Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), κ.α.

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 5/6/2017 – Έναρξη Μαθημάτων: 12/6/2017

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 10 425 35,42 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Θωμάς Μπαμπάλης - Ματθαίου Δημήτριος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Επιστημονική θεώρηση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ιστορική αναδρομή στην έννοια του παιδαγωγού και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Συγκριτική θεώρηση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Ο εκπαιδευτικός και οι απαιτήσεις της δια βίου μάθησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση
ΜΑΘΗΜΑ - Διαχείριση της Σχολικής Τάξης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Το κλίμα της Σχολικής Τάξης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στη Σχολική Τάξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Πρόληψη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Παρέμβαση
ΜΑΘΗΜΑ - Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Οφέλη από την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προγράμματα πρόληψης και άσκησης δεξιοτήτων ζωής
ΜΑΘΗΜΑ - Στοιχεία Μεθόδων Διδακτικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Οι ρόλοι του καθηγητή και του μαθητή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Εφαρμοσμένες μέθοδοι διδασκαλίας (Ι)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εφαρμοσμένες μέθοδοι διδασκαλίας (ΙΙ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Θέτοντας διδακτικούς στόχους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Δημιουργώντας σχέδιο μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα (Ι) : ερωτήσεις, διάλογος, πειραματικές επιδείξεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα (ΙΙ) : εννοιολογικοί χάρτες, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικό υλικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Διδακτική Ενότητα 9: Δημιουργία και επίλυση προβλημάτων
ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1:Μαθητοκεντρικός σχεδιασμός και διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Διαφοροποιημένη διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. μέθοδος project, διαθεματική διδασκαλία)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Βιωματικές και ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών
ΜΑΘΗΜΑ - Αξιολόγηση της μάθησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Αξιολόγηση, αποτίμηση και έρευνα στην εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μέτρηση ευφυΐας και μνήμης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Μορφές και είδη αξιολόγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Φάκελος αξιολόγησης (portfolio)
ΜΑΘΗΜΑ - Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Η Διαμόρφωση του Πολιτισμικού Υποβάθρου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Πολιτισμικές Αξίες και Στερεότυπα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
ΜΑΘΗΜΑ - Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Παγκοσμιοποίηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ιστορικό πλαίσιο, βασικές έννοιες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Ανοχή διαφορών, ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Η γλωσσική εκπαίδευση (Μητρική-Ξένη-Δεύτερη)
ΜΑΘΗΜΑ - Διαφορές μαθητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Σχολείο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών-μεταναστών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των Τσιγγανοπαίδων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των Μουσουλμανοπαίδων
ΜΑΘΗΜΑ - Θέματα προσαρμογής στο σχολείο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Προβλήματα συμπεριφοράς
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Σχολική φοβία – Σχολική αποτυχία
ΜΑΘΗΜΑ - Μαθησιακές και Κοινωνικές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Κατανοώντας τις δυσκολίες μάθησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Αξιολογώντας τις μαθησιακές δυσκολίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Παιδαγωγική ανηλίκων με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διδακτικό περιβάλλον και ένταξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ειδικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες και μαθητοκεντρική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Παιδαγωγικές πρακτικές κοινωνικής ένταξης
ΜΑΘΗΜΑ - Θέματα ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδού και του εφήβου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Φόβοι και φοβίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Οικογένεια σε κρίση, αδελφική αντιζηλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της εφηβείας
ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονα προβλήματα-Νέες προσεγγίσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Σχολική Βία και Εκφοβισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Αξιοποιώντας και οικοδομώντας στις διαφορές των μαθητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Οι επιδράσεις της σημερινής οικονομικής κατάστασης στη ζωή των μαθητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του στη μάθηση
ΜΑΘΗΜΑ - Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Οριοθέτηση εννοιών στη σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Συμβουλευτική δράση του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Πεδία Συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως λειτουργού Συμβουλευτικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Μελέτες περίπτωσης
ΜΑΘΗΜΑ - Ειδικές Μελέτες Εκπαιδευτικού Μάνατζμεντ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού με Κέντρο τον Εκπαιδευτικό: οι Βασικοί Άξονες και στόχοι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Εφαρμογή Λειτουργικού Προγραμματισμού στη διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Παράγοντες Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Κοστολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
ΜΑΘΗΜΑ - Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση-Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Χρήση και Διδακτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης και εφαρμογών γραφείου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Χρήση και Διδακτική αξιοποίηση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και εφαρμογών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Γνωριμία, χρήση και διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου και των εφαρμογών του
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Γνωριμία και διδακτική αξιοποίηση των νέων διαστάσεων του διαδικτύου (Web 2.0) και των μεθόδων συνδυαστικής μάθησης (Blended learning)
ΜΑΘΗΜΑ - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επικοινωνία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Μοντέλα επικοινωνίας σχολείου- οικογένειας-κοινότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Γονεϊκή εμπλοκή/συμμετοχή στο σχολικό περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Γονεϊκό στυλ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Το σχολείο ως σύστημα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προγράμματα συστημικής παρέμβασης στο σχολείο

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνα: 2103689354 , 2103689381

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή