Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)» στοχεύει στο να δώσει μια διεπιστημονική διάσταση στην προσέγγιση θεμάτων, όπως: Επιπτώσεις από τη χρήση του internet σε όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας-Web 2.0, ηλεκτρονικό εμπόριο στον τουρισμό-στρατηγική υποδομή και ασφάλεια, ηλεκτρονικό marketing στον τουρισμό και Μ-Tourism, ICTs στην αεροπορική βιομηχανία, στρατηγικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τουρισμού για τον καταναλωτή του μέλλοντος, επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τουρισμού για τους προορισμούς και το δημόσιο τομέα, travel 2.0 και διερεύνηση των νέων τεχνολογιών, επιδράσεις των κοινωνικών δικτύων στις τουριστικές ιστοσελίδες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται ή πρόκειται να εμπλακούν με την τουριστική βιομηχανία και επιθυμούν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους ευκολότερα και φθηνότερα με τη δημιουργία εικονικών γραφείων και βιτρινών μέσω του web.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό) 5 95 7,92 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Κατσώνη Βίκυ
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - TΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εφαρμογή των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και παγκοσμίως
Εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των ICTs στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και παγκοσμίως, τα στάδια εξέλιξης των ICTs, τα εργαλεία και οι εφαρμογές τους στον τουρισμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ορισμός και χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού τουρισμού και επιπτώσεις του στην τουριστική ζήτηση και προσφορά
Η υπερδραστηριότητα στον τουρισμό και τις τεχνολογίες σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση του τουρισμού έχει δημιουργήσει ένα νέο πεδίο γνώσης, τον ηλεκτρονικό τουρισμό (e-Tourism). Ο όρος e-tourism, περικλείει την ψηφιοποίηση όλης της τουριστικής βιομηχανίας και υποδομής και εξετάζονται οι επιπτώσεις του στην οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διεθνή Συστήματα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (Global Distribution Systems) στον Τουρισμό
Computer Reservation Systems, CRS και Global Distribution Systems, GDS. Ιστορική εξέλιξη και σημερινές δυνατότητες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τουρισμός και Διαδίκτυο
Εξετάζονται θέματα όπως ο ρόλος των μεσαζόντων της τουριστικής βιομηχανίας στο διαδίκτυο, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρήση του Ιnternet, Διαδίκτυο και μελέτες τμηματοποίησης τουριστικής αγοράς.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Λόγοι υιοθέτησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην τουριστική βιομηχανία και εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό
Εξετάζονται οι λόγοι, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και οι ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η εφαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων στον ηλεκτρονικό τουρισμό(B2B Business to Busines, B2C Business to Customer
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χρήση σύγχρονων μεθόδων e-marketing για την προώθηση και υποστήριξη του τουριστικού προιόντος
Οι μηχανές αναζήτησης (search engines), Ιστοσελίδες και ιστολόγια, Πύλες, «portals», Viewdata και Teletext, Το Διαδίκτυο και οι επιχειρήσεις Διεθνών Συστημάτων Κρατήσεων, Εικονική πραγματικότητα (Virtual reality), Έξυπνες κάρτες (Smart cards) και ηλεκτρονικό εισιτήριο, Online shops(e-shops) και ηλεκτρονική πώληση αεροπορικών εισιτηρίων, Πολυμέσα (Multimedia) και περίπτερα πολυμέσων (Multimedia kiosks), Διαλογικές πρωτοβουλίες μέσων (Interactive media initiatives) και Διαλογική τηλεόραση (Interactive TV), Ασύρματα τηλέφωνα εφαρμογής πρωτοκόλλου (WAP), Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας (e-CRM)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Social networking και τεχνολογίες Web 2.0 στον τουρισμό
Εικονικές Κοινότητες, Η χρήση μεθόδων ΤΠΕ για την προσβασιμότητα τουριστικών ιστοτόπων από ομάδες ΑμΕΑ και ηλικιωμένων, Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, Η 15 δομή του συστήματος πληρωμών του ηλεκτρονικού εμπορίου, Υποδομή και ασφάλεια στον ηλεκτρονικό τουρισμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διοίκηση και διαχείριση του τουριστικού προορισμού (Destination Management Organization-DMO)
Ορισμός της διοίκησης του τουριστικού προορισμού (Destination Management Organization- DMO),Ο ρόλος των τουριστικών πρακτόρων, των δημόσιων φορέων διοίκησης του τουριστικού προορισμού και των ίδιων των τουριστών, στην επιλογή του τουριστικού προορισμού
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ICTS ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (DMOS)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - DMOs και χρήσεις ICTs
Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και προώθησης προορισμών (ΗΣΔΠΠ, Ενδο-επιχειρησιακές λειτουργίες: Intranets, Χρήση των ERP (Enterprise Resource Planning) συστημάτων λογισμικού για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, Σύστημα Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων (Property Management Systems, PMS), Ξενοδοχειακά Πληροφοριακά Συστήματα (Hotel Information Systems, HIS), Διεπιχειρησιακές λειτουργίες: Extranets
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - H χρήση τεχνολογιών κινητής πλατφόρμας στον τουρισμό
Intelligent Transport Systems and Community Informatics, Electronic Data Interchange,Environment Management Information Systems, Geographical Information Systems, Global Positioning System, Location Based Services
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μ-commerce και τουρισμός
Κινητές και Ασύρματες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικοί οδηγοί και χάρτες,Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Mobile-commerce), mobile marketing
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ E-TOURISM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εφαρμογή των ICTs στην αεροπορική βιομηχανία
Η Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις Αεροπορικές Εταιρείες, Ιστορικές εξελίξεις και η χρήση των Τ.Π.Ε. στην αεροπορική βιομηχανία, Self-service πελατών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα και δίκτυα των αεροπορικών εταιρειών
Υποστήριξη πωλήσεων και marketing, Λειτουργικά συστήματα, Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, Εξωτερικά συστήματα αεροπορικών εταιρειών, Ηλεκτρονική προμήθεια: συναλλαγές και ροή πληροφοριών από προμηθευτές, Διανομή, marketing και υποστήριξη πωλήσεων με συνεργάτες, Οριζόντια συνεργασία με άλλες αεροπορικές εταιρείες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ε-ticketing and Clearing Inventory
Clearing Inventory, Οι πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στο Internet/e-tickets
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρήση των ICTs στην αεροπορική βιομηχανία - το μέλλον
e-Tourism και έρευνες τουριστικής πληροφόρησης, Ηλεκτρονικοί ενδιάμεσοι
ΜΑΘΗΜΑ - M-COMMERCE AND E-MARKETING ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - m-commerce και τουρισμός
Η φύση της κινητής τεχνολογίας και οι επιπτώσεις της στον τουρισμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διακρίσεις , πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εφαρμογές Διαδικτυακού Τουριστικού Μάρκετινγκ
Affiliate Marketing, Επιδημικό (Viral) Μάρκετινγκ, One-to-One Marketing, E-mail Marketing, Νέοι κανόνες μετρήσεων της απόδοσης του e-marketing και των δημοσίων σχέσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - e-tourism και ηλεκτρονικά κανάλια διανομής στον τουρισμό
Social Media: Το καινούργιο εκπληκτικό εργαλείο του Μάρκετινγκ, Τουριστικό Blog Marketing, Ταξιδιωτικό blog : περιεχόμενα και στρατηγικές, Η επίδραση των ταξιδιωτικών blogs στις 5 βασικές λειτουργίες του marketing, Η χρήση των Μηχανών Αναζήτησης (Search Engines) στο Marketing
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η χρήση των τουριστικών καναλιών διανομής ως εργαλείο ανάπτυξης στρατηγικής για τουριστική ανάπτυξη
Κανάλια διανομής και τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς, Διαμάχες μεταξύ τουριστικών καναλιών διανομής και τουριστικής προσφοράς, Χρήση των καναλιών διανομής-ένα ή πολλά;
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
ΧατζηΠαναγιώτου Καλλιόπη
e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)
«Καλημέρα κ. Βαλιανάτου,

Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα περιμένω, λοιπόν, την αποστολή του πιστοποιητικού.

Σχετικά με το πρόγραμμα συνολικά και παρά τα σημεία που με δυσκόλεψαν, θα ήθελα να σημειώσω ότι βρήκα τις γνώσεις που απέκτησα εξαιρετικά χρήσιμες όχι μόνο για τυχόν μελλοντική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα αλλά και για τομείς της εργασίας που έχω τώρα, κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για μένα.

Σας ευχαριστώ

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Πόπη Χατζηπαναγιώτου-Φασιανού»

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.