Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Επείγουσα Ιατρική
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Επείγουσα Ιατρική

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επείγουσα Ιατρική» στοχεύει στην παροχή και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με την κλινική διαγνωστική και ειδική θεραπευτική των οξέων και απειλητικών για τη ζωή του ασθενούς συμπτωμάτων. Εστιάζει στην κατανόηση, αναγνώριση, ταξινόμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων, σε ένα βασικό πλαίσιο Ειδικής Επείγουσας Ιατρικής. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος, γίνεται τόσο παρουσίαση όσο και παθοφυσιολογική επεξήγηση των οξέων και απειλητικών για τη ζωή συμπτωμάτων, ενώ αναλύεται και η αντιμετώπισή τους με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, δεξιοτήτων και γνώσεων κλινικής φαρμακολογίας. Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα Επείγουσας Ιατρικής, σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, σε ειδικευόμενους, σε ιατρούς Γενικής Ιατρικής και σε λοιπούς επαγγελματίες και στελέχη του υγειονομικού χώρου.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Επείγουσα Ιατρική 4 102 8,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Σ. Νανάς
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών ορισμών αναφορικά με την έννοια του «επείγοντος περιστατικού» και των συνθηκών που το συνοδεύουν. Σε αυτή τη διδακτική ενότητα επίσης θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες «οξύ περιστατικό» και «επείγον περιστατικό». Επιπλέον παρουσιάζεται η βασική οργάνωση, δομή και λειτουργία στην Επείγουσα Ιατρική καθώς και ο ορθός τρόπος επικοινωνίας στην περίπτωση ενός «επείγοντος συμβάματος».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζεται γενικά η πρώτη προσέγγιση καθώς και η παροχή των πρώτων ιατρικών βοηθειών ασθενούς που βρίσκεται σε άμεσο ή επαπειλούμενο κίνδυνο η ζωή του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι ο τρόπος που ο Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται επιπλέον γεγονότα και καταστάσεις που τυχόν είναι δυνατόν να εμφανιστούν ή να συνοδεύουν ένα «επείγον περιστατικό». Επίσης σε αυτή τη διδακτική ενότητα γίνεται αναφορά και στον τρόπο αντιμετώπισης στην ειδική περίπτωση των μαζικών καταστροφών και στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού ασθενών – πολυτραυματιών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα γίνεται αναφορά στην ιδιαιτερότητα που διέπει τη λήψη του ιστορικού, τη διενέργεια της κλινικής εξέτασης καθώς και τη διαγνωστική σκέψη και προσπέλαση στην Επείγουσα Ιατρική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος παρακολούθησης των βασικών παραμέτρων των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς και επιπλέον γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στην αξιολόγηση, ερμηνεία και καταγραφή αυτών των παραμέτρων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση των άμεσων θεραπευτικών τεχνικών και δεξιοτήτων, όπως π.χ. της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, της αναλγησίας και καταστολής του ασθενούς ή της απινίδωσης στον τόπο του συμβάματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα γίνεται αναφορά στις κατηγορίες φαρμάκων και ειδικά στα φάρμακα που κυρίως και συχνότερα χρησιμοποιούνται στην Επείγουσα Ιατρική. Επίσης σε αυτή τη διδακτική ενότητα αναφέρονται, όπου κρίνεται αναγκαίο και στοιχεία φαρμακολογίας καθώς και δοσολογία των χορηγούμενων φαρμάκων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρεται στις διαταραχές των ζωτικών λειτουργιών της αναπνοής της καρδιαγγειακής λειτουργίας καθώς και στις διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον ενήλικα και στο (μικρό) παιδί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ (SHOCK)
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της καταπληξίας και των διαφόρων μορφών αυτής. Μέσα από τις βασικές αρχές της παθοφυσιολογίας παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα κλινικά συμπτώματα και ευρήματα των ειδικών μορφών του shock καθώς και η διαφορική θεραπευτική προσέγγιση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερη κλινική εικόνα της «οξείας κοιλίας» από χειρουργική και παθολογική θεώρηση καθώς και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μέσα από τις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των συχνοτέρων επειγόντων παθολογικών και καρδιολογικών περιστατικών καθώς και η άμεση κλινική αντιμετώπιση τους με βάση τις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα συχνότερα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά και η αντιμετώπιση τους μέσα από την Επείγουσα Ιατρική. Επιπλέον γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε τραυματισμούς, στον πολυτραυματία καθώς και στην πρώτη και βασική θεραπευτική προσέγγιση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των συχνοτέρων νευρολογικών επειγόντων περιστατικών και η αντιμετώπιση αυτών με βάση τις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα περιγράφονται τα συχνότερα επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά καθώς και η άμεση κλινική θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των συχνοτέρων επειγόντων γυναικολογικών και μαιευτικών περιστατικών και συμβαμάτων και η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναφερθούμε στα συχνότερα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά και στην άμεση θεραπεία αυτών μέσα από της αρχές της Επείγουσας Ιατρικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΛΟΙΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση διαφόρων επειγόντων περιστατικών και συμβαμάτων όπως π.χ. είναι οι δηλητηριάσεις, τα οφθαλμολογικά επείγοντα ή ουρολογικά επείγοντα περιστατικά και βέβαια η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση αυτών που θα κληθεί να επιτελέσει ο ιατρός Επείγουσας Ιατρικής.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.