Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να προσφέρει γενικές και ειδικές γνώσεις σχετικά με τον αυτισμό, αλλά και να παρουσιάσει αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες. Αποβλέπει στην εξοικείωση των εκπαιδευoμένων με τις διάφορες θεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο πολύπλοκης διαταραχής, με θεωρητικές αναφορές και πλήθος κλινικών παραδειγμάτων. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει οργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να δώσει την δυνατότητα σε γονείς και ειδικούς, αλλά και σε κάποιον που δεν έχει καμία απολύτως γνώση του αυτισμού, να κατανοήσει σε βάθος πώς και γιατί οι αυτιστικοί, είτε είναι παιδιά, είτε έφηβοι είτε ενήλικες, σκέφτονται και λειτουργούν με έναν τόσο ιδιαίτερο τρόπο.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από live streaming συνάντηση στην θεματική: Προληπτικές παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων με εισηγήτρια την κα. Λαζαράτου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση 4 90 7,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Ε. Λαζαράτου
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΜΑΘΗΜΑ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο αυτισμός και τα χαρακτηριστικά του
Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, οι οποίες ανήκουν στις πλέον αινιγματικές μορφές αναπτυξιακών διαταραχών, εφόσον τα αίτια τους εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα και τα συμπτώματα που εκδηλώνονται διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο. Η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του αυτισμού και των συναφών συνδρόμων θα δημιουργήσει ένα σαφές εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν όλες οι επόμενες διδακτικές ενότητες του προγράμματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συμπτωματολογία του αυτισμού
Η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στην αποσαφήνιση των συμπτωμάτων του αυτισμού, περιγράφοντας την τυπική κλινική εικόνα ενός αυτιστικού παιδιού, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που συχνά συναντώνται. Αναλύονται διεξοδικά οι κύριες περιοχές που συνυφαίνονται με τη γνωσιακή, συναισθηματική και κοινωνική λειτουργία του παιδιού με αυτισμό, οι οποίες παρουσιάζουν μια ιδιάζουσα δυναμική μεταξύ τους, συνθέτοντας έτσι ένα ευρύ πλέγμα σοβαρών δυσκολιών στο επικοινωνιακό του πεδίο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διάγνωση αυτιστικών διαταραχών
Στη παρούσα ενότητα συζητείται το θέμα της διάγνωσης του αυτισμού, ένα θέμα ιδιαίτερα πολύπλοκο και απαιτητικό, μιας και η έγκαιρη και ορθή διάγνωση έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Περιγράφονται τα διαγνωστικά κριτήρια που έχουν προταθεί από τα διεθνή διαγνωστικά συστήματα ICD-10 και DSM-IV, ενώ παρατίθενται διάφορα αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία και τεστ που χρησιμοποιούνται για παιδιά που μπορεί να έχουν διαταραχές αυτιστικού φάσματος, τα οποία εντοπίζουν τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές, γνωστικές, γλωσσικές ικανότητες και τις ικανότητες παιχνιδιού. Εξετάζονται, επίσης, τα όρια του αυτισμού μέσα από μια συζήτηση διαφορικής διάγνωσης, αλλά και την επισήμανση διάφορων θεμάτων που δημιουργούν προβλήματα στην διάγνωση των αυτιστικών διαταραχών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Βιολογικές ερμηνείες του αυτισμού
Σε μια προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης του αυτισμού έχουν επισημανθεί ορισμένοι παράγοντες που είναι πιθανό να συμβάλουν στην εμφάνιση του, χωρίς όμως να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής το κλειδί στο μυστήριο που περιβάλει τα αίτια των αυτιστικών διαταραχών. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τους βιολογικούς παράγοντες που έχουν συνδεθεί με το αυτιστικό φάσμα, οι οποίοι αφορούν οργανικά, γενετικά, βιοχημικά αίτια, χρωμοσωμικές ανωμαλίες και ασθένειες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ψυχολογικές θεωρίες για το αυτιστικό σύνδρομο
Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή των βασικότερων ψυχολογικών θεωριών που επιχείρησαν να εντοπίσουν τα αρχικά αίτια του αυτισμού και να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις βασικές ψυχικές λειτουργίες που έχουν διαταραχθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γνωστικές θεωρίες, οι οποίες αποσκοπούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ βιολογίας και συμπεριφοράς, διατυπώνοντας υποθέσεις που αφορούν το νου.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger
Στόχος της ενότητας είναι να σκιαγραφηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνδρόμου Asperger, μια πάθηση που ανήκει στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, διότι όπως και ο κλασσικός αυτισμός, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και τις σχέσεις ενός ατόμου με το περιβάλλον του. Γίνεται ειδική αναφορά στην κατανόηση και την έκφραση των συναισθημάτων στο συγκεκριμένο σύνδρομο, με επισήμανση στη συχνή συσχέτιση του με την εκδήλωση μιας επιπρόσθετης ή δευτερεύουσας διαταραχής του συναισθήματος. Περιγράφεται, επίσης, η εξέλιξη των χαρακτηριστικών αυτών στην πορεία των χρόνων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι εξοικειωμένοι και με την ενήλικη έκφραση του συνδρόμου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διάγνωση συνδρόμου Asperger και αυτισμός
Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η εκπαίδευση στη διάγνωση και την αξιολόγηση περιστατικών με σύνδρομο Asperger μέσα από την θεωρητική παρουσίαση των διαγνωστικών κριτηρίων, αλλά και ερωτηματολογίων και κλιμάκων που έχουν προταθεί για το σκοπό αυτό. Έμφαση δίνεται στη διαφοροδιάγνωση τόσο από τον αυτισμό, όσο και από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ αναλύονται και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας τέτοιας διάγνωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κοινωνικές δεξιότητες και σύνδρομο Asperger
Η συγκεκριμένη ενότητα επιχειρεί την περαιτέρω ανάλυση των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης που διαθέτουν ή δεν διαθέτουν οι ασθενείς με σύνδρομο Asperger. Παρουσιάζεται η έννοια της φιλίας στα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες με Asperger, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος του εκφοβισμού αυτών των παιδιών από συνομήλικους τους, με ειδική αναφορά στις στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οικογένεια και παιδί με αυτισμό
Στόχος της ενότητας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για την μελέτη σχετικά με τους γονείς και την οικογένεια στον τομέα του αυτισμού. Η παρουσίαση αυτή εστιάζεται σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς: στις επιδράσεις της οικογένειας ως περιβάλλον στο οποίο το παιδί μεγαλώνει, στο γενετικό χαρακτήρα της διαταραχής, στις επιπτώσεις της κατάστασης του παιδιού στα μέλη της οικογένειας και στο ρόλο των γονέων στην αντιμετώπιση της διαταραχής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τα αδέρφια του παιδιού με αυτισμό
Αντικείμενο της παρούσας ενότητας αποτελεί η αδελφική σχέση μεταξύ παιδιών που το ένα είναι αυτιστικό. Η δημιουργία υγιών δεσμών μεταξύ των αδελφών εμφανίζει αρκετές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά επιπλέον προβλήματα στις οικογένειες. Θεματικές, όπως η παρουσίαση πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα αδέλφια, η περιγραφή τεχνικών για την ενημέρωση και την υποστήριξη των αδελφών, η επισήμανση των συμπεριφορών που χρήσουν προσοχής και η προετοιμασία για την απάντηση σε δύσκολες ερωτήσεις, αποτελούν τους βασικούς άξονες της ενότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συμβουλευτική γονέων και παρέμβαση στην οικογένεια
Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται ο περαιτέρω εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με την συμβουλευτική των γονέων σε περιπτώσεις αυτιστικών παιδιών. Η παρέμβαση αυτή στην οικογένεια στοχεύει αφενός στην καλύτερη προσαρμογή των γονέων στην συνθήκη αυτή (διαχείριση άγχους, έκφραση συναισθημάτων, προστασία συζυγικής σχέσης) και αφετέρου στην εκπαίδευση τους για την θεραπεία του αυτιστικού παιδιού. Περιγράφονται, δηλαδή, στρατηγικές και τεχνικές που επιδιώκουν την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και τη βοήθεια της οικογένειας να αντιμετωπίζει τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα επιτυχώς. Αναλύεται, επίσης, και η σπουδαιότητα της συνεργασίας γονέων και ειδικών, μιας και έχει φανεί ότι συμβάλλει καθοριστικά στην επέκταση και την διατήρηση των οφελών της θεραπείας των αυτιστικών παιδιών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών αποτελεί πρόκληση και αντικείμενο σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος επί σειρά ετών. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για όλα τα άτομα ή για το ίδιο το άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής, ωστόσο η εξατομικευμένη εφαρμογή συνδυασμού ψυχοεκπαιδευτικών και βιολογικών θεραπειών σε διαφορετικές φάσεις της ζωής, στα πλαίσια δικτύου υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, διασφαλίζει υποστήριξη, σταθερότητα και συνέχεια στην προώθηση της ανεξαρτητοποίησης του ατόμου. Η παρούσα ενότητα περιγράφει περιληπτικά τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν, την αξιοπιστία αυτών και τα σημεία στα οποία συγκλίνουν, ενώ δίνεται έμφαση και στις βασικές αρχές αποτελεσματικής παρέμβασης που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας. Επίσης, αναλύονται τα κριτήρια επιλογής για την κάθε θεραπευτική προσέγγιση, δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες τόσο προς τους γονείς, όσο κ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συμπεριφορικές - Γνωστικές προσεγγίσεις I: Εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς
Τα θέματα που αναπτύσσονται στη παρούσα ενότητα αναφέρονται στις συμπεριφορικές και γνωστικές προσεγγίσεις στη θεραπεία του αυτισμού, οι οποίες θεωρούνται ως οι πιο αποδεκτές και πιο συχνά εφαρμοζόμενες σήμερα, διεθνώς. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το μοντέλο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis – ABA), μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Αναλύεται η φιλοσοφία και οι βασικές τεχνικές του προγράμματος, ενώ δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα οποία πρέπει να συνεκτιμήσουμε προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του και τις περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοστεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συμπεριφορικές - Γνωστικές προσεγγίσεις II: Πρόγραμμα TEACCH και άλλες συμπεριφορικές μέθοδοι
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των συμπεριφορικών και γνωστικών προσεγγίσεων στη θεραπεία του αυτισμού, η παρούσα διδακτική ενότητα εστιάζει αρχικά στην ανάλυση του προγράμματος TEACCH, ενός προγράμματος εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Αναλύονται τα τέσσερα βασικά στοιχεία του (φυσική δόμηση του περιβάλλοντος, ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, σύστημα ατομικής εργασίας και οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων) και περιγράφονται δραστηριότητες και τεχνικές που προτείνει το μοντέλο, με τρόπο τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται και ορισμένες άλλες προσεγγίσεις που στηρίζονται σε τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς και έχουν εφαρμοστεί σε μικρότερη κλίμακα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Αντικείμενο της ενότητας αποτελούν οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τις δυσκολίες που εκδηλώνουν τα παιδιά με αυτισμό στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τη δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους ή άλλους ανθρώπους, έναν τομέα που τα αυτιστικά άτομα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να βιώνουν έντονη κοινωνική απόρριψη και απομόνωση. Συγκεκριμένα, περιγράφονται η τεχνική των κοινωνικών ιστοριών, η προσέγγιση του «κύκλου των φίλων», καθώς και διάφορες στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς, στις οποίες παρουσιάζονται η φιλοσοφία τους, τα χαρακτηριστικά τους, κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή τους και τα κριτήρια επιλογής τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προσεγγίσεις ενίσχυσης της εναλλακτικής επικοινωνίας
Η συγκεκριμένη ενότητα επιχειρεί την παρουσίαση προσεγγίσεων και στρατηγικών που προωθούν τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, όπως είναι το Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS) και η νοηματική γλώσσα. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τρόπους παρατήρησης και αξιολόγησης της επικοινωνιακής ικανότητας των αυτιστικών παιδιών, καθώς και με μεθόδους επαύξησης της επικοινωνίας σε λεκτικά και μη λεκτικά παιδιά, ώστε να ανακαλύψουν και νέους τρόπους επικοινωνίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αισθητηριακές-Κινητικές προσεγγίσεις
Κεντρικό άξονα της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελούν οι αισθητηριακές και κινητικές παρεμβάσεις, όπως είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση, η μουσικοθεραπεία, η θεραπεία της καθημερινής ζωής κλπ, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των ικανοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των αυτιστικών παιδιών. Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται μέσα από την παράθεση τεχνικών και συγκεκριμένων βοηθημάτων, που αφορούν ειδικές δυσκολίες του αυτιστικού φάσματος, να βοηθήσουν το παιδί να εμπλουτίσει τις δυνατότητες του για επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Παρεμβάσεις ενίσχυσης του παιχνιδιού
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις παρεμβάσεις που εστιάζονται σε μια χαρακτηριστική δυσλειτουργία του αυτισμού, το παιχνίδι του αυτιστικού παιδιού. Περιγράφοντας συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους παιχνιδιού δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εμπλουτίσουν τις θεραπευτικές τους επιλογές, κάνοντας το παιχνίδι μια παραγωγική ευκαιρία για μάθηση και κοινωνικοποίηση.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.