Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ιατρική Ψυχολογία
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Ιατρική Ψυχολογία

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιατρική Ψυχολογία» αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για όλο το εύρος των νοσολογικών διαταραχών της Ψυχιατρικής. Αρχικά εστιάζει στη φαινομενολογία της ψυχολογίας της υγείας, σωματικής και ψυχικής. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται θέματα για τις σχέσεις σωματικών και ψυχολογικών παραγόντων στο πλαίσιο της νόσου. Στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας, η προσοχή εστιάζεται στην περιγραφή και κατάταξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων, σημείων, συνδρόμων και νόσων και γίνεται προσπάθεια επισήμανσης των πιθανών σχέσεων και αλληλοεπικαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ τους. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο μεγάλο φάσμα των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η θεωρητική παρουσίαση των θεμάτων συνοδεύεται από την αντίστοιχη κλινική παρουσίασή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ιατρική Ψυχολογία 5 160 13,33 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Ιατρική Ψυχολογία
Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο αντικείμενο της Ιατρικής Ψυχολογίας, με ειδική αναφορά στις έννοιες της Ψυχής και του Ανθρώπου στην Ιατρική. Παράλληλα, περιγράφονται οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις που σχετίζονται με τους τρόπους προσέγγισης και μελέτης των φαινομένων που αφορούν στην Ψυχολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Νευρικό Σύστημα
Η διδακτική ενότητα που περιγράφει το νευρικό σύστημα εστιάζεται στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ποικίλες εγκεφαλικές δομές στη διαμόρφωση των ψυχολογικών φαινομένων. Η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την πολυπλοκότητα του τόσο σημαντικού συστήματος στον ανθρώπινο οργανισμό είναι απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση της επίδρασης του βιολογικού παράγοντα στην ψυχική σφαίρα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ενδοκρινικό και Ανοσοποιητικό Σύστημα
Αντικείμενο της παρούσας ενότητας αποτελούν δύο βασικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό. Η επίδραση που ασκούν οι ορμόνες στη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας, του ψυχισμού, των βιωμάτων και των συναισθημάτων, των ορμέμφυτων και των στοχοκατευθυνόμενων συμπεριφορών, αλλά και της ψυχοπαθολογίας, είναι μεγάλη. Επίσης, ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος στην ψυχική σφαίρα, αλλά και οι επιπτώσεις ψυχιατρικών συμπτωμάτων στη λειτουργία του ερευνώνται τα τελευταία χρόνια εντατικά και τα ευρήματα διαμορφώνουν καινούργιες κατευθύνσεις, τόσο στην Ανοσολογία, όσο και στην Ψυχιατρική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Νοητικές λειτουργίες
Με τον όρο νοητικές λειτουργίες νοείται το σύνολο εκείνων των λειτουργιών που μας επιτρέπουν να είμαστε σε επαφή με το περιβάλλον, να μαθαίνουμε, να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, να αντιδρούμε, να σκεφτόμαστε, να επικοινωνούμε. Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις έννοιες και τις λειτουργίες της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της μάθησης και της νοημοσύνης, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα του φαινομένου της ανθρώπινης σκέψης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συναισθήματα και Ένστικτα
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η αναλυτική περιγραφή των συναισθημάτων και των ενστίκτων που συναντώνται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο συναίσθημα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχικής μας ζωής που ασκεί μεγάλη επίδραση σε όλες τις εκδηλώσεις μας, με αναφορά στις βασικές θεωρίες για τα συναισθήματα, στους τρόπους εκδήλωσης του, καθώς και στην ψυχοπαθολογία που συνδέεται με αυτό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Σεξουαλικότητα
Η μελέτη της σεξουαλικότητας στην Ιατρική είναι αναγκαία, κυρίως διότι τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα και οι πρακτικές των ανθρώπων, επειδή έχουν μεγάλη συναισθηματική και κοινωνική σημασία, δυνητικώς διαμορφώνουν άμεσα ή έμμεσα ένα πλήθος παθολογικών καταστάσεων σε όλη τη βιοψυχοκοινωνική διάσταση της ανθρώπινης ζωής. Για αυτό, η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει το βιολογικό υπόστρωμα της σεξουαλικότητας, την εξέλιξη της στην ανάπτυξη του ανθρώπου, καθώς και παθολογικές συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτήν.
ΜΑΘΗΜΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Β)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο κύκλος της ζωής
Η ανάπτυξη κάθε βιολογικού συστήματος, για να γίνει κατανοητή, πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνον ως ποσοτική αύξηση δια συσσωρεύσεως νέων στοιχείων, αλλά κυρίως ως ποιοτική αλλαγή, που επιτελείται κατά φάσεις και οδηγεί σε ανώτερες δομικές και λειτουργικές μορφές. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο η παρούσα ενότητα να αφιερωθεί στη μελέτη των αναπτυξιακών φάσεων, από το εμβρυϊκό στάδιο ως το γήρας, με επισήμανση γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών κάθε σταδίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Προσωπικότητα
Βασικός στόχος από την απαρχή της Ψυχιατρικής και της Ψυχολογίας είναι η κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, με αποτέλεσμα να διατυπωθούν πολλές θεωρίες. Ο κατακερματισμός αυτός, όμως, σε πλήθος επιμέρους προσεγγίσεις, όχι μόνο δεν συνέβαλε στη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας, αλλά μάλλον αποδυνάμωσε τη δυνατότητα κατανόησής της. Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης προσωπικότητας, η αναφορά των σημαντικότερων θεωριών για τους τύπους της, καθώς και η επισήμανση των δυσκολιών και των κινδύνων που υπάρχουν στη μελέτη της. Τέλος, παρουσιάζονται και κάποιοι βασικοί τρόποι εξέτασης της προσωπικότητας, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με εργαλεία τέτοιου τύπου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Περιβάλλον και ψυχική υγεία
Το περιβάλλον είναι ο «χώρος της ζωής» κάθε βιολογικού παράγοντα. Οποιοδήποτε ερέθισμα στο οποίο το άτομο απαντά, από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι τον θάνατο, θεωρείται παράγοντας περιβαλλοντικός. Αντικείμενο της ενότητας αποτελεί η περιγραφή των επιδράσεων που έχει το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, το δομημένο περιβάλλον, καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον στον σύγχρονο άνθρωπο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι πολυεπίπεδοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική υγεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαπροσωπικές σχέσεις - Οικογένεια - Ομάδα
Σκοπός της ενότητας είναι η επισήμανση της σπουδαιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η περιγραφή των βασικότερων μορφών σχέσεων, εντός και εκτός οικογενειακού πλαισίου, με έμφαση στην επίδραση τους στην υγεία και τη νόσο.
ΜΑΘΗΜΑ - ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ψυχοσωματική Ιατρική
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η αποσαφήνιση εννοιών και όρων που σχετίζονται με την Ψυχοσωματική Ιατρική, όπως είναι το βίωμα του σώματος, η εμπειρία του πόνου και η αλληλένδετη σχέση ψυχικής διαταραχής και σωματικής υγείας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει κάποιες εισαγωγικές γνώσεις που θα λειτουργήσουν ως γνώμονας και βάση για την περαιτέρω ενασχόληση του με το αντικείμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συστήματα του οργανισμού και ψυχοπαθολογία
Τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα ενότητα αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ οργανικών συστημάτων και ψυχικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι διαταραχές στο ορμονικό, το νευρικό, το καρδιαγγειακό και το πεπτικό σύστημα, με ειδικές επισημάνεις τόσο στις επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής στην υγεία αυτών των συστημάτων, όσο και στα ψυχιατρικά προβλήματα που σχετίζονται με ασθένειες των συστημάτων αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οργανικές διαταραχές και ψυχοπαθολογία
Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή σε κλινικό επίπεδο, της σχέσης ψυχοπαθολογίας και δερματολογικών καταστάσεων, που είναι δυνατόν να συνυπάρξουν και να διαμορφώσουν χαρακτηριστικές ψυχοδερματολογικές κλινικές εικόνες. Επίσης, γίνεται αναφορά στην επίδραση των νόσων του ανοσιακού και του αναπνευστικού συστήματος στην ψυχική υγεία, καθώς και στη σχέση ψυχοπαθολογίας και λοιμωδών νοσημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Γυναικολογικές καταστάσεις και ψυχοπαθολογία
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της αλληλεπίδρασης των γυναικολογικών καταστάσεων με την ψυχική υγεία. Περιγράφονται οι βιολογικοί παράγοντες του έμμηνου κύκλου που επιδρούν σημαντικά στην ψυχική κατάσταση της γυναίκας, καθώς και όλες οι εκφάνσεις της εγκυμοσύνης και του τοκετού, που σχετίζονται άμεσα με την ψυχική υγεία της εγκύου. Τέλος, γίνεται εξειδικευμένη αναφορά σε διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες, οι οποίες αφορούν ψυχογενείς αιτίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ψυχιατρικά προβλήματα στη νοσηλεία και την καταληκτική νόσο
Η φυσική ασθένεια που χρήζει νοσηλείας εκθέτει τον ασθενή σε αυξημένα επίπεδα άγχους. Στόχος της ενότητας είναι να ευαισθητοποιηθεί ο εκπαιδευόμενος στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εμπειρία, είτε αφορά οξεία ασθένεια και τραύμα, είτε εγχείρηση, είτε καταληκτική νόσο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η Ιατρική και ο Ιατρός
Η διαπροσωπική επαφή μεταξύ ασθενούς και ιατρού είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της ιατρικής φροντίδας. Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση όλων εκείνων των στοιχείων που καθορίζουν τη σχέση ιατρού-ασθενούς, όπως είναι οι ανάγκες του ασθενούς, η φύση της ιατρικής εμπειρίας, η προσωπικότητα του ιατρού, καθώς και οι προβληματικές καταστάσεις στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής του ιατρού, οι οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς.
ΜΑΘΗΜΑ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (Α)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Ψυχιατρική
Σκοπός της ενότητας είναι αποσαφήνιση του αντικειμένου της Ψυχιατρικής, ο ορισμός της οποίας έχει αρκετές δυσκολίες, καθώς η θεματολογία της παρουσιάζει μεγάλο εύρος και ποικιλότητα τόσο στη διαγνωστική, όσο και στη θεραπευτική θεματολογία της. Με την ανάλυση των εννοιών της ψυχικής νόσου, καθώς και την περιγραφή της ταξινόμησης των ψυχιατρικών διαταραχών επιχειρείται να γίνει κατανοητή στον εκπαιδευόμενο η βάση της ψυχιατρικής νοσολογίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχιατρική εξέταση και διάγνωση
Η σύγχυση μεταξύ νόσων και διαγνώσεων είναι ένα διαρκές πρόβλημα στην Ψυχιατρική, μιας και είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία της ψυχιατρικής διάγνωσης. Στόχος της ενότητας είναι η εκπαίδευση σε μεθόδους ψυχιατρικής εκτίμησης, όπως είναι η λήψη του ιστορικού και η διαγνωστική συνέντευξη, αλλά και η εξέταση συγκεκριμένων σημείων και συμπτωμάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαταραχές της ψυχολογικής και νοητικής ανάπτυξης
Το αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η κλινική παρουσίαση των διαταραχών της ψυχολογικής και νοητικής ανάπτυξης και η περιγραφή των θεραπευτικών παρεμβάσεων που μπορούν να γίνουν. Ως διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης θεωρούνται αυτές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού μέχρι και το τέλος της εφηβείας, ενώ διαταραχές της νοητικής ανάπτυξης είναι καταστάσεις κατά τις οποίες η νοημοσύνη δεν κατέστη δυνατόν να φθάσει σε φυσιολογικό ύψος. Στόχος είναι η εκπαίδευση στη διάγνωση και την αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών, καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπιση τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαταραχές της προσωπικότητας
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή των διαταραχών της προσωπικότητας, οι οποίες αφορούν βαθιά ριζωμένες, ακραίες μορφές συμπεριφοράς, που αφορούν στην προσωπική και την κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου. Η επισήμανση των βασικών τύπων αυτής της διαταραχής και η αναφορά στις ειδικές διαγνωστικές ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου, στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις διαφοροποιήσεις της παρούσας διαταραχής. Επίσης, γίνεται ειδική αναφορά και στις διαταραχές που σχετίζονται με την παθολογική επιθετικότητα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαταραχές της σεξουαλικότητας
Η παρούσα ενότητα εξετάζει τη διαγνωστική και τη θεραπευτική διαδικασία των διαταραχών της σεξουαλικότητας. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν την κλινική διάσταση των διαταραχών αυτών, οι οποίες διακρίνονται σε αυτές που παρατηρούνται στο επίπεδο της περισυνουσιακής συμπεριφοράς και σε εκείνες που σχετίζονται με την ταυτότητα του φύλου, την επιλογή σεξουαλικού αντικειμένου και τις σεξουαλικές ανωμαλίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αγχώδεις διαταραχές
Στόχος της ενότητας είναι η εκπαίδευση στη διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις παθολογίας που σχετίζονται με το άγχος και το φόβο. Περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των σχετικών διαταραχών, ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να διακρίνει τα αντίστοιχα συμπτώματα και να τα αντιμετωπίσει αναλόγως.
ΜΑΘΗΜΑ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (Β)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Συναισθηματικές διαταραχές
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα στοχεύει στην περιγραφή των συναισθηματικών διαταραχών. Αναλύονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το διαγνωστικό φάσμα από την κατάθλιψη ως τη μανία (επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια, πορεία και πρόγνωση), με ειδική αναφορά στις θεραπευτικές τους προσεγγίσεις, ώστε να επιτευχθεί η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις συγκεκριμένες ψυχικές νόσους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχωσικές διαταραχές
Η ψύχωση αποτελεί τη βαρύτερη ψυχική διαταραχή κάθε ηλικιακής φάσης. Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την πολύπλοκη κλινική εικόνα της ψύχωσης, που μπορεί να εκφραστεί με διαταραχές γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές. Παράλληλα, δίνεται αναλυτική περιγραφή των θεραπευτικών δράσεων που μπορεί να αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την εκάστοτε κλινική εκδήλωση του ασθενή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Υστερικές και Σωματόμορφες διαταραχές
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας τίθεται αφενός η κατανόηση της αλληλένδετης σχέσης ψυχής και σώματος, και αφετέρου η παρουσίαση των μορφών που μπορεί να πάρει μια ψυχοσωματική διαταραχή, είτε με τη μορφή υστερικών συμπτωμάτων, είτε σωματόμορφων, είτε ακόμα και προκλητών διαταραχών. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος του ιατρού ή του θεραπευτή στην αντιμετώπιση τέτοιων διαταραχών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Οργανικά ψυχοσύνδρομα
Ένας αριθμός διαταραχών, όπως τραυματισμοί ή όγκοι του εγκεφάλου, η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η επιληψία, καθώς και άλλες οργανικές καταστάσεις ποικίλης αιτιοπαθογένειας και φαινομενολογίας, είναι γνωστό ότι προκαλούν ψυχιατρική νόσο με ή χωρίς θόλωση της συνείδησης, η οποία συχνά προσλαμβάνει έναν παρατεταμένο και διακυμαινόμενο χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο όποιος ασχολείται θεραπευτικά με την ψυχική νόσο να γνωρίζει επακριβώς ποιες οργανικές διαταραχές σχετίζονται με ψυχιατρικά συμπτώματα και να μπορεί να αναγνωρίζει αυτούς τους συσχετισμούς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαταραχές ύπνου και διατροφής
Η κλινική περιγραφή των διαταραχών ύπνου και διατροφής, με παράλληλη έμφαση στη θεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις συγκεκριμένες διαταραχές, αφενός από την πλευρά της Ψυχιατρικής, όσο και από την πλευρά της θεραπευτικής προσέγγισης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διαταραχές εξαρτήσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η αποσαφήνιση εννοιών και όρων που σχετίζονται με την εξάρτηση, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει κάποιες εισαγωγικές γνώσεις που σχετίζονται με τις διαταραχές των εξαρτήσεων από ουσίες. Παράλληλα, παρουσιάζεται η ψυχοδραστικότητα των βασικών ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και οι επιπτώσεις της χρήσης και κατάχρησης τους, προκειμένου να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι πιο εξειδικευμένες γνώσεις για αυτές.
ΜΑΘΗΜΑ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Θεραπείες στην ψυχιατρική
Η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους που αξιοποιούνται σήμερα στην Ψυχιατρική, οι οποίες διακρίνονται στις δύο γνωστές και μεγάλες κατηγορίες των σωματικών θεραπειών και των ψυχοθεραπειών, αν και τα μεταξύ τους όρια στην πράξη δεν είναι πάντοτε σαφή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχοδραστικά φάρμακα
Τα ψυχοδραστικά φάρμακα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους στο χώρο της Ψυχιατρικής. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι πέρα από την αναλυτική περιγραφή όλων των κατηγοριών των ψυχιατρικών φαρμάκων, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων στους παράγοντες που πρέπει να εκτιμώνται κατά την επιλογή ενός ψυχοφαρμάκου, όπως είναι η ασφάλεια, η ανοχή, η αποτελεσματικότητα, η απλότητα στη χρήση και η θετική σχέση κόστους-αποτελέσματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι ψυχοθεραπείας
Με τον όρο ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι νοείται πλήθος θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες έχει υπολογιστεί ότι ίσως ξεπερνούν τις 200. Μεταξύ αυτών υπολογίζονται μοντέλα ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, συμπεριφορικές και γνωσιακές προσεγγίσεις, ομαδικές θεραπείες, καθώς και μοντέλα θεραπείας οικογένειας. Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα ποικίλα αυτά ψυχοθεραπευτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται επίσημα, αλλά και η εκπαίδευση τους σχετικά με τους κοινούς θεραπευτικούς παράγοντες αλλαγής, τη σημασία των οποίων αναγνωρίζουν όλες οι ψυχοθεραπευτικές σχολές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Κοινωνική Ψυχιατρική
Η Κοινωνική Ψυχιατρική έχει χαρακτηριστεί ως η τρίτη ψυχιατρική επανάσταση. Στην ενότητα αυτή αναλύεται η οργάνωση και η εφαρμογή της σύγχρονης ψυχιατρικής περίθαλψης, με εξειδικευμένη αναφορά στην προσπάθεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, δίνεται έμφαση στο ρόλο των επαγγελματιών υγείας στη νέα αυτή μορφή ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας.
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
Ζουμπέ Ευαγγελία
Ιατρική Ψυχολογία
«Είμαι πολύ ευχαριστημένη με την καλή σας οργάνωση και εξυπηρέτηση που με κάνει υπερήφανη διότι η χώρα μου διαθέτει τόσο καλά Πανεπιστήμια .Σκοπεύω να παρακολουθήσω και δεύτερο σεμινάριο μετά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ευχαριστώ για την καλή σας εξυπηρέτηση».

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.