Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Marketing and Communication Management
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Marketing and Communication Management

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing and Communication Management» είναι ένα πλήρες, αυτόνομο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο την παροχή γνώσης σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς μιας επιχείρησης. Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις τεχνικές που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα του μάρκετινγκ, καθώς επίσης να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Επικοινωνιακής Διαχείρισης και να εφαρμόζει CRM στρατηγικές. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους του Προγράμματος ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να μάθει να χρησιμοποιεί Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζει σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από δύο live streaming συναντήσεις στις θεματικές:
-Ο ρόλος του Μείγματος Μάρκετινγκ στην Δημιουργία της Στρατηγικής.
-Facebook Ads, Goodle Adwords, Google Analytics, με εισηγητή τον κ. Καμινάκη Κώστα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο Marketing and Communication και μεγάλη διδακτική και εργασιακή εμπειρία.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Marketing and Communication Management 6 252 21 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες και Αρχές του Marketing
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες του marketing. Ο αντικειμενικός σκοπός της ενότητας είναι να εφοδιάσει αυτούς, που ασκούν τη διοίκηση των επιχειρήσεων και τα μελλοντικά στελέχη των επιχειρήσεων με τις βασικές τεχνικές του marketing. Η θεωρία του Marketing συνοδεύεται με χειροπιαστά παραδείγματα, πραγματικά ή υποθετικά. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύεται πως το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, θα γίνει ευκολότερα κατανοητό από τον εκπαιδευόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Λήψη Αγοραστικής Απόφασης
Η διδακτική ενότητα τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόζει το marketing κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βάσει της οποίας θα αποφασίσει ο καταναλωτής εάν θα αγοράσει ή θα απορρίψει ένα προϊόν. Έτσι, ο καταναλωτής γίνεται το επίκεντρο της ανάλυσής μας. Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η οποία δεν απέχει πολύ από τη μελέτη της γενικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, έχει ως στόχο την ικανοποίησή του. Η σύνθεση των ανακαλύψεων πολλών κλάδων, όπως της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της οικονομολογίας και της ανθρωπολογίας, βοηθούν στο να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του καταναλωτή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Τμηματοποίηση της Αγοράς
Η διδακτική ενότητα υπογραμμίζει ότι ο πρώτος βασικός στόχος μιας στρατηγικής Marketing είναι η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς που ενδιαφέρει την επιχείρηση. Ο δεύτερος στόχος είναι η επιλογή της κατάλληλης προσφοράς προς το συγκεκριμένο αυτό τμήμα της αγοράς. Έτσι, αναλύονται κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η τμηματοποίηση της αγοράς, καθώς και στρατηγικές Marketing που σχετίζονται με αυτήν την διαδικασία. Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα για τον επιχειρηματία μιας ορθής τμηματοποίησης της αγοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Έρευνα Marketing
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να υπογραμμιστεί η σημασία που έχει για την επιχείρηση μια έγκαιρη και καλά μελετημένη έρευνα Marketing. Εδώ, αναλύονται κάποιοι από τους λόγους που επιβάλλουν την έρευνα Marketing, δίνεται το περιεχόμενο και η έκταση της έρευνας Marketing, καθώς επίσης, και η σημασία ενός ορθού προγραμματισμού ολόκληρης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Σχέδιο Marketing
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στο ρόλο του σχεδίου Marketing, ως μηχανισμός αποτελεσματικής επικοινωνίας. Σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να βοηθήσει τους μάνατζερ της επιχείρησης στον καθορισμό του επιθυμητού μέλλοντος του προϊόντος, αφού αναγνωρίσει προηγουμένως την πραγματικότητα της αγοράς. Επίσης, αναλύονται τα στάδια του σχεδίου Marketing, το περίγραμμα περιεχομένων ενός τυπικού σχεδίου Marketing, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής - υλοποίησης του σχεδίου Marketing.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Προϊόν - Έννοια και Διακρίσεις
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναλύει την έννοια του προϊόντος. Το σύνολο, δηλαδή, των φυσικών και ψυχολογικών ικανοποιήσεων τις οποίες προσφέρει στον αγοραστή. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος που μπορεί να γίνει η κατάταξη του προϊόντος, καθώς επίσης και η εικόνα του προϊόντος, δηλαδή η εντύπωση που προκαλεί στη συνείδηση ενός καταναλωτή. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι παράγοντες που καθορίζουν το βέλτιστο προϊόν, οι αποφάσεις σχετικά με τη μάρκα του εμπορεύματος, καθώς και η συσκευασία του προϊόντος αποτελούν σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους ερευνητές Marketing.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Προϊόν - Ανάπτυξη Νέων προϊόντων και Καινοτομία
Η παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζει τη σημασία που έχει για μια επιχείρηση η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η πολιτική του νέου προϊόντος, καθώς επίσης και τα στάδια που θα πρέπει ο υπεύθυνος του Marketing να ερευνήσει για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, είναι ουσιαστικής σημασίας. Ο σκοπός του κάθε σταδίου είναι να καθορίσει εάν η ιδέα για την εισαγωγή του νέου προϊόντος θα πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Η δομή των ομάδων αποδοχής του νέου προϊόντος θα παίξει σημαντικό ρόλο, αν η διοίκηση Marketing κατορθώσει να προσδιορίσει τη φύση και την έκταση αποδοχής του προϊόντος αυτού από τους καταναλωτές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Προϊόν - Στρατηγικές προϊόντος
Η διδακτική ενότητα αναλύει κάποιες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει η Διεύθυνση Marketing για την εισαγωγή ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά. Επίσης, η ποικιλία και η προμήθεια των προϊόντων, η διαφοροποίησή τους με σκοπό να υπερέχουν από αυτά των ανταγωνιστών, καθώς και η απόφαση για τη σωστή επιλογή της συσκευασίας και του εμπορικού σήματος θα συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γίνει εισαγωγή στην έννοια της Επικοινωνίας και των εφαρμογών της στην καθημερινή και επαγγελματική μας ζωή βάσει επιστημονικού πρίσματος. Στη συνέχεια αναλύεται η σημαντικότητα της επικοινωνίας σε κάθε τομέα της ζωής μας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κοινή Γνώμη
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μας εισάγει στην έννοια της Κοινής Γνώμης, ξεκινώντας την παράθεση και λεπτομερή ανάλυση μιας σειράς ορισμών. Επιπλέον, περιγράφονται οι λόγοι της σημαντικότητας της κοινής γνώμης στις Δημόσιες Σχέσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κυβερνήσεις, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο βαθύτερος σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η πλήρης κατανόησης της έννοιας της κοινής γνώμης, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δημόσιες Σχέσεις
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον κάθε εκπαιδευόμενο στην έννοια των Δημοσίων Σχέσεων τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση της σχέσης των εκδηλώσεων με τις Δημόσιες Σχέσεις καθώς και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Γενικά περί της Επικοινωνίας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τη σημασία της επικοινωνίας, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας, να εντοπίσει τους κύριους λόγους για τους οποίους επικοινωνούμε, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η επικοινωνία και τους δίαυλους μέσω των οποίων μεταφέρονται μηνύματα, και να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η επικοινωνιακή διαδικασία. Τέλος, να καταγράψει τα εμπόδια που μπορεί να παρέμβουν στη διαδικασία της επικοινωνίας και να διαστρεβλώσουν την έννοια των μεταφερόμενων μηνυμάτων καθώς και τους τρόπους για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τα Είδη της Επικοινωνίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα βασικά είδη της επικοινωνίας και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται ώστε η επικοινωνία να είναι αποτελεσματική. Επιπλέον, να εντοπίσει τις διαφορές μεταξύ λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη σημασία των τρόπων μη λεκτικής επικοινωνίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μορφές της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να καταστήσει κατανοητή τη σημασία της ανοικτής και αποτελεσματικής επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, να επισημάνει τη διαφορά μεταξύ επίσημων και ανεπίσημων καναλιών επικοινωνίας, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και στις σχέσεις της με τον έξω κόσμο, και να κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους προς το σωστό επικοινωνιακό χειρισμό των κρίσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Προφορική Επικοινωνία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να καταδείξει πώς η συμπεριφορά μας επηρεάζει τις σχέσεις μας και να παρουσιάσει τα λεκτικά και τα οπτικά στοιχεία της συμπεριφοράς που διευκολύνουν μια συναλλαγή. Επίσης, να παρουσιάσει τις τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, καθώς και να παρουσιάσει την τεχνική της προφορικής παρουσίασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Επιτυχημένη Σύνταξη Επαγγελματικών Κειμένων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει τις τεχνικές που βελτιώνουν την ποιότητα και την ταχύτητα γραφής επαγγελματικών κειμένων. Επίσης, να παρουσιάσει τους βασικούς κανόνες μορφής και δομής που συνιστούν μια σαφή και περιεκτική επιστολή σε απλή και καθαρή γλώσσα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αποτελεσματική Τηλεφωνική Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την τεχνική για τον αποτελεσματικό χειρισμό επαγγελματικών τηλεφωνημάτων, καθώς και να δώσει χρήσιμες υποδείξεις επ’ αυτού.
ΜΑΘΗΜΑ - SOCIAL MEDIA: ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τα Social Media και οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες
Βασική επιδίωξη της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις νέες δυνατότητες που έδωσαν οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον επιχειρηματία αξιοποιώντας την ανάπτυξη των Social Media και των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται τα Social Media τόσο από την σκοπιά του καταναλωτή όσο και από αυτή των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια της εικονικής κοινότητας, τα χαρακτηριστικά της και δίνονται σημεία κλειδιά για την επιχειρηματική τους εκμετάλλευση, αλλά και των βασικών σημείων που πρέπει να δίνεται έμφαση κατά την δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Χρήση των Social Media για Επιχειρηματική Δράση
Επιδίωξη της ενότητας είναι η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων για επιχειρηματικές ενέργειες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εναλλακτικούς τρόπους διαφήμισης μέσω των κοινωνικών δικτύων και αναλύονται τα χαρακτηριστικά όλων των εναλλακτικών τρόπων διαφήμισης. Επίσης παρουσιάζεται μια χρήσιμη ορολογία των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων στην ηλεκτρονική διαφήμιση. Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα αξιοποίησης των ηλεκτρονικών αγορών και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα των δυνατοτήτων ανάδρασης. Επίσης παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι δημιουργίας εσόδων των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Blogging, Twitter and Microblogging
Βασική επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τον τρόπο λειτουργίας του blogging, του microblogging και πιο συγκεκριμένα του Twitter προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιήσει τα μέσα αυτά για επιχειρηματική δράση. Έτσι λοιπόν, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, και αναλύονται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι όροι προκειμένου ο επιχειρηματίας να αποκτήσει οικειότητα και να μπορέσει να αξιοποιήσει τα χρήσιμα αυτά εργαλεία. Επιπλέον θα κατανοήσει το τι μπορεί να πετύχει με τα μέσα αυτά και θα του παρατεθούν χρήσιμες συμβουλές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Social Networking και Media Sharing
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με το περιβάλλον και τη χρήση των εργαλείων Social Networking και Media Sharing. Αφού εξεταστεί η ιστορική τους εξέλιξη και ο τρόπος με τον οποίο πήραν τη σημερινή τους μορφή εξετάζονται οι αρχές λειτουργίας τους και εξηγείται η χρησιμοποιούμενη ορολογία προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να μπορέσει στη συνέχεια να τα αξιοποιήσει στην πράξη. Για κάθε ένα από τα μέσα παρατίθενται επίσης τα σημεία κλειδιά και συμβουλές για την αποτελεσματικότερη χρήση του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Social News and Bookmarking, Ratings and Reviews, Forums
Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις ιστοθέσεις Social News και Bookmarking, Rating and Reviewing και τα Forums. Τα συγκεκριμένα εργαλεία του μάρκετινγκ μέσω Social Media μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό τρόπο άσκησης επιχειρηματικής δράσης και προώθησης των σκοπών της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, αναλύεται το τι ακριβώς είναι, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του και το τι σημαίνουν οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίησή τους.
ΜΑΘΗΜΑ - CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η έννοια της αξίας στο μάρκετινγκ – Value Based Marketing
Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τη νέα προσέγγιση στο μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες μάρκετινγκ πρέπει να δημιουργούν αξία στους μετόχους της επιχείρησης. Στα πλαίσια της πρώτης διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφορετικής προσέγγισης στο μάρκετινγκ, του Value Based Marketing, αλλά και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η μέτρηση όχι μόνο της αποδοτικότητας, αλλά και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ, ο μακροχρόνιος χαρακτήρας και η ανάγκη αλλαγής της οργανωτικής κουλτούρας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Νέες μορφές μάρκετινγκ – Relationship Marketing
Στην πρώτη διδακτική ενότητα έγινε κατανοητή η ανάγκη δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της εταιρίας από τις ενέργειες μάρκετινγκ. Σκοπός της δεύτερης διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μέσω της νέας μορφής Μάρκετινγκ που βασίζεται στη δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τον πελάτη, μπορεί μια εταιρία να αυξήσει την αξία των μετόχων της. Στα πλαίσια της δεύτερης διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Relationship Marketing (Σχεσιακό Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ που βασίζεται στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες) και θα γίνουν σαφείς οι λόγοι για τους οποίους η επικοινωνία και η προσπάθειες της εταιρίας πρέπει να συγκεντρώνονται όχι τόσο στην απόκτηση νέων πελατών, αλλά στη διατήρηση των ήδη υπάρχοντων και μάλιστα των πιο κερδοφόρων από αυτούς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - CRM: Εισαγωγή στην έννοια
Η τρίτη διδακτική ενότητα εμβαθύνει στην έννοια της ανάπτυξης σχέσεων με τον πελάτη και παρουσιάζει την έννοια του Customer Relationship Marketing/ Management (CRM). Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τι είναι το CRM και θα κατανοήσει ότι είναι κάτι περισσότερο από κάποιο τεχνολογικό σύστημα, είναι μια ολόκληρη στρατηγική και φιλοσοφία που πρέπει να υιοθετηθεί από ολόκληρη την επιχείρηση. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί αναλυτικά ποια ανάγκη οδήγησε την επιχείρηση να στραφεί σε αυτή την προσέγγιση και θα εξεταστεί το τι ακριβώς κάνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να προσεγγίσουν, να ικανοποιήσουν και να διατηρήσουν τον πελάτη. Τέλος, θα αναλυθούν τα κυριότερα οφέλη που συνεπάγεται η στρατηγική CRM και μέσω παραδειγμάτων θα αποδειχτεί η σημασία της υιοθέτησής της από τη σύγχρονη επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εφαρμόζοντας επιτυχώς CRM στρατηγικές
Στην τέταρτη διδακτική ενότητα μελετάται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να εφαρμόζουν επιτυχώς το CRM. Παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση τόσο στο σχεδιασμό της CRM στρατηγικής της, όσο και στην υλοποίησή της. Ταυτόχρονα εξετάζονται τα κυριότερα λάθη των εταιριών στην προσπάθεια υιοθέτησης του CRM, τα οποία εξηγούν και τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας των CRM συστημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μελέτη Περιπτώσεων
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα μελετηθούν περιπτώσεις εταιριών που έχουν επιτυχώς εφαρμόσει στρατηγικές CRM, έτσι ώστε να αποδειχθούν και στην πράξη οι έννοιες και οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται παραδείγματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, γεγονός που δείχνει ότι οι βασικότερες αρχές του CRM είναι κοινές για όλες τις επιχειρήσεις. Τέλος μέσα από τα παραδείγματα αυτά θα αναδειχτεί η σημασία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της CRM στρατηγικής, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών, ενώ παράλληλα γίνεται εμφανές ότι η τεχνολογία είναι μόνο ένα μέσο να εφαρμοστεί η CRM στρατηγική.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάπτυξη διαπραγματευτικής ικανότητας
Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν καθημερινό αντικείμενο, είτε στον επαγγελματικό στίβο, είτε στις απλές και συνηθισμένες συναλλαγές της προσωπικής μας ζωής και έχουν μεγάλη σημασία από τη νηπιακή κιόλας ηλικία. Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στην έννοια της διαπραγμάτευσης και στην σημασία της διαδικασίας αυτής, καθώς και να γίνει ανάπτυξη των τεχνικών που σχετίζονται με την βελτίωση αυτής της ικανότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Αποτελεσματική Διαχείριση κρίσεων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην έννοια των κρίσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα τον βοηθά να κατανοήσει την μεθοδολογία με βάση την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει θετικά μία κρίση, βοηθώντας τον να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις για μια επιχείρηση με επιτυχία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λήψη αποφάσεων και διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της απόφασης και της διαδικασίας λήψης της καθώς και η διαδικασία που την περιβάλλει. Παρουσιάζονται τα είδη αποφάσεων που παίρνει ένα άτομο ή ένας οργανισμός καθώς και διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων, ενώ τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο και στους παράγοντες της ορθολογιστικής δράσης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΜΙΓΜΑ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προϋπολογισμός και Τεχνικές Πωλήσεων
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε αρχικά με εισαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των πωλήσεων και εν συνεχεία θα επικεντρωθούμε με ζητήματα που άπτονται του τρόπου επίτευξης μιας δυναμικής σε επίπεδο επίτευξης πωλήσεων. Επίσης θα δούμε πως συνδέεται η κατά Pareto αποτελεσματικότητα με τις πωλήσεις, καθώς τον τρόπο δημιουργίας του προϋπολογισμού των πωλήσεων. Τέλος θα εντρυφήσουμε στις κυριότερες τεχνικές πωλήσεων, που είναι απαραίτητες για την αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξειδικευμένες Διαδικασίες Πωλήσεων
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα επικεντρωθούμε σε εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τον τρόπο πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε οργανισμού, καθώς και την πρακτική του B2B marketing που αποτελεί και τη σημαντικότερη δράση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε τον τρόπο που θα πρέπει να κλείσει αποτελεσματικά μια συναλλαγή πώλησης και τέλος θα διεισδύσουμε τη διαδικτυακή πώληση που αποτελεί και το μέλλον των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κύκλος Ζωής του Προϊόντος και Καινοτομία
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση της εν λόγω διδακτικής ενότητας με τη συσχέτιση των βασικών εννοιών – προϊόν, υπηρεσία, ιδέα – στα πλαίσια του marketing θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος, εξηγώντας πότε θα πρέπει ένα προϊόν να εισέρχεται και να αποσύρεται στην αγορά και αναλύοντας τη σημασία και το ρόλο της καινοτομίας τόσο στην εξέλιξη των προϊόντων, όσο και στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υπηρεσίες και Branding
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με τη σημασία των υπηρεσιών στην οικονομική ανάπτυξη, θα δούμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και θα παραθέσουμε μια κατάταξη με τις σημαντικότερες υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε την έννοια και τη σημασία του όρου branding, ενώ θα αναλύσουμε και τις σημαντικότερες στρατηγικές branding.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προώθηση
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με την προώθηση του προϊόντος που αποτελεί ένα από τα 4P του μίγματος marketing. Πρώτα από όλα θα δούμε με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του κοινού – στόχου (target group) και εν συνεχεία τα ασχοληθούμε με τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού προώθησης και την ανάλυση του σχεδίου προώθησης των προϊόντων. Τέλος θα δούμε το ρόλο που παίζουν τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στην επίτευξη του σχεδίου προώθησης και της αύξησης των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κανάλια Διανομής
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των καναλιών διανομής και του συνόλου της διαδικασίας που απαιτείται προκειμένου ένα προϊόν να φτάσει στον τελικό αποδέκτη. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε ποιες στρατηγικές ακολουθούνται για τη δημιουργία των κατάλληλων καναλιών διανομής, το σύνολο της αλυσίδας διανομής του προϊόντος, καθώς και τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του κάθε καναλιού. Τέλος θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της αδειοδότησης (licensing) και δικαιοχρησίας (franchising).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Τιμολόγηση
Στην εν λόγω διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε μια ακόμα σημαντική μεταβλητή του μίγματος marketing που είναι η τιμολόγηση των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε με ποιον τρόπο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός θα τιμολογήσει ένα προϊόν και τις στρατηγικές που ακολουθεί λαμβάνοντας – μεταξύ άλλων – παράγοντες όπως το κόστος και η ελαστικότητα του προϊόντος που δείχνει και τη μορφή αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο εκάστοτε οργανισμός.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Έλεγχος, Προσαρμογές και Διορθωτικές Κινήσεις
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία ελέγχου του συνόλου των λειτουργιών που συνδέονται με τη Διοικητική Λογιστική. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε κατά πόσο τα πραγματικά μεγέθη ταυτίζονται με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη και αν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις να εξεταστεί που οφείλονται, ποιοι παράγοντες δεν έχουν ληφθεί υπόψη και να λάβουν χώρα οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Διεθνές Μάρκετινγκ - Λόγοι Παγκόσμιας Επέκτασης
Η διδακτική ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο διεθνές μάρκετινγκ και στη λογική που το διέπει. Έτσι, εξετάζουμε αρχικά τις αλλαγές τον αιώνα που πέρασε που το κατέστησαν τόσο δημοφιλές. Στην συνέχεια αναφέρουμε τις διάφορες μορφές του και το εξετάζουμε υπό το πρίσμα της σύγχρονης πραγματικότητας. Εξηγούμε ποιοι είναι οι «διεθνείς παίχτες» και τα χαρακτηριστικά τους, και εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφορικά με τις τελευταίες, εξετάσουμε τη σχέση τους με τις εξαγωγές, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτές, τους παράγοντες επιτυχίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οι Ιδιαιτερότητες του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος
Η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι κάποιες βασικές συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή οικονομική σκηνή. Αρχικά εξετάζουμε το πώς το διεθνές παγκόσμιο οικονομικό και νομισματικό σύστημα πήρε την σημερινή του μορφή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, αναλύουμε τους μακρο-οικονομικούς παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση που επιθυμεί να επεκταθεί στον τομέα των εξαγωγών. Η ενότητα κλείνει με τις πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα πρέπει να εξετάσει ο επιχειρηματίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιλογή Στρατηγικής Εισόδου σε μια Νέα Αγορά
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τον τρόπο επιλογής της αγοράς δραστηριοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εισέλθουμε σε αυτήν. Αρχικά, λοιπόν, θα εξετάσουμε τα βήματα επιλογής αγοράς και τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες εναλλακτικές μεθόδους. Θα εξετάσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εισέλθουμε σε μια αγορά του εξωτερικού, και για κάθε τρόπο θα δώσουμε μια περιγραφή και θα παρέχουμε μια λίστα με κριτήρια επιλογής.
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Εκμάθηση Λογισμικού Atlantis CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ενέργειες και Ημερολόγιο Ενεργειών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πελάτες-Πωλητές και Επαφές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προωθητικές Εργασίες
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Atlantis CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1-3
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 2 - Εκμάθηση Λογισμικού-Soft1 CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασίες-Ενέργειες CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Καμπάνιες-ευκαιρές πώλησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Παραμετροποίηση (τύποι ενεργειών, χαρακτηρισμοί, υποδείγματα e-mail)
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Soft1 CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1-3
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Εκμάθηση Λογισμικού CRM Galaxy Singular Logic
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαχείριση επαφών – υπάρχοντος και δυνητικού πελατολογίου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση πόρων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δραστηριότητες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Επιχειρησιακό reporting CRM ενεργειών
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού CRM Galaxy Singular Logic
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 4
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 4 - Εκμάθηση Λογισμικού Entersoft CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαχείριση επαφών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση ευκαιριών & προσφορών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δραστηριότητες Πωλητών & προγράμματα επισκέψεων
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 4 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Entersoft CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 3

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.