Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Web Design: Από τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατασκευή websites. Ξεκινά με μια εισαγωγή στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του WWW, και συνεχίζει με τη μελέτη και ανάλυση του web usability, καθώς και τη δημιουργία πρόχειρων σχεδίων των ιστοσελίδων που απαρτίζουν το Website (Mockups). Ο εκπαιδευόμενος, αφού κατασκευάσει το website, θα μπορεί να το ανεβάσει στο internet και να παρακολουθεί την επισκεψιμότητά του, όπως και άλλα στατιστικά στοιχεία. Τότε, θα είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να αυξήσει την επισκεψιμότητά του. Το πρόγραμμα απευθύνεται όσους θέλουν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το web development, με σκοπό να κατασκευάσουν από το μηδέν στατικά και δυναμικά websites που θα πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις των web usability κανόνων.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας 5 163 13,58 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Κώτσιος Στυλιανός, Λεβεντίδης Ιωάννης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - WEB ΚΑΙ WEB USABILITY ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο web και στα websites(ορισμοί παραδείγματα)
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Τι είναι το www, πώς δημιουργήθηκε, από τι αποτελείται και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; • Τι ονομάζουμε web site; • Στατικό website, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στατικών websites. • Δυναμικό website, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δυναμικών websites.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κανόνες χρηστικότητας ενός website
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Ποιοι είναι οι κανόνες βάσει των οποίων κρίνουμε ένα site αν είναι χρηστικό ή μη; • Ποια είναι η σωστή συνταγή για ένα χρηστικό και πλήρες website; • Ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει; • Παραδείγματα χρηστικών και μη χρηστικών sites.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προεργασία πριν την κατασκευή ιστοσελίδας
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Βασικές αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων. • Εγκατάσταση balsamic. • Σχεδιασμός με balsamic. • Παραδείγματα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας. Αρχικά δίδεται ο ορισμός της, ενώ παράλληλα εξετάζονται και οι όροι «επιχειρηματίας», «ιδιοκτήτης επιχείρησης», «επιχείρηση» και «διοίκηση επιχείρησης». Ακολουθεί μία ιστορική αναδρομή της έννοιας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας στην καθημερινή ζωή καθώς και οι γνώσεις που απαιτούνται για να ασχοληθεί κάποιος με την επιχειρηματικότητα. Διερευνάται η διαδικασία τουεπιχειρείν και παρουσιάζονται οιτρόποι μετάδοσης της επιχειρηματικής γνώσης. Τέλος, γίνεται η σύνδεση μεταξύ των εννοιών «επιχειρηματικότητα» και «ανάπτυξη».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετώνται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Επίσης, αναφέρονται οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα. Τέλος, σημαντικό τμήμα της ανάλυσης επικεντρώνεται στην καινοτομία στην Ελλάδα και τη σύνδεσή της με τον τρόπο ανάπτυξης της καινοτομίας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από στατιστικά στοιχεία και μελέτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εντοπισμός και Αξιοποίηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, θα δοθεί έμφαση στην επιχειρηματική ευκαιρία· δεν είναι απλώς το συστατικό μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, καθώς καταδεικνύει την κατεύθυνση ή το στόχο όπου αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί. Συνεπώς, το ζήτημα της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι ιδιαίτερα σοβαρό για όποιον θελήσει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, κρίνεται απαραίτητο να αναλυθεί η φύση και η τυπολογία της επιχειρηματικής ευκαιρίας, καθώς και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της. Παράλληλα, γίνεται διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματική ευκαιρία και καινοτομία, καθώς συχνά πληθώρα επιχειρηματιών και ανθρώπων της αγοράς τείνει να συγχέει τις δύο αυτές έννοιες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ταυτίζονται δύο πολύ σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες, οι οποίες, ενώ αλληλοσυμπληρώνονται και είναι απαραίτητη η αρμονική συνύπαρξή τους, σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζονται. Εξάλλου, τα όρια μεταξύ των δυο αυτών εννοιών δεν είναι τόσο δυσδιάκριτα όσο –πιθανόν– πολλοί πιστεύουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απόκτηση Επιχειρηματικού Πλεονεκτήματος
Στην παρούσα διδακτική ενότητα του μαθήματος θα αναλυθούν οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, καθώς και ο κύκλος ζωής του προϊόντος σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Θα αναπτυχθούν οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και ο χρόνος εισαγωγής του στην αγορά. Στη συνέχεια, θα εξηγηθεί ο χρονικός προγραμματισμός, η σύνδεσή του με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα και η τεχνολογία ως ένα από τα πιο ουσιώδη επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Στο τέλος, επιχειρείται μία αναφορά στα σημαντικότερα είδη επιχειρηματικών συμφωνιών που μπορεί να υπάρξουν στο περιβάλλον μίας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της στρατηγικής και η σημασία της για τις επιχειρήσεις. Αρχικάπροσδιορίζεταιηδυναμικήτης καιδίδεταιοορισμός της, όπως έχειδιαμορφωθεί μέσα από πλήθος ερευνών και μελετών. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα σημαντικότερα είδη επιχειρησιακής στρατηγικής, οι επιδιώξεις της στρατηγικής, ο τρόπος διαμόρφωσής τους, καθώς και η σύνδεσή τους με τη λήψη εταιρικών αποφάσεων. Τέλος, διερευνάται η σημασία της αξιολόγησης των στρατηγικών και ο ρόλος του διαρκούς ελέγχου και της συνεχούς επαναξιολόγησης των στρατηγικών, επικεντρώνοντας την ανάλυση στη μέθοδο αξιολόγησης στρατηγικών και απόδοσης των επιχειρήσεων Balanced Scorecard, ως αποτελεσματικής μεθόδου ελέγχου και αξιολόγησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML5
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην html5: δομή και δυνατότητες
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Τι είδους γλώσσα είναι η html5; • Δομή και δυνατότητες. • Χρήση των ετικετών της html. • Η πρώτη μου σελίδα με το “hello world”. • Κατασκευή buttons και navigation bar.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Δημιουργία παραγράφου. • Εισαγωγή κειμένου. • Μορφοποίηση κειμένου. • Δημιουργία διατεταγμένων και μη διατεταγμένων λιστών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Eισαγωγή και μορφοποίηση εικόνας
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Εισαγωγή εικόνας. • Τοποθέτηση εικόνας σε συγκεκριμένη θέση της σελίδας. • Μορφοποίηση εικόνας. • Χρήση Canvas της Html5. • Υπερσυνδέσεις (links):πως φτιάχνουμε Links για emails, άλλες web pages.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μορφοποίηση των ιστοσελίδων με CSS3
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Δομή και δημιουργία cc3. • Τρόπος και δυνατότητες μορφοποίησης. • Βασικές εντολές. • Κλήση του CSS3 file. • Παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ασκήσεις-παραδείγματα για τις ενότητες 2.1-2.4
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε παραδείγματα και επεξήγησή τους, καθώς και ασκήσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑ JAVASCRIPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δομή της JavaScript
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Δομή της JavaScript. • JQuery Library. • Βασικές λειτουργίες. • Μοντέλο Αντικειμένου Document(DOM).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Βασικές εντολές της JavaScript
Η διδακτική ενότητα αυτή μελετά τις Βασικές εντολές της JavaScript.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρακτική
Η διδακτική ενότητα αυτή μελετά παραδείγματα, τα οποία επεξηγούνται λεπτομερώς
ΜΑΘΗΜΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα • Δομή βάσης δεδομένων. • Πίνακες. • Πεδία. • Κατηγορίες ορισμάτων. • Κλειδιά της βάσης δεδομένων. • Σχεσιακό μοντέλο της βάσης δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εντολές και ερωτήματα στις βάσεις δεδομένων
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Βασικές εντολές • Ερωτήματα προς τη βάση δεδομένων • Παραδείγματα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑ PHP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στη γλώσσα php
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Δομή και λειτουργία της php. • Τύποι δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Βασικές εντολές της php
Αυτή η διδακτική ενότητα μελετά τις Βασικές εντολές της php
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρακτική
Αυτή η διδακτική ενότητα μελετά παραδείγματα και δίνει λεπτομερή επεξήγησή τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ AJAX
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή και τρόπος λειτουργίας στην AJAX
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Εισαγωγή στη AJAX • Αντικείμενο XMLHTTPRequest • Συνομιλία με διακομιστή • Συνάρτηση callback
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Επιστροφή δεδομένων και ο τρόπος που χτίζουμε μια εφαρμογή AJAX
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Επιστροφή δεδομένων • Συνδυασμός Html, JavaScript, Php , Callback function σε εφαρμογή AJAX • Παραδείγματα
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τεχνικές προστασίας από κακόβουλες ενέργειες
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Τεχνικές προστασίας από κακόβουλες ενέργειες • Τεχνικές προστασίας • Παραδείγματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εγκατάσταση google analytics και optimization του κώδικα του website
Σε αυτήν την διδακτική ενότητα θα δούμε τα εξής θέματα: • Εγκατάσταση και χρήση Google Analytics για στατιστικά στοιχεία • Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων • Optimization του κώδικα • Html responsive design
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΥ BLOG SITE
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σχεδιασμός του blog
Σε αυτή την ενότητα φτιάχνουμε τα mockups του blogsite, συλλέγουμε υλικό, αποφασίζουμε τίτλους ενότητες κτλ..
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συγγραφή του κώδικα
Σε αυτή την ενότητα γράφουμε τον κώδικα για το Blogsite
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Debugging και uploading
Αυτή η ενότητα μελετά την αποσφαλμάτωση και το ανέβασμα του Blog στο w.w.w…
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
Πέτρος Παπαδάτος
Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας
«Αγαπητέ κύριε {prof38_078},

κλείνοντας αυτό τον κύκλο εκπαίδευσης, νοιώθω την ανάγκη να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δόσατε να συγκροτήσω και να επεκτείνω τις μέχρι τώρα γνώσεις μου στο web desighn.
Ειλικρινά είμαι χαρούμενος γιατί οι προσπάθειες του ΕΚΠΑ και η δική σας άψογη καθοδήγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δίνουν αυτή την παραπάνω δυνατότητα σε όλους εμάς, που πιστεύουμε ότι η γνώση είναι μια αδιάκοπη πρόκληση.

Και πάλι σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση
Πέτρος Παπαδάτος
Αμαλιάδα»

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.