Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Σχολικός Εκφοβισμός
Early Entry για αιτήσεις έως 3/9/2018 με έκπτωση 15% στα δίδακτρα. Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Σχολικός Εκφοβισμός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολικός Εκφοβισμός» στοχεύει στο να εφοδιάσει κατά κύριο λόγο τον σύγχρονο εκπαιδευτικό με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός να εντοπίζει εγκαίρως αλλά και να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές του συνέπειες. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε συμβούλους, κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, αλλά και σε άτομα που δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα, π.χ. γονείς, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αποτελεσματική επίλυση των διάφορων προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν από το σχολικό εκφοβισμό και τη συνακόλουθη θυματοποίηση παιδιών κι εφήβων.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από live streaming συνάντηση στην θεματική: Προληπτικές παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων με εισηγήτρια την κα. Λαζαράτου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Σχολικός Εκφοβισμός 3 70 5,83 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Κολιάδης Εμμανουήλ
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΑΣΗ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Γενική εισαγωγή στο πρόβλημα του εκφοβισμού/θυματοποίησης στα σχολεία
Με την παρούσα ενότητα στοχεύουμε να ενημερωθεί ο αναγνώστης-εκπαιδευτικός για το γενικό εκπαιδευτικό–κοινωνικό πλαίσιο μιας μορφής ενδοσχολικής βίας του σχολικού εκφοβισμού και της συνακόλουθης θυματοποίησης παιδιών και εφήβων. Το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο εξελίσσεται ανησυχητικά και προκαλεί ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα στη σύγχρονη ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών και εφήβων. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν επίσης και μερικές βασικοί παράμετροι για να μπορέσει ο αναγνώστης-εκπαιδευτικός να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα του φαινομένου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έννοιες, ορισμοί σημασία και γενικές επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης
Η παρούσα ενότητα στοχεύει να αποσαφηνίσει τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες και τους ορισμούς που διατυπώθηκαν στην εξελικτική πορεία του φαινομένου και να ενημερωθεί ο αναγνώστης- εκπαιδευτικός για τα σύγχρονα κριτήρια και τις απαραίτητες προϋποθέσεις δηλαδή τα συστατικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του φαινομένου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αιτιολογικοί-γενεσιουργοί παράγοντες
Η παρούσα ενότητα στοχεύει να παρουσιάσει τους βασικούς αιτιολογικούς παράγοντες υψηλού κινδύνου που ενέχονται στην εκδήλωση του φαινομένου του εκφοβισμού/θυματοποίησης. Έτσι, γίνεται λίγος για ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο, συμμαθητές, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον κ.ά.), οι οποίοι αλληλεπιδρούν στην εκδήλωση του φαινομένου.
ΜΑΘΗΜΑ - ΜΟΡΦΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μορφές του εκφοβισμού/θυματοποίησης
Στην παρούσα ενότητα παραθέτουμε τις βασικές μορφές του εκφοβισμού/θυματοποίησης, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τις σχετικές διεθνείς έρευνες στην προσπάθειά τους να καταγράψουν τη συχνότητα εκδήλωσης συγκεκριμένων μορφών της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, προκειμένου να προσδιορίσουν την ένταση και το μέγεθος του προβλήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων ατόμων σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης (χαρακτηριολογικό προφίλ)
Η παρούσα ενότητα στοχεύει να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων που εμπλέκονται στο φαινόμενο εκφοβισμού/θυματοποίησης (θύτης, θύμα, θύτης-θύμα, θεατής), με βάση τις διεθνείς και ελληνικές ερευνητικές εργασίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιπτώσεις και συνέπειες του εκφοβισμού/θυματοποίησης στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή παιδιών και εφήβων
Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι επιπτώσεις και οι συνέπειες του εκφοβισμού/θυματοποίησης στην ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή των μαθητών, σύμφωνα με τους ρόλους που έχουν όταν εμπλέκονται στο φαινόμενο, δηλαδή στους θύτες, θύματα, θύτες-θύματα, θεατές.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σχέση εκφοβισμού/θυματοποίησης με τις ομάδες διαφορετικής εθνοπολιτισμικής καταγωγής
Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούν τα διεθνή και ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία τα αλλόγλωσσα και γενικά τα παιδιά με διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή, πλησιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας να εμπλακούν κυρίως ως θύτες ή θύματα σε φαινόμενα εκφοβισμού/ θυματοποίησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Γενικά προγράμματα παρέμβασης και γενικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού/θυματοποίησης
Η παρούσα ενότητα στοχεύει να παρουσιάσει σύντομα τα γενικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, όπως αυτά έχουν υλοποιηθεί σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, θα γίνει σύντομη αναφορά στα πορίσματα διαφόρων ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων ερευνών αναφορικά με την εφαρμογή στρατηγικών (τεχνικών από τα άτομα που εμπλέκονται στο φαινόμενο, αλλά κατά κύριο λόγο από τα θύματα που υφίστανται την εκφοβιστική συμπεριφορά).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικές πρόληψης στο πλαίσιο αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης στο σχολείο
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά σε τεχνικές και πρακτικές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών, να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, και μέσα σ’ ένα θετικό σχολικό κλίμα να αποκτήσουν μηχανισμούς αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας για πιθανά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έτσι, θα γίνει λόγος για το μοντέλο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος, τεχνική επίλυσης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων κ.ά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάπτυξη και καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα της αυτοεκτίμησης
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορεί να αξιοποιήσει και να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο για να αναπτύξειτην αυτοεκτίμηση των μαθητών, ότι δηλαδή είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα για να είναι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα από την εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων είτε κατά τη διάρκεια της καθημερινής εκπαιδευτικο-διδακτικής διαδικασίας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Έννοια, μορφές των στρατηγικών αντιμετώπισης του εκφοβισμού/θυματοποίησης που σχετίζονται με τους ρόλους των εμπλεκομένων (θύτης, θύμα, θύτης-θύμα, παρατηρητής) και τη γενική ψυχοκοινωνική προσαρμογή
Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούν σύντομα οι γενικές στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και πώς αυτές χρησιμοποιούνται από τα εμπλεκόμενα άτομα για τη γενική τους ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Ιδιαίτερα, θα γίνει αναφορά στο Μοντέλο Αυτοαναφοράς-Μέτρησης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης (ΕΑΜΣΑ-Self-Report Coping Measure-SRCM των Causey & Dubow, 1992).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Στρατηγικές παρέμβασης και διαχείρισης του σχολικού εκφοβισμού
Η ενότητα στοχεύει να παρουσιάσει τις βασικές στρατηγικές/τεχνικές και πρακτικές υποδείξεις που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό. Οι στρατηγικές αναφέρονται στους ίδιους τους μαθητές, τους συμμαθητές τους και κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς (π.χ. άμεση παρέμβαση, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία με το θύτη, ποινές και μη τιμωρητικές μεθόδους κ.ά.).
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δικτυακός (ηλεκτρονικός) εκφοβισμός: έννοια, μορφές, χαρακτηριστικά και έκταση
Στην παρούσα ενότητα στοχεύουμε να ενημερωθεί ο αναγνώστης και ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός για τη σύγχρονη μορφή του δικτυακού εκφοβισμού –κυβερνοεκφοβισμού (cyber-bulling), ο οποίος πρόσφατα μελετάται συστηματικά και φαίνεται να υποκαθιστά το «συμβατικό» ή «παραδοσιακό» σχολικό εκφοβισμό στις μεγαλύτερες ηλικίες. Συγκεκριμένα θα γίνει γενική αναφορά στο πρόβλημα, στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις έννοιες, τις μορφές, τα χαρακτηριστικά, την έκταση του φαινομένου σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Δικτυακός (ηλεκτρονικός) εκφοβισμός: συνέπειες, γενικές βασικές αρχές αντιμετώπισης
Η παρούσα ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και στοχεύει να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό για τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του εκφοβισμού και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, για τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών θυτών και των ψηφιακών θυμάτων, τις συνέπειες του φαινομένου στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων και τις γενικές βασικές αρχές αντιμετώπισης.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.