Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση» έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα μελετά στοιχεία διαχείρισης της σχολικής τάξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρέχονται τεχνικές αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ενώ αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο η διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας ΤΠΕ ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 12 425 35,42 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Θωμάς Μπαμπάλης - Ματθαίου Δημήτριος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Επιστημονική θεώρηση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ιστορική αναδρομή στην έννοια του παιδαγωγού και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Συγκριτική θεώρηση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Ο εκπαιδευτικός και οι απαιτήσεις της δια βίου μάθησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση
ΜΑΘΗΜΑ - Διαχείριση της Σχολικής Τάξης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Το κλίμα της Σχολικής Τάξης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στη Σχολική Τάξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Πρόληψη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Παρέμβαση
ΜΑΘΗΜΑ - Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Οφέλη από την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προγράμματα πρόληψης και άσκησης δεξιοτήτων ζωής
ΜΑΘΗΜΑ - Στοιχεία Μεθόδων Διδακτικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Οι ρόλοι του καθηγητή και του μαθητή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Εφαρμοσμένες μέθοδοι διδασκαλίας (Ι)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εφαρμοσμένες μέθοδοι διδασκαλίας (ΙΙ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Θέτοντας διδακτικούς στόχους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Δημιουργώντας σχέδιο μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα (Ι) : ερωτήσεις, διάλογος, πειραματικές επιδείξεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διδακτική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα (ΙΙ) : εννοιολογικοί χάρτες, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικό υλικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Διδακτική Ενότητα 9: Δημιουργία και επίλυση προβλημάτων
ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1:Μαθητοκεντρικός σχεδιασμός και διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Διαφοροποιημένη διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. μέθοδος project, διαθεματική διδασκαλία)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Βιωματικές και ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών
ΜΑΘΗΜΑ - Αξιολόγηση της μάθησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Αξιολόγηση, αποτίμηση και έρευνα στην εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μέτρηση ευφυΐας και μνήμης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Μορφές και είδη αξιολόγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Φάκελος αξιολόγησης (portfolio)
ΜΑΘΗΜΑ - Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Η Διαμόρφωση του Πολιτισμικού Υποβάθρου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Πολιτισμικές Αξίες και Στερεότυπα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
ΜΑΘΗΜΑ - Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Παγκοσμιοποίηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ιστορικό πλαίσιο, βασικές έννοιες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Ανοχή διαφορών, ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Η γλωσσική εκπαίδευση (Μητρική-Ξένη-Δεύτερη)
ΜΑΘΗΜΑ - Διαφορές μαθητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Σχολείο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών-μεταναστών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των Τσιγγανοπαίδων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των Μουσουλμανοπαίδων
ΜΑΘΗΜΑ - Θέματα προσαρμογής στο σχολείο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Προβλήματα συμπεριφοράς
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Σχολική φοβία – Σχολική αποτυχία
ΜΑΘΗΜΑ - Μαθησιακές και Κοινωνικές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Κατανοώντας τις δυσκολίες μάθησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Αξιολογώντας τις μαθησιακές δυσκολίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Παιδαγωγική ανηλίκων με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διδακτικό περιβάλλον και ένταξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ειδικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες και μαθητοκεντρική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διδακτική Ενότητα 7: Παιδαγωγικές πρακτικές κοινωνικής ένταξης
ΜΑΘΗΜΑ - Θέματα ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδού και του εφήβου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Φόβοι και φοβίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Οικογένεια σε κρίση, αδελφική αντιζηλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της εφηβείας
ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονα προβλήματα-Νέες προσεγγίσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Σχολική Βία και Εκφοβισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Αξιοποιώντας και οικοδομώντας στις διαφορές των μαθητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Οι επιδράσεις της σημερινής οικονομικής κατάστασης στη ζωή των μαθητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του στη μάθηση
ΜΑΘΗΜΑ - Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Οριοθέτηση εννοιών στη σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Συμβουλευτική δράση του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Πεδία Συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως λειτουργού Συμβουλευτικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Μελέτες περίπτωσης
ΜΑΘΗΜΑ - Ειδικές Μελέτες Εκπαιδευτικού Μάνατζμεντ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού με Κέντρο τον Εκπαιδευτικό: οι Βασικοί Άξονες και στόχοι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Εφαρμογή Λειτουργικού Προγραμματισμού στη διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Παράγοντες Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Κοστολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
ΜΑΘΗΜΑ - Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση-Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Χρήση και Διδακτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης και εφαρμογών γραφείου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Χρήση και Διδακτική αξιοποίηση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και εφαρμογών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Γνωριμία, χρήση και διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου και των εφαρμογών του
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Γνωριμία και διδακτική αξιοποίηση των νέων διαστάσεων του διαδικτύου (Web 2.0) και των μεθόδων συνδυαστικής μάθησης (Blended learning)
ΜΑΘΗΜΑ - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επικοινωνία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Μοντέλα επικοινωνίας σχολείου- οικογένειας-κοινότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Γονεϊκή εμπλοκή/συμμετοχή στο σχολικό περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Γονεϊκό στυλ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Το σχολείο ως σύστημα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Προγράμματα συστημικής παρέμβασης στο σχολείο

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.