεια αυτό που καλείται «στυλ διαπραγμάτευσης» και να παρουσιαστούν οι κυριότερες μορφές που μπορεί να πάρει. Αναλύονται οι σημαντικότερες δεξιότητες και ικανότητες που διαμορφώνουν το προσωπικό στυλ του καθενός καθώς και ο ρόλος της προσωπικότητας ως επιδράζουσα μεταβλητή στην όλη διαδικασία. Η αναφορά επίσης στον τρόπο που η μη λεκτική επικοινωνία ενισχύει το διαπραγματευτικό μας στυλ και ικανότητα καθώς επίσης και το πώς, συναισθήματα όπως ο θυμός μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε, ολοκληρώνει την κατανόηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σύγκρουση και Διαπραγμάτευση
Σκοπός της ενότητας είναι να εξοικειωθείτε με την έννοια των συγκρούσεων και τις μορφές που μπορεί να πάρουν ενώ συγχρόνως να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις τακτικές και τις στρατηγικές αποφυγής τους. Ιδιαίτερα, σκοπός είναι να μπορέσετε να συνδυάσετε τις διαπραγματευτικές σας δεξιότητες για τον χειρισμό των συγκρούσεων μέσα στο εργασιακό πλαίσιο. Επίσης στόχος είναι να κατανοήσετε πως διάφορες πειραματικές συνθήκες μπορούν να εξηγήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και συγχρόνως να μας «εκπαιδεύσουν» για την αντιμετώπιση μελλοντικών παρόμοιων καταστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ο Ανταγωνισμός ως Μορφή Σύγκρουσης
Η ενότητα με τίτλο “Ο Ανταγωνισμός ως μορφή σύγκρουσης”, αποσκοπεί στο να κατανοήσετε το πολυδιάστατο φαινόμενο του ανταγωνισμού, όπως αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα διατομικών και διομαδικών συγκρούσεων μέσα στο χώρο εργασίας. Μέσα από την παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα πειραμάτων και παραδειγμάτων, θα αντιληφθείτε την πραγματική διάσταση του ανταγωνισμού και των συνεπειών του στον εργαζόμενο και στον εργασιακό χώρο. Η πρόταση της συνεργασίας ως η καταλληλότερη επιλογή για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, στοχεύει σε επαναπροσδιορισμό του κριτηρίου επιτυχίας στην εργασία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κρίση και Διαχείριση (Crisis Management)
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στην έννοια των καταστάσεων κρίσης όπως αυτές μπορεί να παρουσιάζονται στον επαγγελματικό αλλά και προσωπικό χώρο του ατόμου, και στην σημασία της διαχείρισής τους τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Η μεταφορά συστηματοποιημένων γνώσεων με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων και βελτίωση των δεξιοτήτων ώστε η αντιμετώπιση των κρίσεων να αποτελεί ευθύνη όλων, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος. Παρουσιάζονται οι αρχές διαχείρισης των κρίσεων, των κινδύνων και της εικόνας και τονίζεται η σπουδαιότητα του στόχου και του προγραμματισμού. Κανόνες και τρόποι διαχείρισης των κρίσεων θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν την αφομοίωση των παρουσιαζόμενων εννοιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η Αποτελεσματική Διαχείριση μιας Κρίσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην έννοια των κρίσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα τον βοηθά να κατανοήσει την μεθοδολογία με βάση την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει θετικά μία κρίση, βοηθώντας τον να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις για μια επιχείρηση με επιτυχία.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Περί της συναισθηματικής νοημοσύνης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι αρχικά να παρουσιάσει τη σημασία που έχει η συναισθηματική νοημοσύνη για την επαγγελματική επιτυχία σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαστάσεις που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και οι ικανότητες που περιγράφει η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακεκριμένη επίδοση στην εξυπηρέτηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να μυήσει τους εκπαιδευόμενους στους τρόπους ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης και στην καταπολέμηση των παραγόντων που την εμποδίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μάθηση (Μνήμη)
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες γνωστικές ικανότητες: αντίληψη-μνήμη και δημιουργική σκέψη και τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Τονίζεται ο ρόλος της αντίληψης αλλά και της σημασίας της διαφορετικής πρόσληψης κι επεξεργασίας των ερεθισμάτων εξαιτίας ατομικών και άλλων διαφορών, ενώ η παράθεση οπτικών ασκήσεων κάνει σαφέστερη τη σημασία τους για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τέλος, αναλύονται τρόποι βελτίωσης της μνήμης αλλά και ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
Η ενότητα με τίτλο «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο Εργασίας» μελετάει την επαφή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τις συναισθηματικές του ικανότητες, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί το ζητούμενο για την επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα γίνεται σκιαγράφηση της προσωπικής ικανότητας του συναισθηματικά ευφυούς διευθυντή ή υφισταμένου, που απαρτίζεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της αυτοεπίγνωσης, του αυτοελέγχου και της επίτευξης στόχων μέσω της δημιουργίας κινήτρων από τον ίδιο τον εργαζόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ενδυνάμωση Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων - Οργάνωση και Χρήση Στρατηγικών Μελέτης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η μεταγνωστική πλευρά της σκέψης, δεδομένου ότι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωσή της βοηθά το άτομο να εξοικειωθεί με αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης. Επιπλέον, σκοπός της ενότητας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας και τη στάση μας για τη μάθηση. Τέλος, γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να οργανώσει καλύτερα τη μελέτη του, χρησιμοποιώντας στρατηγικές μελέτης και άλλες μεθόδους για την κατανόηση του κειμένου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω.. Έννοια και Βασικές Αρχές
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και πρακτικές για τους τρόπους με τους οποίους ένας ενήλικας μπορεί να επενεργήσει στον τρόπο που μαθαίνει. Δίνεται έμφαση στην έννοια «Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω», η οποία συνδέεται με έννοιες όπως η κριτική σκέψη, η πολλαπλή νοημοσύνη, τα στυλ μάθησης κ.α. Τέλος, σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο εμπειρικός κύκλος μάθησης του Kolb και να γίνει αναφορά σε τεχνικές που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος για την καλύτερη ιδιοποίηση της γνώσης που λαμβάνει.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Διοίκηση ενός Οργανισμού - Εισαγωγικές Έννοιες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, στοχεύει στο να κάνει μία ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, η επιστήμη της διοίκησης. Επίσης, στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών της αποτελεσματικής διοίκησης και των δεξιοτήτων του μάνατζερ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Προγραμματισμός σε έναν Οργανισμό - Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και της Διοίκησης
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη διαδικασία υλοποίησής του σε έναν οργανισμό. Παράλληλα, στόχος της ενότητας είναι επίσης να παρουσιάσει τη λειτουργία της οργάνωσης ενός οργανισμού και την αποτελεσματική τμηματοποίησή του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιχειρησιακή Δομή και Οργάνωση
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο την επιχειρησιακή δομή και την οργάνωση ενός οργανισμού. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναλύσουμε την έννοια της οργάνωσης, να εξηγήσουμε τις οργανωτικές δομές και να αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης και της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Δραστηριότητα του Ελέγχου
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη λειτουργία του ελέγχου. Ειδικότερα, στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει τη διαδικασία και τους τύπους του ελέγχου, καθώς και τα κριτήρια διαμόρφωσης αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ηγεσία και Διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο, μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ενώ αναφέρονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προ(ποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Μέθοδοι και στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί η άμεση συσχέτιση της στρατηγικής της επιχείρησης με το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή όλων των μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης αναλύουμε τις μεθόδους προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αυτές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν σε πρακτικό επίπεδο οι καθημερινές ενέργειες των εργαζομένων και στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Θα αναφερθούμε σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων και υποδειγμάτων) εξετάζοντας παραδείγματα προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ (TEAMBUILDING)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η έννοια του κινήτρου στην εργασία (Οι θεωρίες των αναγκών)
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι παρουσιαστούν οι έννοιες του κινήτρου και της υποκίνησης και να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς. Γίνεται μία παρουσίαση των πιο σημαντικών και γνωστών θεωριών υποκίνησης, χωρίς ωστόσο να γίνεται εξαντλητική αναφορά σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της ανταμοιβής, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές αμοιβών και το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να δομείται ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σύγχρονες θεωρίες υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο
Σκοπός της ενότητας είναι να ενισχύσει το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας και της σημασίας της υποκίνησης/παρακίνησης στην εργασία. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου καθώς και οι εφαρμογές που μπορεί να έχουν στον εργασιακό χώρο ενώ τέλος γίνεται μία προσπάθεια διασύνδεσης των θεωριών με τις διάφορες μορφές εργασιακών κινήτρων και την τυπολογία εργαζομένων που μπορεί να συναντήσει κανείς στο χώρο δουλειάς του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διασύνδεση υποκίνησης και απόδοσης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ενώ αποσαφηνίζονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Κίνητρα και επαγγελματική ικανοποίηση
Σκοπός της ενότητας είναι να οριστεί το πλαίσιο της επαγγελματικής ικανοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή συνδέεται με την εργασία και τα αποτελέσματά της, καθώς επίσης και να τονιστούν οι συνέπειες της τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου καθώς και οι παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση της ικανοποίησης και οι μορφές που αυτή που μπορεί να πάρει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η φύση των Groups και η Συμπεριφορά μέσα σε αυτά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η έννοια των ομάδων (groups), να αναλυθεί η φύση τους και η συμπεριφορά των ατόμων εντός τους. Γίνεται μια παρουσίαση της τυπολογίας των ομάδων και των βασικών διαδικασιών τους, καθώς και των ρόλων των ατόμων εντός των ομάδων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία λειτουργίας των ομάδων και, συνοπτικά, η έννοια του οργανογράμματος. Τέλος, καταδεικνύεται η σημασία των ομάδων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και εντοπίζονται πιθανά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των ομάδων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η Διαμόρφωση των Ομάδων Εργασίας: Δυναμική & Δημιουργικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση του ρόλου και της δυναμικής μιας ομάδας στα πλαίσια των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης. και της συμμετοχής τους στο κύκλωμα Παραγωγής-Εφαρμογής –Υλοποίησης νέων ιδεών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Έννοια και Σπουδαιότητα των Ομάδων
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ομαδικής δουλειάς για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στόχος είναι αρχικά να παρουσιασθεί ο ορισμός της «ομάδας εργασίας» και οι βασικές έννοιες για τους τύπους, το μέγεθος, τη συνοχή των ομάδων και τα χαρακτηριστικά των μελών τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της ομαδικής δουλειάς που οδηγούν στην ευρεία χρησιμοποίηση των ομάδων από τις επιχειρήσεις, αλλά και τα μειονεκτήματα που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική τους λειτουργία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Λειτουργία της Ομάδας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος, σαν μέλος ή σαν ηγέτης μιας ομάδας, τα στάδια από τα οποία περνά μια ομάδα καθώς αναπτύσσεται, τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνουν τα μέλη της, καθώς επίσης τη σημασία της αυθεντικής και χαρισματικής ηγεσίας για την αποτελεσματικότητα της ομάδας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Αποτελεσματικές Ομάδες
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια και τη σημασία της λειτουργίας αποτελεσματικών και συντονισμένων ομάδων. Στόχος είναι αρχικά να παρουσιάσει τα βασικά συστατικά και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας των ομάδων και στη συνέχεια να αναλύσει τις βασικές διαστάσεις της ομαδικής συμπεριφοράς για υψηλή απόδοση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οργανωτική Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burn Out)
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αποσαφηνίσει την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης και να παραθέσει στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης για την αποτελεσματική διαχείρισή της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αναγκαιότητα και Προυποθέσεις για Αλλαγή και Ανάπτυξη στο Χώρο Εργασίας
Η ενότητα έχει ως στόχο της να τονίσει την σημασία και την αναγκαιότητα της οργανωτικής αλλαγής & ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση, προκειμένου αυτή να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο σημερινό κόσμο των ραγδαίων αλλαγών. Ο διευθυντής ή ο υφιστάμενος έχει τη δυνατότητα να μάθει και να εντοπίσει προσωπικά τα εμπόδια-τις αντιστάσεις του απέναντι στην οργανωτική αλλαγή στο χώρο εργασίας του, καθώς και την ικανότητα που χρειάζεται να διαθέτει προκειμένου να βγαίνει κερδισμένος μετά από κάθε αλλαγή που συντελείται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τεχνικές και τρόποι παρέμβασης
Η ενότητα έχει ως στόχο της να δείξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι οργανωτικές αλλαγές σε μια επιχείρηση. Παρακολουθώντας την επιχείρηση, με το ανθρώπινο δυναμικό της καθ’ όλη την πορεία της αλλαγής της και μαθαίνοντας κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους φορείς της αλλαγής για την ομαλή προσαρμογή της επιχείρησης στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται ότι είναι προς όφελος δικό του αλλά και όλων η αναστολή κάποιων αντιστάσεων του για αλλαγή και προετοιμάζεται για την ενεργό συμμετοχή του σε αυτή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οργανωτική κουλτούρα και αλλαγή
Η ενότητα έχει ως στόχο της να δείξει την οργανωτική κουλτούρα και τον καθοριστικό της ρόλο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Διαβάζοντας την ενότητα αυτή, αναμένεται να γίνει κατανοητή η έννοια της κουλτούρας και η διαφορά της από το ενδοεπιχειρησιακό κλίμα μέσα στην επιχείρηση, να αναγνωριστούν τα διάφορα είδη της οργανωτικής κουλτούρας, το πώς δημιουργείται και σε τι αποσκοπεί μέσα σε μια επιχείρηση καθώς και οι μηχανισμοί αλλαγής της κατά τα εξελικτικά στάδια από τα οποία διέρχεται η επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διοίκηση και οργανωτική κουλτούρα
Η ενότητα με τίτλο «Διοίκηση και Οργανωτική Κουλτούρα» έχει ως στόχο της να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας μπορεί να μεταδίδει την κουλτούρα της επιχείρησης στους υφισταμένους καθώς και το πότε είναι κατάλληλες οι συνθήκες για την μάθηση και αφομοίωση της οργανωτικής κουλτούρας από τους εργαζόμενους. Επισημαίνεται, τέλος, μέσα από τη ζωντανή μελέτη περίπτωσης ενός αμερικανικού οργανισμού, η αναγκαστική ύπαρξη μιας ποικιλίας διαφόρων μορφών υποκουλτούρας σε μια επιχείρηση ή σε ομίλους εταιρειών και τονίζεται η δύσκολη συμβίωσή τους με την κυρίαρχη κουλτούρα της επιχείρησης.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.