Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
Early Entry για αιτήσεις έως 1/4/2018 με έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Επιπλέον, ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.α.

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21/5/2018 – Έναρξη Μαθημάτων: 29/5/2018

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων 10 437 36,42 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Κατσώνη Βίκυ
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οικονομική Ανάλυση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μέσα από το διάγραμμα κυκλικής ροής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μακροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μακροοικονομική ανάλυση. Θα γίνει αναφορά στα ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομίας, τις έννοιες της οικονομικής άνθησης και ύφεσης και του οικονομικού κύκλου. Τέλος, σε αυτήν τη διδακτική ενότητα, θα εξεταστούν οι σχολές μακροοικονομικής σκέψης, πώς γίνεται η διάρθρωση χαρτοφυλακίου, και γενικά η μακροοικονομική πολιτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μικροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μικροοικονομική ανάλυση. Θα αναφερθούμε στην έννοια της Αγοράς, θα δούμε το Υπόδειγμα Προσφοράς - Ζήτησης και το Κόστος Παραγωγής, καθώς και τις Δομές Αγοράς. Τέλος θα ασχοληθούμε με την Οικονομική της Ευημερίας, τα Δημόσια Αγαθά και τις Εξωτερικές Οικονομικές Επιπτώσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά στοιχεία της επιχειρήσεως. Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση των λειτουργιών της διοίκησης. Στη συνέχεια η εξετάζεται η επιχείρηση ως σύστημα και αναλύονται οι στόχοι που μπορεί να έχει ένα σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Βασικά Στοιχεία Στατιστικής και Οικονομετρικής Ανάλυσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της στατιστικές ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην στατιστικής επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της περιγραφικής στατιστικής και κάποια στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλυθεί η έννοια της μεγιστοποίησης του κέρδους, Θα μελετήσουμε τους στόχους της επιχείρησης (μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους), και θα εξετάσουμε αν η μεγιστοποίηση του κέρδους πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος της επιχειρησιακής λειτουργίας. Στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε το νεκρό σημείο λειτουργίας και τη λειτουργική μόχλευση, θα μελετήσουμε το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται, καθώς και την πιστωτική της πολιτική. Τέλος, θα περιγράψουμε τους φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και το φορολογικό περιβάλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναπτύσσεται η έννοια της οργάνωσης σε μια επιχείρηση, εξετάζονται οι στόχοι της, καθώς και το πότε θεωρείται αποτελεσματική μια επιχειρησιακή οργάνωση. Στη συνέχεια, μελετώνται οι οργανωτικές δομές, τα χαρακτηριστικά τους, και τα μοντέλα των οργανωτικών δομών, όπως είναι το γραφειοκρατικό μοντέλο και τα συμπεριφορικά μοντέλα. Επίσης, θα συζητήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των οργανωτικών δομών. Ακόμα, θα καθορίσουμε την έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων και θα εξετάσουμε τη λειτουργική, καθώς και τη δομική της διάσταση, θα παρουσιάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη, καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις που σχετίζονται με αυτήν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ηγεσία και συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εξετάζεται η οργάνωση ως σύστημα και αφού μελετώνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της, γίνεται μια ανάλυση της διοικητικής δραστηριότητας. Θα μελετήσουμε ακόμα την έννοια και τη φύση της ηγεσίας και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις βασικές θεωρίες της ηγετικής συμπεριφοράς. Θα αναπτύξουμε το στυλ ηγεσίας του Likert, τη διοικητική σχάρα των Blake-Mouton, το ενδεχομενικό μοντέλο του Fielder, καθώς και το μοντέλο των Vroom-Yetton. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε την έννοια της σύγκρουσης, όπως επίσης και τους τύπους των συγκρούσεων και τις πηγές τους. Θα αξιολογήσουμε τις στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων. Τέλος, θα εξετάσουμε την ύπαρξη συγκρουσιακών φαινομένων μεταξύ μετόχων και διοίκησης της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση διάθεσης κερδών, καταστάσεις ταμειακών ροών). Θα αναλύσουμε τον τρόπο δημιουργίας τους και τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές. Τέλος, θα δούμε με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά και από όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (μετόχους, κράτος, εργαζομένους, φοιτητές, κ.τ.λ.), δεδομένου ότι η εξέταση των καταστάσεων αυτών αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το έργο του Γενικού Διευθυντή
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να επισημάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή μιας ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς επίσης πως με τις καθημερινές αποφάσεις του για διάφορα θέματα λειτουργίας του ξενοδοχείου και επικοινωνίας με εξωτερικούς συνεργάτες, συμβάλλει στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα της ξενοδοχειακής μονάδας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σχέση Γενικού Διευθυντή και τμημάτων Ξενοδοχείου
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναδείξει την καλή λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας ως απόρροια του εποπτικού ρόλου του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης. Η ικανότητα του Γενικού Διευθυντή να παρακολουθεί την καθημερινή ζωή των τμημάτων του ξενοδοχείου, να αναλύει τα οικονομικά στοιχεία, να εντοπίζει τα προβλήματα των διαφόρων τμημάτων, να δίνει τις απαιτούμενες λύσεις, συμβάλλει στην όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του ξενοδοχείου, καθώς επίσης και στον συντονισμό των τμημάτων έτσι ώστε να παράγεται συλλογικό έργο και η επιχείρηση να λειτουργεί αρμονικά για το γενικότερο όφελός της και το όφελος των πελατών της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οργάνωση του τμήματος υποδοχής
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει την οργάνωση και το συντονισμό του περισσότερου νευραλγικού τμήματος μιας ξενοδοχειακής μονάδας,, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις επιθυμίες ή απαιτήσεις των πελατών. Ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του τμήματος θεωρείται ο συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Εξ αυτού ο υπεύθυνος της Υποδοχής δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της εσωτερικής επικοινωνίας του προσωπικού προς αποφυγήν δυσλειτουργιών, αλλά και δυσάρεστων για την επιχείρηση καταστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση και έλεγχος των λειτουργιών του τμήματος υποδοχής
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας των διαδικασιών της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων της ξενοδοχειακής μονάδας που έχει ως απώτερο σκοπό την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροχρόνιων στόχων της. Οι βασικές λειτουργίες της διεύθυνσης της Υποδοχής εδράζονται στον προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της. Οι εν λόγω λειτουργίες αποτελούν απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την βιωσιμότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης, διότι η εφαρμογή τους ελαχιστοποιεί του καθημερινούς κινδύνους ενώ παράλληλα επωφελείται σημαντικά από τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οργάνωση του τμήματος των Ορόφων
Ο σκοπός της παρούσης ενότητας είναι να αναλύσει το έργο που προσφέρει η υπηρεσία των ορόφων στους πελάτες της. Η καθαριότητα , η απολύμανση , η τάξη στους ορόφους, η συντήρηση των δωματίων και των κοινοχρήστων χώρων ανήκουν στη καθημερινή μέριμνα του τμήματος. Οι πελάτες του ξενοδοχείου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους παραπάνω χώρους. Η σωστή οργάνωση για την καθαριότητα αυτών των χώρων αποτελεί ένα ακόμη βασικό παράγοντα για την διαφήμιση της ξενοδοχειακής μονάδας στα μάτια των πελατών της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Οργάνωση επισιτιστικών τμημάτων
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας ύπαρξης των επισιτιστικών τμημάτων εντός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Καθώς παρουσιάζονται ανάγκες σίτισης για τους πελάτες, τα ξενοδοχεία δημιουργούν επισιτιστικά τμήματα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο δράσης την παραγωγή και στη συνέχεια διαφόρων εδεσμάτων που καλύπτουν ανθρώπινες ανάγκες εστίασης. Η οργάνωση της εργασίας στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που να προσφέρονται στους πελάτες προϊόντα αξίας. Για να φθάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα απαιτείται άριστη γνώση των παραγωγικών διαδικασιών του προϊόντος από το σύνολο των εργαζομένων στα εν λόγω τμήματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Οργάνωση των τμημάτων Bar και Μαγειρείου
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τους λόγους ύπαρξης του Bar και του μαγειρείου που λειτουργούν εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων. Το Bar και το μαγειρείο ή κουζίνα αν και θεωρούνται συμπληρωματικά τμήματα μιας ξενοδοχειακής μονάδας, δεν παύουν να αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια αυτής. Το bar ενισχύει την καθημερινή ρευστότητα του ξενοδοχείου, αποτελεί τόπο συνάντησης αγνώστων πελατών και θεωρείται τόπος χαλάρωσης αυτών. Το μαγειρείο θεωρείται ως το σημαντικότερο τμήμα του F&B (Food and Beverage). Τα ποιοτικά και εξεζητημένα γεύματα που προσφέρονται από έμπειρους Chefs σε πελάτες και μη του ξενοδοχείου ενισχύουν την γαστριμαργική εικόνα αυτού, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του, καθώς και τα έσοδά του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Οργάνωση του τμήματος προμηθειών και ελέγχου
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης του εν λόγω τμήματος για την ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το τμήμα έχει την ευθύνη για την αγορά των αναλώσιμων αγαθών, τα οποία αποτελούν τις πρώρες ύλες των τμημάτων εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου. Ο στόχος είναι η έγκαιρη, ποιοτική και συμφέρουσα αγορά των παραπάνω αγαθών. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ακολουθείται και διαφορετική πολιτική προμηθειών. Οι προμήθειες υπόκεινται σε έλεγχο για την συμφέρουσα αγορά τους και την χωρίς σπατάλη κατανάλωσή τους. Τα χρήματα επίσης που διακινούνται κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου και που αποτελούν έσοδό του, προφυλάσσονται δια μέσου ενός συστήματος παρακολούθησης, το οποίο αποτελεί έργο του τμήματος προμηθειών και ελέγχου.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες Λογιστικής- Τα δυο Λογιστικά Υποδείγματα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο της λογιστικής διασαφηνίζοντας τόσο την έννοια της λογιστικής ως επιστήμη, όσο και την έννοια της λογιστικής μονάδας. Παρουσιάζονται οι διάφοροι κλάδοι με τους οποίους σχετίζεται ο κλάδος της λογιστικής και παράλληλα διαχωρίζεται η λογιστική, ως γενικός κλάδος, σε επιμέρους κλάδους. Σε αυτή την ενότητα επίσης γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των δύο βασικών λογιστικών υποδειγμάτων τα οποία συνυπάρχουν σε μία σύγχρονη επιχείρηση και τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια στις διδακτικές ενότητες που θα ακολουθήσουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Βασικές Λογιστικές Αρχές
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στο χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται η έννοια του όρου Χρηματοοικονομική Λογιστική και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον συγκεκριμένο κλάδο της Λογιστικής. Παράλληλα, αναλύεται το πλαίσιο ζήτησης και προσφοράς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς επίσης αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες τελικά θα ενσωματωθούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τέλος, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων των υποθέσεων, των αρχών και των παραδοχών οι οποίες διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ισολογισμός
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ισολογισμού. Αναλύονται τα συστατικά μέρη του Ισολογισμού καθώς επίσης και η βασική σχέση η οποία τα συνδέει. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δύο μορφές με τις οποίες μπορεί να καταρτιστεί ένας ισολογισμός, ενώ αναλύονται και τα διάφορα είδη ισολογισμών. Τέλος, γίνονται κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με την κατάρτιση ενός ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λογιστική χρήση και απογραφή
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να κάνει μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της λογιστικής χρήσης και της απογραφής. Αποσαφηνίζεται η έννοια της λογιστικής χρήσης και διαχωρίζεται από την έννοια της λογιστικής περιόδου. Επίσης, αναλύεται η έννοια και η χρησιμότητα της απογραφής καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι τρόποι αποτίμησης των βασικότερων στοιχείων της απογραφής. Τέλος, διακρίνονται τα είδη της απογραφής ανάλογα με διάφορα κριτήρια και γίνεται συσχετισμός ανάμεσα στην απογραφή και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις έννοιες του εσόδου και του εξόδου, και το χρόνο αναγνώρισης αυτών από την οικονομική μονάδα. Επιπλέον, αναλύονται οι έννοιες του κέρδους και της ζημίας ενώ διακρίνεται πλήρως η έννοια του λειτουργικού αποτελέσματος σε σύγκριση με το αποτέλεσμα χρήσης. Τέλος, γίνονται κάποιες επισημάνσεις ως προς τις μορφές της κατάστασης αποτελέσματος χρήσεως ανάλογα με τον τρόπο κατάρτισης της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Λογιστικό Γεγονός
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει την έννοια του λογιστικού γεγονότος, καθώς και να συγκρίνει αυτό σε σχέση με το κοινωνικό και το οικονομικό γεγονός, και τέλος, να αποσαφηνίσει τα είδη των λογιστικών γεγονότων ανάλογα με το κριτήριο του πόσα μέρη της βασικής λογιστικής ισότητας επηρεάζουν όταν λαμβάνουν χώρα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πρόγραμμα απογραφής και ανάπτυξης στελεχιακού δυναμικού
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει το πρόγραμμα απογραφής και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού της τουριστικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα μείζον συστατικό του συνολικού προγράμματος οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης που στοχεύει στην όσο το δυνατόν ακριβή παρουσίαση του στελεχιακού δυναμικού της επιχείρησης, και εντοπίζει τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες σε στελέχη που χρειάζονται για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσπάθεια υλοποίησης εκπαιδευτικού σχεδιασμού και στην εξασφάλιση ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης των στελεχών της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πολιτική της τουριστικής επιχείρησης
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να σκιαγραφήσει την πολιτική της τουριστικής επιχείρησης σε ότι αφορά στην αξιολόγηση και ανάπτυξη των στελεχών της. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα στάδια αξιολόγησης των στελεχών για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξής τους. Στη συνέχεια μας απασχολεί η οργανωτική ανάλυση, η οποία αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην κατάργηση υπαρχουσών θέσεων ή στον εντοπισμό θέσεων που πρόκειται να κενωθούν. Η οργανωτική ανάλυση στελεχιακού δυναμικού αποτελεί μέρος του γενικού χρονοδιαγράμματος της επιχείρησης, εντάσσοντας σε αυτό τις προσδοκώμενες αλλαγές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Απογραφή στελεχών και χαρτογράφηση διαδοχής
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναλύσει τη διαδικασία απογραφής των στελεχών της τουριστικής επιχείρησης και να χαρτογραφήσει τη διάδοχη κατάσταση.. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον πίνακα απογραφής και διαδοχής στελεχών για να διαπιστωθούν οι προσδοκώμενες αλλαγές, όπως αυτές προκύπτουν κατά την οργανωτική ανάλυση. Γίνεται επίσης αναφορά στη διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος απογραφής και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού, το οποίο υποστηρίζεται από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων και στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασμός για την ικανοποίηση των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό σε συνάρτηση με τους υπάρχοντες ανθρώπινους και υλικούς πόρους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πλάνο ενεργειών για επαγγελματική ανάπτυξη
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναλύσει τη συγκρότηση ενός πλάνου ενεργειών επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών της τουριστικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εκπονούνται πλάνα ενεργειών που αφορούν στην εκπαίδευση των στελεχών, στην εξέλιξή τους, στον τρόπο που θα τα καταστήσουν ικανά να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Αναφέρονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα, συντονίζονται από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων και αποσκοπούν στη διαρκή κατάρτιση των στελεχών της επιχείρησης προς όφελος της σταδιοδρομίας τους, αλλά και προς όφελος της ίδιας της τουριστικής επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματα της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στην διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι΄ αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στην ενότητα αυτή μελετούνται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, εξετάζονται οι μορφές και οι τύποι των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το βασικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό όσο και στη δημιουργία των επιχειρηματικών. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται τόσο στη μελέτη των ερευνών αγοράς όσο και στην παρουσίαση του διεθνή ορίζοντα της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, ενώ αναλύονται και οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Γι' αυτόν το λόγο, περιγράφεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και η σχέση τους με το χρόνο εισαγωγής του στην αγορά, και η σχέση του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος με την τεχνολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και πώς αυτά τον ωθούν σε επιχειρηματική δράση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν όλοι οι πολιτικοί, κοινωνικοί, γεωγραφικοί, πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Περιβάλλον
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να δείξει την σχέση ανάμεσα στην οικονομική θεωρία και την επιχειρηματικότητα και την καθώς και η σημαντικότητα των ΜΜΕ και των επιχειρηματικών δικτύων για την ανάπτυξη της οικονομίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί, με τρόπο σαφή και κατανοητό, η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείου επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Τα Πρώτα Βήματα μιας Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να δείξει με τρόπο σαφή και κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί μια επιχείρηση, την επιλογή του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης, και την νομική μορφή που θα υιοθετήσει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Οι Επιχειρηματικές Δυσκολίες
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια των επιχειρηματικών δυσκολιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ορισμό της επιχειρηματικής αποτυχίας και στους λόγους εμφάνισης της. Παράλληλα, δίνονται συνοπτικά τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζει μια επιχείρηση που διακρίνει στον ορίζοντα την πιθανότητα της αποτυχίας, ενώ προτείνονται και τρόποι για την αντιμετώπιση της αποτυχίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών στοιχειών που χαρακτηρίζουν την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. Γι' αυτόν το λόγο, παρουσιάζεται ο ρόλος της ηγεσίας στην επιχείρηση και ο ρόλος της στη χάραξη στης στρατηγικής ανάπτυξης καθώς και το υπόδειγμα Porter που συμβάλλει στην ανάλυση της συγκεκριμένης θέσης. Τέλος, δίνονται τα βασικά εργαλεία και οι κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση για την ανάπτυξη της μακροχρόνια.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οργάνωση και Διοίκηση Λειτουργιών
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων μάνατζμεντ των επισιτιστικών τμημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μια προσέγγιση και συνοπτική ανάλυση των θεμάτων σχεδιασμού και μάνατζμεντ ορισμένων κρίσιμων τομέων των επισιτιστικών λειτουργιών, παρουσιάζοντας τις μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να υποβοηθήσουν τα στελέχη στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκησή τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συστήματα Παραγωγής Φαγητών, Μενού, Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων και Σύστημα HACCP
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων ειδικών ζητημάτων του θεματικού πεδίου οργάνωσης και διοίκησης επισιτιστικών τμημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, Ψυχαγωγία & Άθληση Πελατών
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και συνοπτική ανάλυση των ειδικών λειτουργιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτές οι ειδικές λειτουργίες ή υπηρεσίες των ξενοδοχείων είναι η οργάνωση συνεδρίων – εκδηλώσεων και η ψυχαγωγία – άθληση πελατών. Αποσκοπεί επίσης στην ανάλυση των ιδιαίτερων πτυχών και παραμέτρων που χρήζουν της κατάλληλης οργάνωσης και διοίκησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις ειδικές λειτουργίες.
ΜΑΘΗΜΑ - MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, τα οποία τις διαφοροποιούν από τα αγαθά. Επίσης, παρουσιάζονται οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών αυτών στο management των υπηρεσιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αποστόλη, Όραμα και Άξιες μιας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών – Η Ιδέα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα θεμελιώδη στοιχεία που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες, την οργάνωση, τις σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον και επομένως το μάνατζμεντ μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. Τα θεμελιώδη αυτά στοιχεία είναι η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της επιχείρησης καθώς και η ιδέα (concept) των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιλογή, Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Διαδικασιών
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία, βάσει των οποίων επιλέγονται, σχεδιάζονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται οι διαδικασίες παραγωγής / παροχής υπηρεσιών. Η ορθή υλοποίηση των εργασιών που προαναφέρθηκαν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών με ένα αξιόπιστο τρόπο και σε ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών και οι Πελάτες της
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τέσσερις βασικές δραστηριότητες ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τις σχέσεις αυτού του οργανισμού με τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς πελάτες του. Οι δραστηριότητες αυτές είναι:
  • η προώθηση των υπηρεσιών,
  • η τιμολόγηση των υπηρεσιών,
  • η ανάλυση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και η διαχείριση παραπόνων,
  • η εγγύηση των υπηρεσιών.
Ο ορθός σχεδιασμός και η επιτυχής υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων συμβάλλουν άμεσα τόσο στην αύξηση των πωλήσεων, όσο και στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. Αντίθετα, η ανεπιτυχής προώθηση των υπηρεσιών, η λανθασμένη τιμολόγησή τους, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους μη ικανοποιημένους πελάτες και η άστοχη εφαρμογή μιας εγγύησης υπηρεσιών είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Μέρος Ι)
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τέσσερα σημαντικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Τα θέματα αυτά είναι η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση δυναμικότητας (capacity management), η διαχείριση εγκαταστάσεων και τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Πρόκειται για τέσσερα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν τους διοικούντες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η ορθή προσέγγιση των ανωτέρω θεμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση των πελατών και την επίτευξη της επιθυμητής κερδοφορίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Μέρος ΙΙ)
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τρία σημαντικά θέματα, οι αποφάσεις για τα οποία είναι δυνατό να αλλάξουν άρδην την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης. Τα θέματα αυτά είναι η διαχείριση της καινοτομίας, η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η διαμόρφωση στρατηγικής.
Πρόκειται για τρία πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία οι διοικούντες τις επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν δεδομένου ότι αυτές λειτουργούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο, συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αρχές της Οργανωτικής- Διοικητικής Δομής της Επιχείρησης
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναλύσει τη λειτουργία της οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων η οποία αναφέρεται στην κατανομή εργασίας στα διάφορα τμήματά της. Η λειτουργία της οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στηρίζεται σε διάφορες αρχές που καθορίζουν τη δομή της, αλλά και τις απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες. Ο προγραμματισμός δράσης των ξενοδοχειακών τμημάτων αποτελεί την αρχική και κύρια λειτουργία της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης , ενώ ο στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης δίνει απάντηση στα προβλήματα των γρήγορων μεταβολών και της αστάθειας του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Καθορίζει τον μελλοντικό προσδιορισμό της πορείας της επιχείρησης. Εστιάζεται στους στόχους της επιχείρησης, στη μεθόδευση των ενεργειών και στους πόρους που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οικονομική Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της Διοίκησης. Οι κύριες λειτουργίες του οικονομικού σχεδιασμού είναι ο σχεδιασμός ελέγχου των τμημάτων της επιχείρησης, η οικονομική ανάλυση και πληροφόρηση, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές της οικονομικής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λειτουργικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παράθεση διαφόρων επιχειρηματικών λειτουργιών των τουριστικών επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου δια μέσου του οποίου σχεδιάζουμε τον προϋπολογισμό χρηματοδότησης της επένδυσης και με διάφορους μεθόδους αξιολογούμε τα επενδυτικά σχέδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται τόσο στην ανάλυση των ισχυρών και αδυνάτων σημείων της επιχείρησης όσο και στα χαρακτηριστικά της τουριστικής αγοράς. Και τα δύο επηρεάζουν ουσιωδώς τον υποψήφιο επιχειρηματία στην τελική του απόφαση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με την ανάλυση των αριθμοδεικτών οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την εκτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης εσόδων - εξόδων μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Ολικής Ποιότητας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παραθέσει και να περιγράψει μία τεχνική με την οποία η ροή των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης και το λειτουργικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείται θα μπορούν να προβλεφθούν από τους αναλυτές της επιχείρησης με μεγαλύτερη ακρίβεια.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στη Στρατηγική Διοίκηση και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Επίσης, σκοπός του είναι η παρουσίαση ενός «εργαλείου» εκτίμησης των ευκαιριών και των απειλών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάλυση εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Διαχείριση της εσωτερικής οργάνωσης για τη διαμόρφωση βέλτιστης στρατηγικής
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαμόρφωση Στρατηγικής
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία διαμόρφωσης της επιχειρηματικής στρατηγικής. Ένας επιπλέον στόχος είναι να αναλύσει τα είδη της επιχειρηματικής στρατηγικής και να εξηγήσει τη μέθοδο επιλογής της πλέον κατάλληλης για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υλοποίηση στρατηγικής: Οργανωτικές δομές, συστήματα, διαδικασίες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο το τρίτο στάδιο του στρατηγικού management, που είναι η υλοποίηση στρατηγικής. Ειδικότερα στόχος είναι να αναλυθεί η διαδικασία υλοποίησης μέσα από την οργανωτική δομή της επιχείρησης και τον καθορισμό των ετήσιων στόχων και πολιτικών για κάθε τμήμα της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας εισαγάγει στην αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Ειδικότερα στόχος είναι να παρουσιασθεί με ολοκληρωμένο τρόπο η έννοια της αξιολόγησης και να αναλυθούν τα διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης όπως αυτό του Rumelt το μοντέλο STAIR και τα κριτήρια αξιολόγησης των Johnson & Scholes.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Στρατηγική και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στις Διαφοροποιημένες Επιχειρήσεις
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι παρουσιάσει τη στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει μία διαφοροποιημένη επιχείρηση για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα στόχος είναι να παρουσιάσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τις εναλλακτικές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τα βήματα για την επίτευξή του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Αξιολόγηση της Στρατηγικής των Διαφοροποιημένων Επιχειρήσεων
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η αναλυτική περιγραφή του τελευταίου σταδίου του στρατηγικού μάνατζμεντ που είναι η αξιολόγηση. Ιδιαίτερος στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση του τρόπου αξιολόγησης της στρατηγικής των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Μελέτη Περίπτωσης: Ένταξη μιας Ξενοδοχειακής Μονάδας στην Κοινοπραξία Best Western
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση μιας στρατηγικής η οποία μπορεί να υιοθετηθεί - από τις ανεξάρτητες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - μέσα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος παγκοσμιοποίησης της τουριστικής αγοράς και υπό συνθήκες ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού. Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη ενός προβληματισμού σχετικά με τη στρατηγική επιλογή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης με βάση την ένταξη της σε μια διεθνή κοινοπραξία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Η Στρατηγική Ανάπτυξης της Διεθνούς Εταιρείας Hilton Hotel Corporation
Η ανάπτυξη της παρούσας μελέτης περίπτωσης έχει ως γενικό σκοπό να μελετηθούν στη πράξη οι θεωρητικές αρχές που παρατέθηκαν στις διδακτικές ενότητες του μαθήματος που αφορά στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα όμως μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τους μηχανισμούς λειτουργίας μιας από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες στον κόσμο, της Hilton Corporation. Η εταιρεία χάριν των στρατηγικών της κινήσεων έναντι των ανταγωνιστών της, της εφαρμογής ανεπτυγμένων τεχνολογικών προγραμμάτων και συστημάτων, της εφαρμογής μοντέρνου μάνατζμεντ, καθώς και των επιχειρησιακών της επιλογών, κατόρθωσε να δημιουργήσει μια πιστή επαναλαμβανόμενη πελατεία, η οποία εμπιστεύεται το όνομα - επωνυμία (Brand name) της επιχείρησης σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δραστηριοποιείται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ελληνικού Τουρισμού
Η παρουσίαση της εν λόγω διδακτικής ενότητας έχει ως γενικό σκοπό να μελετηθούν στη πράξη οι θεωρητικές αρχές που παρατέθηκαν στις διδακτικές ενότητες του μαθήματος που αφορά στην επιχειρηματική στρατηγική της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα όμως μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώσουμε πως οι αρχές του στρατηγικού τουριστικού μάνατζμεντ εφαρμόζονται επίσης σε κρατικό επίπεδο για τη στήριξη και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.
Ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό διαρθρώνεται σε άξονες και δράσεις, ανά τομέα υπευθυνότητας των αρμοδίων Υπουργείων, ώστε με την διυπουργική συνεργασία να επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσμα - στόχος.
Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός με ορίζοντα το 2010 αποτυπώνει τη βούληση της πολιτείας να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε το εθνικό τουριστικό προϊόν να καταστεί ανταγωνιστικό και αναγνωρίσιμο στις διεθνείς τουριστικές αγορές.
ΜΑΘΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διανομή: Γενικές Έννοιες & Σύγχρονοι Δίαυλοι Διανομής
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια της Διανομής ως συστατικό στοιχείο του στρατηγικού μάρκετινγκ. Αποβλέπει στο να καλύψει τις γενικές έννοιες που σχετίζονται με τη διανομή καθώς και να αναπτύξει τους σύγχρονους διαύλους διανομής που διαμορφώνονται στις αγορές. Απώτερος σκοπός είναι να μπορείτε να κατανοείτε τις διαδικασίες εκείνες της διανομής που ωθούν τους managers να λαμβάνουν αποφάσεις για να επιτύχουν τους στόχους του στρατηγικού μάρκετινγκ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τιμή: Ορισμός και Σπουδαιότητα
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει σαν κύριο σκοπό να σας εισάγει στο δεύτερο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, που είναι η τιμή. Βασική επιδίωξη της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι τιμές στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή όταν λειτουργούν οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης χωρίς κάποιου άλλου είδους εξωτερική παρέμβαση. Ακόμη, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σπουδαιότητα της τιμής τόσο από την χρηματοοικονομική της πλευρά, όσο και από την πλευρά του μάρκετινγκ και της στρατηγικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τιμή: Στρατηγικές Τιμολόγησης
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση ανάλογα με το σκοπό που θέλει να επιτύχει και τις συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά στην αγορά. Βασική επιδίωξη είναι να γίνουν αντιληπτές οι διάφορες μέθοδοι και διαδικασίες, με τις οποίες είναι δυνατό να καθοριστεί η τιμή στην κάθε τιμολογιακή πολική και να αναπτυχθούν οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις της κάθε μεθόδου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Προβολή: Έννοια και Τεχνικές
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να οριστεί η έννοια της προβολής ως συστατικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ. Η προβολή, με τη βοήθεια μηνυμάτων, προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τους αγοραστές στην κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αντικειμενικός σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα στοιχεία που συνιστούν την προβολή, ο ρόλος του καθενός στη λειτουργία της επιχείρησης και γενικότερα, οι σκοποί της προβολής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προβολή – Διαφήμιση
Η παρούσα διδακτική ενότητα μελετά το ρόλο της διαφήμισης στο μίγμα της προβολής, αλλά και τη συμβολή της στους γενικότερους στόχους του μίγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Δημόσιες σχέσεις και δημοσιότητα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να πραγματευτεί την έννοια των Δημοσίων Σχέσεων ως στοιχείο του μίγματος προβολής, αλλά και της γενικότερης στρατηγικής μάρκετινγκ της επιχείρησης. Είναι αλήθεια πως οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και τη θεσμοθέτησή τους τα τελευταία χρόνια. Όμως, η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στο πως λειτουργούν μέσα στις επιχειρήσεις και στο ρόλο που παίζουν για ένα επιτυχημένο μίγμα μάρκετινγκ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Προβολή – Προώθηση των Πωλήσεων
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως κύριο σκοπό να σας εισάγει στην έννοια της προώθησης των πωλήσεων. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η προώθηση των πωλήσεων αποτελεί μαζί με τη διαφήμιση, την προσωπική πώληση και τις δημόσιες σχέσεις το μίγμα προβολής μιας επιχείρησης. Με την έκταση και την ένταση που θα χρησιμοποιηθεί καθένα από αυτά τα στοιχεία στο μίγμα προβολής, που συμπεριλαμβάνεται με τη σειρά του στο μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης, τους στρατηγικούς και τους τακτικούς στόχους του μίγματος προβολής, την ένταση της διανομής και την τιμή του προϊόντος. Παρατηρούμε επομένως, ότι όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Προβολή – Προσωπική Πώληση
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να μας εισάγει σε όλα τα στάδια πραγματοποίησης μιας πώλησης. Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι εκείνες που στηρίζουν όλο το οικοδόμημα, καθώς αποτελούν τα έσοδα με τα οποία η επιχείρηση από τη μια θα καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα και από την άλλη θα αποταμιεύσει ως κέρδος για μελλοντικές επενδύσεις. Επομένως, κατανοούμε ότι σκοπός των επιχειρήσεων είναι η πώληση. Πώς όμως η πώληση θα είναι επιτυχημένη, ώστε και ο πελάτης να μείνει ικανοποιημένος, αλλά και η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μακροχρόνιες πωλήσεις; Εάν οι επιχειρήσεις σεβαστούν τον πελάτη και ολόκληρη τη διαδικασία πώλησης, τα οφέλη τους θα είναι πολλαπλά και μακροπρόθεσμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Στρατηγική - Μάρκετινγκ της Ξενοδοχειακής Αλυσίδας Travel INN
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ανάλυση της στρατηγικής μάρκετινγκ η οποία υιοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από μια ξενοδοχειακή αλυσίδα που δραστηριοποιείται στην βρετανική αγορά των φθηνών ξενοδοχείων. Στοχεύει επίσης να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η ηγετική εταιρεία στην αγορά ανέπτυξε μια στρατηγική για να καταστεί πιο ανταγωνιστική, διαφοροποιώντας την προσφορά της και παρέχοντας μια ποιότητα προϊόντος, καλύτερη σχέση αξίας υπηρεσιών – τιμής και υψηλότερη ικανοποίηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Καινοτόμα στρατηγική μάρκετινγκ στο Internet από μια πρωτοπόρα μικρή επιχείρηση καταλύματος
Αυτή η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ανάλυση της στρατηγικής μάρκετινγκ η οποία υιοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από μια πολύ μικρή ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε στο πεδίο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και απέφερε σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση. Στοχεύει επίσης να αναδείξει ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας στρατηγικής μάρκετινγκ είναι εφικτή και για τις μικρές επιχειρήσεις, αρκεί να έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μάρκετινγκ, τόσο στην ποιότητα προϊόντος όσο και στο πεδίο του ενδιαφέροντος για τον πελάτη.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Sysco Medallion PMS
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δημιουργία τιμοκαταλόγων - Rate Rules
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ιστορικό (πελατών - πρακτορείων)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαχείριση κρατήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση groups και οικογενειακών κρατήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση λογαριασμού πελατών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διαχείριση χρεωστών - εσωτερικών λογαριασμών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Night audit - Housekeeping
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Συνέδρια - Εκδηλώσεις
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Sysco Medallion PMS
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 8
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE Sunsoft
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές λειτουργίες και διαχείριση κρατήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Booking Positions και Internet Availability
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ∆ημιουργία και διαχείριση νέας κράτησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πλάνο Reception και διαχείριση δωματίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οικονομική διαχείριση του Ξενοδοχείου - Λογαριασμοί
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ∆ημιουργία και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ∆ιαχείριση πρακτορείων , πελατών και συνεργασιών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Παραμετροποίηση δεδομένων της εφαρμογής
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE Sunsoft

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνα: 2103689354 , 2103689381

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.