Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε τάξεις ή με μεμονωμένους μαθητές βρεφικής, νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας (1-7 ετών), καθώς και στους γονείς που προβληματίζονται ή αναζητούν μια παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση για την ένταξη μιας ξένης γλώσσας στη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών τους. Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται και αναλύονται: οι σύγχρονες τάσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες, τα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών, οι φόβοι για την πρώιμη έκθεση ενός παιδιού σε δεύτερη γλώσσα, σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες γλωσσοδιδακτικής και η εφαρμογή τους και, τέλος, μέθοδοι, τεχνικές, πρακτικές συμβουλές, δραστηριότητες και παραδείγματα για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία ή δημιουργική απασχόληση με τα μικρά παιδιά στην ξένη γλώσσα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • επεξηγεί τη χρησιμότητα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες
  • εφαρμόζει τα στοιχεία των διάφορων μεθόδων γλωσσοδιδακτικής που ταιριάζουν στη διδασκαλία σε μικρές ηλικίες
  • διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τάξη ή τους μεμονωμένους μαθητές
  • δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία του σε μικρούς μαθητές (μουσική, αφήγηση, οπτικό υλικό κ.ά.)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας 5 90 7,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Πριόβολου Στέλλα - Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και ξένες γλώσσες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η σύγχρονη πολιτική και οι τάσεις σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στις μικρές ηλικίες
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων σχετικά με την έναρξη της διδασκαλίας μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Γίνεται αναφορά τόσο στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις οδηγίες που συντέθηκαν κατά τη συνάντηση ειδικών επιστημόνων στη Νυρεμβέργη, όσο και στις τάσεις εκτός Ευρώπης. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται βέβαια στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, στην οποία και ανήκουμε.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Απόκτηση και εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (L2) - Κρίσιμη περίοδος - Βασικές αρχές
Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με συγκεκριμένους όρους της Γλωσσολογίας, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την προσέγγιση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών γενικά και ειδικά όσον αφορά στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στην ενότητα αυτή επίσης ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε μια πρώτη επαφή με κάποιες βασικές μεθοδολογικές αρχές και τις προσδοκίες που καλείται να έχει από τους μαθητές μικρής ηλικίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οφέλη της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών – Ο ρόλος του γονέα
Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι γονείς και οι καθηγητές ξένων γλωσσών τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για το παιδί που ξεκινά να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα σε πρώιμη ηλικία, όταν το παιδί διανύει τη λεγόμενη «κρίσιμη περίοδο». Με τον τρόπο αυτό, στόχος είναι να αρθούν οι φόβοι και οι αμφιβολίες που συχνά εκφράζονται κυρίως από γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς για την εκμάθηση αυτή και να γίνει αντιληπτός ο ρόλος που καλείται να παίξει ο γονέας στην επαφή αυτή του παιδιού με μια δεύτερη γλώσσα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας – Ο ρόλος του διδάσκοντα
Ο καθηγητής μιας ξένης γλώσσας που καλείται να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας οφείλει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής ομάδας και τις ιδιαιτερότητές της προκειμένου να διδάξει κατάλληλα. Σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος πώς τα παιδιά 0-7 ετών διαφέρουν σημαντικά από τα παιδιά σχολικής ηλικίας, που ήδη έχουν συνηθίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή εφαρμόζεται από το σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα, και τους ενήλικες, που παρουσιάζουν επίσης διαφορές στην εκμάθηση σε σχέση με τα παιδιά. Έτσι, θα προετοιμάζει τη διδασκαλία του με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας.
ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και μέθοδοι γλωσσοδιδακτικής και η εφαρμογή τους στις μικρές ηλικίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η μέθοδος Berlitz και οι περιορισμοί της
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές αρχές μιας από τις παλαιότερες αλλά καινοτόμες μεθόδους Γλωσσοδιδακτικής, της μεθόδου Berlitz. Πολλά από αυτά τα οποία πρότεινε ο εμπνευστής της μεθόδου αυτής μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών γενικά αλλά και ειδικά στη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η ακουστικο-γλωσσική μέθοδος (Audiolingualism)
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις θεωρητικές βάσεις και τις βασικές αρχές της μεθόδου που στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται με την ονομασία «Audiolingualism». Από τις αρχές και τις τεχνικές της μεθόδου επισημαίνονται όσες είναι καλό να εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι οπτικοακουστικές μέθοδοι
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις Οπτικοακουστικές Μεθόδους που αναδύθηκαν ως μέθοδοι Γλωσσοδιδακτικής στην Ευρώπη από τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα. Αφενός καλούνται να κατανοήσουν τις θεωρητικές βάσεις και τους προδρόμους των μεθόδων και αφετέρου τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους γενικά και ειδικά κατά τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η μέθοδος της ολικής αισθητηριακής κινητικής απόκρισης (Total Physical Response – TPR)
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι μια από τις βασικότερες μεθόδους Γλωσσοδιδακτικής για τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, αυτή της Ολικής Αισθητηριακής Κινητικής Απόκρισης, γνωστής στη διεθνή βιβλιογραφία με τον αγγλικό όρο Total Physical Response (TPR). Γνωρίζοντας τις θεωρητικές βάσεις της μεθόδου, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά της, στόχος είναι να μάθουν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους σε παιδιά πρώιμης ηλικίας ή τουλάχιστον ένα τμήμα αυτής με βάση τη μέθοδο αυτή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η φυσική προσέγγιση – Διγλωσσία
Η φυσική προσέγγιση είναι μια φιλοσοφία Γλωσσοδιδακτικής που επιχειρεί να εφαρμόσει τις αρχές της γλωσσικής κατάκτησης. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι θεωρητικές βάσεις, οι αρχές και οι τεχνικές της προσέγγισης αυτής στους εκπαιδευόμενους, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της κατά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Σε ιδανικές συνθήκες, η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διγλωσσία ή, αντίστροφα, η διγλωσσία είναι ουσιαστικά απόρροια μιας αντίστοιχης προσέγγισης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Multiple Intelligences) και η πρακτική εφαρμογή της
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, η Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία με τον αγγλικό όρο Multiple Intelligences, παρουσιάζεται στην ενότητα αυτή. Η θεωρία αυτή εξηγεί ουσιαστικά την ιδιαίτερη προθυμία ή απροθυμία των μικρών –και μεγαλύτερων– μαθητών να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της θεωρίας αυτής και να κατανοήσουν πώς μπορούν να την εφαρμόζουν πρακτικά στο ξενόγλωσσο μάθημά τους σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η επικοινωνιακή προσέγγιση
Μια από τις πιο σύγχρονες και πιο ευρέως αποδεκτές μεθόδους Γλωσσοδιδακτικής είναι η Επικοινωνιακή Προσέγγιση, εξέλιξη της οποίας θεωρείται η επίσης σύγχρονη Δραστηριοκεντρική Μέθοδος (Task-based Language Teaching). Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΜΑΘΗΜΑ - Δεξιότητες, τεχνικές, εργαλεία και παραδείγματα δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η χρήση του λόγου, τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας
Κατά τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η σωστή χρήση του λόγου, η οποία αφορά στην αποκλειστική χρήση της γλώσσας-στόχου και τη συνεπακόλουθη απουσία μητρικής γλώσσας, καθώς και τη χρήση της λεγόμενης «Motherese ή Caretaker Speech» και του κατάλληλου επιτονισμού. Μείζονος σημασίας για να γίνει κατανοητός ο διδάσκων στις περιπτώσεις αυτές είναι η κατάλληλη εξωγλώσσα, δηλαδή η γλώσσα του σώματος, η επανάληψη, η μίμηση και η θεατρικότητά του. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μια σφαιρική αντίληψη της γλώσσας, των παραγλωσσικών και των εξωγλωσσικών στοιχείων της ομιλίας που καλούνται να χρησιμοποιήσουν κατά τη διδασκαλία τους σε μικρές ηλικίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρακτικές συμβουλές διαχείρισης μαθητών/τάξης
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση των μεμονωμένων μαθητών ή της τάξης, όπως η οπτική επαφή, τα κίνητρα (Motivation), η επιβράβευση, τα όρια, η εναλλαγή δραστηριοτήτων, οι καθημερινές ρουτίνες, η θεματική διδασκαλία, η συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τρόπους αποφυγής ή πρόληψης προβλημάτων που συχνά ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία σε παιδιά πρώιμης ηλικίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το τραγούδια και η μουσικοκινητική αγωγή
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμενοι πώς να χρησιμοποιούν δημιουργικά μια από τις βασικότερες τεχνικές το τραγούδι και τη μουσικοκινητική αγωγή κατά τη διδασκαλία τους σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Παρουσιάζεται η σημασία της μουσικής και της κίνησης στη διδασκαλία της γλώσσας ειδικά στις μικρές ηλικίες και δίνονται ιδέες εύρεσης ή και δημιουργίας κατάλληλου και χρήσιμου υλικού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Το παραμύθι και η διήγηση
Είναι αναμφισβήτητη η τεράστια παιδαγωγική και γλωσσική αξία των παραμυθιών και της διήγησης για τα μικρά παιδιά. Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της ανάγνωσης ή διήγησης παραμυθιών, ιστοριών και μικρών ποιημάτων (ομοιοκατάληκτων ή μη) στην ξένη γλώσσα στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, ώστε να την εντάξουν στη διδασκαλία τους. Παράλληλα, δίνονται συμβουλές για την επιλογή, την προσαρμογή ή τη δημιουργία ανάλογου υλικού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού και νέων τεχνολογιών
Όταν διδάσκουμε παιδιά μικρής ηλικίας, είναι απαραίτητη η οπτικοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένου και επιλεγμένου οπτικοακουστικού υλικού, έντυπου ή ηλεκτρονικού. Σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (βίντεο, διαδίκτυο, ηλεκτρονικά βιβλία, διαδραστικούς πίνακες) κατά τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και να δημιουργούν το δικό τους οπτικό ή και οπτικοακουστικό υλικό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η ζωγραφική και η χειροτεχνία
Ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι η ζωγραφική και η χειροτεχνία, που τα κάνει να αισθάνονται ευχάριστα και δημιουργικά. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορούν να εντάξουν στο σχέδιο μαθήματός τους τεχνικές όπως το σχέδιο, η ζωγραφική και οι κατασκευές και να τις προσαρμόσουν κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν το στόχο της διδασκαλίας της γλώσσας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Το παιχνίδι και το θεατρικό παιχνίδι
Η όλη προσέγγιση κατά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας πρέπει να έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν τη βασική αυτή αρχή, ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν σε όλες τις εκφάνσεις της διδασκαλίας τους. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί η ιδιαίτερη σημασία που έχει το παιχνίδι στη διδασκαλία σε παιδιά πρώιμης ηλικίας, δίνοντας παραδείγματα και ιδέες για επιλογή ή δημιουργία κατάλληλων παιχνιδιών για την ξενόγλωσση τάξη. Ξεχωριστή θέση στη διδακτική προσέγγιση πρέπει να κατέχει και η δραματοποίηση ή το θεατρικό παιχνίδι.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.