Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

E learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ.
Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%) κ.α.

Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ.

Αίτηση συμμετοχής
Έναρξη Μαθημάτων: 3/10/2016
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» έχει ως στόχο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση ενός προγράμματος μηχανογραφημένης λογιστικής, για διάφορους πρακτικούς λόγους, π.χ. να αποκτήσουν συγκεκριμένη λειτουργική εμπειρία της σύγχρονης λογιστικής που εφαρμόζεται από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, ή να μάθουν τους λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου μέσω της χρήσης του λογιστικού προγράμματος κτλ. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα του Ε.Γ.Λ.Σ. εμβαθύνοντας στη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή της λογιστικής, μέσω συγκεκριμένου λογισμικού.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ. 5 90 7,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Μπέλλας Αθανάσιος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Ε.Γ.Λ.Σ. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 150)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές αρχές Ε.Γ.Λ.Σ. - Ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου - Λογιστικά Βιβλία - Μηχανογραφημένη Λογιστική
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάπτυξη των βασικών αρχών της λογιστικής, η διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών (Ε.Γ.Λ.Σ.) και η παρουσίαση των δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει στις επιχειρήσεις μέσω της κωδικοποίησης για την ανάπτυξη των λογιστικών μηχανογραφημένων συστημάτων και του τρόπου εν γένει λειτουργίας των μηχανογραφημένων λογιστηρίων, (Λογιστική τυποποίηση και Ε.Γ.Λ.Σ). Γίνεται παρουσίαση του θεσμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, όσον αφορά τη λογιστική τους οργάνωση και την τήρηση των φορολογικών κανόνων. Επίσης παρουσιάζεται η ανάπτυξη των δυνατοτήτων που το νομικό πλαίσιο τους προσφέρει και η αναφορά στους περιορισμούς που αυτό θέτει για την ανάπτυξη των λογιστικών μηχανισμών και την εν γένει λειτουργία των λογιστηρίων και τέλος αναφέρονται τα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που αναφέρονται στη λειτουργία μηχανογραφημένων λογιστηρίων, για να αποκτήσει ο σπουδαστής την ικανότητα, μέσα από την ανάλυση ειδικών θεμάτων, να χειρίζεται τα θέματα της μηχανογράφησης με τους πλέον σωστούς χειρισμούς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εγκατάσταση λογιστικού προγράμματος (Download) - δημιουργία αρχείων νέας εταιρίας
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4" της εταιρίας ALTEC ABEE από τον χρήστη /σπουδαστή στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του. Μετά την εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μία πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα και στην συνέχεια θα αποκτήσετε ευχέρεια εκτέλεσης όλων των βασικών λειτουργιών του προγράμματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παραμετροποίηση λογιστικής εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι, μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, η εκμάθηση των απαραίτητων παραμετροποιήσεων για την λειτουργία της εταιρίας μέσα στο λογιστικό πρόγραμμα. Η κατανόηση των κατωτέρω παραμετροποιήσεων έχει σαν αποτέλεσμα τον διαρκή έλεγχο και την πρόληψη λαθών καθώς επίσης και την αρτιότερη προσαρμογή των παραμέτρων του προγράμματος στις ανάγκες της κάθε εταιρίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Καταχώρηση των λογαριασμών λογιστικής στο πρόγραμμα και καταχώρηση της απογραφής έναρξης
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εκμάθηση της καταχώρησης των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογιστικό πρόγραμμα καθώς επίσης η κατανόηση της λογιστικής χρήσης εταιρίας, με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η οποία ξεκινάει από τις εγγραφές έναρξης, τα λογιστικά γεγονότα με τις εγγραφές τους κατά την διάρκεια της χρήσης και τέλος με τις εγγραφές λήξης και τη σύνταξη του ισολογισμού. Με την παράθεση του ισολογισμού και του ισοζυγίου λήξης της προηγούμενης χρήσης, καθώς επίσης και με την καταχώρηση των εγγραφών ανοίγματος χρήσης ξεκινάμε την πραγματική καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο πρόγραμμα "ΚΕΦΑΛΑΙΟ". Με την έκδοση Ισοζυγίου λογαριασμών, έχουμε συνοπτική απεικόνιση όλων όσων καταχωρούμε και συνεπώς γρήγορη πληροφόρηση προς την διοίκηση της εταιρίας, την λήψη αποφάσεων .
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Γ.Λ.Σ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 151)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 1 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στην πρώτη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς της Ομάδας 1 (πάγιο ενεργητικό), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα . Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στις περιπτώσεις αγοράς, εκμίσθωσης, πώλησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, καθώς και των αποσβέσεων τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 2 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στη δεύτερη διδακτική ενότητα γίνεται ανάλυση των λογαριασμών της Ομάδας 2 (αποθέματα), των λογιστικών γεγονότων που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και δίνονται οι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 3 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στη τρίτη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς της Ομάδας 3 (απαιτήσεις και διαθέσιμα), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα .
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 4 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στη τέταρτη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς της Ομάδας 4 (καθαρή θέση, προβλέψεις κλπ), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα. Δίνεται έμφαση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, στην καταβολή οφειλόμενου κεφαλαίου, στους λογαριασμούς αποθεματικών και κερδών εις νέον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 5 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στην πέμπτη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς της Ομάδας 5 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 6 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στην έκτη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς της Ομάδας 6 (οργανικά έξοδα κατ' είδος), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα .
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 7 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στην έβδομη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς της Ομάδας 7 (οργανικά έσοδα κατ' είδος), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 8, 0 & 9 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
Στην όγδοη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από τους λογαριασμούς των Ομάδων 8 (λογαριασμοί αποτελεσμάτων) και 0 (λογαριασμοί τάξεως), τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν αυτούς τους λογαριασμούς και οι αντίστοιχοι λογιστικοί χειρισμοί με αναλυτικά παραδείγματα . Για τους λογαριασμούς της Ομάδας 9 (αναλυτικής λογιστικής) γίνεται σύντομη μόνο αναφορά στη χρήση και λειτουργία τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 152)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ειδικά θέματα - Φ.Μ.Υ. - Μισθοδοσία - Συμπλήρωση εντύπων Φ.Μ.Υ.
Βασικός στόχος της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση και ο υπολογισμός του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών μέσω πραγματικού παραδείγματος μισθοδοτικής κατάστασης για δύο συνεχείς μήνες. Μετά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του ΦΜΥ κάθε μήνα θα ακολουθήσει η λογιστική τακτοποίηση του ΦΜΥ (λογ/σμός Γεν. Λογ. 54.03.00-Φόρος μισθωτών υπηρεσιών), ενώ μετά το τέλος του αντίστοιχου διμήνου θα γίνει η συμπλήρωση της Προσωρινής Δήλωσης, δηλαδή του σχετικού εντύπου για την απόδοση του ΦΜΥ στη ΔΟΥ σε ηλεκτρονική μορφή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ειδικά θέματα - Φ.Π.Α. - Συμφωνίες - Συμπλήρωση εντύπων Φ.Π.Α. Ειδικά θέματα - Κ.Β.Σ. - Οριστικοποίησης εγγραφών - Εκδοση Θεωρημένων Ισοζυγίων
Στη δεύτερη διδακτική ενότητα γίνεται ανάλυση του Κώδικα περί Φ.Π.Α. Ο λογιστικός χειρισμός του Φ.Π.Α. στις αγορές και τις πωλήσεις εμπορευμάτων καθώς και των παγίων στοιχείων αποτελούν το κύριο αντικείμενο της ενότητας αυτής, μέσω λογιστικών εγγραφών. Παράλληλα αναλύεται η λογιστική διαδικασία περί αποδόσεως του Φ.Π.Α. (καταστάσεις ελέγχου - μεταφορά των λογαριασμών στον 54.00.99 Απόδοση - Εκκαθάριση Φ.Π.Α.) ενώ δίδεται και υπόδειγμα περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε μορφή Excel όπου θα γίνει ανάλυση των κωδικών του και η συμπλήρωσή του βάση των μέχρι στιγμής οικονομικών συναλλαγών της υποδειγματικής εταιρίας ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ.
Επιπλέον στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα άρθρα του Κ.Β.Σ. που άπτονται της ορθής λειτουργίας ολόκληρου του λογιστικού κυκλώματος της υποδειγματικής εταιρίας ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ. Γίνεται ανάλυση του τρόπου οριστικοποίησης των εγγραφών μέσω του λογιστικού Προγράμματος και των απαραιτήτων διαδικασιών - ελέγχων πριν την οριστικοποίησή τους. Επίσης γίνεται λεπτομερής αναφορά στο τρόπο έκδοσης των υποχρεωτικών από τον Κ.Β.Σ. καταστάσεων, θεωρημένων και μη, βάση του λογιστικού προγράμματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αποσβέσεις - Θεωρία _ Υπολογισμός - Εγγραφές
Αντικείμενο ανάλυσης της τρίτης διδακτικής ενότητας αποτελεί οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Αναλύονται οι μέθοδοι αποσβέσεως και υιοθετείται μια εξ΄ αυτών για την εφαρμογή παραδειγμάτων στην υποδειγματική εταιρία ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ. Μέσω παραδειγμάτων παρουσιάζεται η λογιστική διαδικασία υπολογισμού των αποσβέσεων στο τέλος της χρήσης. Επίσης, παρουσιάζεται η λογιστική διαδικασία αποσβέσεως παγίου στοιχείου που πωλείται κατά τη διάρκεια της χρήσεως και η εξαγωγή του αποτελέσματος αυτής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τακτοποιητικές εγγραφές - Απογραφή Κλεισίματος - Μεταβατικοί λογαριασμοί 36, 56
Η απογραφή και οι εγγραφές τακτοποίησης παρουσιάζονται στη τέταρτη διδακτική ενότητα. Σε αυτή γίνεται αναφορά στις αρχές κα τις διαδικασίες της φυσικής απογραφής καθώς επίσης και στις μεθόδους αποτίμησης των εμπορευμάτων. Μέσω πραγματικών παραδειγμάτων καταχωρούνται οι εγγραφές τακτοποίησης των διαφορών μεταξύ φυσικής και λογιστικής απογραφής. Παράλληλα πραγματοποιούνται λογιστικές διορθώσεις δεδουλευμένων και μη εσόδων - εξόδων και αγορών υπό παραλαβή βάση της αρχής της αυτοτέλειας της χρήσης. Ανάλυση των λογαριασμών 36 και 56 του Ε.Γ.Λ.Σ. με λογιστικές εγγραφές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εγγραφές Αποτελεσμάτων- Υπολογισμός φόρου Εισοδήματος τρέχουσας χρήσης και προκαταβολή επομένης - Τακτικό Αποθεματικό - Υπόλοιπο κερδών σε Νέο ( Αυτοματοποιημένη διαδικασία από το λογιστικό πρόγραμμα
Στη πέμπτη διδακτική ενότητα αναλύεται όλο το κύκλωμα της εξαγωγής αποτελέσματος. Με βάση τα στοιχεία της υποδειγματικής εταιρίας ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές των αποτελεσμάτων (ομάδα 8 του Ε.Γ.Λ.Σ.) ενώ παράλληλα υπολογίζονται και καταχωρούνται και τα εξής: ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης, η προκαταβολή της επόμενης χρήσης, το τακτικό αποθεματικό και το υπόλοιπο κερδών/ζημιών σε νέο. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενότητα αυτή δίδεται στην ανάλυση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας όλων των παραπάνω εργασιών που χρησιμοποιεί το λογιστικό Πρόγραμμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Σύνταξη Ισολογισμού - Υπόδειγμα σε excel και συμπλήρωση του
Το λογιστικό κύκλωμα ολοκληρώνεται στην έκτη διδακτική ενότητα με τις εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού (λογ/σμός 89.01 του Ε.Γ.Λ.Σ.) και τη σύνταξη του Ισολογισμού. Στην ενότητα αυτή αναλύεται η αυτοματοποιημένη διαδικασία των εγγραφών κλεισίματος Ισολογισμού του λογιστικού προγράμματος. Ταυτόχρονα αναλύονται οι αρχές σύνταξης του Ισολογισμού και πραγματοποιείται η συμπλήρωση αυτού σε πραγματικό υπόδειγμα Excel.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνα: 2103689354 , 2103689381

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή