Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: Το Έγκλημα ως Είδηση και ως Μήνυμα
Early Entry για αιτήσεις έως 3/9/2018 με έκπτωση 15% στα δίδακτρα. Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: Το Έγκλημα ως Είδηση και ως Μήνυμα


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: Το Έγκλημα ως Είδηση και ως Μήνυμα 5 125 10,42 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Πανούσης Ιωάννης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - To έγκλημα στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αναπαραστάσεις Εγκλημάτων στα ΜΜΕ και Επιδράσεις στην Ψυχολογία του Κοινού
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετώνται η στενή σχέση ανάμεσα στο δημοσιογραφικό και εγκληματολογικό λόγο και ο εξέχων ρόλος που διαδραματίζουν τα εγκλήματα στα ΜΜΕ. Αναλύονται αρχικά δύο πολύ σημαντικές έννοιες που απασχολούν έντονα το δημοσιογραφικό λόγο και μάλιστα σε ημερήσια διάταξη: το έγκλημα και η εγκληματικότητα. Εν συνεχεία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες αναπαρίστανται στα ΜΜΕ και ειδικότερα, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εγκληματολογικής είδησης, βάσει ποιών κριτηρίων μία είδηση χαρακτηρίζεται ως «εγκληματολογική» και επιλέγεται για να προβληθεί στο κοινό, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους μόνο συγκεκριμένα εγκλήματα υπερπροβάλλονται στα ΜΜΕ, ενώ άλλα εγκλήματα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την ευρύτερη κοινωνία, αποκρύπτονται. Τέλος, καταγράφονται και αναλύονται οι επιδράσεις των αναπαραστάσεων των εγκλημάτων και της εγκληματικότητας από τα μίντια στην ψυχολογία του κοινού. Απώτερος στόχος αυτής της ενότητας είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να ξεχωρίζουν τις εγκληματολογικές ειδήσεις και να τις παρουσιάζουν στο κοινό με τρόπο νηφάλιο και αντικειμενικό, ώστε η είδηση να μην αποσκοπεί στον «εντυπωσιασμό», αλλά πρωτίστως στην ουσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η εικόνα του εγκληματία στα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο εγκληματίας-άνθρωπος απεικονίζεται από τα ΜΜΕ και ιδίως ρίχνεται φως στις συμβολικές διαστάσεις που λαμβάνει αυτή η απεικόνιση. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια του «γεννημένου εγκληματία». Πρόκειται για μια έννοια που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο χώρο της εγκληματολογίας και κρίνουμε σκόπιμο να την γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερη την «εικόνα του εγκληματία» αλλά και να αποφύγουν παγίδες που κρύβονται πίσω από γενικεύσεις και στερεότυπα, πολλά από τα οποία σχετίζονται με την έννοια του «γεννημένου εγκληματία». Εν συνεχεία, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η «εικόνα του εγκληματία» μεταφέρεται στην «μιντιακή» πραγματικότητα, ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται αλλά και πώς μπορούν αυτά να ξεπεραστούν μέσα από τη γνώση. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με προτάσεις, ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να παρουσιάσει την εγκληματολογική είδηση, χωρίς να αναπαράγει στερεοτυπικές αντιλήψεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η εικόνα του θύματος στα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται από τα ΜΜΕ το θύμα. Αρχικά, αναλύεται η έννοια του «ευάλωτου» και προσδιορίζονται τα κριτήρια εκείνα βάσει των οποίων θυματοποιούνται περισσότερο ορισμένες κοινωνικές ομάδες σε σχέση με κάποιες άλλες. Παράλληλα, κάνουμε αναφορά σε έρευνες θυματοποίησης που αποδεικνύουν ότι ο πολίτης αισθάνεται πολύ έντονο ανασφάλειας, το οποίο εντείνεται από τη μιντιακή προβολή του εγκληματικού φαινομένου. Μετά από την γενική εισαγωγή στην έννοια του «θύματος» και τις πολύπλευρες διαστάσεις αυτής της έννοιας, αναφερόμαστε ειδικά στον τρόπο με τον οποίο το «θύμα» προβάλλεται στα μίντια, όπως επίσης στην κατασκευή από τα ΜΜΕ «θυτών» και «θυμάτων» και για ποιους λόγους επιχειρείται από τα μίντια η εν λόγω κατασκευή. Παράλληλα, ρίχνουμε φως και εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους ορισμένα μόνο πρόσωπα ή ομάδες βρίσκονται στην κορυφή της «ιεραρχίας θυματοποίησης», ενώ άλλες ομάδες που υφίστανται θυματοποίηση, τελικά περιθωριοποιούνται και δεν τυγχάνουν προβολής από τα ΜΜΕ. Τέλος, θίγουμε το θέμα της εκ νέου θυματοποίησης των θυμάτων από τα ΜΜΕ, μέσω της εισβολής στην προσωπική τους ζωής και παραβίασης των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Νέες Μορφές Εγκληματικότητας και ΜΜΕ: Αποτύπωση του Οργανωμένου Εγκλήματος στα Ελληνικά και Διεθνή ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποία τα ΜΜΕ, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, απεικονίζουν τις νέες μορφές εγκληματικότητας και ειδικότερα το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνιστά έναν από τους βασικότερους βραχίονες της οργανωμένης εγκληματικότητας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην αλλαγή της φύσης του εγκλήματος που πλέον διαφοροποιείται από την εγκληματική δραστηριότητα της παραδοσιακής κοινωνίας. Εν συνεχεία, προσδιορίζεται και αναλύεται η έννοια της «οργανωμένης εγκληματικότητας», καθώς επίσης και οι πολύπλευρες διαστάσεις της. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της «εικονικής πραγματικότητας» που διαμορφώνουν τα ΜΜΕ και στη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή την πραγματικότητα και τις νέες μορφές εγκληματικότητας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα μίντια στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτυπώνουν τις νέες μορφές εγκληματικότητας και καταγράφονται τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη σχέση ΜΜΕ-νέες μορφές εγκληματικότητας, καθώς και οι προκλήσεις, αλλά και οι κίνδυνοι, για το δημοσιογράφο της σύγχρονης εποχής που βλέπει ότι η φύση του εγκλήματος αλλάζει ριζικά και έρχεται ουσιαστικά αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα αναφορικά με το φαινόμενο της εγκληματικότητας και με καινούργια δεδομένα. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις που αποσκοπούν στο να κατανοήσει ο δημοσιογράφος τις σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αναφορικά με το φαινόμενο της εγκληματικότητας και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προσεγγίσει τα νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εγκληματολογική Ορολογία και Αρχές Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετώνται οι αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας σε σχέση με την παρουσίαση από τα μίντια του εγκλήματος, των φαινομένων εγκληματικότητας και της εικόνας του εγκληματία. Αναλύονται οι αρχές που απαρτίζουν τον κώδικα δεοντολογίας και επιχειρούμε να διαπιστώσουμε εάν και σε ποιο βαθμό οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται από τα ΜΜΕ, κατά την απεικόνιση του εγκλήματος, της εγκληματικότητας και του εγκληματία. Εν συνεχεία, αναφερόμαστε στην εγκληματολογική ορολογία και παρέχουμε κάποια βασική γνώση, ώστε ο δημοσιογράφος να χρησιμοποιεί την ορθό ορολογία και να μην προβαίνει σε ατοπήματα, εξαιτίας της έλλειψης γνώσης. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις, ώστε οι δημοσιογράφοι να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας και έχοντας ως ισχυρό εφόδιο τη γνώση που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΜΜΕ και Τρομοκρατία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΜΜΕ και Τρομοκρατική Δράση
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η τρομοκρατική δράση οργανώσεων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ, ως κεντρικό θέμα των μίντια. Αρχικά, επιχειρείται προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας της «τρομοκρατίας». Εν συνεχεία, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην πολυσύνθετη αυτή έννοια, προκειμένου να δώσουμε στους εκπαιδευόμενους τη γνώση, ώστε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη ουσία, το περιεχόμενό της και τις πολύπλευρες διαστάσεις της. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά μίντια προσέγγισαν το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, επικεντρωνόμαστε στον τρόπο παρουσίασης της 17 Νοέμβρη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τα ελληνικά μίντια ασχολήθηκαν τόσο έντονα, σε καθημερινή μάλιστα βάση, με το φαινόμενο της τρομοκρατίας, το οποίο αποτέλεσε το κεντρικό θέμα τόσο του Τύπου όσο και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αναμφίβολα για τους τρεις θερινούς μήνες τόσο ο δημοσιογραφικός κόσμος όσο και το ευρύ κοινό ασχολήθηκε, σχεδόν αποκλειστικά και μανιωδώς θα λέγαμε, με το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Εν συνεχεία, επιχειρούμε μια συγκριτική προσέγγιση με το σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται το φαινόμενο της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τελικά συμπεράσματα και προτάσεις προς τους δημοσιογράφους, ώστε να προσεγγίσουν το φαινόμενο της τρομοκρατίας, πιο ολοκληρωμένα, στηριζόμενοι σε ουσιαστική γνώση. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί να δώσει στους εκπαιδευόμενους και την επιστημονική και την ιστορική γνώση των γεγονότων, ώστε στο μέλλον να έχουν τα εφόδια, ώστε να καλύψουν τόσο σοβαρά φαινόμενα, με νηφαλιότητα αλλά και γνώση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η εικόνα του Έλληνα τρομοκράτη στα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η εικόνα του Έλληνα τρομοκρατία στα μίντια. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην απεικόνιση των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν. και παρουσιάζουμε τα βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την έρευνα μεγάλου αριθμού δημοσιευμάτων εκείνης της περιόδου, όπου ο δημοσιογραφικός κόσμος κλήθηκε να παρουσιάσει το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην περίοδο μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στα χέρια του τρομοκράτη Σάββα Ξηρού, το καλοκαίρι του 2002. Εν συνεχεία αναφερόμαστε στην περίοδο των πρώτων φυλακίσεων και στον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε από τον Τύπο η ζωή στις φυλακές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αναφερόμαστε στην πρόσφατη απόδραση -ή για να είμαστε πιο ορθοί, στην παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας- του Χριστόδουλου Ξηρού από τις Φυλακές Κορυδαλλού και στον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω «απόδραση» παρουσιάστηκε από τα ελληνικά και διεθνή μίντια. Τέλος, συσχετίζουμε τη δημοσιότητα που εδόθη στην εν λόγω «απόδραση» με τις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν και την αυστηροποίηση των μέτρων κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής καταστολής, ως αποτέλεσμα και των πιέσεων που ασκούνται από τα μίντια, προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις στο κοινό. Η διδακτική μας ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις που αποσκοπούν να δείξουν στους εκπαιδευόμενους ότι οι υπερβολές, ο επιφανειακός τρόπος προσέγγισης σοβαρών φαινομένων, όπως το φαινόμενο της τρομοκρατίας και η απεικόνιση του τρομοκράτη που βασίζεται στο «θέαμα» και όχι στην ουσία, ούτε στην εμβάθυνση, όχι μόνο λειτουργούν εις βάρος της ενημέρωσης και οδηγούν στον κλονισμό της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο των δημοσιογράφων, αλλά –το χειρότερο- οδηγούν και σε παραβίαση πρωταρχικών δικαιωμάτων του ατόμου, πάνω στα οποία θεμελιώνεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τρομοκρατικές Ενέργειες και Νέες Τεχνολογίες, Αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ Έκτακτων Καταστάσεων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετώνται και αναλύονται οι ισχυρές επιδράσεις που έχει ασκήσει η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφορικής στη φύση και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους των τρομοκρατικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να μιλάμε για τη νέας μορφής τρομοκρατία. Επίσης, αναλύονται οι πολύ σημαντικές έννοιες του «πολιτισμού της εικόνας και των ΜΜΕ» και της συμβολικής «τρομακτικής βίας», δηλαδή δυο έννοιες που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Εν συνεχεία, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι τρομοκράτες «νέας γενιάς» αξιοποιούν προς όφελός τους την τεράστια δύναμη της εικόνας αλλά και τα υπόλοιπα «εργαλεία» που τους προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες και νέα μέσα επικοινωνίας, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και, πρωτίστως, τα «θεαματικά αποτελέσματα», τα οποία επιδιώκουν και τα οποία –λόγω της δύναμης της εικόνας- είναι πολύ πιο εύκολο να τα επιτύχουν, σε σύγκριση με το παρελθόν. Γίνεται αναφορά στην τρομοκρατική οργάνωση της 17Ν. και στη διαφοροποίησή της σε σχέση με τις νέες τρομοκρατικές οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με την αναφορά και διεξοδική ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της «νέας τρομοκρατίας», όπως πλέον αποκαλείται από τους ειδικούς η τρομοκρατική δράση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής και εντοπίζονται οι σημαντικές διαφοροποιήσεις της από την τρομοκρατική δράση παρελθουσών εποχών. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις προς τον δημοσιογραφικό κόσμο για το πώς θα μπορέσουν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν την νέα αυτή πρόκληση και να καλύψουν το φαινόμενο της «νέας τρομοκρατίας», παρέχοντας στο κοινό ενημέρωση, χωρίς να προβούν στα σοβαρά ατοπήματα του παρελθόντος, τα οποία καταγράψαμε στις δυο προηγούμενες διδακτικές ενότητες, αλλά κατά κύριο λόγο έχοντας αποκτήσει τη γνώση σχετικά με τις σημαντικότατες διαφοροποιήσεις μεταξύ της «τρομοκρατίας του χθες» και της «τρομοκρατίας του σήμερα», η οποία σαφώς λαμβάνει διαφορετικές -πιο επικίνδυνες και απειλητικές- διαστάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Παρουσίαση της βασικής νομοθεσίας για την τρομοκρατία
Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζεται η νομοθεσία για την τρομοκρατία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και ειδικότερα οι επιδιώξεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία, γίνεται εκτενής αναφορά στην ελληνική νομοθεσία περί τρομοκρατίας, υπογραμμίζονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην Ελλάδα σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την τρομοκρατία. Επίσης, αναλύεται η έννοια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» που κυριάρχησε, κυρίως από την περίοδο μετά το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους της Ν.Υόρκης. Τέλος, αντικείμενο διερεύνησής μας σε αυτή την ενότητα είναι η παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά και η σύγκρουση των πολιτισμών, στο πλαίσιο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και τις επισημάνσεις που αφορούν την παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων στο όνομα του «κοινού καλού».
ΜΑΘΗΜΑ - ΜΜΕ και Φυλακή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αναπαραστάσεις της Φυλακής από τα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετάται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται η φυλακή, ως θεσμός αλλά και με τις έντονες συμβολικές διαστάσεις της, από τα ΜΜΕ. Αρχικά, κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τη φυλακή ως θεσμό και ως χώρο έκτισης ποινής, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να κατανοήσουν στην ολότητά του το χώρο της φυλακής και να μπορέσουν να προσεγγίζουν θέματα που αφορούν τη φυλακή και την ποινή της φυλάκισης με τρόπο πιο ολοκληρωμένο, στηριζόμενο και στην επιστημονική γνώση. Έτσι, λοιπόν, επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ώστε να γνωρίσει και να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος πώς γεννήθηκε η ποινή της φυλάκισης και πώς εξελίχθηκε με την πάροδο των αιώνων. Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στη «μικροκοινωνία» των εγκλείστων, εξετάζουμε και αναλύουμε τις θεμελιώδεις αρχές του χαρακτηριζόμενου από τους εγκληματολόγους «υποπολιτισμού» της φυλακής και εξηγούμε πώς οι συγκεκριμένες αρχές και αξίες επιδρούν στη ζωή αλλά και την ψυχοσύνθεση των κρατουμένων. Αναλύουμε την έννοια της «ιδρυματοποίησης» και μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο ο έγκλειστος προσαρμόζεται στο χώρο των φυλακών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εξετάζουμε το πώς αυτός ο «μικρόκοσμος» της ελληνικής φυλακής, με τον δικό του «κώδικα αξιών» και γενικότερα τους δικούς του κώδικες επικοινωνίας, απεικονίζεται από τα ΜΜΕ, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα αλλά και με προτάσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να καλύπτουν θέματα που αφορούν το χώρο των φυλακών πιο ολοκληρωμένα και με βασικό εφόδιο τη γνώση σχετικά με το θεσμό της φυλακής. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτήν τη γνώση, γιατί εάν οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν πώς είναι δομημένος και πώς λειτουργεί ο θεσμός της φυλακής, θα μπορέσουν να προσεγγίζουν πολύ πιο αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν το χώρο των φυλακών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Εικόνα του Φυλακισμένου στα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετάται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται ο φυλακισμένος των ελληνικών φυλακών από τα ΜΜΕ. Αρχικά, γίνεται εκτενής αναφορά στις νέες συνθήκες που επικρατούν στα καταστήματα κράτησης του 21ου αιώνα. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην αλλαγή του ποινικού πληθυσμού. Καταγράφεται και αναλύεται ο τύπος του κρατουμένου που κυριαρχεί σήμερα στα ελληνικά καταστήματα κράτησης και αναλύονται οι ομάδες κρατουμένων που δρουν στις φυλακές. Εν συνεχεία, αναλύονται οι κοινωνικοί τύποι και ρόλοι που υιοθετούνται από τους κρατούμενους στο άτεγκτο περιβάλλον της φυλακής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά μίντια απεικονίζουν τον Έλληνα και αλλοδαπό κρατούμενο, αλλά και τις θεωρούμενες «ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κρατουμένων», ενώ επιχειρείται μια ερμηνεία των συμβολικών διαστάσεων των συγκεκριμένων απεικονίσεων. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις προς τους εκπαιδευόμενους. Απώτερος στόχος της εν λόγω διδακτικής ενότητας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη θεωρητική γνώση σχετικά με την πραγματική εικόνα του κρατούμενου στο πλαίσιο των ελληνικών καταστημάτων κράτησης, ώστε βασιζόμενοι σε αυτήν τη σημαντική γνώση να μπορέσουν να παρουσιάσουν και στα άρθρα και ρεπορτάζ τους τον κρατούμενο, με τρόπο που να μην είναι ούτε διαστρεβλωμένος ούτε αλλοιωμένος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Εικόνα του Αποφυλακισθέντα στα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται από τα ΜΜΕ οι αποφυλακισθέντες. Αρχικά, αναλύονται οι έννοιες της «αποσυμφόρησης των φυλακών», της «απόλυσης των κρατουμένων υπό τον όρο της ανάκλησης» και της «κοινωνικής επανένταξης». Στο σημείο αυτό στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πολύ σημαντικές έννοιες που, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά στον δημοσιογραφικό λόγο, ο δημοσιογραφικός κόσμος δεν γνωρίζει τη βαθύτερη ουσία και το περιεχόμενό τους. Επίσης, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους εκπαιδευόμενους την απαραίτητη γνώση σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και την ποινική κατάσταση των κρατουμένων στη μεγαλύτερη σε ποινικό πληθυσμό φυλακή της χώρας –στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού- ώστε να χρησιμοποιούν τη γνώση τους, κατά την παρουσίαση των δημοσιογραφικών θεμάτων τους που σχετίζονται με τη φυλάκιση και την αποφυλάκιση. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι αποφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν τα μίντια και γιατί. Μετά από αυτή την αναφορά, αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά ΜΜΕ παρουσιάζουν την εικόνα των αποφυλακισθέντων, πού εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και γιατί. Η διδακτική μας ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις προς τους εκπαιδευόμενους για ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπως είναι η αποφυλάκιση και κοινωνική επανένταξη, για τα οποία –όπως ακολούθως θα διαπιστωθεί- δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ούτε από την Πολιτεία, αλλά ούτε υπάρχει και η ενημέρωση του κοινού από τα ΜΜΕ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Το «Μετά» της Φυλακής και ο Ρόλος των ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζεται το «μετά» της φυλακής. Το ενδιαφέρον μας, δηλαδή, επικεντρώνεται στη μέριμνα που λαμβάνεται για όσους αποφυλακίζονται. Αρχικά, διερευνάται το πώς εφαρμόζεται η έννοια της «κοινωνικής επανένταξης» με πρακτικούς όρους. Καταγράφουμε τους φορείς που παρέχουν μέριμνα και αναλύουμε τα βασικά πρόγραμμα που παρέχονται στους πρώην κρατούμενους. Εν συνεχεία, επιχειρούμε να δείξουμε ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των μίντια απέναντι στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των πρώην κρατουμένων και προβαίνουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς τα ΜΜΕ θα μπορέσουν να αποτελέσουν την ουσιαστική «γέφυρα» που θα βοηθήσει τους αποφυλακισθέντες να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της ελεύθερης κοινωνίας, γεγονός που θα έχει πολύ θετικά οφέλη τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την ευρύτερη κοινωνία, δεδομένου ότι το ποσοστό υποτροπής παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Προκειμένου να μειωθούν οι υποτροπές είναι αναγκαία η κοινωνική μέριμνα και αναμφίβολα τα ΜΜΕ έχουν τη δύναμη να ασκήσουν ένα θετικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης, όπως η κατάσταση που βιώνουν τα άτομα που έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης και βρίσκονται στην ελεύθερη κοινωνία, μετά από μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κυριολεκτικά «χαμένοι», χωρίς οικογένεια και φίλους πολλές φορές, χωρίς δουλειά, χωρίς «ταυτότητα». Επομένως, ο ρόλος των ΜΜΕ στο να αλλάξουν κεφάλαιο στη ζωή τους μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Γιατί, δυστυχώς, σήμερα τα μίντια λειτουργούν αρνητικά με το στιγματισμό των προσώπων αυτών, κάτι που θα επιχειρήσουμε να αλλάξουμε μέσω αυτής της διδακτικής ενότητας και να αποδείξουμε την πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνει μια νέα αρχή και από τον δημοσιογραφικό κόσμο όσον αφορά την αντιμετώπιση πρώην κρατουμένων.
ΜΑΘΗΜΑ - Παραβατικότητα Ανηλίκων και Γυναικεία Εγκληματικότητα στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εικόνα του Ανήλικου Παραβάτη στα ΜΜΕ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετάται και αναλύεται ο τρόπος με τον απεικονίζεται στα ΜΜΕ ο ανήλικος παραβάτης. Αρχικά, εξετάζεται η έννοια της «νεανικής παραβατικότητας» και προσδιορίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο το ελληνικό ποινικό δίκαιο αντιμετωπίζει τον ανήλικο παραβάτη. Εν συνεχεία, εξετάζεται και αναλύεται το προφίλ των ανηλίκων παραβατών στην Ελλάδα και καταγράφονται τα συνηθέστερα αδικήματα που διαπράττουν. Τέλος, διερευνάται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα μίντια προσεγγίζουν το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας και το πώς παρουσιάζουν τον ανήλικο παραβάτη. Γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάγκη προστασίας από τα ΜΜΕ του ανήλικου παραβάτη και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι επιτακτική η προστασία. Η ενότητα ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις. Κρίνουμε ότι η γνώση που παρέχεται στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναφορικά με τους ανήλικες παραβάτες και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται από τα ελληνικά μίντια είναι πολύ σημαντική, διότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο και πολυδιάστατο ζήτημα που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης τόσο από τον δημοσιογραφικό κόσμο, όσο και από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από όλα τα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας, ώστε ο ανήλικος παραβάτης να μην μετατραπεί σε «ενήλικα εγκληματία». Ειδικά, στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής, της οικονομικής αλλά και κοινωνικής κρίσης, όπου παρατηρείται μια διαφοροποίηση στην νεανική παραβατικότητα σε σχέση με παρελθούσες εποχές, κρίνουμε αναγκαίο να είναι πλήρως ενημερωμένοι οι δημοσιογράφοι για το μείζον αυτό ζήτημα, προκειμένου να καταγράψουν την επικρατούσα κατάσταση ολοκληρωμένα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι τα ΜΜΕ φέρουν ευθύνη στον τρόπο χειρισμού του θέματος, προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό, αλλά και να παρουσιάσουν έτσι το σοβαρό ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας ώστε να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις, και όχι να ενταθούν προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ δυσμενείς συνέπειες για τον ανήλικο παραβάτη και για το σύνολο της κοινωνίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εικόνα των Συμμοριών Ανηλίκων στα ΜΜΕ
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετήσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμορίες ανηλίκων απεικονίζονται στα ΜΜΕ. Αρχικά, προσδιορίζεται η έννοια των «συμμοριών ανηλίκων» και καταγράφονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των ομάδων. Στη συνέχεια, αναλύεται το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα των «συμμοριών ανηλίκων». Παράλληλα, επιχειρείται ένας συσχετισμός της ελληνικής με την ευρωπαϊκή και αμερικανική εμπειρία, ώστε να προσφέρουμε στον εκπαιδευόμενο μια ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου και να μπορέσει να εξαγάγει τα δικά του σημαντικά συμπεράσματα για τις συμμορίες ανηλίκων σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Στη συνέχεια, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο τα ελληνικά ΜΜΕ προβάλλουν το ζήτημα των «ανήλικων συμμοριών», καθώς και ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται αυτές οι συμμορίες. Αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμοριών, στα οποία τα μίντια δίνουν έμφαση και το ζήτημα τίθεται στις σωστές, επιστημονικές του, βάσεις. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις προς τον δημοσιογραφικό κόσμο. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μια ολοκληρωμένη γνώση για το πολυσύνθετο αυτό ζήτημα, προκειμένου να προσφέρουν ουσιαστική ενημέρωση στο ευρύ κοινό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εικόνα των Φυλακών Ανηλίκων και του Ανήλικου Φυλακισμένου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετήσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποία τα απεικονίζονται στα ΜΜΕ τα καταστήματα κράτησης νέων από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά οι ίδιοι οι ανήλικοι κρατούμενοι. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους ανήλικους κρατούμενους και τα καταστήματα κράτησης νέων και εν συνεχεία εξετάζονται οι αναφορές στα μίντια σχετικά με την ποινή του εγκλεισμού των νέων. Στο σημείο αυτό επιχειρείται και μια κριτική προσέγγιση του θέματος και μια αναφορά σε προτεινόμενα εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την ποινή της φυλάκισης. Στη συνέχεια, διερευνάται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο ανήλικος έγκλειστος πληθυσμός παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ στη χώρα μας. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις μας προς τους εκπαιδευόμενους. Στόχος μας είναι να αποκομίσουν τη σημαντική εκείνη γνώση που θα τους βοηθήσει να προσεγγίσουν κριτικά, σε επιστημονική βάση, αλλά και με ευαισθησία το πολυσύνθετο ζήτημα των φυλακών ανηλίκων καθώς και την εικόνα των ανήλικων φυλακισμένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Το «Μετά» της Φυλακής και ο Ρόλος των ΜΜΕ
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετήσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι αποφυλακισθέντες απεικονίζονται από τα ΜΜΕ. Αρχικά, γίνεται μια εκτενής αναφορά στο δίκαιο των ανηλίκων και στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους ανήλικους αποφυλακιζόμενους. Εξετάζεται η σημαντική έννοια της «κοινωνικής επανένταξης» των ανηλίκων και υπογραμμίζεται η ανάγκη να τους δοθεί μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία ζωής στην ελεύθερη κοινωνία. Στη συνέχεια, εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στους ανήλικους αποφυλακισθέντες και τα μίντια και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τον ανήλικο που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης. Ειδικότερα, αναλύονται τα σημεία στα οποία τα ΜΜΕ δίνουν έμφαση αναφορικά με τους ανήλικους αποφυλακισθέντες και κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε οι δημοσιογράφοι να προβάλλουν το πρόσωπο του ανήλικου αποφυλακισθέντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική του επανένταξη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους εκπαιδευόμενους τη γνώση εκείνη, ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να «γεφυρώσουν» το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους ανήλικους αποφυλακισθέντες και την ευρύτερη κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, επιδιώκουμε να ωθήσουμε τον δημοσιογραφικό κόσμο να διαδραματίσει έναν θετικό ρόλο προς την κατεύθυνση τόσο της ουσιαστικής και αντικειμενικής ενημέρωσης του κοινού, όσο και της κοινωνικής επανένταξης των ανηλίκων που αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, στο οποίο πρέπει τα μίντια να δώσουν την δέουσα προσοχή και έμφαση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εικόνα της Γυναίκας στα ΜΜΕ, ως Θύτης και ως Θύμα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετήσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται από τα μίντια η γυναίκα, τόσο ως θύμα εγκληματικών ενεργειών, όσο και ως θύτης. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εικόνας της γυναίκας-θύματος, αλλά και της γυναίκας-θύτη, όπως αυτά προβάλλονται με έμφαση από τα ελληνικά ΜΜΕ. Επίσης, εξετάζονται τα εγκλήματα τα οποία υφίστανται οι γυναίκες σε εθνική και διεθνή κλίμακα και μελετάται ο τρόπος με τον οποίο αυτά προβάλλονται από τα μίντια. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις μας προς τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με την απεικόνιση της γυναικείας εγκληματικότητας αλλά και την παρουσίαση της γυναίκας-θύματος εγκληματικών ενεργειών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Καταγραφή της Γυναικείας Εγκληματικότητας στα ΜΜΕ
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετήσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται από τα μίντια το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο της γυναικείας εγκληματικότητας. Αρχικά, επιχειρείται μια καταγραφή της εικόνας της γυναικείας εγκληματικότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να προσφέρουμε στους εκπαιδευόμενους την ολοκληρωμένη επιστημονική εκείνη γνώση, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν στο δημοσιογραφικό τους λόγο και να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Στο σημείο αυτό, καταγράφονται τα συνηθέστερα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται οι γυναίκες και αναλύονται οι πολύπλευρες διαστάσεις της γυναικείας εγκληματικότητας. Στη συνέχεια, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες που υιοθετούν παραβατικές συμπεριφορές παρουσιάζονται από τα μίντια και εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στα οποία τα ΜΜΕ δίνουν έμφαση κατά την παρουσίαση της γυναίκας δράστιδος. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις προς τους εκπαιδευόμενους, ώστε να παρουσιάσουν ολόπλευρα και με κριτική ματιά το φαινόμενο της γυναίκειας εγκληματικότητας.
ΜΑΘΗΜΑ - Δημοσιογραφικός Λόγος και Νομικός Λόγος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, Διασφάλιση και Κατοχύρωση της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στη Σύγχρονη Εποχή
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας. Αρχικά, διερευνώνται οι νέες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο σύγχρονος δημοσιογράφος, σε καθημερινή μάλιστα βάση. Στο σημείο αυτό επιχειρείται ένας συσχετισμός με την παραδοσιακή δημοσιογραφία και τον τρόπο με τον οποίο ο δημοσιογράφος ασκούσε το δημοσιογραφικό επάγγελμα σε παρελθούσες εποχές. Καταγράφονται οι απαιτήσεις της νέας εποχής και γίνεται μια εκτενής αναφορά στην κοινωνία της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αναλύεται η κρίση που βιώνεται στον δημοσιογραφικό κλάδο, σε παγκόσμιο και όχι μόνον εθνικό επίπεδο, και καταλήγουμε σε προτάσεις προς τον δημοσιογραφικό κόσμο. Στόχος μας σε αυτή την διδακτική ενότητα είναι να προσφέρουμε στον εκπαιδευόμενο την αναγκαία γνώση, ώστε από την μια πλευρά να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του δημοσιογραφικού κλάδου και από την άλλη πλευρά να τον βοηθήσουμε να ανοίξει νέους δρόμους στη δημοσιογραφική σκέψη και στο δημοσιογραφικό λόγο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Δίκαιο και επικοινωνία στο Διαδίκτυο: Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να καταγράψει το σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο, σήμερα, για τον δημοσιογραφικό κλάδο. Αρχικά, γίνεται εκτενής αναφορά στις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το Διαδίκτυο για το σύγχρονο δημοσιογράφο. Παράλληλα, καταγράφονται τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη δημοσιογραφική χρήση του «διαδικτυακού κόσμου» και αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, ώστε οι δημοσιογράφοι να χειρίζονται με ασφάλεια και ταυτόχρονα αποτελεσματικά το διαδικτυακό χώρο. Ειδική αναφορά πραγματοποιείται για το σημαντικό ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης αυτής, στο Διαδίκτυο, γεγονός που αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο δημοσιογράφος της σύγχρονης εποχής. Με αυτή την ενότητα, αποσκοπούμε να δώσουμε στους εκπαιδευόμενους την αναγκαία νομική γνώση, ώστε με μεγαλύτερη ασφάλεια να ασκούν το επάγγελμα τους στο Διαδίκτυο, δεδομένου ότι στην σύγχρονη εποχή το Διαδίκτυο αποτελεί το πιο γόνιμο έδαφος για να ανοίξει μια νέα εποχή για τη δημοσιογραφία που μπορεί να δώσει εργασία σε μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων. Αρκεί ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί σωστά από τον δημοσιογραφικό κόσμο, προκειμένου να μπορέσουν οι δημοσιογράφοι να αξιοποιήσουν τις πολύ σημαντικές δυνατότητες και ελευθερίες που το Διαδίκτυο τους παρέχει, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και νομιμότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιοποίηση του Δημοσιογραφικού Διαδικτυακού Λόγου με Νέους, Δημιουργικούς και Πρωτότυπους Τρόπους. Καταγραφή και Ανάλυση Παραδειγμάτων από την Διεθνή Εμπειρία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τους νέους, δημιουργικούς και πρωτότυπους τρόπους που προσφέρει το Διαδίκτυο στους δημοσιογράφους, ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημοσιογραφικό διαδικτυακό λόγο. Αρχικά, καταγράφεται και μελετάται η μετάβαση από τον παραδοσιακό δημοσιογραφικό λόγο των εντύπων στο δημοσιογραφικό διαδικτυακό λόγο και αναλύονται τα θετικά και τα όποια αρνητικά προκύπτουν. Εξετάζεται η συρρίκνωση του Τύπου που λαμβάνει χώρα σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνον σε εθνικό επίπεδο και τονίζεται η επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο δημοσιογραφικός, διαδικτυακός λόγος, ώστε να εγκαινιαστεί πραγματικά και ουσιαστικά η «νέα εποχή της δημοσιογραφίας» που ευαγγελίζονται τα νέα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Εν συνεχεία αντλούνται παραδείγματα από την εθνική αλλά και την διεθνή εμπειρία και καταγράφονται πρωτότυποι τρόποι άντλησης αλλά και παρουσίασης της δημοσιογραφικής είδησης. Στόχος μας είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δημιουργικές δυνατότητες και τις νέες ευκαιρίες που τους προσφέρει ο χώρος του Διαδικτύου.
ΜΑΘΗΜΑ - Δημοσιογραφικός Λόγος και Νέες τεχνολογίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διασταύρωση Πηγών και Εύρευση της Αξιόπιστης Είδησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δημοσιογράφος της σύγχρονης εποχής, κατά τη διασταύρωση των πηγών του, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό. Αρχικά, αναλύεται η έννοια της διασταύρωσης των πηγών και υπογραμμίζεται η σπουδαιότητά της, ειδικά στο πλαίσιο της σημερινής εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται από μια υπερπληθώρα πληροφοριών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο δημοσιογράφος να διασταυρώσει τις πηγές του και να καταλήξει στην αξιόπιστη και έγκυρη είδηση. Ειδική αναφορά πραγματοποιείται, στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, στον τρόπο με τον οποίο ο δημοσιογράφος μπορεί να διασταυρώσει την είδηση εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Καταγράφονται οι κύριες πηγές πληροφόρησης που έχει, κατά κανόνα, ο δημοσιογράφος και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επεξεργαστεί αποτελεσματικότερα και πληρέστερα τις παραπάνω πηγές. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις προς τους εκπαιδευόμενους για την αξιόπιστη διασταύρωση των πηγών του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Νέες Προκλήσεις στο “Κυνήγι” της Πραγματικής Εγκληματολογικής Είδησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τον «αγώνα» που δίνει ο δημοσιογράφος, προκειμένου να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την ουσιαστική και πραγματική εγκληματολογική είδηση. Καταγράφονται και αναλύονται οι δυσκολίες και τα εμπόδια, με τα οποία ο δημοσιογράφος έρχεται αντιμέτωπος κατά την καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση της είδησης εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Σημειώνονται τα νέα δεδομένα και οι καινούργιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, σήμερα, ο δημοσιογράφος ο οποίος καλείται να καλύψει την εγκληματολογική είδηση, με τέτοιο μάλιστα τρόπο ώστε να ενημερώσει το κοινό για το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο της εγκληματικότητας. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την επιστημονική, εγκληματολογική γνώση, την οποία στερούνται οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, ώστε να μπορέσουν, με τη σειρά τους, να ενημερώσουν το κοινό για τα σοβαρά ζητήματα του εγκλήματος και της εγκληματικότητας. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ένα ισχυρό εφόδιο, το οποίο εάν αξιοποιήσουν ορθά, θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν, προσφέροντας στο ευρύ κοινό την πραγματική εγκληματολογική είδηση και ταυτόχρονα μια δημοσιογραφική ανάλυση που θα στηρίζεται στη γνώση και την κριτική προσέγγιση των φαινομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και Ερευνητικών Μεθόδων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα αλλά και οι νέες ερευνητικές μέθοδοι μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τους δημοσιογράφους, προκειμένου να φτάσουν στην ουσιαστική είδηση και να προσφέρουν στο κοινό ολοκληρωμένη, αντικειμενική και νηφάλια ενημέρωση. Παράλληλα, καταγράφονται και αναλύονται τα σημεία τα οποία πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να προσέξουν κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ερευνητικών μεθόδων, έτσι ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενους κινδύνους και να αξιοποιήσουν προς όφελός τους και πρωτίστως προς όφελος της ουσιαστικής ενημέρωσης την είδηση. Η διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με τα τελικά πορίσματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα και τις τελικές προτάσεις μας, με στόχο να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους και να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες και να καταφέρουν να ξεχωρίσουν, συνδυάζοντας γνώση με έγκυρη και αξιόπιστη είδηση.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.