Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Καινοτομία Τροφίμων και Λειτουργικά Τρόφιμα
Early Entry για αιτήσεις έως 3/9/2018 με έκπτωση 15% στα δίδακτρα. Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Καινοτομία Τροφίμων και Λειτουργικά Τρόφιμα


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Καινοτομία Τροφίμων και Λειτουργικά Τρόφιμα 3 57 4,75 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Ι. Ζαμπετάκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Λειτουργικά Τρόφιμα/Ποτά και Υγεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ορισμοί, Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Aρχής για την Aσφάλειας των Tροφίμων (EFSA), Ισχύουσα Νομοθεσία
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγραφούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Aρχής για την Aσφάλειας των Tροφίμων (EFSA) σχετικά με το σχεδιασμό, την παραγωγή και την έγκριση ενός λειτουργικού προϊόντος. Επίσης παρουσιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία ΕΚ 1924/2006. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τα στάδια παραγωγής ενός λειτουργικού τροφίμου - να γνωρίζει τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Λειτουργικά Συστατικά – Τρόπος Δράσεις
Η δεύτερη διδακτική ενότητα εστιάζει στην μελέτη του βιοχημικού τρόπου δράσης των δραστικών συστατικών των λειτουργικών προϊόντων, όπως π.χ. την επίδρασή τους στη διαχείριση του βάρους, τη ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, του λιπιδαιμικού προφίλ, της μεταγευματικής γλυκόζης κλπ. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τη στοχευμένη δράση των λειτουργικών συστατικών του εκάστοτε λειτουργικού προϊόντος - να κατηγοριοποιεί τα λειτουργικά προϊόντα ανάλογα με την επωφελή τους δράση έναντι των ασθενειών ή άλλων προβλημάτων υγείας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διατροφικές Μελέτες
Σκοπός της τρίτης διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει τις μελέτες διατροφικής παρέμβασης καθώς και τις μεταγευματικές μελέτες που είναι απαραίτητες για την μελέτη των ευαιργετικών για τον άνθρωπο ιδιότητων του τροφίμου κατά τη δημιουργία ενός λειτουργικού τροφίμου/ποτού και την αποσαφήνιση του σχετικού ισχυρισμού υγείας. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής διατροφικών μελετών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ενός λειτουργικού προϊόντος - να αξιολογεί τα βιοχημικά δεδομένα με τρόπο εύχρηστο για τη βιομηχανία τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Γενεσιουργά Αίτια των Ασθενειών
Η τέταρτη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις γενεσιουργές αιτίες των ασθενειών όπως είναι για παράδειγμα γονιδιακές ή μεταγραφικές ανωμαλίες ή αλλαγές, φλεγμονές κ.α. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τις κυριότερες αιτίες δημιουργίας των ασθενειών - να αναγνωρίζει ποια λειτουργικά συστατικά και κατ’ επέκταση ποια λειτουργικά τρόφιμα πρέπει να κατασκευαστούν προκειμένου να δράσουν αποτελεσματικά έναντι της εκάστοτε ασθένειας.
ΜΑΘΗΜΑ - Παραδείγματα Λειτουργικών Τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Λειτουργικές Μαργαρίνες με Φυτικές Στερόλες
Η διδακτική αυτή ενότητα έχει στόχο να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των λειτουργικών μαργαρινών που περιέχουν φυτικές στερόλες και στανόλες. Παρουσιάζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αρχική ιδέα μέχρι τον ισχυρισμό υγείας του τελικού προϊόντος περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των λειτουργικών συστατικών και την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου (μείωση χοληστερόλης). Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τα σημαντικότερα στάδια μέσα από τα οποία διέρχεται η παραγωγή του συγκεκριμένου λειτουργικού τροφίμου - να γνωρίζει τον τρόπο δράσης των λειτουργικών συστατικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Λειτουργικά Ψάρια
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει ένα νέο είδος ψαριού - που βρίσκεται υπό έρευνα - με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επιπλέον περιγράφεται η επωφελής δράση των πολικών λιποειδών των ιχθυελαίων και η ενδεχόμενη χρήση τους ως συμπληρώματα διατροφής. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τα καίρια σημεία της έρευνας που πραγματοποιείται σχετικά με τη δημιουργία του νέου αυτού λειτουργικού είδους ψαριού - να γνωρίζει τη δράση των ιχθυελαίων και συγκεκριμένα των πολικών λιποειδών των ιχθυελαίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λειτουργικά τρόφιμα με διαιτητικές ίνες
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει μια μεγάλη κατηγορία λειτουργικών προϊόντων όπως είναι τα μη αλκοολούχα ποτά (χυμοί, αφεψήματα, αναψυκτικά κ.α.) εμπλουτισμένα με διαιτητικές ίνες. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα λειτουργικών μη αλκοολούχων ποτών - να αναγνωρίζει την θετική επίδραση των διαιτητικών ινών στην υγεία του ανθρώπου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λειτουργικά τρόφιμα για διατήρηση σταθερού βάρους και για
διαβητικούς ασθενείς. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγραφούν συγκεκριμένες περιπτώσεις λειτουργικών τροφίμων όπως δημητριακά ή αναψυκτικά/αφεψήματα που συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού βάρους καθώς και τροφίμων που διατηρούν το επίπεδο της γλυκόζης σε φυσιολογικά επίπεδα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει συγκεκριμένα παραδείγματα λειτουργικών τροφίμων/ποτών που συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού βάρους και φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Λειτουργικά τρόφιμα με λυκοπένιο
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει λειτουργικά τρόφιμα με δραστικό συστατικό το λυκοπένιο ένα καροτενοειδές με αποδεδειγμένη δράση έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων και συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει παραδείγματα λειτουργικών τροφίμων με δραστικό συστατικό το λυκοπένιο - να αναγνωρίζει τον τρόπο δράση του συγκεκριμένου αντιοξειδωτικού συστατικού
ΜΑΘΗΜΑ - Παραγωγή Λειτουργικού Τροφίμου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σύλληψη αρχικής ιδέας, ερευνητική μεθοδολογία, τεκμηρίωση
Η διδακτική αυτή ενότητα εστιάζει στον τρόπο σκέψης της αρχικής ιδέας (concept), την ερευνητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι την εύρεση της αποτελεσματικής συγκέντρωσης του δραστικού συστατικού και την τεκμηρίωσή του. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να αναπτύξει τον κατάλληλο τρόπο σκέψης για τον σχεδιασμό και την ερευνητική μελέτη ενός τροφίμου που θα το τεκμηριώσει ως λειτουργικό - να μπορεί να οργανώσει την ερευνητική μεθοδολογία που θα τον οδηγήσει στην επιθυμητή συγκέντρωση του δραστικού συστατικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ισχυρισμός Υγείας
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν αναλυτικά όλες οι in vitro μελέτες, in vivo μελέτες σε ζωικά πρότυπα καθώς και διατροφικές μελέτες που είναι απαραίτητες να διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕFSΑ προκειμένου ο προτεινόμενος ισχυρισμός υγείας του νέου λειτουργικού τροφίμου να συνοδεύεται από την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να γνωρίζει τον τρόπο διεξαγωγής και οργάνωσης των απαραίτητων μελετών που πρέπει να διεξαχθούν για την επιστημονική τεκμηρίωση του ισχυρισμού υγείας - να γνωρίζει πώς να συντάσσει ένα ισχυρισμό υγείας εναρμονισμένο με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παράδειγμα λειτουργικού τροφίμων της Μεσογειακής Διατροφής
Η Μεσογειακή Διατροφή (Μ.Δ.) είναι σήμερα ένα εξαιρετικό διατροφικό και εμπορικό εργαλείο. Τρόφιμα της Μ.Δ. έχουν ευεργετικές ιδιότητες σε πολλές ασθένειες και με αυτή την ΔΕ δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού νέου λειτουργικού τροφίμου της Μ.Δ. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: - να κάνει έρευνα αγοράς για να βρει νέο λειτουργικό τρόφιμο - να σχεδιάζει το ερευνητικό μέρος που απαιτείται για να μελετηθούν οι ευεργετικές ιδιότητες του νέου τροφίμου καθώς και να γνωρίζει το πώς θα στοιχειοθετήσει «ισχυρισμό Υγείας» και - να διατυπώνει εμπορικά ανταγωνιστικούς ισχυρισμούς υγείας

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.