Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αντίστοιχων πρακτικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, αποβλέπει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης, τόσο για τους ίδιους τους εξαρτημένους, όσο και για τις οικογένειές τους. Μεταξύ άλλων εξετάζονται οι βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της εξάρτησης. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με την αξιολόγηση, τη διάγνωση και το θεραπευτικό σχεδιασμό σχετικών περιπτώσεων, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες θεραπευτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των εξαρτημένων. Βασική θεματική του προγράμματος αποτελεί η κλινική θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 5 110 9,17 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Εισαγωγή στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ορίζοντας την εξάρτηση
Σκοπός της πρώτης εισαγωγικής διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις βασικές γνώσεις που αφορούν την έννοια της εξάρτησης και το εξαρτημένο άτομο. Η αποσαφήνιση εννοιών και όρων που σχετίζονται με την εξάρτηση θα λειτουργήσουν ως γνώμονας και βάση για την περαιτέρω ενασχόληση του με το αντικείμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξαρτητικές συμπεριφορές που συνδέονται με ψυχοτρόπες ουσίες και αλκοόλ
Οι ψυχοτρόπες ουσίες αποτέλεσαν την αφορμή για την ενασχόληση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας με το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν ιστορικά και επιδημιολογικά στοιχεία, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των εξαρτητικών συμπεριφορών που συνδέονται με τις ψυχοτρόπες ουσίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παθολογικός τζόγος - Εθισμός στο διαδίκτυο
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιαστούν δυο ιδιαίτερες μορφές συμπεριφορικού εθισμού, του παθολογικού τζόγου και του εθισμού στο διαδίκτυο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες διαστάσεις των εξαρτητικών αυτών συμπεριφορών. Αν και ο παθολογικός τζόγος δεν αποτελεί νέα μορφή εθισμού, εντούτοις η μορφή που παίρνει μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, του προσδίδει νέα χαρακτηριστικά που ως προβληματική συμπεριφορά μπορεί να ενταχθεί στο φάσμα συμπεριφορών και προβλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι υπόλοιπες μορφές εθισμού από το διαδίκτυο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Άλλες μορφές εξαρτήσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν κάποιες ειδικές μορφές εξάρτησης που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει έντονη την παρουσία τους στο κλινικό πεδίο. Οι Διατροφικές διαταραχές, η εξάρτηση από το σεξ και την εργασία, αλλά και η εξάρτηση από την κατανάλωση αγαθών είναι οι σημαντικότερες σύγχρονες μορφές εξαρτήσεων. Ο κλινικός κοινωνικός ψυχολόγος των εξαρτήσεων οφείλει να γνωρίζει αυτές τις μορφές, αλλά και τους αιτιολογικούς παράγοντες εμφάνισης των παραπάνω συμπεριφορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Παράγοντες που επιδρούν στην εξάρτηση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας των παραγόντων που εμπλέκονται στην εμφάνιση συμπεριφορών εξάρτησης, αλλά και του πολυδιάστατου χαρακτήρα τους. Ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες συνθέτουν το πεδίο της μελέτης. Θα γίνει περιγραφή και ανάλυση του μοντέλου των αιτιολογικών παραγόντων, τονίζοντας την αδυναμία μιας μονοδιάστατης προσέγγισης, ενώ θα αναλυθούν και οι έννοιες, της ευαλωτότητας και της ανθεκτικότητας, η κατανόηση των οποίων θεωρείται βασικό εργαλείο σε κάθε προσέγγιση της θεραπείας των εξαρτήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Πρόληψη των εξαρτήσεων
Ένα καθοριστικό γνωστικό κεφάλαιο στο τομέα των εξαρτήσεων αποτελεί η πρόληψη. Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι που συνθέτουν την έννοια της πρόληψης, καθώς και να παρουσιαστούν τα διαφορετικά επίπεδα πρόληψης. Συγχρόνως, θα αναφερθούμε στις αναγκαιότητες κάθε προληπτικής παρέμβασης, προκειμένου να είναι αποτελεσματική και υψηλού επιπέδου.
ΜΑΘΗΜΑ - Ουσιοεξάρτηση και Θεραπευτικός Σχεδιασμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο μηχανισμός του εθισμού
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τους τρόπους που λειτουργούν οι ψυχοδραστικές ουσίες στον ανθρώπινο οργανισμό. Προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η βιολογική επίδραση, θα παραθέσουμε και αναπαραστάσεις της λειτουργίας των ψυχοδραστικών ουσιών, ώστε να γίνει κατανοητή από τους εκπαιδευόμενους η διαδικασία εθισμού ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της κατάχρησης των ψυχοτρόπων ουσιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχοτρόπες Ουσίες : Οπιοειδή - Κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος - Εισπνεόμενα
Στη πρώτη από τις τρείς ενότητες που θα ασχοληθούμε με την κατηγοριοποίηση των ψυχοτρόπων ουσιών, περιλαμβάνονται τα οπιοειδή, τα κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος και τα εισπνεόμενα. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση της ψυχοδραστικότητας αυτών των ουσιών, των επιπτώσεων της χρήσης και κατάχρησης τους, προκειμένου να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι εξειδικευμένες γνώσεις για τη λειτουργία τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ψυχοτρόπες ουσίες : Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος (κοκαΐνη - αμφεταμίνες) - Παραισθησιογόνα
Σε αυτή την ενότητα σκοπός είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την ψυχοδραστικότητα των διεγερτικών του κεντρικού νευρικού συστήματος και των παραισθησιογόνων, για να μπορούν να διακρίνουν ευκολότερα τη συμπτωματολογία της χρήσης και τα αποτελέσματα της στους χρήστες αυτών των ουσιών, ενώ συγχρόνως να είναι σε θέση να αξιολογούν κατάλληλα ανάλογα περιστατικά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ψυχοτρόπες ουσίες : Αλκοόλ - Κανναβινοειδή
Το αλκοόλ και τα κανναβινοειδή αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής παρουσίασης, μιας και συνιστούν ένα ιδιαίτερο και ιδιότυπο πεδίο μελέτης, όχι μόνο εξαιτίας της βλαπτικότητας τους, μα κυρίως λόγω της λανθάνουσας κοινωνικής τους αποδοχής. Σκοπός της ενότητας δεν είναι απλά η παρουσίαση της ψυχοδραστικότητας τους, μα και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με την βλαπτικότητα τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διάγνωση και θεραπευτικός σχεδιασμός
Μέσα στους σκοπούς της παρούσας διδακτικής ενότητας συμπεριλαμβάνονται η εκπαίδευση σε επιστημονικά εργαλεία ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης των διαταραχών της εξάρτησης και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων για το θεραπευτικό σχεδιασμό σχετικών περιπτώσεων. Η αφομοίωση των σύγχρονων αυτών τεχνικών βοηθά στην απόκτηση εφοδίων απαραίτητων στην κλινική της εξάρτησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μοντέλα θεραπείας στην εξάρτηση ουσιών
Μέσα από την παρουσίαση των παραδοσιακών, αλλά και σύγχρονων μοντέλων θεραπείας, στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επιδιώκεται η κατανόηση της εξέλιξης των θεραπευτικών μοντέλων και η σύνδεση τους με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, μέσα στις 14 οποίες λειτουργούν. Σκοπός επίσης της διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις πιο διαδεδομένες θεραπευτικές προσεγγίσεις των εξαρτήσεων και η ανάπτυξη κριτικής οπτικής των μοντέλων αυτών.
ΜΑΘΗΜΑ - Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Κλινική Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ατομική και Ομαδική θεραπεία των εξαρτήσεων
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η διαμόρφωση του θεραπευτικού πλαισίου που μπορεί να εφαρμοστεί στην θεραπεία των εξαρτήσεων. Περιγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η διαδικασία της συμβουλευτικής και θεραπείας, ενώ προσδιορίζονται και τα χαρακτηριστικά των μορφών θεραπείας, ώστε να εξαλειφθούν παρερμηνείες στο τρόπο λειτουργίας της κάθε προσέγγισης. Συγχρόνως, θα επισημανθεί η αδυναμία προσδιορισμού ενός βέλτιστου θεραπευτικού μοντέλου, ενώ θα παρουσιαστούν και οι αρχές επιτυχημένης θεραπείας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό για τις Εξαρτήσεις, με ειδική αναφορά στη σημασία τους στη θεραπεία των εξαρτήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχοδυναμική προσέγγιση και εξαρτήσεις
Η ψυχοδυναμική προσέγγιση αποτελεί μια από τις κύριες παραδόσεις στη σύγχρονη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, η οποία αν και έχει τις ρίζες της στις ιδέες του Sigmund Freud, η τρέχουσα θεωρία και πρακτική έχει ξεπεράσει τις αρχικές διατυπώσεις του. Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις κεντρικές θεωρητικές έννοιες της ψυχοδυναμικής προσέγγισης, αλλά κυρίως η εκπαίδευση τους στις θεραπευτικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια μιας θεραπευτικής διαδικασίας εξαρτητικής συμπεριφοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική προσέγγιση στη θεραπεία των εξαρτήσεων
Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική προσέγγιση αποτελεί μία από τις πιο συχνές επιλογές στη θεραπεία των εξαρτήσεων, μιας και προσφέρει στρατηγικές αντιμετώπισης για την αλλαγή όχι μόνο των προβληματικών συμπεριφορών του ατόμου, αλλά και του τρόπου σκέψης του. Μέσω της Γνωσιακής - Συμπεριφορικής θεραπείας τα άτομα εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν τις δυσλειτουργικές σκέψεις που τους οδηγούν σε συμπεριφορές εθισμού και να τις αντικαθιστούν με σκέψεις που οδηγούν σε λειτουργικές συμπεριφορές για τους ίδιους. Στη παρούσα ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τέτοιου τύπου τεχνικές, τις 15 οποίες μπορεί να εφαρμόσει ο κλινικός, ώστε να βοηθήσει τον εξαρτημένο αυξάνοντας την ικανότητα του να επιλύει μόνος τα προβλήματα του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Αντικείμενο της παρούσας ενότητας αποτελεί η εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, μια προσέγγιση που ένταξε στο θεραπευτικό πλάνο της εξάρτησης την οικογένεια. Στόχος της ενότητας είναι η θεωρητική κατανόηση της συστημικής επιστημιολογίας και οπτικής, ώστε οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώντας και συνθέτοντας θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ένα θεραπευτικό πλάνο ανάλογο για κάθε οικογένεια, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Ανθρωπιστική προσέγγιση και η θεραπεία Gestalt στη θεραπεία των εξαρτητικών συμπεριφορών
Η διδακτική αυτή ενότητα προσεγγίζει την κλινική εφαρμογή της ανθρωπιστικής προσέγγισης του Carl Rogers και της θεραπείας Gestalt στο πεδίο των εξαρτήσεων. Μέσα από την παρουσίαση των βασικών στοιχείων της θεραπευτικής σχέσης, αλλά και ευρύτερα της θεραπευτικής διαδικασίας, όπως αυτά περιγράφηκαν από τις ψυχολογικές αυτές θεωρίες, οι εκπαιδευόμενοι θα αφομοιώσουν τις δεξιότητες που απαιτεί ο ρόλος του κοινωνικού κλινικού ψυχολόγου των εξαρτήσεων, ενώ θα εξοικειωθούν και με τις τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην θεραπεία των εξαρτητικών συμπεριφορών.
ΜΑΘΗΜΑ - Αντιμετωπίζοντας Ειδικά Θέματα στη Θεραπεία των Εξαρτήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Κινητοποιητική συνέντευξη
Στο χώρο της θεραπείας των εξαρτήσεων η δυσκολία και η άρνηση των αρχικών επαφών με άτομα σε εξάρτηση καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή της Κινητοποιητικής συνέντευξης. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει, είτε ως «γέφυρα» στην ένταξη κάποιου εξαρτημένου σε θεραπευτική σχέση, είτε από μόνο του μπορεί να έχει θεραπευτική λειτουργικότητα για εξαρτημένους με έντονη άρνηση στη θεραπεία. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευομένων στην Κινητοποιητική συνέντευξη ως βοηθητικό εργαλείο στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και θεραπευτικού προσανατολισμού, τόσο για τους εξαρτημένους, όσο και για τις οικογένειες τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εφαρμόζοντας το Διαθεωρητικό Μοντέλο Σταδίων Αλλαγής
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα στάδια της αλλαγής της σκέψης και στάσης του ατόμου στα αρχικά, αλλά και στα μετεγενέστερα στάδια προσέγγισης, με στόχο να κατανοηθούν από τον εκπαιδευόμενο τα βήματα που πρέπει να γίνουν μαζί με τον θεραπευόμενο προκειμένου να βγει ομαλότερα από την κατάσταση της εξάρτησης. Ειδική αναφορά γίνεται στο καθοριστικό ρόλο του οικογενειακού πλαισίου για την πραγματοποίηση της αλλαγής, με έμφαση σε τεχνικές συμβουλευτικής και αντιμετώπισης των εκάστοτε αντιστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Θεραπευτικές τεχνικές για ειδικές μορφές εξαρτήσεων
Η αντιμετώπιση των ειδικών εξαρτήσεων, κυρίως αυτών που δεν περιλαμβάνονται στις ουσιοεξαρτήσεις, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλινικό θεραπευτή. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι θεραπευτικές τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το τόσο ιδιαίτερο και νέο θεραπευτικό πεδίο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης της υποτροπής
Η πρόληψη της υποτροπής αποτελεί ένα κεφαλαιώδες ζήτημα στο χώρο των εξαρτήσεων. Εξάλλου η υποτροπή του εξαρτημένου είναι κοινό πρόβλημα της διαταραχής της εξάρτησης και απασχολεί τόσο θεραπευτές, όσο και θεραπευόμενους. Σκοπός της ενότητας είναι να προσεγγιστούν ορισμένες τεχνικές πρόληψης της υποτροπής, προκειμένου προβλεφθούν άσχημες καταστάσεις, αλλά και όταν συμβούν να μπορεί ο εξαρτημένος σε συνεργασία με τον θεραπευτή του να αναρρώσει γρήγορα από αυτή την κατάσταση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ηθική και δεοντολογία στον τομέα των εξαρτήσεων
Σκοπό της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελεί η κατανόηση της σημασίας της τήρησης κανόνων δεοντολογίας από όποιους ασχολούνται με την κλινική κοινωνική ψυχολογία των εξαρτήσεων. Τόσο σε επίπεδο θεραπευτικής σχέσης, όσο και σε επίπεδο οργανωμένου θεραπευτικού πλαισίου η εφαρμογή της επαγγελματικής δεοντολογίας και η τήρηση μιας ηθικής στάσης βοηθούν το θεραπευτή να αποφύγει αρκετά ζητήματα που προκύπτουν από την εμπλοκή του σε αυτή τη θεραπευτική σχέση.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.