Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Human Resources Management and Organizational Analysis
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Human Resources Management and Organizational Analysis

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Human Resources Management and Organizational Analysis» έχει ως σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις έννοιες του Management και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις Συμβάσεις Εργασίας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, να είναι σε θέση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές διαχείρισης υποκίνησης και απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού, να διαμορφώνουν αποτελεσματικές ομάδες εργασίας (teambuilding), να αντιληφθούν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας, να εντοπίσουν τη σημασία της κουλτούρας σε μία επιχείρηση. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζουν σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από δύο live streaming συναντήσεις στις θεματικές:
- Συναισθηματική Νοημοσύνη
- Επιλογή Προσωπικού - Η συνέντευξη πρόσληψης, με εισηγήτρια την κα. Ασημακοπούλου Βαρβάρα. Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου, MBA, ACC, είναι πιστοποιημένη και διαπιστευμένη ICF Business and Executive Coach, HRM Expert, ιδρύτρια και Managing Partner της Human Resources Expertise και βραβευμένη μέντορας και συγγραφέας.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Δραστηριότητες
καριέρας
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Human Resources Management and Organizational Analysis 8 320 22,92-26,67 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

Δραστηριότητες
καριέρας
-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Κ. Φασούλης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MANAGEMENT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Έννοια του Μάνατζμεντ
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση της θεωρίας της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και η συνεπεία αυτής επίτευξη κέρδους. Η αποτελεσματικότητα της επιδίωξης αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, η παρούσα ενότητα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, καθώς επίσης και σε ορισμένες λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση Ανταγωνισμού
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση ορισμένων κύριων παραγόντων που θα πρέπει να εξετάσουν σε βάθος τα στελέχη των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν τη στρατηγική της επιχείρησής τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι το εξωτερικό περιβάλλον, το κλαδικό μικρο-περιβάλλον και η εξέλιξη του κλάδου, μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Συγκεκριμένα, αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον σύμφωνα με την ανάλυση PEST (Political, Economic, Social, Technological), η οποία περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις. Εν συνεχεία, διερευνάται το κλαδικό μικρο-περιβάλλον σύμφωνα με το πλέον γνωστό υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του M. Porter. Τέλος, αναλύεται η έννοια της εξέλιξης των αγορών (Market Evolution) στις κυριότερες φάσεις και πως οι επιχειρήσεις επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική σε κάθε φάση, ενώ γίνεται αναφορά και στην ανάλυση SPACE (Strategic Position & ACtion Evaluation), η οποία αποτελεί μια προέκταση της περιβαλλοντικής ανάλυσης και εστιάζει στην διερεύνηση των δυνατών σημ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η έννοια της οργανωτικής κουλτούρας
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό αλλά παράλληλα περιεκτικό τρόπο τα θεωρητικά εκείνα κομμάτια της οργανωσιακής κουλτούρας, που θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε μία εμπεριστατωμένη άποψη για την έννοια και τις πτυχές της. Η οργανωσιακή κουλτούρα ως αντικείμενο έρευνας, κέρδισε το ενδιαφέρον ποικίλων ερευνητών, οι οποίοι και διαχώρισαν την κουλτούρα με την γενική της έννοια από την οργανωσιακή κουλτούρα, την κουλτούρα δηλαδή που συναντάμε στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η κουλτούρα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να δείξει τη σημασία και τη συμβολή της οργανωσιακής κουλτούρας σε μία σειρά μεγέθη που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης κάθε οργανισμού. Τα μεγέθη αυτά ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέτρα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μέτρηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση μιας εισαγωγής για να γίνουν κατανοητές οι αρχές της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η ιστορική της εξέλιξη και η σημασία που έχει για το μάνατζμεντ του οργανισμού.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής
Ο σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων και των διαδικασιών που καθιστούν την εκπαιδευτική πολιτική μιας επιχείρησης επιτυχημένη όσον αφορά τους τιθέμενους στόχους και τις ανάγκες μάθησης που εμφανίζει. Αρχικά εξετάζονται τα απαιτούμενα βήματα σχεδιασμού της επιχειρησιακής εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται οι σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και εργαζομένων, καθώς και οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή εκπαιδευτών, υλικού εκπαίδευσης και των χωρο-χρονικών παραμέτρων ολοκλήρωσης του προγράμματος σε άμεση σύνδεση και συνάφεια με τους επιδιωκόμενους στόχους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Επιλογή και διατήρηση προσωπικού
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα προσπαθεί να εστιάσει στις παραμέτρους που συντελούν στην επιτυχημένη επιλογή προσωπικού. Γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βασικών και των εναλλακτικών μεθόδων επιλογής προσωπικού, αλλά προσδιορίζονται και τα κοινά τους σημεία. Τέλος, επισημαίνονται σημαντικά ζητήματα για τη διευκόλυνση της ένταξης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στην επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υποκίνηση και Απόδοση προσωπικού και ο Ρόλος της Ηγεσίας
Η συγκεκριμένη ενότητα οδηγεί στην αποσαφήνιση της έννοιας της υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο καθώς και του τρόπου διασύνδεσής της με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικότεροι τρόποι παρακίνησης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως γίνεται μία εκτενής ανάλυση των συνθηκών που συνδράμουν ή εμποδίζουν την κινητοποίηση των εργαζομένων. Τονίζεται, επίσης, ο αλληλεπιδραστικός ρόλος ανάμεσα στην υποκίνηση και την απόδοση, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ηγεσία στην ανάπτυξή τους. Τέλος, παρουσιάζεται ένας οδηγός τεχνικών κινητοποίησης προσωπικού όπου η θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί βρίσκει εφαρμογές στο εργασιακό πεδίο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στην εργασία
Η ενότητα αυτή προσπαθεί να εστιάσει στις συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου απέναντι στην εργασία, οι οποίες δεν είναι άλλες από την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση και ερμηνεία του εννοιολογικού τους προσδιορισμού, την παράθεση των κυριότερων θεωρητικών μοντέλων που ερμηνεύουν τα αίτια εμφάνισής τους, καθώς και τις συνέπειες αλλά και τις στρατηγικές διαχείρισης που τα αφορούν.
ΜΑΘΗΜΑ - Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει καταρχήν την έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το περιεχόμενο των επιμέρους συνθετικών της στοιχείων. Εδώ θα τονισθεί η σημασία των κριτηρίων της εξάρτησης και της αμοιβής, ως αναγκαίων συστατικών στοιχείων αυτής, ενώ ιδιαίτερος λόγος θα γίνει για τον χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας, αφενός μεν ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου αφετέρου δε ως ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και τη σημασία της διάκρισης αυτής στο χώρο του εργατικού δικαίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τα Υποκείμενα της Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα συμβαλλόμενα μέρη στο πεδίο της εξαρτημένης εργασίας. Εδώ θα τονισθεί και θα αναλυθεί η ιδιότητα του εργαζομένου και του εργοδότη, ως κατεξοχήν πρωταγωνιστές σε μία σύμβαση εργασίας, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις βασικότερες κατηγορίες, στις οποίες διακρίνονται οι εργαζόμενοι, με βάση κυρίως τη φύση της εργασίας τους και το καθεστώς προστασίας που απολαμβάνουν, στο χώρο του εργατικού δικαίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Κατάρτιση της Σύμβασης Εργασίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα στάδια που οδηγούν στη σύναψη μίας έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως το πρότερο στάδιο, όπως αυτό εκδηλώνεται με τη μορφή και το περιεχόμενο που λαμβάνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με τις ανάλογες υποχρεώσεις που τα βαρύνει, θεμελιώνοντας και την αντίστοιχη προσυμβατική τους ευθύνη, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην ύπαρξη των προϋποθέσεων και όρων αυτών, που κρίνονται ως αναγκαίοι προκειμένου να καταρτισθεί μία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με ανάλογη επισήμανση στις συνέπειες που δημιουργούνται από την έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών. Τέλος, θα επιχειρηθεί και μία σύντομη παρουσίαση σε περιπτώσεις σύναψης μίας σύμβασης εργασίας με ειδικού τύπου διαδικασίες, όπως αυτές της δοκιμής και του διαγωνισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Οι Συμβατικές Υποχρεώσεις του Εργαζόμενου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει διαδοχικά το είδος της παρεχόμενης εργασίας, τον τόπο που αυτή πρέπει, εκ του νόμου, να παρέχεται από τον μισθωτό, καθώς επίσης και τον τρόπο παροχής της. Τέλος θα αναφερθούν περιπτώσεις που ο μισθωτός απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, για λόγους που δεν ευθύνεται ο ίδιος, με την υποχρέωση όμως του εργοδότη για παροχή της αμοιβής εργασίας, να εξακολουθεί να ισχύει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ο Χρόνος Παροχής της Εργασίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει τα ανώτατα χρονικά όρια, στη διάρκεια των οποίων ο εργαζόμενος μπορεί και οφείλει να παρέχει την εργασία του. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως το νόμιμο και συμβατικό ωράριο εργασίας των μισθωτών. Τέλος θα αναφερθούν και περιπτώσεις όπου ο μισθωτός υποχρεούται προς παροχή εργασίας τις Κυριακές και τις αργίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τα Συμβατικά Δικαιώματα του Εργαζόμενου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει τα βασικά δικαιώματα του εργαζομένου. Εδώ θα αναλυθούν κυρίως τα συνταγματικά δικαιώματα των μισθωτών αφενός για πραγματική απασχόληση τους και αφετέρου για σταθερότητα στη θέση εργασίας τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει τόσο για τις περιπτώσεις των προαγωγών των μισθωτών, όσο στην υποχρέωση του εργοδότη, για ίση μεταχείριση και σεβασμό της προσωπικότητας των μισθωτών, στον εργασιακό χώρο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η Υποχρέωση του Εργοδότη για Καταβολή του Μισθού
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει την βασική υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή του μισθού στον εργαζόμενο. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως η έννοια και τα χαρακτηριστικά του μισθού, με επισήμανση και στα είδη που διακρίνεται. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στις προσαυξήσεις και τα επιδόματα ενώ λόγος θα γίνει για τον τόπο και χρόνο που υποχρεούται ο εργοδότης στην καταβολή του μισθού και με ποιους τρόπους προστατεύεται ο τελευταίος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Υποχρέωση του Εργοδότη για Παροχή Άδειας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει την υποχρέωση του εργοδότη για παροχή στον εργαζόμενο αδείας. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως η ετήσια κανονική άδεια αναψυχής των μισθωτών. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο χρόνο χορήγησης της εν λόγω άδειας, καθώς επίσης και στον αριθμό ημερών που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο. Τέλος θα γίνει αναφορά και στις διάφορες κατηγορίες αδειών, που μπορούν να χορηγηθούν σε κάθε μισθωτό.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας και του λόγου ύπαρξης της λειτουργίας της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού για τους στόχους και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ως συνέπεια το ενδιαφέρον της ανάλυσης έγκειται στον προσδιορισμό της έννοιας της αξιολόγησης και των σύγχρονων τάσεων αντικατάστασης της με τον όρο της διαχείρισης της απόδοσης (performance management). Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται επιμέρους κρίσιμα θέματα για τη διαχείριση της απόδοσης, όπως ο ρόλος του υπεύθυνου προσωπικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης και οι αδυναμίες που συνήθως εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης/ διαχείρισης της απόδοσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μέθοδοι Αξιολόγησης της Απόδοσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών μεθόδων και των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης. Από την ποικιλία των μεθόδων που εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική κάθε επιχείρηση επιλέγει ακριβώς εκείνες τις μεθόδους και τα συστήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στην συνέντευξη της αξιολόγησης απόδοσης (appraisal interview), η οποία αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένη και άμεσα εφαρμόσιμη πρακτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πολιτική Αμοιβών και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των ασκούμενων μισθολογικών πολιτικών για το ζήτημα της διαχείρισης και της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Οι μισθοί, ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εργασιακής σχέσης και βασικό κίνητρο για το οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, με την έννοια της εξασφάλισης βιοπορισμού και απόκτησης κοινωνικής ταυτότητας, επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της απόδοσης του προσωπικού. Στην παρούσα διδακτική ενότητα, αρχικά, αναφερόμαστε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλουν την επιλογή ενός συγκεκριμένου συστήματος αμοιβών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διάκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά και στα μοντέρνα συστήματα αμοιβών, η οποία και προκύπτει από την έμφαση του σύγχρονου management στην επίτευξη στόχων βελτίωσης της απόδοσης. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας εξετάζουμε τους παράγοντες επηρεασμού του ύψους των μισθών και τα πρότυπα διάρθρωσης τους σε επίπεδο επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί προέρχονται τόσο από το εσωτερι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διάρθρωση και Τρόποι Αμοιβής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των ασκούμενων μισθολογικών πολιτικών για το ζήτημα της διαχείρισης και της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Στην παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζουμε τα πρότυπα διάρθρωσης και τους κυρίαρχους τρόπους κατανομής των αμοιβών σε επίπεδο επιχείρησης. Τέλος αναφερόμαστε στο εργαλείο της εκτίμησης των θέσεων εργασίας (job evaluation).
ΜΑΘΗΜΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η έννοια του κινήτρου στην εργασία (Οι θεωρίες των αναγκών)
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι παρουσιαστούν οι έννοιες του κινήτρου και της υποκίνησης και να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς. Γίνεται μία παρουσίαση των πιο σημαντικών και γνωστών θεωριών υποκίνησης, χωρίς ωστόσο να γίνεται εξαντλητική αναφορά σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της ανταμοιβής, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές αμοιβών και το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να δομείται ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σύγχρονες θεωρίες υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο
Σκοπός της ενότητας είναι να ενισχύσει το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας και της σημασίας της υποκίνησης/ παρακίνησης στην εργασία. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου καθώς και οι εφαρμογές που μπορεί να έχουν στον εργασιακό χώρο ενώ τέλος γίνεται μία προσπάθεια διασύνδεσης των θεωριών με τις διάφορες μορφές εργασιακών κινήτρων και την τυπολογία εργαζομένων που μπορεί να συναντήσει κανείς στο χώρο δουλειάς του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διασύνδεση υποκίνησης και απόδοσης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ενώ αποσαφηνίζονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Κίνητρα και επαγγελματική ικανοποίηση
Σκοπός της ενότητας είναι να οριστεί το πλαίσιο της επαγγελματικής ικανοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή συνδέεται με την εργασία και τα αποτελέσματά της, καθώς επίσης και να τονιστούν οι συνέπειες της τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου καθώς και οι παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση της ικανοποίησης και οι μορφές που αυτή που μπορεί να πάρει.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Διοίκηση ενός Οργανισμού - Εισαγωγικές Έννοιες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, στοχεύει στο να κάνει μία ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, η επιστήμη της διοίκησης. Επίσης, στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών της αποτελεσματικής διοίκησης και των δεξιοτήτων του μάνατζερ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ηγεσία και Διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο, μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, και αναφέρονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος, γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αναγκαιότητα και Προϋποθέσεις για Αλλαγή και Ανάπτυξη στο Χώρο Εργασίας
Η ενότητα με τίτλο «Αναγκαιότητα και Προϋποθέσεις για αλλαγή και ανάπτυξη στο Χώρο Εργασίας» έχει ως στόχο της να τονίσει την σημασία και την αναγκαιότητα της οργανωτικής αλλαγής & ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση, προκειμένου αυτή να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο σημερινό κόσμο των ραγδαίων αλλαγών. Ο διευθυντής ή ο υφιστάμενος έχει τη δυνατότητα να μάθει και να εντοπίσει προσωπικά τα εμπόδια-τις αντιστάσεις του απέναντι στην οργανωτική αλλαγή στο χώρο εργασίας του, καθώς και την ικανότητα που χρειάζεται να διαθέτει προκειμένου να βγαίνει κερδισμένος μετά από κάθε αλλαγή που συντελείται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τεχνικές και τρόποι παρέμβασης
Η ενότητα έχει ως στόχο της να δείξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι οργανωτικές αλλαγές σε μια επιχείρηση. Παρακολουθώντας την επιχείρηση, με το ανθρώπινο δυναμικό της καθ’ όλη την πορεία της αλλαγής της και μαθαίνοντας κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους φορείς της αλλαγής για την ομαλή προσαρμογή της επιχείρησης στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται ότι είναι προς όφελος δικό του αλλά και όλων η αναστολή κάποιων αντιστάσεων του για αλλαγή και προετοιμάζεται για την ενεργό συμμετοχή του σε αυτή.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (RETURN ON INVESTMENT IN TRAINING PROGRAMS)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Μεθοδολογία ROI
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η μεθοδολογία της Αξιολόγησης της Απόδοσης Επενδύσεων (ROI - Return on Investment) σε εκπαιδευτικά προγράμματα και τα χαρακτηριστικά της. Αναλυτικότερα, να περιγραφεί η εξέλιξη της μεθοδολογίας, οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται και ποιοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη χρήση της και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Επιπλέον, σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα της και τυχόν εμπόδια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της, και τέλος, να γίνει μια περιγραφή του σχεδιασμού της μεθοδολογίας ROI, όπου θα περιγράφονται επακριβώς τα βήματα του σχεδιασμού πριν την εφαρμογή του μοντέλου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Συλλογή των Δεδομένων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα βήματα της συλλογής δεδομένων για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ROI. Πιο αναλυτικά, θα αναλυθούν οι πηγές συλλογής των δεδομένων και θα παρουσιασθούν πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται ώστε τα δεδομένα να θεωρούνται αξιόπιστα. Ακόμη, θα γίνει λεπτομερής περιγραφή όλων των μέσων συλλογής δεδομένων και να παρουσιαστούν τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου μέσου συλλογής δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Υπολογισμός της προόδου που οφείλεται στην Εκπαίδευση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιασθεί το θέμα της απομόνωσης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και η ανάγκη πραγματοποίησής της. Πιο αναλυτικά, να παρουσιαστεί η διαδικασία επιλογής της καλύτερης μεθόδου και να γίνει περιγραφή εννέα διαφορετικών μεθόδων απομόνωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μετατροπή των Δεδομένων σε Αξία και τα Κόστη ενός Προγράμματος ROI
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η χρησιμότητα της μετατροπής των δεδομένων σε αξία και του υπολογισμού του κόστους ενός προγράμματος ROI, και να παρουσιαστούν τα βήματα μετατροπής των δεδομένων και να γίνει προσδιορισμός των ακαθόριστων μεταβλητών που δεν μπορούν να μετατραπούν. Αναλυτικότερα, γίνεται περιγραφή δέκα τεχνικών μετατροπής δεδομένων με στόχο να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κάνει επιλογή της καταλληλότερης, ενώ παρουσιάζεται και το πρόβλημα της αξιοπιστίας των δεδομένων. Τέλος, θα γίνει περιγραφή διαφόρων ακαθόριστων μεταβλητών και θα εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν μετατρέπονται σε αξία, αλλά και θα γίνει παρουσίαση των κυριοτέρων κατηγοριών κόστους και θα διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισμού τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ο Υπολογισμός της Απόδοσης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγραφεί η διαδικασία του υπολογισμού της απόδοσης μιας επένδυσης σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αφού παρουσιαστούν οι βασικοί τύποι υπολογισμού της απόδοσης μιας διαδικασίας ROI, να περιγραφεί το τι σημαίνουν οι διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει ο ROI, σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται η χρήση του και σε ποιες όχι και να παρουσιαστούν διάφορα εναλλακτικά μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης επενδύσεων. Τέλος, να παρατεθούν τα σημεία στα οποία εφιστάται προσοχή όταν χρησιμοποιείται η μεθοδολογία ROI και κάποιες λανθασμένες απόψεις και παρανοήσεις που έχουν σχηματιστεί σχετικά με τη μεθοδολογία αυτή.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Περί της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι αρχικά να παρουσιάσει τη σημασία που έχει η συναισθηματική νοημοσύνη για την επαγγελματική επιτυχία σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη συνέχεια, αναλύονται οι διαστάσεις που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και οι ικανότητες που περιγράφει η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακεκριμένη επίδοση στην εξυπηρέτηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
Η ενότητα με τίτλο «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο Εργασίας» μελετάει την επαφή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τις συναισθηματικές του ικανότητες, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί το ζητούμενο για την επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα γίνεται σκιαγράφηση της προσωπικής ικανότητας του συναισθηματικά ευφυούς διευθυντή ή υφισταμένου, που απαρτίζεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της αυτοεπίγνωσης, του αυτοελέγχου και της επίτευξης στόχων μέσω της δημιουργίας κινήτρων από τον ίδιο τον εργαζόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να μυήσει τους εκπαιδευόμενους στους τρόπους ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης και στην καταπολέμηση των παραγόντων που την εμποδίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές συμπεριφορές και τα στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιούν εναλλακτικά, ανάλογα με την περίσταση, οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ο Συναισθηματικά Νοήμων Οργανισμός
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας και των χαρακτηριστικών των συναισθηματικά ευφυών οργανισμών, καθώς επίσης των βημάτων που οδηγούν στην ανάπτυξή τους.
ΜΑΘΗΜΑ - Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει το στάδιο της λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Εδώ θα αναλυθούν κυρίως οι γενικοί τρόποι λύσης μίας σύμβασης εργασίας, ενώ λόγος θα γίνει στη λύση μίας εργασιακής σχέσης ορισμένου χρόνου. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος, θα γίνει στο δικαίωμα καταγγελίας μίας σύμβασης εργασίας, καθώς επίσης και στις συνέπειες που αυτή επιφέρει, με επισήμανση στην αξίωση αποζημίωσης από τη λύση της εργασιακής σχέσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η λύση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει το στάδιο της λύσης της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως η απόλυση των εργαζομένων με τακτική καταγγελία της εργασιακής τους σχέσης Ιδιαίτερος λόγος τέλος, θα γίνει και στην καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου με έκτακτη καταγγελία εκ μέρους του εκάστοτε εργοδότη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι ομαδικές απολύσεις
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει την έννοια και τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ομαδικών απολύσεων, με αναφορά κυρίως στην εν λόγω διαδικασία. Ιδιαίτερος λόγος τέλος, θα γίνει σε ορισμένες ομάδες μισθωτών που τυγχάνουν ευνοϊκής προστασίας από τον νόμο και έτσι περιορίζεται γι’ αυτές, το δικαίωμα του εργοδότη για ομαδικές απολύσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η συλλογική σύμβαση εργασίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι καταρχήν να παρουσιάσει την έννοια της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Εδώ θα αναλυθεί κυρίως το περιεχόμενο και οι διακρίσεις της συλλογικής σύμβασης, με αναφορά κυρίως στο κύκλο των ζητημάτων που αυτή ρυθμίζει. Ιδιαίτερος λόγος τέλος, θα γίνει στις περιπτώσεις που ένας όρος μίας συλλογικής σύμβασης εργασίας μπορεί να θεωρηθεί άκυρος.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτική κουλτούρα και αλλαγή
Η ενότητα με τίτλο «Οργανωτική Κουλτούρα και Αλλαγή» έχει ως στόχο της να δείξει την οργανωτική κουλτούρα και τον καθοριστικό της ρόλο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Διαβάζοντας την ενότητα αυτή, αναμένεται να γίνει κατανοητή η έννοια της κουλτούρας και η διαφορά της από το ενδοεπιχειρησιακό κλίμα μέσα στην επιχείρηση, να αναγνωριστούν τα διάφορα είδη της οργανωτικής κουλτούρας, το πώς δημιουργείται και σε τι αποσκοπεί μέσα σε μια επιχείρηση καθώς και οι μηχανισμοί αλλαγής της κατά τα εξελικτικά στάδια από τα οποία διέρχεται η επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διοίκηση και οργανωτική κουλτούρα
Η ενότητα με τίτλο «Διοίκηση και Οργανωτική Κουλτούρα» έχει ως στόχο της να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας μπορεί να μεταδίδει την κουλτούρα της επιχείρησης στους υφισταμένους καθώς και το πότε είναι κατάλληλες οι συνθήκες για την μάθηση και αφομοίωση της οργανωτικής κουλτούρας από τους εργαζόμενους. Επισημαίνεται, τέλος, μέσα από τη ζωντανή μελέτη περίπτωσης ενός αμερικανικού οργανισμού, η αναγκαστική ύπαρξη μιας ποικιλίας διαφόρων μορφών υποκουλτούρας σε μια επιχείρηση ή σε ομίλους εταιρειών και τονίζεται η δύσκολη συμβίωσή τους με την κυρίαρχη κουλτούρα της επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Εκμάθηση Λογισμικού ATLANTIS ΙΙ PAYROLL
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εργασίες Περιόδου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εργαζόμενοι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασίες Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εργασίες ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εκτυπώσεις Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εκτυπώσεις ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Σχεδιασμός Μισθοδοσίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Πίνακες και Γενικοί Παράμετροι
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Πρακτική Εφαρμογή του ATLANTIS ΙΙ PAYROLL
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 8
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 2 - Εκμάθηση Λογισμικού Epsilon Net Extra Μισθοδοσία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαχείριση Εταιρειών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση Εργαζομένων Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαχείριση Εργαζομένων ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση Μισθοδοσίας Ι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Μισθοδοσίας ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εκτυπώσεις Λογιστηρίου-Εφορίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΙΚΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΟΑΕΔ
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 2 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Epsilon Net Extra Μισθοδοσία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 8
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Εκμάθηση Soft1 ERP - Εισαγωγή – Βασικές οδηγίες χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Εκμάθηση Soft1 ERP - Εκμάθηση Λογισμικού Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Παράμετροι μισθοδοσίας και ευρετήρια αναζήτησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αρχείο εργαζομένων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασίες μηνός (Μισθοδοσία, Αναδρομικά και Ειδικές περιπτώσεις)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λογιστικά άρθρα μισθοδοσίας (έντυπα και εκτυπώσεις)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα (δημιουργία νέας χρήσης μισθοδοσίας, υπολογισμός επιδόματος ισολογισμού κλπ.)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Καταχώρηση εργαζομένων-Φόρμες ,Εκτυπώσεις, Κατασκευή γέφυρας
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 6
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 4 - Εκμάθηση Λογισμικού Singular Logic HCM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΗCM core
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μισθοδοσία-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ωρομέτρηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Παροχές Προσωπικού (Σίτηση, Εταιρικά Οχήματα κτλ.)
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 4 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Singular Logic HCM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 5

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.