Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το πρόγραμμα με τίτλο «Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)» εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ψηφιακής Πρακτικής & Εκπαίδευσης. Αποτελεί την πιο τεκμηριωμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη πρόταση θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης και απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν: Θεωρητική γνώση σχετικά με το αντικείμενο των διεθνών μεταφορών και logistics, γνώση συγκεκριμένου λογισμικού της εταιρίας πληροφορικής Orian, δεξιότητες και εμπειρία σε πραγματικά δεδομένα εργασίας (on the job training) μέσω της Πρακτικής Εφαρμογής του Λογισμικού (case studies) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η παραπάνω δομή του προγράμματος διασφαλίζει υψηλό επίπεδο παρεχόμενης γνώσης. Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να συνδυάσει και να αξιοποιήσει τα διαφορετικά εργαλεία γνώσης που του παρέχονται έτσι ώστε να δημιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες μελλοντικής διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics) 7 206 17,17 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Μιχάλης Μαντάς
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Επιχειρηματικότητα και Βασικές Αρχές Στρατηγικής Επιχειρήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας. Αρχικά δίδεται ο ορισμός της, ενώ παράλληλα εξετάζονται και οι όροι «επιχειρηματίας», «ιδιοκτήτης επιχείρησης», «επιχείρηση» και «διοίκηση επιχείρησης». Ακολουθεί μία ιστορική αναδρομή της έννοιας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας στην καθημερινή ζωή καθώς και οι γνώσεις που απαιτούνται για να ασχοληθεί κάποιος με την επιχειρηματικότητα. Διερευνάται η διαδικασία του επιχειρείν και παρουσιάζονται οι τρόποι μετάδοσης της επιχειρηματικής γνώσης. Τέλος, γίνεται η σύνδεση μεταξύ των εννοιών «επιχειρηματικότητα» και «ανάπτυξη».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετώνται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Επίσης, αναφέρονται οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα. Τέλος, σημαντικό τμήμα της ανάλυσης επικεντρώνεται στην καινοτομία στην Ελλάδα και τη σύνδεσή της με τον τρόπο ανάπτυξης της καινοτομίας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από στατιστικά στοιχεία και μελέτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εντοπισμός και Αξιοποίηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, θα δοθεί έμφαση στην επιχειρηματική ευκαιρία· δεν είναι απλώς το συστατικό μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, καθώς καταδεικνύει την κατεύθυνση ή το στόχο όπου αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί. Συνεπώς, το ζήτημα της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι ιδιαίτερα σοβαρό για όποιον θελήσει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, κρίνεται απαραίτητο να αναλυθεί η φύση και η τυπολογία της επιχειρηματικής ευκαιρίας, καθώς και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της. Παράλληλα, γίνεται διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματική ευκαιρία και καινοτομία, καθώς συχνά πληθώρα επιχειρηματιών και ανθρώπων της αγοράς τείνει να συγχέει τις δύο αυτές έννοιες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ταυτίζονται δύο πολύ σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασί
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απόκτηση Επιχειρηματικού Πλεονεκτήματος
Στην παρούσα διδακτική ενότητα του μαθήματος θα αναλυθούν οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, καθώς και ο κύκλος ζωής του προϊόντος σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Θα αναπτυχθούν οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και ο χρόνος εισαγωγής του στην αγορά. Στη συνέχεια, θα εξηγηθεί ο χρονικός προγραμματισμός, η σύνδεσή του με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα και η τεχνολογία ως ένα από τα πιο ουσιώδη επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Στο τέλος, επιχειρείται μία αναφορά στα σημαντικότερα είδη επιχειρηματικών συμφωνιών που μπορεί να υπάρξουν στο περιβάλλον μίας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - Επικοινωνία στο χώρο εργασίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Συμπεριφορά, επικοινωνία και στάση
Η ενότητα έχει ως στόχο, να κάνει πιο κατανοητή τη φύση* της καθημερινής εργασιακής συμπεριφοράς των ατόμων που αναμφισβήτητα επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους. Η ανάλυση και ερμηνεία των επικοινωνιακών φαινομένων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της Συναλλακτικής ανάλυσης του Καναδού ψυχολόγου‐αναλυτή Eric Berne (1950‐1960), μια θεωρία αρκετά ευκολονόητη και σε άμεση σχέση με την εμπειρία διευθυντών και υφισταμένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Φραγμοί επικοινωνίας
Η ενότητα με τίτλο “Φραγμοί της Διαπροσωπικής Επικοινωνίας στο Χώρο Εργασίας”, αποσκοπεί στο να κατανοήσετε τα ποικίλα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία των εργαζομένων μέσα στο χώρο εργασίας καθώς και την αναγκαιότητα για βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Οι διαστρεβλώσεις του επικοινωνιακού μηνύματος, η προσωπικότητα των εργαζομένων καθώς και παράγοντες του εργασιακού πλαισίου λειτουργούν ως εμπόδια που δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές εργασιακές σχέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση, δυσαρέσκεια, στρες, μοναξιά και αποξένωση τόσο μεταξύ προϊσταμένων‐υφισταμένων όσο και μεταξύ συναδέλφων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δεξιότητες και τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας
Η ενότητα με τίτλο «Δεξιότητες και Τεχνικές για Αποτελεσματική Διαπροσωπική Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο» έχει ως στόχο της να μελετήσει τις βασικές δεξιότητες και τεχνικές της αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η υιοθέτησή τους από κάθε εργαζόμενο σε συνδυασμό με τη συνεχή πρακτική εξάσκηση, συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση καλού εργασιακού κλίματος μεταξύ διευθυντών‐υφισταμένων όσο και στη θωράκιση της επιχείρησης με ασφαλή τρόπο σε περιόδους αβεβαιότητας και οργανωτικής αλλαγής.
ΜΑΘΗΜΑ - ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανασκόπηση διεθνούς εμπορίου
Η πρώτη αυτή ενότητα αποσκοπεί στο να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο του διεθνούς εμπορίου. Έτσι, αρχικά γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση και στην συνέχεια αναφερόμαστε στις κρατικές παρεμβάσεις στο διεθνές εμπόριο. Στην συνέχεια, εξετάζουμε τα εμπόδια στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου αλλά και τις επιβολές δασμών και εισαγωγικών περιορισμών. Επίσης, εξετάζουμε μέτρα για την προώθηση του διεθνούς εμπορίου αλλά και εκτροπές όπως τα καρτέλ και το ντάμπινγκ. Τέλος, κάνουμε ανασκόπηση του τρίτου κόσμου και των αναδυόμενων αγορών αλλά και των μορφών διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Το διεθνές μάρκετινγκ και λόγοι επέκτασης στις παγκόσμιες αγορές
Η διδακτική ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στο διεθνές μάρκετινγκ και στην λογική που το διέπει. Έτσι, εξετάζουμε αρχικά τις αλλαγές τον αιώνα που πέρασε που το κατέστησαν τόσο δημοφιλές. Στην συνέχεια αναφέρουμε τις διάφορες μορφές του και το εξετάζουμε υπό το πρίσμα της σύγχρονης πραγματικότητας. Εξηγούμε το ποιοί είναι οι ‘διεθνείς παίχτες’, τα χαρακτηριστικά τους και εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφορικά με τις τελευταίες, εξετάσουμε την σχέση τους με τις εξαγωγές, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτές, τους παράγοντες επιτυχίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι ιδιαιτερότητες του παγκόσμιου περιβάλλοντος
Η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος κάποιες βασικές συνθήκες που επικρατούν στην διεθνή οικονομική σκηνή. Αρχικά εξετάζουμε το πώς το διεθνές παγκόσμιο οικονομικό και νομισματικό σύστημα πήρε την σημερινή του μορφή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην συνέχεια, εξετάζουμε το ποιούς μακρο‐ οικονομικούς παράγοντες θα πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση που επιθυμεί να επεκταθεί στον τομέα των εξαγωγών. Η ενότητα κλείνει με τις πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα πρέπει ο επιχειρηματίας να μελετήσει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Οι συνεργασίες στην προώθηση εξαγωγών
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος εξοικείωση με τους τύπους συνεργασίας για την προώθηση των εξαγωγών. Έτσι, αναφερόμαστε στους τύπους 18 των καναλιών διανομής, στις συνεργασίες της επιχείρησης με τοπικούς συνεργάτες και στην σύγχρονη διάρθρωση του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου. Οι τύποι των μορφών συνεργασίας που εξετάζουμε είναι πολλοί και περιλαμβάνουν τον αντιπρόσωπο πωλήσεων, τον διανομέα εμπορευμάτων, τα υποκαταστήματα πωλήσεων, την θυγατρική εταιρεία και άλλους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ο προγραμματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Στην ενότητα αυτή εμβαθύνουμε σε θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναφερόμαστε αρχικά σε θέματα προγραμματισμού των αποθεμάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση αλλά και την διαχείριση τους. Στην συνέχεια εστιάζουμε την προσοχή μας στα συστήματα διενέργειας προμηθειών. Έτσι, εξετάζουμε την διαχείριση των παραγγελιών, την ομαδοποίηση των αγορών, την επιλογή προμηθευόμενων ειδών και προμηθευτών και την οργάνωση του τμήματος προμηθειών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Θέματα μεταφορών
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναφερθούμε σε χρήσιμα θέματα που σχετίζονται με τις μεταφορές. Έτσι, αναφέρουμε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του μεταφορέα και τον ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων. Αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, εστιάζουμε στον πλοιοκτήτη και τον έμπορο, στον φορτωτή, στους περιορισμούς και τις ευθύνες του πλοιοκτήτη, στην ναύλωση και τον ναύλο, στην διακοπή μεταφοράς, το φορτίο και το στοίβαγμα του και σε άλλα χρήσιμα ζητήματα.
ΜΑΘΗΜΑ - Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες Λογιστικής- Τα δυο Λογιστικά Υποδείγματα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο της λογιστικής διασαφηνίζοντας τόσο την έννοια της λογιστικής ως επιστήμη, όσο και την έννοια της λογιστικής μονάδας. Παρουσιάζονται οι διάφοροι κλάδοι με τους οποίους σχετίζεται ο κλάδος της λογιστικής και παράλληλα διαχωρίζεται η λογιστική, ως γενικός κλάδος, σε επιμέρους κλάδους. Σε αυτή την ενότητα επίσης γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των δύο βασικών λογιστικών υποδειγμάτων τα οποία συνυπάρχουν σε μία 19 σύγχρονη επιχείρηση και τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια στις διδακτικές ενότητες που θα ακολουθήσουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Βασικές Λογιστικές Αρχές
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στο χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται η έννοια του όρου Χρηματοοικονομική Λογιστική και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον συγκεκριμένο κλάδο της Λογιστικής. Παράλληλα, αναλύεται το πλαίσιο ζήτησης και προσφοράς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς επίσης αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες τελικά θα ενσωματωθούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τέλος, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων των υποθέσεων, των αρχών και των παραδοχών οι οποίες διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ισολογισμού. Αναλύονται τα συστατικά μέρη του Ισολογισμού καθώς επίσης και η βασική σχέση η οποία τα συνδέει. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δύο μορφές με τις οποίες μπορεί να καταρτιστεί ένας ισολογισμός, ενώ αναλύονται και τα διάφορα είδη ισολογισμών. Τέλος, γίνονται κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με την κατάρτιση ενός ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λογαριασμός- Ημερολόγιο- Λογιστικό Κύκλωμα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει την έννοια και τη λειτουργία του λογαριασμού και του λογιστικού βιβλίου του ημερολογίου περιγράφοντας τις έννοιες της χρέωσης και της πίστωσης και παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα. Επίσης, η παρούσα διδακτική ενότητα ασχολείται με την παρουσίαση του λογιστικού συστήματος, έτσι όπως αυτό υφίσταται σε μία σύγχρονη οικονομική ομάδα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο της Διοικητικής Λογιστικής, η οποία και αποτελεί το δεύτερο λογιστικό υπόδειγμα που πρέπει να υπάρχει σε μια οικονομική μονάδα. Προσδιορίζεται η έννοια και το περιεχόμενο 20 της Διοικητικής Λογιστικής, καθώς επίσης και οι πληροφοριακές ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει το συγκεκριμένο υπόδειγμα. Επίσης, γίνεται μία παρουσίαση των διάφορων διοικητικών αναφορών, οι οποίες αποτελούν το τελικό προϊόν της διοικητικής λογιστικής, και σε αυτές ενσωματώνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων των στελεχών. Τέλος, στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζεται, συνοπτικά, και ο τρόπος με τον οποίο η διοικητική λογιστική χρησιμοποιεί τη τεχνολογία της πληροφορικής προκειμένου να επιτύχει τον τελικό της στόχο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κόστος
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει την έννοια του κόστους παραθέτοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του και διαφοροποιώντας το από τις παρεμφερείς έννοιες της δαπάνης και του εξόδου. Επίσης, στην παρούσα διδακτική ενότητα διαχωρίζεται το κόστος σε επιμέρους κατηγορίες και αναλύεται η κατηγορία του Κόστους Παραγωγής.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των 21 εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΜΑΘΗΜΑ - Logistics Management
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Outsourcing
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτικής ενότητας, θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα των προμηθειών, και της ανάληψης εξωτερικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τη σημασία των προμηθειών, των προαπαιτούμενων για την επίτευξη συμφωνιών σε θέματα προμηθειών, καθώς και τη δυναμική τους στη διαμόρφωση αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ εταιρίας και προμηθευτών. Επίσης θα ασχοληθούμε με τη σημασία και τον τρόπο επίτευξης του ζητήματος ανάληψης εταιρικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και διαδικασιών από εξωτερικούς συνεργάτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Inbound Logistics
Στα πλαίσια της τρέχουσας διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες χειρισμού εισερχομένων αποθεμάτων και στο σύνολο των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθείται. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες των logistics που σχετίζονται με την υποδοχή, την αποθήκευση και την διακίνηση πρώτων υλών, την απογραφή, τον έλεγχο των αποθεμάτων και τις επιστροφές στους πελάτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λειτουργίες Παραγωγής
Στα πλαίσια της εν λόγω ενότητας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση του συνόλου των διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία μιας επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και με τη σύνδεση του σχεδιασμού παραγωγής και του προϋπολογισμού πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχημένη προσέγγιση κάποιας από τις παραπάνω διαδικασίες μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην δυναμική και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση των εισροών στο τελικό προϊόν, όπως συσκευασίας, συναρμολόγηση, έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Outbound Logistics
Στα πλαίσια της τρέχουσας διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες χειρισμού εξερχόμενων αποθεμάτων και στο σύνολο των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθείται. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στις λειτουργίες των logistics που σχετίζονται με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη φυσική διανομή των προϊόντων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORIAN ERP FREIGHT & LOGISTICS
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Γενική συμπεριφορά εφαρμογής (πίνακες,εργαλεία,συνεργάτες)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Φορτίο και Bookings
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μερίδες και Documentation
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τιμοκατάλογοι ,Τιμολόγιση, Στατιστικά
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Καρτέλες ,Credit Control, Εισπράξεις , Αξιόγραφα, Cash Flow
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - WMS 1 - Pivot και Κοστολόγηση Αποθήκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - WMS 2 - Δελτίο Εισαγωγής και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - WMS 3 - Δελτίο Αποστολής και Ειδικά Ακυρωτικά
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - WMS 4 - Καταχώριση και Εύρεση
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORIAN ERP FREIGHT & LOGISTICS ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ON THE JOB TRAINING)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτες Περίπτωσης

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.