Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Bασικές δεξιότητες πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010» έχει ως σκοπό να καθοδηγήσει βήμα προς βήμα, απλά και κατανοητά, τη χρήση των ελληνικών εκδόσεων των Windows 7, Microsoft Office 2010 και Internet Explorer 8 ή 9. Χωρίζεται σε επτά θεματικές ενότητες, όπου μελετούνται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής, η χρήση Η/Υ και η διαχείριση αρχείων, η επεξεργασία κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα, η επεξεργασία παρουσιάσεων, οι βάσεις δεδομένων και οι υπηρεσίες διαδικτύου. Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με τη διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τη χρήση της ελληνικής έκδοσης του Microsoft Outlook 2010. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους και έμπειρους χρήστες, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στα θέματα που πραγματεύονται. Καλύπτει επακριβώς την ύλη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αλλά και τις απαιτήσεις του κάθε ενός, από τους φορείς πιστοποίησης.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010 4 88 7,33 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Σ. Κώτσιος

* Το πρόγραμμα καλύπτει επακριβώς την ύλη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις του κάθε ενός, από τους φορείς πιστοποίησης.Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Βασικές έννοιες πληροφορικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στους υπολογιστές και ανάλυση του υλικού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η γνωριμία του χρήστη με τους υπολογιστές, τους διάφορους τύπους υπολογιστών και τη χρήση τους, η κατανόηση των μονάδων μέτρησης χωρητικότητας, η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών και των επιμέρους τμημάτων του και η ανάλυση των βασικών συσκευών εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιεί, για την αλληλεπίδρασή του με τους χρήστες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συσκευές αποθήκευσης, λογισμικό και δίκτυα υπολογιστών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των συσκευών που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για την αποθήκευση των δεδομένων, η κατανόηση του λογισμικού, μια βασική εισαγωγή στη δικτύωση υπολογιστών και στη διάκριση των ενσύρματων και των ασύρματων δικτύων και η εισαγωγή στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Χρήση και ασφάλεια στο διαδίκτυο και υγιεινή στο χώρο εργασίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι μια πιο διεξοδική ανάλυση πάνω στη χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών του, η παρουσίαση των ψηφιακών κινδύνων που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπολογιστών και των τρόπων για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη, η κατανόηση των διαφόρων τύπων αρχείων και των βασικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται για να προφυλάσσεται ο χρήστης υπολογιστών από τραυματισμούς και να εξασφαλίζεται γενικότερα η υγιεινή και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
ΜΑΘΗΜΑ - Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων - Windows 7
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του λειτουργικού συστήματος, η εισαγωγή στα Windows 7, η παρουσίαση και ο τρόπος χρήσης των ενσωματωμένων εργαλείων τους καθώς και η ανάλυση των βασικών μερών και της χρήσης των παραθύρων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ρυθμίσεις και χρήση των Windows 7
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματος ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήση, οι συσκευές αποθήκευσης και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων. Επιπλέον περιγράφεται η εργασία με τα εικονίδια και γίνεται μια βασική εισαγωγή στους φακέλους και στα αρχεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασία με αρχεία και φακέλους, εκτυπώσεις και ασφάλεια δεδομένων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση για την εργασία με φακέλους και αρχεία, οι πληροφορίες και η διαμόρφωση των αποθηκευτικών μέσων, η εγκατάσταση και η χρήση του εκτυπωτή όπως και οι επιλογές και οι ρυθμίσεις εκτύπωσης και παρουσιάζονται οι τρόποι για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.
ΜΑΘΗΜΑ - Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 2010
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Word και βασικές λειτουργίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η γνωριμία με το περιβάλλον του Word και η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες του Word
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση πιο προχωρημένων δυνατοτήτων του Word, η επεξεργασία και η μορφοποίηση κειμένου, η διαμόρφωση εγγράφων ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη, η εργασία με αντικείμενα όπως πίνακες και εικόνες καθώς και το εργαλείο της συγχώνευσης αλληλογραφίας.
ΜΑΘΗΜΑ - Υπολογιστικά Φύλλα - Microsoft Excel 2010
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Excel και βασικές λειτουργίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η γνωριμία με το περιβάλλον του Excel, η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του, η διαχείριση βιβλίων εργασίας και η επεξεργασία δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εργασία με βιβλία ή φύλλα εργασίας και χρήση συναρτήσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της εργασίας με βιβλία εργασίας και φύλλα δεδομένων, η μορφοποίηση και οι αναφορές κελιών καθώς και μια ανάλυση για χρήση τύπων και εκτέλεση μαθηματικών πράξεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προχωρημένες δυνατότητες του Excel
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση πιο προχωρημένων δυνατοτήτων του Excel, η χρήση και η επεξεργασία συναρτήσεων και γραφημάτων και οι συνατότητες φιλτραρίσματος και ταξινόμησης των δεδομένων.
ΜΑΘΗΜΑ - Επεξεργασία παρουσιάσεων - Microsoft Powerpoint 2010
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Powerpoint και βασικές λειτουργίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η γνωριμία με το περιβάλλον του Powerpoint, η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του και οι τρόποι για την ανάπτυξη μιας παρουσίασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάπτυξη της παρουσίασης και εργασία με κείμενο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση περισσότερων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη μιας παρουσίασης και αναλύεται η εργασία με κείμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασία με γραφικά, πίνακες, γραφήματα, προσθήκη εφέ και εκτυπώσεις
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση για εργασία με γραφικά, γραμμές, πίνακες και γραφήματα καθώς και η χρήση εφέ για τη δημιουργία εντυπωσιακότερων παρουσιάσεων.
ΜΑΘΗΜΑ - Βάσεις δεδομένων – Microsoft Access 2010
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Access, ορολογία και βασικές λειτουργίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η γνωριμία με το περιβάλλον της Access, η ανάλυση των εννοιών και της ορολογίας της και η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εργασία με πίνακες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της εργασίας με πίνακες όπως η δημιουργία και η επεξεργασία πινάκων, η εισαγωγή δεδομένων, τα είδη προβολών των πινάκων και η δημιουργία και η επεξεργασία σχέσεων μεταξύ των πινάκων, για τη σύνδεσή τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εργασία με ερωτήματα και εισαγωγή στη χρήση των φορμών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της εργασίας με ερωτήματα όπως η δημιουργία και η επεξεργασία ερωτημάτων, η εισαγωγή και το φιλτράρισμα δεδομένων και η ανάλυση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στα ερωτήματα. Επιπλέον γίνεται και μια εισαγωγή στη χρήση των φορμών και παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι εργασίας και επεξεργασίας τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εργασία με φόρμες και εκθέσεις
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της εργασίας με φόρμες και εκθέσεις όπως η δημιουργία και η επεξεργασία φορμών ή εκθέσεων και οι ιδιότητες των στοιχείων ελέγχου που χρησιμοποιούνται.
ΜΑΘΗΜΑ - Υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο διαδίκτυο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και η κατανόηση των εννοιών, της ορολογίας και των υπηρεσιών του διαδικτύου καθώς και η χρήση του φυλλομετρητή με τις βασικές λειτουργίες του και την ενσωματωμένη βοήθεια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χρήση του φυλλομετρητή
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση όλων των λειτουργιών του φυλλομετρητή, γίνεται ανάλυση των ρυθμίσεών του και παρουσιάζονται οι τρόποι πλοήγησης και αναζήτησης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και η κατανόηση των εννοιών και της ορολογίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ανάλυση των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν και παρουσιάζονται και βασικές λειτουργίες του OIutlook, της εφαρμογής δηλαδή, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων του Outlook, όπως η οργάνωση, η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων, τρόποι για βελτίωση της παραγωγικότητας κατά την εργασία μας και η εργασία με το βιβλίο διευθύνσεων του Outlook.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.