Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Advanced Business Management
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Advanced Business Management

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Advanced Business Management» σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εφόδια για να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες ως διοικητικά στελέχη. Βασικός στόχος του είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσα από την μελέτη σύγχρονων θεμάτων που θα πρέπει να γνωρίζει ο manager για να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε πιθανά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, προσοχή δίνεται στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να μελετήσει θέματα που σχετίζονται με την στρατηγική, την ηγεσία και την ηγεσία των ομάδων, την οργανωμένη λήψη αποφάσεων, καθώς και την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των μελλοντικών εξελίξεων. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζουν σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από live streaming συνάντηση στη θεματική: Eπιλογή Προσωπικού - Η συνέντευξη πρόσληψης, με εισηγήτρια την κα. Ασημακοπούλου Βαρβάρα. Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου, MBA, ACC, είναι πιστοποιημένη και διαπιστευμένη ICF Business and Executive Coach, HRM Expert, ιδρύτρια και Managing Partner της Human Resources Expertise και βραβευμένη μέντορας και συγγραφέας.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Advanced Business Management 8 302 23,66-25,66 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Αποτελεσματικότητα των Παρεμβάσεων της Οικονομικής Προσαρμογής (Ι)
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν δύο τρόποι παρεμβάσεων στην οικονομική πραγματικότητα. Αναλύονται δηλαδή η δημοσιονομική προσαρμογή, πώς πραγματοποιείται και πώς επιδρά στην πραγματική οικονομία, καθώς επίσης και οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στους τομείς της εργασίας, του ανθρωπίνου κεφαλαίου, των προϊόντων / υπηρεσιών και στο τραπεζικό σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Αποτελεσματικότητα των Παρεμβάσεων της Οικονομικής Προσαρμογής (ΙΙ)
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αιτία που τα προκάλεσε. Στη συνέχεια, προβάλλεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας και η προσπάθεια για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Τέλος, αντιπαραβάλλεται η υπόθεση εργασίας του ΟΠΠ και ο τρόπος που εφαρμόστηκε. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάγκη αλλαγής του ιδιόμορφου οικονομικού υποδείγματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Μεσο-Μακροπρόθεσμη Προοπτική στην Ελληνική Οικονομία (I)
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει αρχικά μια μεσο-μακροπρόθεσμη οπτική για την Ελληνική οικονομία καθώς και να αναδείξει τις νέες πηγές μεγέθυνσης αυτής, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα προβλέψεις και για βασικά μεγέθη της. Στη συνέχεια, εξετάζεται η συσχέτιση της μεγέθυνσης με παράγοντες που ενισχύουν τη συνολική αποδοτικότητα του οικονομικού συστήματος. Τέλος, τίθεται το ζήτημα της υπέρβασης των χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης και των χαμηλών αποδόσεων που παρατηρούνται στην Ελληνική οικονομία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Μεσο-Μακροπρόθεσμη Προοπτική στην Ελληνική Οικονομία (II)
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τους αναπτυξιακούς στόχους, τα μέτρα και τη χρονική αποτελεσματικότητά τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς μέσα από τους οποίους θα επιτευχθεί η ανάπτυξη. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μέσα εφαρμογής του αναπτυξιακού μοντέλου και οι πηγές που διαμορφώνουν την τάση μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας στο μέλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μία Τομεακή Πρόταση για την Αναπτυξιακή Δυναμική στην Ελληνική Οικονομία: Κλιματική Αλλαγή, Γήρανση Πληθυσμού, Τουρισμός, Πολιτισμός
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι αρχικά να καταστήσει σαφείς τις μεσο – μακροπρόθεσμες εξελίξεις και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν. Στη συνέχεια, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τουριστικό και πολιτισμικό τομέα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι εξαγωγές, το παραγόμενο προϊόν και η απασχόληση στην Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζεται η σημασία του τομέα της υγείας, ο οποίος αξιοποιεί τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές για την παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό, αποτελώντας έτσι νευραλγικό παράγοντα της οικονομίας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Στρατηγική: Έννοια και Ορισμοί
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι αφενός να περιγραφεί η έννοια και το περιεχόμενο της στρατηγικής και αφετέρου να προσδιορισθεί η σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μία επιχείρηση να το επιτύχει. Τέλος, παρουσιάζεται η έννοια της στρατηγικής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Στρατηγική Ανάλυση: Πλαίσιο και Εργαλεία
Η διδακτική ενότητα αποτυπώνει το πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης. Τα στελέχη μαθαίνουν να σκιαγραφούν τη στρατηγική θέση μιας επιχείρησης, ήτοι μαθαίνουν τις δυνάμεις τις αγοράς, αλλά και να τοποθετούν την επιχείρησή τους μέσα σε αυτές προκειμένου να τις εκμεταλλευτούν ή να τις επηρεάσουν. Στην ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εξετάζουν την επιχείρηση τόσο σε μίκρο επίπεδο (Ανάλυση Στρατηγικών Πόρων και Ικανοτήτων) όσο και σε μάκρο επίπεδο (Ανάλυση PEST - Political, Economic, Social, Technological, Ανάλυση Σεναρίων). Επίσης, παρουσιάζεται η σύνθεση των ανωτέρω αναλύσεων μέσω της Ανάλυσης Δυνάμεων - Αδυναμιών - Ευκαιριών και Απειλών (ΔΑΕΑ) - Ανάλυση S.W.O.Τ. Καταληκτικός σκοπός της ενότητας είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εναλλακτικές Στρατηγικές
Η διδακτική ενότητα αυτή παρουσιάζει εναλλακτικές στρατηγικές για την επιχείρηση και δίνει εργαλεία για την αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών στρατηγικών και τη λήψη στρατηγικής απόφασης. Οι εκπαιδευόμενοι ανακαλύπτουν τις βασικές στρατηγικές (Χαμηλού κόστους, Διαφοροποίηση, Εστίαση, Μεικτές) και τις διαφορετικές κατευθύνσεις στις στρατηγικές αυτές. Τέλος, αποτυπώνεται η βασική μεθοδολογία αξιολόγησης των εναλλακτικών αυτών στρατηγικών για τη λήψης στρατηγικής απόφασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υλοποίηση Στρατηγικής
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να μεταφράζουν τη θεωρία της στρατηγικής σε πράξη, ήτοι να προχωρούν στην υλοποίηση της στρατηγικής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής και αναδεικνύεται ο ρόλος της οργανωτικής δομής αλλά και των στελεχών σε αυτή. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση και Πληροφοριακά
Συστήματα Βασικός στόχος των πληροφοριακών συστημάτων είναι η επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να μετατραπούν σε πληροφορία ή/ και γνώση κατάλληλη για την ορθή λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισμό. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν εκτενώς οι παραπάνω βασικές έννοιες, να περιγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και επίσης να δοθούν τα ανάλογα παραδείγματα προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία τους. Στη συνέχεια, στην ίδια ενότητα εισάγονται η έννοια και τα κύρια συστατικά ενός πληροφοριακού συστήματος, ενώ συνοπτική αναφορά γίνεται στις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων από τεχνολογική, επιχειρηματική και λειτουργική σκοπιά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων και της
Διαχείρισης Γνώσης σε ένα Οργανισμό Η ραγδαία εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σήμερα λειτουργούν και παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου αλλά και της πρακτικής σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον της νέας οικονομίας. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις της νέας οικονομίας για τους οργανισμούς αλλά και οι δυνατότητες που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. Στην ίδια ενότητα αναλύεται η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ οργανισμών και πληροφοριακών συστημάτων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία της διαχείρισης γνώσης για τους οργανισμούς. Τέλος, συνοπτική αναφορά γίνεται στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης γνώσης και στον τρόπο που υποβοηθούν την διαχείριση της γνώση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στα
Επίπεδα Διοίκησης ενός Οργανισμού Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι διάφοροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων στα επίπεδα διοίκησης αλλά και στις λειτουργίες ενός οργανισμού. Εξετάζεται επίσης μία ξεχωριστή κατηγορία συστημάτων διοίκησης, τα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στον οργανισμό ενώ παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήσης. Τέλος, σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήματα προάγουν την ποιότητα του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων – Ο Ρόλος του
Μάνατζερ Οι οργανισμοί, προκειμένου να διαχειριστούν τους πληροφοριακούς πόρους που έχουν και να τους αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υιοθετούν συγκεκριμένους τρόπους διοίκησης των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στην παρούσα διδακτική ενότητα δίνεται έμφαση σε αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μπορεί να ασκήσει τη διοίκηση των πληροφοριακών του συστημάτων (Information Systems Management). Στη συνέχεια, στην ίδια ενότητα παρουσιάζεται ο ρόλος αλλά και τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας μάνατζερ προκειμένου να ενσωματώσει αλλά και να εκμεταλλευτεί λειτουργικά και στρατηγικά τα πληροφοριακά συστήματα προς όφελος του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Πληροφοριακά Συστήματα και Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει το ανταγωνιστικό πλαίσιο και τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί, καθώς και τις επιχειρηματικές πιέσεις που δέχονται οι οργανισμοί αλλά και τον τρόπο με τον οποίο o οργανισμός αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εξετάζεται επίσης πώς η Πληροφορική και συγκεκριμένα τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζουν ή διαμορφώνουν την ανταγωνιστική στρατηγική μιας επιχειρησιακής μονάδας και πώς συνεισφέρουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρησιακών μονάδων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή
Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα δεν υποθέτουμε οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση στατιστική. Ο κύριος στόχος είναι η ομαλή παρουσίαση απλά της στατιστικής και η χρήση διάφορων τύπων δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χειρισμός Δεδομένων
Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των διαγραμμάτων και γραφημάτων που χρησιμοποιούνται στη στατιστική. Επιπλέον, τα τυπικά αριθμητικά μέτρα θέσεως και διασποράς των δεδομένων εξηγούνται λεπτομερώς. Δείχνεται η χρήση τους με διάφορα παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πιθανότητες
Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια της πιθανότητας. Επιπλέον παρουσιάζονται και αναλύονται μέθοδοι υπολογισμού της πιθανότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Κανονική Κατανομή
Ο αναγνώστης εισάγεται στην πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κατανομή πιθανότητας: την κανονική κατανομή. Η χρήση της κανονικής κατανομής στη στατιστική των επιχειρήσεων εξηγείται, και διάφορες εφαρμογές παρουσιάζονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Δειγματοληψία και Εκτίμηση
Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι διπλός. Πρώτα ο αναγνώστης εισάγεται στο θέμα της δειγματοληψίας, δηλαδή πως να συλλέγουμε δείγματα από ένα πληθυσμό με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Στη συνέχεια ο αναγνώστης εισάγεται στην εκτίμηση κρίσιμων παραμέτρων από διαθέσιμα δεδομένα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Έλεγχος Υποθέσεων
Ο έλεγχος υποθέσεων είναι βασικό θέμα για τη στατιστική των επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στις μεθόδους ελέγχου διαφόρων τύπων υποθέσεων. Η υπόθεση απορρίπτεται ή όχι σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας. Παρέχονται πολλά παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Παλινδρόμηση
Πολλές φορές τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν να κάνουν με πολλές μεταβλητές οι οποίες συσχετίζονται. Η ανάλυση παλινδρόμησης φέρνει στο φως τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στα βασικά εργαλεία της ανάλυσης παλινδρόμησης (ελάχιστα τετράγωνα) και η επεξήγηση διαφορετικών μέτρων καλής προσαρμογής των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Χρονοσειρές
Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην ανάλυση των δεδομένων που μεταβάλλονται με το χρόνο: τις χρονοσειρές. Η αναγνώριση προτύπων σε παρελθόντα γεγονότα είναι σημαντική στη σύγχρονη επιχειρηματική στατιστική. Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στη μελέτη διάφορων μοντέλων παλινδρόμησης και την αντίστοιχη ανάλυση υπολοίπων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Προβλέψεις
Το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στα παρατηρούμενα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών ορισμένων κρίσιμων μεταβλητών. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται πρόβλεψη (ή πρόγνωση), και η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτό το θέμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Υπολογιστικά Εργαλεία
Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε δύο διαφορετικά πακέτα λογισμικού που απλοποιούν τη στατιστική ανάλυση: το SPSS και το Microsoft Excel. Γίνεται φανερό –μέσω πολλών παραδειγμάτων- ότι η χρήση αυτών των πακέτων καθιστά το χρήστη ικανό να χειριστεί μεγάλους όγκους δεδομένων και να εξάγει σημαντικές πληροφορίες που είναι κρυμμένες στα δεδομένα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ηγεσία: Εισαγωγικές Έννοιες & Στοιχεία
Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει μία αρχική προσέγγιση στο περιεχόμενο της ηγεσίας μέσω της παρουσίασης σχετικών ορισμών και εννοιών που βασίζονται τόσο σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία όσο και σε σχετικές έρευνες και μελέτες. Παράλληλα, θα παρουσιασθεί το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας και η διαχρονική του εξέλιξη. Επιπρόσθετα, δίνονται κάποια βασικά στοιχεία από πρόσφατες σχετικές μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφορικά με τα επιθυμητά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ηγετικών στελεχών, και παρουσιάζεται η προσέγγιση της ηγεσίας ως “brand” - «μάρκα».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ηγεσία & Διοίκηση: Μια σχέση αλληλεπίδρασης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να συνδεθεί η ηγεσία με τη διοίκηση και να αναλυθεί η σημασία της ηγεσίας στα παραγόμενα αποτελέσματα και στην πορεία μιας εταιρείας. Τα στοιχεία της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και έρευνας συνδυάζονται με σχετικές μελέτες περιπτώσεων. Επίσης, παρουσιάζονται τα σημεία εκείνα που διαφοροποιούν τον ηγέτη από τον μάνατζερ, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν τη διαχρονική πορεία ενός ηγέτη, αλλά και εκείνα που μπορεί να ανακάμψουν την εξελικτική του πορεία σύμφωνα με σχετικές έρευνες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ηγεσία & Εργασιακή Δέσμευση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η έννοια της εργασιακής δέσμευσης και η σημασία της ηγεσίας στη δέσμευση των ατόμων στον εργασιακό χώρο και στις απαιτήσεις και οδηγίες της διοίκησης. Γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η δέσμευση, καθώς και στις μεθόδους μέσω των οποίων ένας ηγέτης μπορεί να πετύχει τη δέσμευση των επιμέρους ατόμων τα οποία διοικεί, και επισημαίνεται η αναγκαιότητα της διατήρησης αυτής της δέσμευσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Στα πλαίσια της ενότητας αυτής, οι γενικές έννοιες συνοδεύονται από πρακτικά παραδείγματα μελετών περιπτώσεων για την πληρέστερη κατανόηση των εν λόγω ζητημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ηγεσία Ομάδων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να προσδιοριστεί η έννοια της ομάδας και η ηγεσία ομάδων σε αντιπαράθεση με τη διαχείριση και διοίκηση ατόμων και η σημαντικότητα ύπαρξης και λειτουργίας αποτελεσματικών ομάδων συνεργασίας στα πλαίσια μιας εταιρείας/ οργανισμού. Αναλύεται και αναδεικνύεται ο ρόλος του ηγέτη από απλό διαχειριστή σε καθοδηγητή/ σύμβουλο (coach) και περιγράφονται βασικά εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα για την επίτευξη της βέλτιστης ηγεσιακής συμπεριφοράς στα πλαίσια ομάδων. Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση του σημαντικού θέματος της προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης του ταλέντου μιας εταιρείας/ ενός οργανισμού, το οποίο τοποθετείται στη νέα εποχή ανάμεσα στα βασικά θέματα της ηγεσίας ομάδων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην
Επιχείρηση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωσιακή συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων και των διαδικασιών που καθιστούν την εκπαιδευτική πολιτική μιας επιχείρησης επιτυχημένη όσον αφορά τους τιθέμενους στόχους και τις ανάγκες μάθησης που εμφανίζει. Αρχικά εξετάζονται τα απαιτούμενα βήματα σχεδιασμού της επιχειρησιακής εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται οι σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και εργαζομένων, καθώς και οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή εκπαιδευτών, υλικού εκπαίδευσης και των χωρο-χρονικών παραμέτρων ολοκλήρωσης του προγράμματος σε άμεση σύνδεση και συνάφεια με τους επιδιωκόμενους στόχους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Επιλογή και διατήρηση προσωπικού
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των παραμέτρων που συντελούν στην επιτυχημένη επιλογή προσωπικού. Γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βασικών και των εναλλακτικών μεθόδων επιλογής προσωπικού, αλλά προσδιορίζονται και τα κοινά τους σημεία. Τέλος, επισημαίνονται σημαντικά ζητήματα για τη διευκόλυνση της ένταξης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στην επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Υποκίνηση & απόδοση προσωπικού & ο ρόλος της
ηγεσίας Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής της με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικότεροι τρόποι παρακίνησης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως γίνεται μία εκτενής ανάλυση των συνθηκών που συνδράμουν ή εμποδίζουν την κινητοποίηση των εργαζομένων. Τονίζεται, επίσης, ο αλληλεπιδραστικός ρόλος ανάμεσα στην υποκίνηση και την απόδοση, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ηγεσία στην ανάπτυξή τους. Τέλος, παρουσιάζεται ένας οδηγός τεχνικών κινητοποίησης προσωπικού όπου η θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί βρίσκει εφαρμογές στο εργασιακό πεδίο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στην εργασία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου απέναντι στην εργασία, οι οποίες δεν είναι άλλες από την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση και ερμηνεία του εννοιολογικού τους προσδιορισμού, την παράθεση των κυριότερων θεωρητικών μοντέλων που ερμηνεύουν τα αίτια εμφάνισής τους, καθώς και τις συνέπειες αλλά και τις στρατηγικές διαχείρισης που τα αφορούν.
ΜΑΘΗΜΑ - SCENARIO PLANNING
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Γιατί είναι Απαραίτητη η Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση
Μελλοντικών Εξελίξεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναπτυχθούν επιχειρήματα που να καταδεικνύουν τη σημασία της διαδικασίας πρόβλεψης και αντιμετώπισης μελλοντικών εξελίξεων από τις επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους καθώς και να διαφυλάξουν – επεκτείνουν τη θέση τους στην αγορά. Περιληπτικά, θα δείξουμε ότι ο συνδυασμός εύρωστων, σταθερών και καλοδουλεμένων επιχειρηματικών ιδεών και στρατηγικών με ένα ισχυρό βαθμό ανταπόκρισης και αντανακλαστικών είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας στα δυναμικά μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα των ημερών μας. Οι συμπαγείς δομές μίας επιχείρησης αλλά και η ικανότητά της να αντιδρά στις εξωτερικές αλλαγές μπορούν να επιτευχθούν και να βελτιωθούν όταν τόσο η δομή όσο και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι εμποτισμένοι με την κουλτούρα της σκέψης, της δοκιμής και του πειραματισμού. Η σκέψη, παρατήρηση και ευαισθησία σε ότι αφορά τις αλλαγές των τάσεων που επικρατούν στο περιβάλλον καθώς και η διαρκής αναζήτηση ενα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Μελλοντικών Εξελίξεων:
Εισαγωγή και Θεωρητική Προσέγγιση Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γίνει μία εισαγωγή στη λογική του σχεδιασμού βάσει σεναρίων. Γίνεται μία εκτενής αναφορά στις αιτίες που οδήγησαν τις επιχειρήσεις να προσφύγουν στη συγκεκριμένη μεθοδολογία ενώ παράλληλα γίνεται σύγκριση με τη μέθοδο του παραδοσιακού στρατηγικού σχεδιασμού που αποτελούσε τη κυρίαρχη μεθοδολογία σχεδιασμού μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία ομάδα σεναρίων προκειμένου να είναι πραγματικά χρήσιμη για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και τη λήψη ορθότερων αποφάσεων από τα στελέχη της επιχείρησης. Δίνεται επίσης ένα ιστορικό του σχεδιασμού βάσει σεναρίων και το πως εξελίχθηκε από τη γέννηση του μέχρι και σήμερα. Τέλος, περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η μεθοδολογία αυτή εξηγώντας σημείο προς σημείο τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Μελλοντικών Εξελίξεων:
Πώς εφαρμόζεται στην Πράξη Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να δοθεί στον αναγνώστη μία σαφής ιδέα του πως εφαρμόζονται όλα όσα διάβασε στις πρώτες δύο ενότητες των σημειώσεων. Γίνεται εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία εφαρμογής του σχεδιασμού βάσει σεναρίων TAIDA με αναλυτικά παραδείγματα όπου εφαρμόστηκε κάθε ένα από τα βήματα της μεθόδου έτσι ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτή από τον αναγνώστη και η χρησιμότητα αλλά και η πρακτικότητα της μεθοδολογίας αυτής. Στο τέλος της ενότητας περιγράφεται η εφαρμογή της μεθόδου στην αντιμετώπιση κρίσεων γεγονός που είναι τόσο επίκαιρο στις μέρες μας, ενώ κλείνουμε με την συνοπτική αναφορά των δυσκολιών με τις οποίες μπορεί να έρθει κανείς αντιμέτωπος όταν προγραμματίζει βάσει σεναρίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Οι Βασικές Αρχές της Στρατηγικής Σκέψης και της Σκέψης
βάσει Σεναρίων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη τις βασικές αρχές της στρατηγικής σκέψης και της σκέψης με σενάρια. Ουσιαστικά αποτελεί μία περίληψη όσων ειπώθηκαν στις προηγούμενες τρεις ενότητες κωδικοποιώντας τις βασικές αρχές σε επτά κυρίαρχα σημεία για τη σκέψη βάσει σεναρίων και επτά για τη στρατηγική σκέψη. Ο ακρογωνιαίος λίθος της σκέψης με σενάρια είναι ότι λειτουργεί σαν ένα κινηματογραφικό έργο. Ότι, δηλαδή, βλέπουμε το μέλλον σαν ένα έργο στο οποίο οι ηθοποιοί είναι οι διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν και επιδρούν σε αυτό. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται διάφορες μεθοδολογίες και δίδονται εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη στρατηγική σκέψη και στη σκέψη με σενάρια.
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Εκμάθηση Λογισμικού-Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Course 1: Εισαγωγή – Βασικές οδηγίες χειρισμού
Διδακτική Ενότητα 1: Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού Διδακτική Ενότητα 2: Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Course 2: Εκμάθηση Λογισμικού Soft1 ERP
Διδακτική Ενότητα 1: Οργάνωση αποθήκης Διδακτική Ενότητα 2: Διαχείριση αποθεμάτων Διδακτική Ενότητα 3: Διαχείριση πελατών - προμηθευτών Διδακτική Ενότητα 4: Πώληση / Παραγγελιοληψία & Αγορά / Παραγγελιοδοσία Διδακτική Ενότητα 5: Διαχείριση προμηθειών - πωλήσεων Διδακτική Ενότητα 6: Τιμολόγηση Διδακτική Ενότητα 7: Χρηματοοικονομικές διαδικασίες Διδακτική Ενότητα 8: Λογιστική Διδακτική Ενότητα 9: Ειδικές και διεθνείς συναλλαγές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Soft1 ERP
Μελέτη Περίπτωσης 1 Μελέτη Περίπτωσης 2 Μελέτη Περίπτωσης 3 Μελέτη Περίπτωσης 4 Μελέτη Περίπτωσης 5 Μελέτη Περίπτωσης 6 Μελέτη Περίπτωσης 7 Μελέτη Περίπτωσης 8 Μελέτη Περίπτωσης 9
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 2 - Εκμάθηση Λογισμικού-Entersoft ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Περιβάλλον Λειτουργίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεντρικές έννοιες του συστήματος - Τα υποσυστήματα και
οι υπευθυνότητές τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παραγγελιοληψία & Πωλήσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εισπράξεις & διαχείριση ανοικτών υπολοίπων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αγορές και Προμήθειες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κύκλωμα Παγίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διαδικασίες Πληρωμών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Αποθήκες & Αποθέματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Γενική Λογιστική - Τήρηση Βιβλίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Απογραφές & Κλεισίματα, Έλεγχοι & Συμφωνίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Σύστημα Ελέγχου & Πληροφόρησης
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Entersoft ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 9
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Εκμάθηση Λογισμικού Atlantis ERP
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Atlantis ERP
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
Σκιτζής Δημήτριος
Advanced Business Management
Έχοντας σαν πεποίθηση την διά βίου μάθηση, έκανα έρευνα στο ίντερνετ για να εγγραφώ σε εξ αποστάσεως μαθήματα, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να λείψω από την εργασία μου. Το όνομα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ήταν για μένα εχέγγυο όσον αφορά την ποιότητα των σπουδών και την ανατροφοδότηση από τους καθηγητές, σε περίπτωση που θα είχα ερωτήσεις και απορίες, Μέσα από τον συνδυασμό θεωρίας και άσκησης με τη μορφή ερωτήσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικών εφαρμογών, απέκτησα πιστοποιητικό εξειδίκευσης στο πεδίο Advanced Business Management. Τα οφέλη αρκετά:
• Επικαιροποίησα τις γνώσεις που είχα λάβει όντας σπουδαστής πολλά χρόνια πριν
• Απέκτησα νέες γνώσεις μου σε πολλούς τομείς της δουλειάς μου, όσον αφορά management, marketing και στατιστική επιχειρήσεων
• Πρόσθεσα στο βιογραφικό μου, καθώς και στα social media το πιστοποιητικό εξειδίκευσης
• Το πιστοποιητικό κοσμεί πλέον το γραφείο μου, δίνοντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχω στους πελάτες μου
• Οι γνώσεις που απέκτησα θα με βοηθήσουν σε βάθος χρόνου να σταθμίζω καλύτερα τα γεγονότα και να λαμβάνω καλύτερες αποφάσεις, τόσο σαν επαγγελματίας όσο και σαν άνθρωπος. Πιστεύω ότι η συσώρευση γνώσης είναι μία επένδυση που δεν πάει ποτέ χαμένη
• Σαν επιστέγασμα των προσπαθειών μου ήρθε και η υποτροφία από το ΕΚΠ, που συνίσταται στην επιστροφή των διδάκτρων, που αφορά τις δύο καλύτερες τελικές βαθμολογίες.
Ευχαριστώ για όλα αυτά και θεωρώ ότι θα μαθητεύσω ξανά στο εγγύς μέλλον στα προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΠ.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.