Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Αγωγή Υγείας στο Σχολείο και σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Αγωγή Υγείας στο Σχολείο και σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας στο Σχολείο και σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» έχει ως σκοπό να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές αρχές, τις εκπαιδευτικές και διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπαιδευτική και την κοινωνική διαχείριση μαθητών και ιδιαίτερα όσων «χαρακτηρίζονται» από κοινωνική ευπάθεια στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος εξετάζεται το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και οι μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής για να προωθήσει τους σκοπούς της Αγωγής Υγείας. Αναλύονται επιμέρους θεματικές ενότητες όπως η διατροφή, η χρήση και κατάχρηση ουσιών και η σεξουαλική αγωγή, αλλά και οι επιπτώσεις των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, οι οποίες προσεγγίζονται, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τόσο το απαραίτητο σχετικό γνωστικό υπόβαθρο όσο και να εξοικειωθούν με την ενδεδειγμένη μεθοδολογία.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Αγωγή Υγείας στο Σχολείο και σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 3 80 6,67 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Ε. Μαυρικάκη
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Γενικά περί Αγωγής Υγείας - Μεθοδολογία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ιστορικό Πλαίσιο και Στόχοι της Αγωγής Υγείας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της Αγωγής Υγείας, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την Προαγωγή της Υγείας. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στην Αγωγή Υγείας στο σχολείο και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στην Αγωγή Υγείας - Διδακτικές Τεχνικές
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να προσδιοριστεί η θέση και ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/ δεύτριας (στο εξής «εκπαιδευτής») στην Αγωγή Υγείας και να εφοδιαστεί με διδακτικές τεχνικές που θα τον/την βοηθήσουν να επιτύχει στο μέγιστο τους στόχους της Αγωγής Υγείας.
ΜΑΘΗΜΑ - Γνωστική και Παιδαγωγική Προσέγγιση σε Ειδικά Θέματα Αγωγής Υγείας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης - Αυτοεκτίμησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι έννοιες της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και να τεκμηριωθεί γιατί η ανάπτυξή τους θεωρείται σημαντική για μια μελλοντικά υγιή συμπεριφορά. Παρουσιάζονται, επίσης, οι τύποι συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά μιας συμπεριφοράς με αυτοπεποίθηση. Και τέλος, σκοπός είναι να παρουσιαστούν ορισμένες διδακτικές τεχνικές που ενδείκνυνται για την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης-αυτοεκτίμησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Δράση των Ουσιών που προκαλούν Εθισμό στον Ανθρώπινο Οργανισμό
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος δράσης των ουσιών που προκαλούν εθισμό στον ανθρώπινο οργανισμό. Εστιάζεται στην ανατομία του νευρικού συστήματος και τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και εξηγούνται όροι όπως ανοχή, εθισμός κ.ά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αλκοόλ
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξη των αλκοολούχων ποτών. Να διευκρινιστεί ότι η συγκέντρωση σε αιθυλική αλκοόλη διαφέρει μεταξύ των αλκοολούχων ποτών. Επίσης, παρουσιάζονται οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ταχύτητα απορρόφησης της αλκοόλης, καθώς και τα συμπτώματα στον οργανισμό από την ουσία αυτή. Τέλος, προτείνονται διδακτικές προσεγγίσεις για την προώθηση μιας υγιούς συμπεριφοράς απέναντι στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Καπνός
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί μια σύντομη ιστορική εξέλιξη της κατανάλωσης καπνού και δεδομένων που αφορούν το κάπνισμα. Επίσης, εστιάζεται το ενδιαφέρον μας στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την έναρξη του καπνίσματος, ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη της έναρξης ή τη διακοπή του καπνίσματος. Τέλος, προτείνονται ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Τροφή, Θρεπτικά Συστατικά και Πεπτικό Σύστημα
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθεί η αναγκαιότητα της τροφής για τον ανθρώπινο οργανισμό και να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να προσλάβει και να χρησιμοποιήσει τα θρεπτικά συστατικά της τροφής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διαιτητικές Συνήθειες
Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τον όρο «ισορροπημένη διατροφή» και εστιάζει σε τρόπους προώθησής της. Επιχειρείται σύνδεση της αγωγής καταναλωτή και υγιών διαιτητικών συνηθειών και παρουσιάζονται ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Τροφιμογενή και Άλλα Νοσήματα που Σχετίζονται με τη Διατροφή
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν νοσήματα που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως παχυσαρκία και διατροφικές διαταραχές, αλλά και νοσήματα που προκύπτουν από μη ορθή διαχείριση των τροφίμων, π.χ. σαλμονέλα. Τέλος, δίνονται προτάσεις ώστε ο εκπαιδευτής να συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών συνηθειών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Σεξουαλική Αγωγή - Διαφυλικές Σχέσεις
Μέσα από αυτή την ενότητα επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής – αγωγής για τις σχέσεις των δύο φύλων (διαφυλικής αγωγής) από τα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου, προσαρμοσμένη φυσικά στο εκάστοτε αναπτυξιακό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα εφόδια που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής για να κρίνεται κατάλληλος για την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής και παρουσιάζεται το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου. Τέλος, δίνονται προτάσεις για κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Αντισύλληψη και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου, καθώς και τρόποι προστασίας της αναπαραγωγικής υγείας του ατόμου. Δίνονται στοιχεία για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τους τρόπους αναγνώρισης κάθε ενός από αυτά, αλλά και του τρόπου πρόληψης. Τέλος, προτείνονται κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Περιβάλλον και Υγεία
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιδράσεις στην υγεία, καθώς και προτάσεις αποφυγής των διαφόρων περιβαλλοντικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό θίγονται θέματα ρύπανσης, ακτινοβολιών κ.ά.
ΜΑΘΗΜΑ - Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Έννοια της Κοινωνικής Ευπάθειας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να κατανοήσετε την κοινωνική ευπάθεια τόσο ως έννοια όσο και ως κοινωνικό φαινόμενο. Παράλληλα, η κοινωνική ευπάθεια θα συνδεθεί με το φαινόμενο της κοινωνικής αναπαραγωγής και τον ρόλο των εκπαιδευτικών θεσμών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χαρακτηριστικά Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι επιστημολογικές και οι ερευνητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής ευπάθειας και οι κοινωνικές πολιτικές που θα μπορούσαν να αμβλύνουν την κοινωνική ευπάθεια σε μια κοινωνία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Ευπάθεια
Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι να συνδεθούν νοηματικά και παραγωγικά οι έννοιες και ταυτόχρονα κοινωνικά φαινόμενα «κοινωνική ανισότητα» και «κοινωνική ευπάθεια». Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στον τρόπο που η κοινωνική ανισότητα δημιουργεί την κοινωνική ευπάθεια, αλλά και τον τρόπο που η κοινωνική ευπάθεια οξύνει και αναδιατάσσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Υγεία ως Κοινωνικό Αγαθό και η Κοινωνική Ευπάθεια
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναδείξει το ρόλο κοινωνικών συνιστωσών στην υγεία. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε πώς η κοινωνική ευπάθεια συνδέεται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Εστιάζοντας στην πρόληψη εξετάζουμε το παράδειγμα του καπνίσματος και τα σχετικά δεδομένα που έχουμε για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και θα μας βοηθούσαν να σχεδιάζαμε ένα ανάλογο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.