Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media» έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν με έμφαση στα Social Media. Μέσω ενός δομημένου τρόπου παρουσίασης των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της επικοινωνίας μέσω ίντερνετ αλλά και των προτάσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας στον χώρο του E-Επιχειρείν και Ε-Marketing, παρέχεται ένας χρήσιμος οδηγός, προκειμένου ο επιχειρηματίας ή ο δυνητικός επιχειρηματίας, αλλά και το στέλεχος, να μπορέσει να αξιοποιήσει τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος ψηφιακός κόσμος, και συγκεκριμένα τα Social Media. Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζουν σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από live streaming συνάντηση στην θεματική: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Facebook Ads, Goodle Adwords, Google Analytics, με εισηγητή τον κ. Καμινάκη Κώστα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο Marketing and Communication και μεγάλη διδακτική και εργασιακή εμπειρία.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media 5 156 13 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ - Το Μείγμα Μάρκετινγκ
Βασική επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι αρχικά να παρουσιαστεί, να αναπτυχθεί και να εξεταστεί η φύση και η αναγκαιότητα του μάρκετινγκ. Έτσι, μέσω της διαχρονικής εξέλιξης της επιχειρηματικής δράσης, γίνεται αναφορά στο τι αποτελεί μάρκετινγκ σήμερα και το τι είναι και ποιά στοιχεία αποτελούν το μείγμα του μάρκετινγκ. Για κάθε στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της και να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την επιβίωση της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση Περιβάλλοντος και Ανταγωνισμού - Έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Βασική επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι αρχικά να παρουσιάσει για τον επιχειρηματία την ανάγκη μελέτης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση. Έτσι, αναλύονται οι συνιστώσες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ορίζεται η σπουδαιότητα τους, και παρέχεται η κατάλληλη γνώση που επιτρέπει την προσαρμογή της επιχείρησης στις εξωτερικές συνθήκες μέσω της διαδικασίας της τμηματοποίησης, της στόχευσης και της τοποθέτησης. Στη συνέχεια, παρέχονται στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, και αναλύεται η φύση των ΜΜΕ επιχειρήσεων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους, καθώς και οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αρχές Συμπεριφοράς Καταναλωτή
Η ενότητα αυτή επιδιώκει να παραθέσει τις βασικές αρχές της μελέτης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να υποδείξει την αναγκαιότητα για μελέτη του τρόπου λήψης των αγοραστικών αποφάσεων της αγοράς‐στόχου. Έτσι λοιπόν, αναλύονται τα στάδια της αγοραστικής απόφασης όπως επίσης και οι πηγές από τις οποίες ο καταναλωτής επηρεάζεται και που θα πρέπει να επιχειρείται ο προσδιορισμός τους. Στη συνέχεια γίνεται εστιασμός στη διαδικασία της αγοραστικής απόφασης, τονίζεται η ανάγκη για προσδιορισμό του βαθμού ανάμειξης του καταναλωτή με αυτήν, παρουσιάζονται η θεωρία των πολυκριτηριακών 15 μοντέλων απόφασης, στρατηγικές για την αξιοποίηση τους, καθώς επίσης και οι βασικοί κανόνες επιλογής προϊόντος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς - Αρχές και Στόχοι
Η ενότητα αυτή επιδιώκει να εισαγάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Εξετάζεται αρχικά το τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το τί περιλαμβάνει και ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του. Στην συνέχεια γίνεται διάκριση μεταξύ του μερικού και του αμιγούς ηλεκτρονικού επιχειρείν και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο πώς φτάσαμε στην σημερινή του μορφή. Παρουσιάζονται επίσης κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων που πέτυχαν αλλά και κάποιων που απέτυχαν. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και παρατίθεται μια ταξινόμηση στην οποία μπορούν να ενταχθούν όλες οι σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ανταγωνισμός και Δραστηριοποίηση στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοηθεί η φύση του ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και να δοθούν τα μέσα και οι γνώσεις ώστε να μπορέσει ο επιχειρηματίας να προσδιορίσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί και επομένως να χαράξει αποτελεσματικότερα την στρατηγική του. Έτσι, λοιπόν, εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες του ανταγωνισμού και στην συνέχεια δίδονται δύο από τα δημοφιλέστερα εργαλεία ανάλυσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια, εξετάζονται τα εναλλακτικά μοντέλα εσόδων και επιχειρησιακά μοντέλα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Έτσι, εξετάζονται τα επιπλέον χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τον επιχειρηματία σε σχέση με το παραδοσιακό. Αναλύονται τα 7p του μείγματος και στην συνέχεια παρατίθενται συμβουλές για την σωστή δημιουργία ιστοθέσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταναλωτή προκειμένου ο επιχειρηματίας να εξοικειωθεί με τα νέα γνωρίσματα των δυνητικών και υπαρχόντων πελατών του. Επίσης, παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των προϊόντων στις ηλεκτρονικές αγορές που θα χρησιμεύσει στη μετέπειτα ανάλυση των στρατηγικών δράσης. Ακόμα, γίνεται παρουσίαση της έννοιας της καινοτομίας και το κατά 16 πόσον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπερτερούν ή υστερούν στον τομέα αυτό σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - SOCIAL MEDIA: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τα Social Media και οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες
Βασική επιδίωξη της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις νέες δυνατότητες που έδωσαν οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον επιχειρηματία αξιοποιώντας την ανάπτυξη των Social Media και των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται τα Social Media τόσο από την σκοπιά του καταναλωτή όσο και από αυτή των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια της εικονικής κοινότητας, τα χαρακτηριστικά της και δίνονται σημεία κλειδιά για την επιχειρηματική τους εκμετάλλευση, αλλά και των βασικών σημείων που πρέπει να δίνεται έμφαση κατά την δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Χρήση των Social Media για Επιχειρηματική Δράση - Έμφαση στην Εκστρατεία μέσω Google
Επιδίωξη της ενότητας είναι η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων για επιχειρηματικές ενέργειες. Εξετάζονται οι εναλλακτικοί τρόποι διαφήμισης μέσω των κοινωνικών δικτύων και αναλύονται τα χαρακτηριστικά όλων των εναλλακτικών τρόπων διαφήμισης. Επίσης παρουσιάζεται μια χρήσιμη ορολογία των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων στην ηλεκτρονική διαφήμιση. Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα αξιοποίησης των ηλεκτρονικών αγορών και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα των δυνατοτήτων ανάδρασης. Τέλος, παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι δημιουργίας εσόδων των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία και διαχείριση μιας διαφημιστικής εξτρατείας μέσω του Google. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η πλατφόρμα Google Adwords.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το Twitter, τα Blogs και τα Microbloggs
Βασική επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον τρόπο λειτουργίας του blogging, του microblogging και πιο συγκεκριμένα του Twitter προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα μέσα αυτά για επιχειρηματική δράση. Έτσι λοιπόν, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, και αναλύονται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι όροι προκειμένου ο επιχειρηματίας να αποκτήσει οικειότητα και να μπορέσει να αξιοποιήσει τα χρήσιμα αυτά εργαλεία. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τί μπορούν να πετύχουν με τα μέσα αυτά και θα τους παρατεθούν χρήσιμες συμβουλές. Στην ενότητα αυτή παρέχεται οδηγός για βήμα προς βήμα χρήση του Twitter, ο οποίος με την χρήση πολλαπλών φωτογραφιών εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Social Networking και Media Sharing: Έμφαση στο Facebook και το Youtube
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το περιβάλλον και τη χρήση των εργαλείων Social Networking και Media Sharing, και ειδικότερα με το Facebook και το Youtube. Για το Facebook ειδικότερα, παρέχεται ένας ολοκληρωμένο οδηγός βήμα προς βήμα χρήσης του. Αφού εξεταστεί η ιστορική τους εξέλιξη και ο τρόπος με τον οποίο πήραν τη σημερινή τους μορφή, εξετάζονται οι αρχές λειτουργίας τους και εξηγείται η χρησιμοποιούμενη ορολογία προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν στη συνέχεια να τα αξιοποιήσουν στην πράξη. Για κάθε ένα από τα μέσα παρατίθενται επίσης τα σημεία κλειδιά του και συμβουλές για την αποτελεσματικότερη χρήση του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ιστοσελίδες Social news and bookmarking, ratings and reviews, forums
Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις ιστοθέσεις Social News και Bookmarking, Rating and Reviewing και τα Forums. Τα συγκεκριμένα εργαλεία του μάρκετινγκ μέσω Social Media μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό τρόπο άσκησης επιχειρηματικής δράσης και προώθησης των σκοπών της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, αναλύεται το τι ακριβώς είναι, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του και το τι σημαίνουν οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίησή τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Νέες Τάσεις στο Ηλεκτρονικό Marketing: Affiliate, Mobile, και Email Marketing
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα αναφερόμαστε στα σύγχρονα ζητήματα που αποτελούν την τελευταία τάση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Μέσω του Affiliate Marketing θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να διαφημιστούμε σε πολλαπλές ιστοσελίδες αλλά και πώς να κερδίσουμε χρήματα διαφημίζοντας άλλους. Επιπλέον, εξετάζουμε τί σημαίνει Mobile Marketing, μια τάση που επικεντρώνεται στην ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση των κινητών τηλεφώνων και ειδικότερα των Smartphones στη ζωή μας. Τέλος, αναφερόμαστε σε ένα ιδιαίτερα οικονομικό μέσο, το E-mail Marketing, και παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές επιτυχίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Δημιουργία Πλάνου Social Media - Παρακολούθηση Απόδοσης με Google Analytics
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα κάνουμε μια ανασκόπηση των βασικών αποφάσεων που θα πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας ή το στέλεχος που θα θελήσει να δημιουργήσει μια εκστρατεία μέσω Social Media. Παρουσιάζουμε το σύνολο των βημάτων που θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συστηματικής οργάνωσης και λήψης αποφάσεων για ένα σύνολο θεμάτων και θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου Social Media. Αντίστοιχα σημαντική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ελέγχουμε την απόδοση μας. Για τον λόγο αυτό γίνεται πλήρης βήμα προς βήμα εκπαίδευση στο Google Analytics με αναλυτική περιγραφή και χρήση εικόνων. Παράλληλα, παρέχονται χρήσιμες συμβουλές.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Έναρξη Δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με την διαδικασία εκκίνησης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης ή μιας ηλεκτρονικής δράσης. Για το λόγο αυτό γίνεται ανάλυση του τι περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο και παρατίθενται μυστικά επιτυχίας. Επίσης, δίνεται έμφαση στην διαδικασία ανάπτυξης μιας ιστοθέσης που αποτελεί το βασικότερο εργαλείο μιας τέτοιας δράσης και ταξινομούνται οι ιστοθέσεις ανάλογα με το είδος τους. Τέλος, δίνεται έμφαση στους παράγοντες επιτυχίας μιας ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης μιας ΜΜΕ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Στρατηγικές, Τακτικές και Πρακτικές
Η ενότητα αυτή παραθέτει στους εκπαιδευόμενους εναλλακτικές στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούν στο πώς θα τοποθετήσει την επιχείρησή του στην αγορά. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει εξαρτάται τόσο από τη φύση του αντικειμένου όσο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Η μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος είναι αναγκαία προκειμένου να ληφθεί η σωστή απόφαση. Σκοπός, λοιπόν, της ενότητας είναι να μπορέσει ο κάθε εκπαιδευόμενος να αναγνωρίσει τη σωστότερη στρατηγική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Θέματα Ασφαλείας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και Θέματα Ηθικής
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με θέματα ηλεκτρονικών απειλών για την επιχείρησή τους, τους συνηθισμένους τρόπους απάτης στο ίντερνετ, όπως επίσης και με τα διαθέσιμα εναλλακτικά συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης, εξηγείται η διαδικασία διασύνδεσης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης με ένα σύστημα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας. Στη συνέχεια εξετάζονται ηθικά και νομικά θέματα του ίντερνετ, όπως και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Entersoft CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τμηματοποίηση πελατών για χρήση σε εκστρατείες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση εκστρατειών και εκδηλώσεων - παρακολούθηση αποκρίσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παρακολούθηση δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Entersoft CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1-4

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.