Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Business Analytics (Αναλυτής Δεδομένων)
Early Entry για αιτήσεις έως 12/12/2018 με έκπτωση 10% στα δίδακτρα.
Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Business Analytics (Αναλυτής Δεδομένων)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business Analytics» είναι μία εισαγωγή στα βασικά εργαλεία, στις βασικές έννοιες και στο βασικό τρόπο σκέψης για τα Business Analytics ? έναν ειδικό τρόπο σκέψης για τον επιχειρηματία και τα διοικητικά στελέχη, ώστε να λύνουν διοικητικά προβλήματα και να αντιμετωπίζουν το πλήθος των αποφάσεων που καλούνται να πάρουν. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή στο EXCEL και τις Βάσεις Δεδομένων, τα βασικά εργαλεία πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια, παρέχεται μία εισαγωγή σχετικά με το τι είναι και πώς δουλεύει η έξυπνη επιχείρηση (Business Intelligence), όπου εισάγονται οι νέες έννοιες και ο νέος τρόπος σκέψης. Τέλος, προσφέρονται μαθήματα Στατιστικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, και Εξόρυξης Δεδομένων, που είναι αφιερωμένα στην ανάπτυξη των κυρίως εργαλείων για την οργάνωση των πληροφοριών και την απόκτηση δεδομένων για τη διοίκηση και τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Business Analytics (Αναλυτής Δεδομένων) 8 240 20 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Σ. Κώτσιος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Excel
Σκοπός μας στη διδακτικής ενότητα αυτή είναι η μελέτη των βασικών εννοιών των ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων. Η εφαρμογή που θα μελετήσουμε είναι το Microsoft Office Excel 2007, δηλαδή η πιο σύγχρονη και δημοφιλής εφαρμογή λογιστικών φύλλων. Θα πλοηγηθούμε στο περιβάλλον εργασίας του Excel και τις διάφορες λειτουργίες του: την κορδέλα, τα εικονίδια, τα μενού και τα άλλα εργαλεία. Θα κατανοήσουμε τα στοιχεία που αποτελούν ένα φύλλο εργασίας του Excel και θα μάθουμε πώς αποθηκεύουμε την εργασία μας στον υπολογιστή, πώς την ανακτούμε και άλλες λειτουργίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κελιά, Βασικές Πράξεις και Τύποι
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα εμβαθύνουμε στο περιβάλλον του Excel, το χώρο εργασίας, τα κελιά, τις διευθύνσεις, τις περιοχές κελιών. Θα εισάγουμε αριθμητικά και άλλα δεδομένα στο φύλλο και θα μελετήσουμε ουσιώδεις λειτουργίες. Τέλος, θα αναφέρουμε τρόπους να εισάγουμε δεδομένα αυτόματα με τη συμπλήρωση σειρών αριθμών και κειμένου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Υπολογισμοί με Συναρτήσεις και Επεξεργασία Δεδομένων
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι η γνωριμία του χρήστη με τις υπολογιστικές δυνατότητες που αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας των λογιστικών φύλλων. Μετά από μία σύντομη αναφορά σε θέματα σχεδίασης και μορφοποίησης του φύλλου, θα μελετήσουμε πώς αλληλεπιδρούν τα κελιά μεταξύ τους και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλούς μαθηματικούς τύπους αλλά και ειδικές συναρτήσεις για την πραγματοποίηση κάθε είδους υπολογισμών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Γραφήματα, Σχεδίαση και Εκτύπωση
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με τα γραφικά και τη σελιδοποίηση. Ως πρόγραμμα ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων, το Excel δεν θα μπορούσε να μην διαθέτει ισχυρές δυνατότητες οπτικοποίησης αυτών σε διαγράμματα και γραφήματα (ράβδους, πίτες, ιστογράμματα και άλλα), αλλά και λειτουργίες σχεδίασης αντικειμένων και εικόνων που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Θα μελετήσουμε επίσης τρόπους για τη διαμόρφωση του φύλλου μας και την εκτύπωσή του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εφαρμογές
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα κάνουμε μία επανάληψη της διδαχθείσας ύλης μέσα από εφαρμογές. Θα αναπτύξουμε τρία παραδείγματα σε ισάριθμες υποενότητες δείχνοντας βήμα – βήμα το σκεπτικό μας και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε προσεγγίζοντας θέματα παρμένα από τα προσωπικά μας οικονομικά, την διαχείριση κοινών πόρων και άλλους τομείς.
ΜΑΘΗΜΑ - MICROSOFT ACCESS 2010
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Access
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη ορισμένων βασικών εννοιών των βάσεων δεδομένων γενικά και της Microsoft Access 2010 ειδικότερα. Στην ενότητα αυτή, θα εξερευνήσουμε το περιβάλλον εργασίας της Access και θα γνωρίσουμε τα αντικείμενα που μπορούν να απαρτίζουν μια βάση και την χρησιμότητά τους. Τέλος, θα μάθουμε πώς δημιουργούμε, ανοίγουμε και αποθηκεύουμε αρχεία στην Access.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μοντελοποίηση και Εισαγωγή Δεδομένων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη του μοντέλου δεδομένων και της λειτουργίας μιας βάσης Access. Θα αναφερθούμε σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της δόμησης μιας βάσης. Θα ξεκινήσουμε από στοιχειώδεις έννοιες όπως τα αντικείμενα της Access και θα συνεχίσουμε με την μοντελοποίηση σχέσεων, τον σχεδιασμό πινάκων και τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασία με δεδομένα: Φόρμες και Ερωτήματα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι αφενός να ολοκληρώσουμε την μελέτη μας πάνω στο σχεδιασμό της βάσης Access, δημιουργώντας πίνακες και σχέσεις, και αφετέρου να εισάγουμε δύο νέα αντικείμενα, τα ερωτήματα και τις φόρμες, να μελετήσουμε τη χρησιμότητά τους και να δούμε ορισμένες πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Παρουσίαση Πληροφοριών και Εκτύπωση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η ολοκλήρωση της μελέτης του λειτουργικού μέρους της Microsoft Access με την μελέτη του τελευταίου βασικού αντικειμένου, που είναι οι εκθέσεις. Θα μάθουμε πώς συσχετίζουμε τις εκθέσεις με άλλα αντικείμενα και πως σχεδιάζουμε την δομή τους με ομαδοποιήσεις αντικειμένων και διάφορες μορφοποιήσεις. Τέλος, θα προετοιμάσουμε την έκθεσή μας για εκτύπωση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εφαρμογή
Στην διδακτική ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μια εφαρμογή επανάληψης για την Access 2010. Η μελέτη περίπτωσής μας θα αφορά την βάση δεδομένων «Επαφές», δηλαδή ενός καταλόγου επαγγελματικών επαφών (contacts). Θα καλύψουμε εποπτικά την υπάρχουσα ύλη του μαθήματος, αναφέροντας και ορισμένα επιπλέον στοιχεία για τον σχεδιασμό της βάσης, τους πίνακες, τα ερωτήματα, τις φόρμες και τις εκθέσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση και Πληροφοριακά Συστήματα
Βασικός στόχος των πληροφοριακών συστημάτων είναι η επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να μετατραπούν σε πληροφορία ή/ και γνώση κατάλληλη για την ορθή λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισμό. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν εκτενώς οι παραπάνω βασικές έννοιες, να περιγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και επίσης να δοθούν τα ανάλογα παραδείγματα προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία τους. Στη συνέχεια, στην ίδια ενότητα εισάγονται η έννοια και τα κύρια συστατικά ενός πληροφοριακού συστήματος, ενώ συνοπτική αναφορά γίνεται στις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων από τεχνολογική, επιχειρηματική και λειτουργική σκοπιά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διαχείρισης Γνώσης σε ένα Οργανισμό.
Η ραγδαία εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σήμερα λειτουργούν και παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου αλλά και της πρακτικής σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον της νέας οικονομίας. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις της νέας οικονομίας για τους οργανισμούς αλλά και οι δυνατότητες που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. Στην ίδια ενότητα αναλύεται η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ οργανισμών και πληροφοριακών συστημάτων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία της διαχείρισης γνώσης για τους οργανισμούς. Τέλος, συνοπτική αναφορά γίνεται στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης γνώσης και στον τρόπο που υποβοηθούν την διαχείριση της γνώσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στα Επίπεδα Διοίκησης ενός Οργανισμού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι διάφοροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων στα επίπεδα διοίκησης αλλά και στις λειτουργίες ενός οργανισμού. Εξετάζεται επίσης μία ξεχωριστή κατηγορία συστημάτων διοίκησης, τα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στον οργανισμό ενώ παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήσης. Τέλος, σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήματα προάγουν την ποιότητα του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων – Ο Ρόλος του Μάνατζερ
Οι οργανισμοί, προκειμένου να διαχειριστούν τους πληροφοριακούς πόρους που έχουν και να τους αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υιοθετούν συγκεκριμένους τρόπους διοίκησης των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στην παρούσα διδακτική ενότητα δίνεται έμφαση σε αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μπορεί να ασκήσει τη διοίκηση των πληροφοριακών του συστημάτων (Information Systems Management). Στη συνέχεια, στην ίδια ενότητα παρουσιάζεται ο ρόλος αλλά και τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας μάνατζερ προκειμένου να ενσωματώσει αλλά και να εκμεταλλευτεί λειτουργικά και στρατηγικά τα πληροφοριακά συστήματα προς όφελος του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Πληροφοριακά Συστήματα και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει το ανταγωνιστικό πλαίσιο και τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί, καθώς και τις επιχειρηματικές πιέσεις που δέχονται οι οργανισμοί αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εξετάζεται επίσης πώς η Πληροφορική και συγκεκριμένα τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζουν ή διαμορφώνουν την ανταγωνιστική στρατηγική μιας επιχειρησιακής μονάδας και πώς συνεισφέρουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρησιακών μονάδων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή
Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα δεν υποθέτουμε οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση στατιστική. Ο κύριος στόχος είναι η ομαλή παρουσίαση απλά της στατιστικής και η χρήση διάφορων τύπων δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χειρισμός Δεδομένων
Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των διαγραμμάτων και γραφημάτων που χρησιμοποιούνται στη στατιστική. Επιπλέον, τα τυπικά αριθμητικά μέτρα θέσεως και διασποράς των δεδομένων εξηγούνται λεπτομερώς. Δείχνεται η χρήση τους με διάφορα παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πιθανότητες
Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια της πιθανότητας. Επιπλέον παρουσιάζονται και αναλύονται μέθοδοι υπολογισμού της πιθανότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Κανονική Κατανομή
Ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στην πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κατανομή πιθανότητας: την κανονική κατανομή. Η χρήση της κανονικής κατανομής στη στατιστική των επιχειρήσεων εξηγείται, και διάφορες εφαρμογές παρουσιάζονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Δειγματοληψία και Εκτίμηση
Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι διπλός. Πρώτα ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στο θέμα της δειγματοληψίας, δηλαδή πως να συλλέγουμε δείγματα από ένα πληθυσμό με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στην εκτίμηση κρίσιμων παραμέτρων από διαθέσιμα δεδομένα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Έλεγχος Υποθέσεων
Ο έλεγχος υποθέσεων είναι βασικό θέμα για τη στατιστική των επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει τον εκπαιεδυόμενο στις μεθόδους ελέγχου διαφόρων τύπων υποθέσεων. Η υπόθεση απορρίπτεται ή όχι σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας. Παρέχονται πολλά παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Παλινδρόμηση
Πολλές φορές τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν να κάνουν με πολλές μεταβλητές οι οποίες συσχετίζονται. Η ανάλυση παλινδρόμησης φέρνει στο φως τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στα βασικά εργαλεία της ανάλυσης παλινδρόμησης (ελάχιστα τετράγωνα) και η επεξήγηση διαφορετικών μέτρων καλής προσαρμογής των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Χρονοσειρές
Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην ανάλυση των δεδομένων που μεταβάλλονται με το χρόνο: τις χρονοσειρές. Η αναγνώριση προτύπων σε παρελθόντα γεγονότα είναι σημαντική στη σύγχρονη επιχειρηματική στατιστική. Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στη μελέτη διάφορων μοντέλων παλινδρόμησης και την αντίστοιχη ανάλυση υπολοίπων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Προβλέψεις
Το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στα παρατηρούμενα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών ορισμένων κρίσιμων μεταβλητών. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται πρόβλεψη (ή πρόγνωση), και η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτό το θέμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Υπολογιστικά Εργαλεία
Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε δύο διαφορετικά πακέτα λογισμικού που απλοποιούν τη στατιστική ανάλυση: το SPSS και το Microsoft Excel. Γίνεται φανερό –μέσω πολλών παραδειγμάτων- ότι η χρήση αυτών των πακέτων καθιστά το χρήστη ικανό να χειριστεί μεγάλους όγκους δεδομένων και να εξάγει σημαντικές πληροφορίες που είναι κρυμμένες στα δεδομένα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή
Η παρούσα διδακτική ενότητα παρέχει μια εισαγωγική συζήτηση γύρω από την έννοια της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence-BI), των επιπτώσεών της και των βασικών δυνατοτήτων της. Ξεκινά με μια γενική επισκόπηση της BI, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης για το τι είναι η BI, ποιές είναι οι διαφορές της από άλλες τεχνολογίες και το ρόλο που παίζει η BI σε οργανισμούς. Παραδείγματα προερχόμενα από διάφορους οργανισμούς χρησιμοποιούνται για να δείξουν και να εξηγήσουν αυτές τις πτυχές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αρχιτεκτονική Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η παρούσα διδακτική ενότητα περιγράφει όλα τα βασικά λειτουργικά συστατικά μέρη μίας Αποθήκης Δεδομένων / Αρχιτεκτονικής Δομής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΕΕ). Ξεκινά με την επισκόπηση, σε υψηλό επίπεδο, μίας τυπικής αρχιτεκτονικής δομής Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στις βασικές λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος ΕΕ, περιγράφοντας τη ροή των δεδομένων, από τα πρωτογενή συστήματα πληροφοριών έως τους τελικούς χρήστες και τους μετασχηματισμούς των εταιρικών δεδομένων σε όλο το φάσμα. Η ενότητα περιγράφει επίσης τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν τα στάδια της ροής αυτής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λειτουργίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η παρούσα διδακτική ενότητα συνοψίζει τις τέσσερις κύριες λειτουργίες των λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυΐας: τη δημιουργία οργανωσιακής μνήμης, την ολοκλήρωση της πληροφορίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής διορατικότητας και τη παρουσίαση και διάχυση της πληροφορίας. Ξεκινά με μια γενική επισκόπηση των τεσσάρων αυτών λειτουργιών, εξετάζοντας τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Στη συνέχεια εστιάζει σε κάθε μία λειτουργία χωριστά, αναλύοντας τους παράγοντες που ενισχύουν τη σημασία τους και παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τεχνολογίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρεται στις κύριες τεχνολογίες της πληροφορικής που διευκολύνουν τη χρήση της επιχειρηματικής ευφυΐας. Οι τεχνολογίες αυτές κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τις τέσσερις βασικές λειτουργίες της επιχειρηματικής ευφυΐας που εξετάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Περιγράφονται και απεικονίζονται σχετικές τεχνολογίες, όπως τα συστήματα ERP, η εξόρυξη δεδομένων, η διαδικασία ανάλυσης OLAP, οι πίνακες ισορροπημένης στοχοθεσίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ανάπτυξη Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η παρούσα διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στις λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας και τις διαδικασίες που συνδέονται με την ανάπτυξή τους. Η διδακτική ενότητα αρχίζει εξετάζοντας εννοιολογικά τις λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τους. Συζητούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις για την απόκτηση των λύσεων και των εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Τέλος, παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες ανάπτυξης συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας, και τα συγκεκριμένα στάδια και βήματα σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διοίκηση - Διαχείριση Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζει την έννοια της διαχείρισης της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξία από τις διάφορες προσπάθειες Επιχειρηματικής Ευφυΐας του οργανισμού. Το BI Competency Center (BICC) είναι το κλειδί σε αυτήν τη διαδικασία. Η ενότητα ξεκινά με μια γενική επισκόπηση των προκλήσεων στη διαχείριση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας και πώς αντιμετωπίζονται με τη δημιουργία ενός BI Competency Center. Στη συνέχεια εστιάζει στις λειτουργίες, την αξία και τη χρήση ενός BI Competency Center. Τέλος, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης που απεικονίζει τη χρήση ενός BICC σε μια κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Μέτρηση της Επιτυχίας
Η παρούσα διδακτική ενότητα παρέχει μια εικόνα για τη μέτρηση της επιχειρηματικής αξίας της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Ξεκινά με μια επισκόπηση των σημαντικότερων λόγων για τη μέτρηση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης σχετικά με τον ορισμό της επιτυχίας και της αποτυχίας της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Παρουσιάζονται ποικίλες τεχνικές μέτρησης των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων ενός συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Τέλος, οι διάφορες πτυχές της μέτρησης της επιτυχίας της Επιχειρηματικής Ευφυΐας απεικονίζονται σε μία μελέτη περίπτωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Επιχειρηματική Ευφυΐα – Μελλοντικές Τάσεις
Η παρούσα διδακτική ενότητα εστιάζει στις τρέχουσες τάσεις και τις μελλοντικές κατευθύνσεις στον κλάδο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Όπως όλος ο χώρος της βιομηχανίας ανάπτυξης λογισμικού, ο τομέας της Επιχειρηματικής Ευφυΐας διακρίνεται από μια σταθερή εστίαση στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή των πρόσφατων εξελίξεων της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων και των σύγχρονων τάσεων στον τομέα του business analytics. Μεταξύ άλλων, στην ενότητα αυτή συζητείται ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των big data, των predictive analytics, καθώς και του μοντέλου ανάπτυξης self-service και του μοντέλου cloud computing.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ MARKETING
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων
Η ενότητα αυτή παρέχει μια εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων και τις εφαρμογές που έχει στον κόσμο των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να σας δώσουμε μια εικόνα από τις βασικές έννοιες γύρω από την εξόρυξη δεδομένων. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα έχετε την ευκαιρία να είστε σε θέση να εξηγήσετε με άνεση τι είναι η εξόρυξη δεδομένων, και να έχετε κατανοήσει τις εφαρμογές που μπορεί να έχει σε μια επιχείρηση Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ελπίζουμε μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου να εξακολουθεί να υπάρχει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας!
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση των Σχέσεων με τον Πελάτη (CRM)
Αυτή η ενότητα κάνει μια εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης των σχέσεων με τον πελάτη (Customer Relationship Management - CRM), η οποία πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μέχρι το τέλος του βιβλίου. Στην ενότητα αυτή, θέλουμε να κατανοήσετε το ρόλο που η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει στις σχέσεις μιας επιχείρησης με τους πελάτες της. Επιπλέον, ελπίζουμε ότι θα αντιληφτείτε πόσο σημαντική είναι η μέτρηση της αξίας του πελάτη (customer value) και θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξόρυξη δεδομένων για να την υπολογίσετε. Ακόμα, εστιάζουμε στο ποια είναι τα δεδομένα που πρέπει να συλλέξουμε για τον πελάτη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (customer lifecycle).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τι πελάτες θέλουμε;
Η ενότητα αυτή κάνει μια εισαγωγή στις βασικές εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων στο μάρκετινγκ. Αρχικά, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα βασικά για την εξέλιξη του μάρκετινγκ τις τελευταίες δεκαετίες. Στην ενότητα αυτή θέλουμε να κατανοήσετε τη σημασία που έχει η κατηγοριοποίηση των πελατών σε ομάδες (market segments) καθώς και ο εντοπισμός των επιθυμητών πελατών (target customers) για το μάρκετινγκ. Η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρεση των πελατών που θα θέλαμε να έχουμε. Τέλος, πρόκειται να πάρετε μια γεύση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξόρυξη δεδομένων για να αποφασίσουμε ποια τμήματα των πελατών θα στοχεύσουμε με ομαδική διαφήμιση (mass marketing).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η εξόρυξη δεδομένων ως μια ατέρμονη διαδικασία
Η ενότητα αυτή επιχειρεί να διαμορφώσει τα θεμέλια της εξόρυξης δεδομένων ως μια διαδικασία. Η εξόρυξη δεδομένων έχει αρχή, μέση και τέλος. Πρώτον, θα προσπαθήσουμε να σας προετοιμάσουμε για όλα τα μικρά και μεγάλα πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε την εξόρυξη δεδομένων. Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσει η διαδικασία και τι αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν μόλις αρχίσει; Αυτή τη φορά θα είμαστε πιο πρακτικοί. Θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές της ζωής. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια σταθερή κατανόηση των διαφορετικών στυλ εξόρυξης δεδομένων, την οποία θα μελετήσετε τώρα σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Θα ρίξουμε επίσης μια σύντομη ματιά σε ορισμένες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Στόχος μας είναι να κάνουμε τις έννοιες αυτές, όσο κατα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Κατευθυνόμενη εξόρυξη δεδομένων
Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση της κατευθυνόμενης εξόρυξης δεδομένων (Directed Data Mining). Στόχος μας είναι να καταστήσουμε κατανοητό ποια ακριβώς είναι τα βήματα της κατευθυνόμενης εξόρυξης δεδομένων. Στην ενότητα αυτή, θέλουμε να αποκτήσετε επίγνωση για το πώς θα πρέπει να τεθούν οι στόχοι της εξόρυξης δεδομένων, πώς θα επιλέξετε τα σωστά δεδομένα (data) για να εκπληρώσετε τους στόχους σας, καθώς και το πώς θα πρέπει να αξιολογήσετε το τελικό μοντέλο (data mining model) όταν η εξόρυξη δεδομένων πλησιάζει στο τέλος ενός κύκλου. Καθώς είναι σημαντική η εξοικείωση με τα δεδομένα, στόχος μας είναι να εξετάζετε βαθύτερα το πώς θα πρέπει να συλλέξετε τα δεδομένα και να παραμένετε σε ουσιαστική επαφή με αυτά. Το σημαντικότερο, θέλουμε να συνειδητοποιήσετε τη σημασία της αξιολόγησης του μοντέλου που προκύπτει, ώστε να μπορείτε να εμπιστευτείτε τα αποτελέσματά της εξόρυξης. Τέλος, θα δούμε ότι χρειάζεται να αξιολογήσετε το τελικό μοντέλο για άλλη μια φορά, αφού το έχετε χρη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κατευθυνόμενες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται κυρίως στις κατευθυνόμενες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και στην κατευθυνόμενη εξόρυξη δεδομένων. Στόχος μας είναι να κατανοήσετε μερικές από τις πιο βασικές τεχνικές της κατευθυνόμενης εξόρυξης δεδομένων. Δεν θα μπούμε σε πολυσέλιδες και περίπλοκες λεπτομέρειες που θα σας μπερδέψουν. Αντ' αυτού θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το περιεχόμενο όσο πιο εύκολο και κατανοητό είναι δυνατόν. Πρόκειται να εξετάσουμε μοντέλα ομοιότητας (similarity models), μοντέλα αναζήτησης σε πίνακα (table lookup models), αφελή Bayesian μοντέλα (naive Bayesian models), δέντρα απόφασης (decision trees), και νευρωνικά δίκτυα (neural networks). Στόχος μας είναι να κατανοήσετε καλά τις έννοιες που εμπλέκονται, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τις ακριβείς λεπτομέρειες. Δεν είναι ανάγκη να είστε καλοί στα μαθηματικά? εμείς απλά αναμένουμε από εσάς να κατανοήσετε σε αδρές γραμμές τις κατευθυνόμενες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Διαβάστε λοιπόν την ενότητα και μπείτε στο μαγικό κόσμο της εξόρυ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Μη κατευθυνόμενη εξόρυξη δεδομένων
Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται κυρίως στην μη κατευθυνόμενη εξόρυξη δεδομένων και στις μη κατευθυνόμενες τεχνικές. Αρχικά, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στη κατευθυνόμενη και στη μη κατευθυνόμενη εξόρυξη δεδομένων, καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στις κατευθυνόμενες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και στις μη κατευθυνόμενες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε μερικές από τις πιο βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μη κατευθυνόμενη εξόρυξη δεδομένων. Τεχνικές όπως η ομαδοποίηση γύρω από κ μέσες τιμές, η κατηγοριοποίηση των πελατών και η προσομοίωση με βάση πράκτορες κρύβουν ένα κομμάτι μαγείας που θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε! Μέχρι το τέλος του παρόντος κεφαλαίου, περιμένουμε από εσάς να έχετε κατανοήσει βαθιά τις βασικές αρχές. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε την εικόνα καθαρή, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούμε να σας δώσουμε τις πιο πικάντικες πληροφορίες σχετικά με τις μη κατευθυνόμενες τεχνικές. Ελπίζουμε ότι θα απολ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Μη κατευθυνόμενες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων των εφαρμογών της επιχειρηματικής ευφυΐας και της εξόρυξης δεδομένων στην καθημερινή ζωή. Έχουμε επιλέξει ιστορίες επιχειρήσεων που καλύφθηκαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και από μέσα μαζικής ενημέρωσης που εξερεύνησαν την εξόρυξη δεδομένων στις καθημερινές της εφαρμογές. Αυτές οι ιστορίες υπογραμμίζουν το ενεργό δυναμικό της ανάλυσης δεδομένων και αποκαλύπτουν νέες πτυχές όσο αφορά τις επιπτώσεις της εξόρυξης δεδομένων στην κοινωνία. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας αυξανόμενος διάλογος για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αποτελεσματική χρήση της εξόρυξης δεδομένων και στην κακή χρήση των δεδομένων με σκοπό τη παραβίαση της ιδιωτικότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκύπτουν κρίσιμα ηθικά ζητήματα. Πόσο ηθικό είναι να χρησιμοποιήσετε εξόρυξη δεδομένων για να στοχεύσετε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, πελάτες ή ψηφοφόρους; Θα εξετάσουμε όλα αυτά και πολύ περισσότερα στις υποενότητες που ακολουθούν.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.