Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Oίνου» αποτελεί μια εισαγωγή στην αμπελουργία, την οινολογία, την οργανοληπτική αξιολόγηση και το marketing του κρασιού. Αρχικά, δίνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την αμπελοκαλλιέργεια, ακολουθεί η παράθεση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή της οινοποίησης, αλλά και η παρουσίαση των κανόνων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με το βέλτιστο τρόπο. Τέλος παρατίθενται οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού και για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του, η οποία θα είναι σε θέση να επιτρέψει την ορθή προώθησή του στην αγορά.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από 2 live streaming συναντήσεις στις θεματικές:

- Γαλλικός Αμπελώνας
- Βασικοί Κανόνες Συνδυασμού Φαγητού-Κρασιού. Επίδειξη Σέρβις

Εισηγητής είναι ο οινολόγος κ. Μάριος Ψυχής. Ο κ. Ψύχης είναι Οινολόγος & Τεχνολόγος Ποτών με Εξειδίκευση στα Φυσικά Προϊόντα. Είναι πιστοποιημένος οινοχόος (sommelier) από τη Genius in Gastronomy και τον διεθνή φορέα Staregister. Έχει εργαστεί σε οινοποιεία, σε εταιρεία παροχής οινικών συμβουλών, οινολογικών προϊόντων και χημικών αναλύσεων, ενώ από το 2016 συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση σειράς προγραμμάτων που αφορούν το κρασί.

(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά.)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου 5 150 12,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Γ. Κοτσερίδης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - COURSE 1 - Μορφολογία Του Αμπελιού: Ριζικό Σύστημα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν αρχικά οι βασικότερες λειτουργίες του ριζικού συστήματος του αμπελιού και να παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας του. Επίσης να επισημανθούν οι παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή του ριζικού συστήματος στο έδαφος και να εξηγηθεί ο τρόπος της επίδρασης του κάθε παράγοντα. Τέλος επιδιώκεται η συνοπτική παρουσίαση των σταδίων της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - COURSE 1 - Μορφολογία Του Αμπελιού: Κορμός, Βραχίονες, Κληματίδες, Βλαστοί
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα βασικά τμήματα του υπέργειου μέρους του αμπελιού, τα οποία είναι ο κορμός, οι βραχίονες, οι υποβραχίονες, οι κληματίδες και οι βλαστοί. Θα γίνει η διάκριση μεταξύ αυτών και θα αναφερθούν τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας και της εξέλιξής τους. Επιπλέον θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τους κύριους βλαστούς και τα όργανα που φύονται πάνω σε αυτούς. Η σημασία των βλαστών για το φυτό είναι μεγάλη, αφού αυτοί φέρουν τα φύλλα που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια, αλλά και τα σταφύλια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - COURSE 1 - Μορφολογία Του Αμπελιού: Οφθαλμοί, Φύλλα, Ελίκες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικά στοιχεία της μορφολογίας των οφθαλμών, των φύλλων και των ελίκων. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα διάφορα είδη των οφθαλμών, καθώς επίσης θα παρατεθούν στοιχεία σχετικά με την ανατομία και τη γονιμότητά τους, αλλά και θέματα σχετικά με την έκπτυξή τους και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται. Επιπλέον θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του φύλλου, αλλά και η σχέση των ελίκων με τις ταξιανθίες και η διάταξή τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - COURSE 1 - Μορφολογία Του Αμπελιού: Ταξιανθια, Ανθός, Σταφύλι, Ράγα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην ταξιανθία, το άνθος, το σταφύλι και τη ράγα της αμπέλου. Αρχικά μελετάται η ταξιανθία και ειδικά η μορφή της και η διάταξη του συνόλου των ταξιανθιών στο βλαστό. Στη συνέχεια παρατίθενται τα όργανα του άνθους και αναλύονται οι διάφοροι τύποι ανθέων. Επίσης εξετάζεται το σταφύλι, κυρίως ως προς τη μορφή, τη σύστασή και το μέγεθός του. Τέλος παρουσιάζονται τα στάδια ωρίμανσής της ράγας, η μορφολογία, η ανατομία και η σύστασή της, καθώς επίσης αναφέρονται και τα βασικά στοιχεία μορφολογίας των γιγάρτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - COURSE 2 - Βλαστικός κύκλος του αμπελιού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι διάφορες φάσεις του βλαστικού κύκλου της αμπέλου. Αρχικά περιγράφεται η δακρύρροια, δηλαδή η εκροή χυμού από πληγές του φυτού που γίνεται πριν την εκβλάστηση, δηλαδή την έκπτυξη των οφθαλμών. Ακολουθεί η ανάλυση του φαινομένου της αύξησης των βλαστών, αλλά και της ωρίμανσής τους, δηλαδή της ξυλοποίησής τους. Τέλος εξηγείται η φυλλόπτωση, αλλά και η χειμέρια ανάπαυση, στα πλαίσια της οποίας περιγράφεται ο λήθαργος των χειμέρειων οφθαλμών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - COURSE 2 - Ανάπτυξη Ανθέων, Άνθιση, Επικονίαση, γονιμοποίηση, Καρπόδεση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι φάσεις του κύκλου της αναπαραγωγής της αμπέλου, από την αρχή του, με την έναρξη του σχηματισμού της ανθικής καταβολής μέχρι και τη δημιουργία του καρπού. Αρχικά περιγράφεται ο σχηματισμός της ανθικής καταβολής, η ανάπτυξη των ανθέων και των ταξιανθιών και η αύξηση των ταξιανθιών. Στη συνέχεια αναλύεται η επικονίαση, η γονιμοποίηση των ανθέων και η καρπόδεση Τέλος παρατίθενται τα διάφορα είδη των γιγάρτων και εξηγούνται περιπτώσεις όπου διαφοροποιείται ο αριθμός τους ή αυτά απουσιάζουν εντελώς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - COURSE 2 - Ανάπτυξη Ραγών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα διάφορα στάδια από τα οποία διέρχεται η ράγα κατά την ωρίμανσή της και το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αύξηση των ραγών. Ιδιαίτερα σκόπιμη είναι η ανάλυση των ορμονικών επιδράσεων, οι οποίες είναι καθοριστικές. Θα εξηγηθεί πώς η υπερβολική ισχύς του πρέμνου επιδρά αρνητικά στην ποιότητα των σταφυλιών. Τέλος θα παρατεθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η ράγα από ενδεχόμενη έλλειψη νερού, αφού ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης της ράγας, η έλλειψη νερού έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - COURSE 3 - Κλίμα και έδαφος
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι παράμετροιτου κλίματος καιτου εδάφους που επηρεάζουν το αμπέλι. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικές κλιματικές παράμετροι που είναι ο ήλιος, η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις και ο άνεμος, αλλά θα παρατεθούν και οι γεωγραφικές, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, το ανάγλυφο, η έκθεση και η εγγύτητα σε υδάτινες μάζες. Επιπλέον θα αναλυθεί η σημασία της μηχανικής και της χημικής σύστασης του εδάφους στην καλλιέργεια του αμπελιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - COURSE 3 - Εγκατάσταση αμπελώνα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ενεργειών που γίνονται πριν και κατά την εγκατάσταση του νέου αμπελώνα. Παρατίθενται οι διαδικασίες που γίνονται για την εξυγίανση και την ανανέωση του εδάφους. Περιγράφεται ο τρόπος δειγματοληψίας του εδάφους που θα σταλεί για ανάλυση και οι μετρήσεις που αυτή περιλαμβάνει, ώστε να γίνουν οι διορθωτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται για την επιτυχημένη καλλιέργεια του αμπελώνα. Εξηγείται η διαδικασία και ο σκοπός της άροσης και η διάταξη και ο προσανατολισμός της φύτευσης. Περιγράφεται η προετοιμασία των φυτών γιαφύτευση και η διαδικασίαφύτευσης. Τέλος παρατίθενται οι ιδιότητες των δημοφιλέστερων αμερικάνικων υποκειμένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - COURSE 3 - Kλάδεμα και διαμόρφωση του κλήματος
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση του κλαδέματος του αμπελιού και των σημαντικότερων συστημάτων διαμόρφωσής του. Περιγράφονται τα χειμερινά κλαδέματα καρποφορίας που γίνονται κάθε χρόνο ώστε να ελέγχουμε την ανάπτυξη του φυτού και την παραγωγή σταφυλιών και ώριμων κληματίδων, ενώ παρατίθενται και τα θερινά κλαδέματα που έχουν διορθωτικό ρόλο. Παρουσιάζεται το γραμμικό και το κυπελλοειδές σχήμα του αμπελιού, τα στάδια της διαμόρφωσής τους και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, που δικαιολογούν την επιλογή του καθενός.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - COURSE 3 - Καλλιεργητικές φροντίδες και Εχθροί του αμπελιού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των αναγκών του αμπελιού σε καλλιεργητικές παρεμβάσεις και ο τρόπος διεξαγωγής τους. Θα δούμε τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζουν το αμπέλι και τις μηχανικές παρεμβάσεις που χρειάζονται για τη βελτίωσή του. Θα παρουσιάσουμε τις ανάγκες του αμπελιού σε νερό και θρεπτικά συστατικά και τον τρόπο για να τις καλύψουμε. Τέλος θα αναφερθούμε στους εχθρούς που απειλούν το αμπέλι, τους μικροοργανισμούς και τους μεγαλύτερους οργανισμούς που μπορεί να το προσβάλουν και να το βλάψουν.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - COURSE 1 - Ωρίμανση και συγκομιδή του Σταφυλιού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι εξήγηση της έννοιας της τεχνολογικής ωριμότητας των σταφυλιών και η περιγραφή των μεταβολών της σύστασης της ράγας κατά την πορεία της ωρίμανσης, δηλαδή της συσσώρευσης των σακχάρων, της μείωσης της οξύτητας, του σχηματισμού των χρωστικών, των ταννινών, των αρωματικών ουσιών και των υπόλοιπων συστατικών. Στη συνέχεια περιγράφεται ο έλεγχος της πορείας ωρίμανσης του σταφυλιού και ο προσδιορισμός του χρόνου του τρυγητού. Τέλος παρατίθενται ζητήματα σχετικά με τον χειρονακτικό τρύγο και αξιολογείται η μηχανική συγκομιδή των σταφυλιών που προορίζονται για οινοποίηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - COURSE 1 - Σύσταση του Οίνου: οξέα και αλκοόλες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση της χημικής σύστασης του οίνου, όσον αφορά τα οξέα και τις αλκοόλες του. Αρχικά παρουσιάζονται τα οξέα του οίνου που προέρχονται από το σταφύλι. Δίνεται έμφαση στο τρυγικό οξύ, που είναι το σημαντικότερο, αλλά και στο μηλικό και το κιτρικό. Επίσης βλέπουμε τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τα υπόλοιπα οξέα του σταφυλιού, αλλά και τα οξέα που προέρχονται από ζυμώσεις και προσβολές, πτητικά και μη. Τέλος παρουσιάζονται οι αλκοόλες, που περιλαμβάνουν την αιθανόλη, τη μεθανόλη και τις υπόλοιπες αλκοόλες που, σε μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσά, βρίσκονται στον οίνο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - COURSE 1 - Σύσταση του Οίνου: φαινολικές, αρωματικές και λοιπές ενώσεις
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των φαινολικών, των αρωματικών και των υπόλοιπων ουσιών που υπάρχουν στον οίνο και διαμορφώνουν τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Θα μελετήσουμε τις φαινολικές ενώσεις του οίνου, στις οποίες αποδίδεται το χρώμα του αλλά και κάποια από τα γευστικά του γνωρίσματα. Επίσης θα αναλύσουμε τις ουσίες που δίνουν άρωμα στον οίνο και προέρχονται από το σταφύλι, αυτές που παράγονται κατά τη ζύμωση και αυτές που προκύπτουν κατά την παλαίωση. Τέλος θα δούμε σημαντικά θέματα που αφορούν στα τα σάκχαρα και τα υπόλοιπα συστατικά του οίνου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - COURSE 1 - Μικροβιολογία του Οίνου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των μικροοργανισμών που εμπλέκονται στην παραγωγή του οίνου και τη δράση τους. Κάποιοι από αυτούς είναι ωφέλιμοι και απαραίτητοι για την οινοποίηση, ενώ άλλοι είναι ανεπιθύμητοι. Θα μελετήσουμε τις ζύμες που ευθύνονται για τη διεξαγωγή της αλκοολικής ζύμωσης και τις ζύμες που δημιουργούν προβλήματα στην οινοποίηση. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα γαλακτικά βακτήρια που έχουν οινολογικό ενδιαφέρον, αφού σε αυτά αποδίδεται η μηλογαλακτική ζύμωση, αλλά και ανεπιθύμητες ζυμώσεις. Τέλος θα δούμε τα οξικά βακτήρια που προκαλούν οξειδώσεις στον οίνο, υποβαθμίζοντας την ποιότητά του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - COURSE 2 - Ερυθρή οινοποίηση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η περιγραφή της ερυθρής οινοποίησης. Θα ασχοληθούμε με τις μηχανικές επεξεργασίες που εφαρμόζονται στο σταφύλι και τις χημικές επεμβάσεις στη σταφυλομάζα. Θα περιγράψουμε τις διάφορες δεξαμενές που χρησιμοποιούνται στην οινοποίηση. Θα δούμε πως παρακολουθείται η αλκοολική ζύμωση και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή της. Θα μελετήσουμε την εκχύλιση που γίνεται κατά την παραμονή των στεμφύλων μαζί με το γλεύκος και θα παρουσιάσουμε τους παράγοντες που καθορίζουν τη διάρκεια της παραμονής. Τέλος θα παραθέσουμε κάποιες διαφορετικές μεθόδους ερυθρής οινοποίησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - COURSE 2 - Λευκή οινοποίηση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η περιγραφή της λευκής οινοποίησης. Θα περιγράψουμε την παραλαβή του γλεύκους, που γίνεται με την έκθλιψη των ραγών, το διαχωρισμό τους από τα στέμφυλα και την πίεση των στεμφύλων. Θα παρακολουθήσουμε τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας του γλεύκους πριν τη ζύμωση. Θα δούμε πως και γιατί διατηρούμε τη θερμοκρασία της ζύμωσης χαμηλή και θα αναλύσουμε το θέμα της οξείδωσης του γλεύκους και πως μπορούμε να την αποτρέψουμε. Τέλος θα ασχοληθούμε με τη λευκή οινοποίηση που γίνεται με προζυμωτική εκχύλιση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - COURSE 2 - Οινοποίηση αφρωδών και γλυκών οίνων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η περιγραφή της οινοποίησης των αφρωδών και γλυκών οίνων. Αρχικά θα περιγράψουμε τους τρόπους παραγωγής των φυσικών αφρωδών οίνων, που περιλαμβάνουν την μέθοδο παραγωγής της σαμπάνιας και τις παραλλαγές της. Στη συνέχεια θα δούμε πως γίνεται η παραγωγή των τεχνητών αφρωδών οίνων. Επίσης θα αναλύσουμε του τρόπους διακοπής της αλκοολικής ζύμωσης για την παραγωγή γλυκών οίνων και θα παραθέσουμε τις διαφορές μεταξύ των φυσικώς γλυκών οίνων και των γλυκών φυσικών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - COURSE 3 - Παλαίωση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παλαίωση των οίνων. Θα παρατεθούν τα στάδια της εξέλιξης των οίνων και θα δούμε ποιοι οίνοι μπορούν να παλαιωθούν. Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση και η διάκριση μεταξύ της παλαίωσης λόγω οξείδωσης που πραγματοποιείται στα βαρέλια, και της διατήρησης οίνων σε φιάλες, όπου το περιβάλλον θεωρείται αναερόβιο και η τα φαινόμενα είναι αναγωγικά. Θα αναλυθεί η οξείδωση του οίνου και οι αλλαγές που συμβαίνουν στο χρώμα και το άρωμά του κατά την παλαίωση. Τέλος θα περιγραφούν κάποιες επιπρόσθετες μεταβολές που γίνονται κατά την παλαίωση σε βαρέλι.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - COURSE 3 - Θολώματα και διαύγαση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των προβλημάτων διαύγειας που παρουσιάζουν οι οίνοι και οι τρόποι με τους οποίους τα αντιμετωπίζουμε. Αρχικά θα αναλύσουμε τους παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργία θολώματος στον οίνο και θα μελετήσουμε τις αιτίες της έλλειψης διαύγειας. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις μεθόδους διαύγασης, αρχίζοντας με τη φυσική που πραγματοποιείται μόνη της με την πάροδο του χρόνου και συνεχίζοντας με τις διαυγάσεις που προκαλούμε εμείς, με κολλάρισμα, φιλτράρισμα και φυγοκέντριση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - COURSE 3 - Σταθεροποίηση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των φυσικών και των υπόλοιπων μεθόδων που εφαρμόζονται για τη σταθεροποίηση του οίνου, δηλαδή για τη διατήρηση της διαύγειάς του. Αρχικά θα περιγράψουμε τη σταθεροποίηση των οίνων με θέρμανση και τις πολλαπλές επιδράσεις της. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη σταθεροποίηση με ψύξη και τις καθιζήσεις που προκαλεί. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα τρυγικά άλατα, τα κολλοειδή, τα μέταλλα και τις οξειδάσες και την αντιμετώπισή τους
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας. Αρχικά δίδεται ο ορισμός της, ενώ παράλληλα εξετάζονται και οι όροι «επιχειρηματίας», «ιδιοκτήτης επιχείρησης», «επιχείρηση» και «διοίκηση επιχείρησης». Ακολουθεί μία ιστορική αναδρομή της έννοιας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας στην καθημερινή ζωή καθώς και οι γνώσεις που απαιτούνται για να ασχοληθεί κάποιος με την επιχειρηματικότητα. Διερευνάται η διαδικασία τουεπιχειρείν και παρουσιάζονται οιτρόποι μετάδοσης της επιχειρηματικής γνώσης. Τέλος, γίνεται η σύνδεση μεταξύ των εννοιών «επιχειρηματικότητα» και «ανάπτυξη».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετώνται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Επίσης, αναφέρονται οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα. Τέλος, σημαντικό τμήμα της ανάλυσης επικεντρώνεται στην καινοτομία στην Ελλάδα και τη σύνδεσή της με τον τρόπο ανάπτυξης της καινοτομίας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από στατιστικά στοιχεία και μελέτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εντοπισμός και Αξιοποίηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, θα δοθεί έμφαση στην επιχειρηματική ευκαιρία· δεν είναι απλώς το συστατικό μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, καθώς καταδεικνύει την κατεύθυνση ή το στόχο όπου αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί. Συνεπώς, το ζήτημα της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι ιδιαίτερα σοβαρό για όποιον θελήσει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, κρίνεται απαραίτητο να αναλυθεί η φύση και η τυπολογία της επιχειρηματικής ευκαιρίας, καθώς και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της. Παράλληλα, γίνεται διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματική ευκαιρία και καινοτομία, καθώς συχνά πληθώρα επιχειρηματιών και ανθρώπων της αγοράς τείνει να συγχέει τις δύο αυτές έννοιες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ταυτίζονται δύο πολύ σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες, οι οποίες, ενώ αλληλοσυμπληρώνονται και είναι απαραίτητη η αρμονική συνύπαρξή τους, σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζονται. Εξάλλου, τα όρια μεταξύ των δυο αυτών εννοιών δεν είναι τόσο δυσδιάκριτα όσο –πιθανόν– πολλοί πιστεύουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απόκτηση Επιχειρηματικού Πλεονεκτήματος
Στην παρούσα διδακτική ενότητα του μαθήματος θα αναλυθούν οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, καθώς και ο κύκλος ζωής του προϊόντος σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Θα αναπτυχθούν οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και ο χρόνος εισαγωγής του στην αγορά. Στη συνέχεια, θα εξηγηθεί ο χρονικός προγραμματισμός, η σύνδεσή του με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα και η τεχνολογία ως ένα από τα πιο ουσιώδη επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Στο τέλος, επιχειρείται μία αναφορά στα σημαντικότερα είδη επιχειρηματικών συμφωνιών που μπορεί να υπάρξουν στο περιβάλλον μίας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της στρατηγικής και η σημασία της για τις επιχειρήσεις. Αρχικάπροσδιορίζεταιηδυναμικήτης καιδίδεταιοορισμός της, όπως έχειδιαμορφωθεί μέσα από πλήθος ερευνών και μελετών. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα σημαντικότερα είδη επιχειρησιακής στρατηγικής, οι επιδιώξεις της στρατηγικής, ο τρόπος διαμόρφωσής τους, καθώς και η σύνδεσή τους με τη λήψη εταιρικών αποφάσεων. Τέλος, διερευνάται η σημασία της αξιολόγησης των στρατηγικών και ο ρόλος του διαρκούς ελέγχου και της συνεχούς επαναξιολόγησης των στρατηγικών, επικεντρώνοντας την ανάλυση στη μέθοδο αξιολόγησης στρατηγικών και απόδοσης των επιχειρήσεων Balanced Scorecard, ως αποτελεσματικής μεθόδου ελέγχου και αξιολόγησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΦΙΑΛΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - COURSE 1 - Κατηγορίες και τυποι κρασιών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονταιτα κρασιά και ορίζειτις κατηγορίες τους. Θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες των κρασιών και οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ανήκουν τα κρασιά σε κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια θα γίνει διάκριση των κρασιών σε κατηγορίες, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα, διοξείδιο του άνθρακα, αρωματικές ουσίες και αλκοόλ. Τέλος θα παρατεθούν οι ενδείξεις που πρέπει να φέρει η ετικέτα του κρασιού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - COURSE 1 - Marketing Κρασιού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του marketing του κρασιού. Αρχικά θα αναλυθεί η έννοια του προσανατολισμού στο marketing και η αξία της έναντι του προσανατολισμού στην πώληση. Στη συνέχεια θα προσδιορίσουμε τη σημασία της έρευνας για την επιτυχία του marketing και θα αναλύσουμε τις έννοιες της τμηματοποίησης, της επιλογή τμήματος και της στόχευσης. Τέλος θα παρουσιαστεί το μίγμα marketing, το μίγμα προβολής και το πλάνο του marketing, σε σχέση με το κρασί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - COURSE 1 - Οργανοληπτικος Έλεγχος
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγραφεί ο οργανοληπτικός έλεγχος και να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση του κρασιού. Αρχικά θα οριστεί ο οργανοληπτικός έλεγχος και θα προσδιοριστεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια θα παρατεθούν οι προϋποθέσεις για τη σωστή διεξαγωγή του οργανοληπτικού ελέγχου, όσον αφορά το δοκιμαστή και τη διαδικασία της δοκιμής. Τέλος θα περιγραφούν όλα τα χαρακτηριστικά του κρασιού που ελέγχονται οργανοληπτικά κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - COURSE 1 - Το Κρασί στη Διατροφή
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των κατάλληλων συνδυασμών του κρασιού με το φαγητό και η παράθεση της διατροφικής αξίας του. Θα δοθούν οι βασικοί κανόνες που διέπουν το συνδυασμό του κρασιού με το φαγητό, ώστε το γευστικό αποτέλεσμα να είναι αρμονικό. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η αξία του σταφυλιού στη διατροφή και θα παρατεθούν τα οφέλη της κατανάλωσης κρασιού με μέτρο, η οποία αποδίδεται στην περιεκτικότητά του σε ευεργετικά για τον οργανισμό συστατικά.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.