Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla!» έχει ως σκοπό την εκμάθηση τόσο των βασικών όσο και προχωρημένων δυνατοτήτων του Joomla! μέσα από 13 εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και λειτουργικών ιστοσελίδων. Καλύπτονται αναλυτικά όλα τα βήματα για την εγκατάσταση της πλατφόρμας του Joomla! σε τοπικό ή απομακρυσμένο server, η οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία του περιεχομένου, η διαχείριση των μενού και της αρχικής σελίδας, η διαχείριση των χρηστών και των γλωσσών, η διαχείριση εφαρμογών και επεκτάσεων, η δημιουργία και χρήση προτύπων. Επίσης εξετάζονται και θέματα συντήρησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει πρόσθετες λειτουργίες και εφαρμογές του Joomla! και θα αποκτήσει εμπειρία με τη δημιουργία πραγματικών ιστοσελίδων για διαφορετικές διαδικτυακές εφαρμογές.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla 3 78 6,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Σ. Κώτσιος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Joomla!
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Joomla!
Ο σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι η πρώτη γνωριμία του εκπαιδευόμενου με το Joomla!, ενός από τα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα. Η ενότητα παρουσιάζει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του Joomla!, περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του και αναφέρει τις δυνατότητες της εφαρμογής για την δημιουργία, χρήση και διαχείριση απλών αλλά και πολύπλοκων Ιστοσελίδων (Web Sites). Για την καλύτερη κατανόηση του Joomla!, στην πρώτη διδακτική ενότητα πραγματοποιείται επίσης μια σύντομη περιγραφή του Ελεύθερου Λογισμικού, των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), ενώ επιπλέον αναφέρονται και συγκρίνονται κάποια εναλλακτικά λογισμικά ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Εγκατάσταση του Joomla!
Σκοπός της ενότητας είναι να εξηγήσει ένα προς ένα τα βήματα για την εγκατάσταση της έκδοσης του Joomla! που επιθυμεί ο χρήστης. Αρχικά παρουσιάζεται η εγκατάσταση του Joomla! στον τοπικό υπολογιστή και περιγράφονται τα απαραίτητα εργαλεία, όπως είναι η βάση δεδομένων MySQL, ο εξυπηρετητής ιστοσελίδων Apache, και η γλώσσα προγραμματισμού PHP για τη μετατροπή του υπολογιστή μας σε Web Server ώστε να εγκαταστήσουμε το Joomla!. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εγκατάσταση του Joomla! σε έναν Web host με δύο τρόπους. Ο πρώτος περιγράφει τα βήματα μιας χειροκίνητης εγκατάστασης Joomla!, όπου περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης Web Server και τη χρήση ενός file manager για τη μεταφόρτωση των αρχείων του Joomla!, ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιεί ένα αυτόματο πρόγραμμα εγκατάστασης του Joomla!. Στο τέλος αυτής της ενότητας θα έχετε δημιουργήσει μία Ιστοσελίδα από την αρχή χρησιμοποιώντας έτοιμο περιεχόμενο από το Joomla!.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Το περιβάλλον λειτουργίας του Joomla!
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει το περιβάλλον λειτουργίας της πλατφόρμας του Joomla! στη βασική εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Αρχικά περιγράφονται τα σημαντικά μέρη του Front End, δηλαδή της εμφάνισης της Ιστοσελίδας όπως θα φαίνεται στους τελικούς χρήστες, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται το Back End, δηλαδή η περιοχή κατασκευής και διαχείρισης της Ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευόμενος στην ενότητα αυτή θα κατανοήσει πώς οργανώνεται το έτοιμο περιεχόμενο της βασικής εγκατάστασης του Joomla! τόσο για τους διαχειριστές όσο και για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Στο τέλος της ενότητας, θα είστε εξοικειωμένοι με το περιβάλλον λειτουργίας του Joomla! ώστε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση των βασικών παραμέτρων της Ιστοσελίδας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Ρύθμιση γενικών παραμέτρων στο Joomla!
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές ρυθμίσεις και παραμέτρους του συστήματος Joomla! που αφορούν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σκοπός της ενότητας είναι να εξηγήσει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Global Configuration Manager και να παρέχει οδηγίες στους εκπαιδευόμενους για το πώς να ρυθμίσουν τις γενικές επιλογές διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
ΜΑΘΗΜΑ - Δουλεύοντας με το Joomla!
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία περιεχομένου στο Joomla!
Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο για την Ιστοσελίδα και θα εξετάσουμε τις λειτουργίες που διέπουν τη διαδικασία οργάνωσης και διαχείρισης χρήσιμου περιεχομένου. Η δημιουργία και διαχείριση του Περιεχομένου (Content) είναι από τις πιο σημαντικές διαδικασίες σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει το περιβάλλον διαχείρισης του περιεχομένου, όπως είναι η δημιουργία και η διαχείριση Άρθρων (Article Manager) και Κατηγοριών (Category Manager) και να εξηγήσει τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία για να δημιουργήσετε μια λογική ιεραρχική δομή στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σας. Επιπλέον, περιγράφονται οι γενικές παράμετροι των άρθρων, καθώς επίσης και οι επιλογές που παρέχει η πλατφόρμα του Joomla! για την διαχείριση και επεξεργασία κειμένου και Πολυμέσων (Multimedia Manager).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Διαχείριση των μενού και της αρχικής σελίδας στο Joomla!
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του συστήματος Μενού (Menus) του Joomla! και της Αρχικής Σελίδας (Home Page) της Ιστοσελίδας σας. Το Joomla! παρέχει μια σειρά από εργαλεία για τη δημιουργία, διαχείριση και τον έλεγχο των Μενού (Menu Manager), όπως επίσης για τη διαχείριση του περιεχομένου και τη διάταξη της Αρχικής Σελίδας. Τα μενού χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τους κύριους συνδέσμους πλοήγησης στις σελίδες της Ιστοσελίδας σας. Ο τρόπος που θα δομηθεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σας έχει μεγάλη επίδραση στην χρηστικότητα της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Αρχική Σελίδα έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο γιατί δίνει την πρώτη εντύπωση της Ιστοσελίδα σας. Στην ενότητα αυτή λοιπόν θα εξετάσουμε τις διάφορες επιλογές για τη δημιουργία της Αρχικής Σελίδας, όπως είναι η χρήση των Άρθρων (Articles) και Ενθεμάτων (Modules) στην Αρχική Σελίδα και πώς να προσαρμόσετε τη διάταξη ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερη χρηστικότητα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Διαχείριση χρηστών και δημιουργία πολυγλωσσικού περιβάλλοντος στο Joomla!
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση της Διαχείρισης των Χρηστών (User Manager) για τη δημιουργία και τη σωστή διαχείριση των εγγεγραμμένων χρηστών της Ιστοσελίδας καθώς επίσης η παρουσίαση της Διαχείρισης των Γλωσσών (Language Manager) ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες γλώσσες και να δημιουργήσετε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον για την Ιστοσελίδα σας. Στο τέλος της ενότητας θα είστε εξοικειωμένοι με τα εργαλεία για την εγγραφή και τη διαχείριση χρήστη και τον έλεγχο πρόσβασης χρηστών, όπως επίσης και με τα εργαλεία που υποστηρίζουν πολυγλωσσικό περιεχόμενο τα οποία είναι σημαντικά για την καλή διαχείριση της Ιστοσελίδας και την αύξηση της επισκεψιμότητας από τους επιθυμητούς χρήστες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διαχείριση εφαρμογών και επεκτάσεων στο Joomla!
Η παρούσα ενότητα εξετάζει κάποιες πρόσθετες εφαρμογές και λειτουργίες του Joomla! που βοηθάνε την Ιστοσελίδα να γίνει πιο αποδοτική. Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των Εφαρμογών (Components), των Ενθεμάτων (Modules), των Προσθέτων (Plug Ins), και των Επεκτάσεων (Extensions). Η ενότητα περιγράφει διάφορα modules και παραθέτει παραδείγματα χρήσης αυτών, όπως είναι οι Διαφημίσεις (Banners), οι Επαφές (Contacts), οι Ροές Ειδήσεων (News Feeds), η Αναζήτηση (Search), οι Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι (Web Links), ενώ επίσης περιγράφει τη διαχείριση των Προσθέτων (Plug-In Manager) του Joomla! Η ενότητα ολοκληρώνεται με τη Διαχείριση των Επεκτάσεων (Extension Manager), ενός από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας του Joomla!, όπου εξετάζονται κάποιες από τις πιο δημοφιλείς και χρήσιμες επεκτάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Συντήρηση και βελτίωση απόδοσης Ιστοσελίδας στο Joomla!
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει κάποια βασικά θέματα συντήρησης και βελτίωσης απόδοσης της Ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή εξετάζει κάποιες από τις καλύτερες πρακτικές ασφαλείας για το Joomla! και περιγράφει τα βήματα για να διατηρήσεις το web site ενημερωμένο ώστε να συνεχίσει να αυξάνεται η επισκεψιμότητά του. Επιπλέον, εξετάζει κάποια βασικά θέματα και ρυθμίσεις βέλτιστης απόδοσης για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε το Joomla! για να αυξήσετε την αποδοτικότητα της Ιστοσελίδας και να βελτιώσετε την προσβασιμότητα σε αυτήν. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την περιγραφή τεχνικών για Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Optimization) και τη χρήση εργαλείων Μάρκετινγκ και Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking).
ΜΑΘΗΜΑ - Εφαρμογή στην Πράξη: Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla!
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Δημιουργία και προσαρμογή προτύπων στο Joomla!
Τα Πρότυπα (Templates) αφορούν την εμφάνιση και την αισθητική της Ιστοσελίδα σας, ελέγχοντας τα χρώματα, τις γραμματοσειρές, τις εικόνες και πολλά άλλα συστατικά της σχεδίασης. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα Πρότυπο του Joomla! και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε ένα Πρότυπο. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία από την αρχή ενός Προτύπου του Joomla!.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Πρακτική εφαρμογή: Joomla! για επιχειρήσεις
Σκοπός της ενότητας είναι η πρακτική εφαρμογή του Joomla! για την δημιουργία επιχειρηματικής Ιστοσελίδας. Το Joomla!, ως ένα δωρεάν και ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία ιστοσελίδων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις επιχειρήσεις, αφενός λόγω κόστους και αφετέρου λόγω του μεγάλου αριθμού επεκτάσεων, εφαρμογών και προτύπων που διαθέτει. Η ενότητα εξετάζει κάποιες πρακτικές εφαρμογές για επιχειρήσεις και παραδείγματα από επεκτάσεις και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό εμπόριο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Πρακτική εφαρμογή: Joomla! για ομάδες, συλλόγους, οργανώσεις και οργανισμούς
Σκοπός της ενότητας είναι η πρακτική εφαρμογή του Joomla! για την δημιουργία Ιστοσελίδας για μία Οργάνωση. Η εφαρμογή του Joomla! για ομάδες, συλλόγους, οργανώσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αφενός λόγω της ελεύθερης άδειας του λογισμικού και αφετέρου λόγω του ότι προσφέρει ένα περιβάλλον συνεργασίας των χρηστών. Η ενότητα εξετάζει τις εφαρμογές και τα εργαλεία του Joomla! που βοηθούν τους χρήστες να επικοινωνήσουν, να συνδεθούν και να οργανωθούν μέσα στην ομάδα τους αλλά επίσης και να προσεγγίσουν το ευρύτερο κοινό και να προωθήσουν το σκοπό ή το μήνυμά τους, να αποκτήσουν οικονομική υποστήριξη και να συνδέσουν ομοϊδεάτες χρήστες ώστε να επιτύχουν μια κοινή ιδέα ή στόχο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Πρακτική εφαρμογή: Joomla! στην Εκπαίδευση
Σκοπός της ενότητας είναι η πρακτική εφαρμογή του Joomla! για την δημιουργία μιας Εκπαιδευτικής Ιστοσελίδας. Τα Εκπαιδευτικά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου παρουσιάζουν προκλήσεις που είναι συχνά πιο πολύπλοκες από εκείνες άλλων τύπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε αντίθεση με μια μικρή επιχείρηση ή με μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, μια εκπαιδευτική Ιστοσελίδα ξεκινά με έτοιμο κοινό και κατά πάσα πιθανότητα δεν εστιάζει ή επεκτείνεται πολύ πέρα από αυτό το κοινό. Η ενότητα εξετάζει τα εργαλεία και τις βασικές αρχές σχεδίασης Ιστοσελίδας για εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική πύλη επικοινωνίας που ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.