Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Logistics για την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η δημιουργία του προγράμματος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα αυτό.

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

  • στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
  • στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης, του ελέγχου αποθεμάτων, της αποθήκευσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων
  • στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρμογών/προβλημάτων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
  • στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη ΔΕΑ
  • στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται ο στρατηγικός ρόλος και η σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης, του ελέγχου αποθεμάτων, της αποθήκευσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων κτλ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα κατανοούν βασικές έννοιες και αρχές κυρίως σε θέματα προγραμματισμού και εκτέλεσης λειτουργιών της ΔΕΑ, θα επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών της ΔΕΑ, θα κατανοούν νέες τεχνολογίες (e-logistics), πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές για αλυσίδες εφοδιασμού, θα λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3 60 5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Μιχάλης Μαντάς

* Το πρόγραμμα: "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας" εκπονείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία LogisticsΠως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 1 είναι να παρουσιαστούν οι κύριοι ορισμοί, καθώς και βασικές, εισαγωγικές έννοιες και αρχές λειτουργίας της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ). Στα πλαίσια της Διδακτικής Ενότητας θα συζητηθεί επίσης ο ρόλος και η σπουδαιότητα της ΔΕΑ στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, ενώ επίσης θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στην επίδοση των logistics σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας της ΔΕΑ
- αναλύουν τη δομή και τους κύριους εμπλεκόμενους στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας
- αντιλαμβάνονται το ρόλο των logistics και της ΔΕΑ στην επιχείρηση και την οικονομία, καθώς και θέματα επίδοσης των logistics σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 2 είναι να παρουσιαστούν οι κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της ΔΕΑ, καθώς και οι σχέσεις τους με άλλες εταιρικές λειτουργίες. Στα πλαίσια της Διδακτικής Ενότητας θα συζητηθούν επίσης οι κύριοι τύποι λειτουργίας της ΔΕΑ, καθώς και η ιεραρχική λήψη αποφάσεων στη ΔΕΑ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα προϊοντικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που αυτά επιβάλουν στη λειτουργία της ΔΕΑ, καθώς και στις επιπτώσεις τους στο συνολικό κόστος και τις επιμέρους συνιστώσες κόστους της ΔΕΑ.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τους στόχους και το αντικείμενο των κύριων και υποστηρικτικών λειτουργιών της ΔΕΑ, καθώς και τις σχέσεις τους με άλλες εταιρικές λειτουργίες
- αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. ψυχρή αλυσίδα, επικίνδυνα φορτία, λόγος αξίας-βάρους, υποκαταστασιμότητα), καθώς και τις απαιτήσεις και επιπτώσεις τους στο κόστος λειτουργίας της ΔΕΑ (συνολικό κόστος logistics, συνιστώσες κόστους, trade-offs)
- διακρίνουν τους κύριους τύπους λειτουργίας (pull/make-to-order, push/make-to-stock) της ΔΕΑ
- κατανοούν την ιεραρχική λήψη αποφάσεων και τους κύριους τύπους αποφάσεων ανά επίπεδο (π.χ. στρατηγικό, τακτικό, λειτουργικό)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εξυπηρέτηση Πελατών
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 3 είναι να παρουσιαστούν εισαγωγικές έννοιες και βασικές αρχές που διέπουν την εξυπηρέτηση πελατών από τη λειτουργία της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ). Στα πλαίσια της Διδακτικής Ενότητας θα συζητηθεί ο κύκλος παραγγελίας και η διαδικασία διαχείρισης των παραγγελιών, ενώ θα εξεταστεί η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, καθώς και η διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχει η ΔΕΑ στους πελάτες της επιχείρησης ή του οργανισμού.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τα στάδια, τις επιμέρους διαδικασίες και τους παράγοντες και επηρεάζουν τη διαχείριση των παραγγελιών
- αναλύουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών στα επιμέρους στοιχεία του
- ορίζουν συγκεκριμένους δείκτες (KPIs) για την αξιολόγηση/μέτρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης
- εφαρμόζουν μεθόδους για τον προσδιορισμό της στρατηγικής και του βέλτιστου επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχει η ΔΕΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Κανάλια Διανομής και Outsourcing
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 4 αποτελεί η κατανόηση των κύριων ειδών/τύπων καναλιών διανομής σε συνδυασμό με νέες μεθόδους και μοντέλα διανομής. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στη σύγχρονη τάση για την ανάθεση των λειτουργιών της ΔΕΑ σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) και στην ανάλυση της αγοράς των 3rd Party Logistics (3PL) Service Providers στην Ελλάδα.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τα κύρια είδη καναλιών διανομής, καθώς και νέες μεθόδους και μοντέλα διανομής (π.χ. logistics pooling, urban consolidation centers)
- κατανοούν τη διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης των λειτουργιών της ΔΕΑ από εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά των 3rd Party Logistics (3PL) Service Providers στην Ελλάδα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Πρόβλεψη Ζήτησης
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 5 είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της ζήτησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και των κύριων κατηγοριών μεθόδων/τεχνικών (ποιοτικών και ποσοτικών) για την πρόβλεψη της ζήτησης. Στα πλαίσια της Διδακτικής Ενότητας θα συζητηθούν τα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης, συνήθη προβλήματα και περιορισμοί στην πρόβλεψη, αλλά και μέθοδοι και κριτήρια για την αξιολόγηση της ακρίβειας και ορθότητας της πρόβλεψης. Για την καλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους πρόβλεψης, θα παρουσιαστούν επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων σε προβλήματα μικρής κλίμακας.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τη σημασία και τα κύρια χαρακτηριστικά της ζήτησης στην εφοδιαστική αλυσίδα
- εφαρμόζουν ποιοτικές και κυρίως ποσοτικές (π.χ. ανάλυση χρονοσειρών, προβολή τάσεων, αιτιοκρατική συσχέτιση) μεθόδους/τεχνικές για την πρόβλεψη της ζήτησης
- αξιολογούν την ακρίβεια και την ορθότητα της πρόβλεψης με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και κριτηρίων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Σχεδιασμός και Διαχείριση Προμηθειών
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 6 αποτελεί η κατανόηση του ρόλου των προμηθειών (procurement) στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, πολύ σημαντικό μέρος της ενότητας εστιάζει στην επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών, σε λιτές μεθόδους προμήθειας (π.χ. JIT), στη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές (supplier relationship management) καθώς και στις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για την αγορά πρώτων υλών, ημι-έτοιμων και έτοιμων προϊόντων.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τη σημασία της διαδιακασίας των προμηθειών στην εφοδιαστικής αλυσίδα
- επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα κριτήρια για την αξιολόγηση προμηθευτών
- διαχειρίζονται τις σχέσεις με τους προμηθευτές
- γνωρίζουν μεθόδους και τεχνικές λιτών προμηθειών
- αντιλαμβάνονται την έννοια και τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Διαχείριση Αποθέματος
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 7 αποτελεί η κατανόηση της έννοιας των αποθεμάτων και της βέλτιστης διαχείρισής τους σε ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, σημαντικό μέρος της ενότητας εστιάζει στις πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες για υψηλά/χαμηλά αποθέματα, στους κύριους τύπους αποθεμάτων, σε μεθόδους μείωσης αποθεμάτων καθώς και σε τεχνικές για τον υπολογισμό της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας (EOQ). Τέλος, ειδική μνεία γίνεται και στα διαθέσιμα συστήματα ελέγχου αποθεμάτων που βοηθούν τις εταιρείες στη μείωση του κόστους διατήρησης αποθεμάτων με ταυτόχρονη διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- αντιλαμβάνονται τη σημασία της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων
- κατανοούν τις πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες για τη διατήρηση υψηλών/χαμηλών αποθεμάτων
- εφαρμόζουν τεχνικές για τη μείωση των αποθεμάτων (π.χ. EOQ, TBO)
- υπολογίζουν τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας
- γνωρίζουν τα διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Αποθήκευση
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 8 αποτελεί η κατανόηση της λειτουργίας της αποθήκευσης των εμπορευμάτων και της βέλτιστης οργάνωσης και διαχείρισης ενός αποθηκευτικού χώρου. Παράλληλα, σημαντικό μέρος της ενότητας εστιάζει στις βασικές διαδικασίες μιας αποθήκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της συλλογής παραγγελιών (order picking). Αναλύεται επίσης ο τρόπος σχεδιασμού και οργάνωσης ενός αποθηκευτικού χώρου, καθώς επίσης και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα πληροφοριακά συστήματα και οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική υποστήριξη της λειτουργίας ενός αποθηκευτικού χώρου.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τη σημασία και το ρόλο των αποθηκευτικών χώρων στην αλυσίδα εφοδιασμού
- κατανοούν τις βασικές διαδικασίες/δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μια αποθήκη
- εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός αποθηκευτικού χώρου
- γνωρίζουν τον κύριο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τα πληροφοριακά συστήματα και τις τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία μιας αποθήκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Εμπορευματικές Μεταφορές
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 9 αποτελεί η εξοικείωση με τα μέσα εμπορευματικής μεταφοράς (π.χ. είδη, χαρακτηριστικά, τύποι οχημάτων) και των κύριων υπηρεσιών μεταφοράς (π.χ. full-truckload / FTL, less-than-truckload / LTL). Θα αναλυθεί επίσης η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου μέσου μεταφοράς, ενώ ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στη συνδυασμένη χρήση μεταφορικών μέσων (intermodality, co-modality). Σημαντικό μέρος της ενότητας θα εστιάσει επίσης στη χρήση τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές με τη χρήση παραδειγμάτων, τεχνολογικών εφαρμογών και μελετών περίπτωσης (case studies).
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τα μέσα εμπορευματικής μεταφοράς (π.χ. είδη, χαρακτηριστικά, τύποι οχημάτων) και τους κύριους τύπους υπηρεσιών μεταφοράς (π.χ. full-truckload / FTL, less-than-truckload / LTL).
- εφαρμόζουν κριτήρια και μεθόδους για την επιλογή του κατάλληλου μέσου εμπορευματικής μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας συνδυασμένων μεταφορών)
- κατανοούν τις δυνατότητες εφαρμογής και τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Προγραμματισμός και Δρομολόγηση Οχημάτων
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 10 είναι η παρουσίαση της λειτουργίας της διανομής σε αστικό περιβάλλον, καθώς και η εξέταση παραγόντων και περιορισμών στη δρομολόγηση των οχημάτων. Θα παρουσιαστούν οι κύριοι τύποι προβλημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους και θα συζητηθούν μέθοδοι και τεχνικές προγραμματισμού και δρομολόγησης οχημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης σε συστήματα αυτόματης δρομολόγησης (Automated Vehicle Routing Systems)καιδιαχείρισηςστόλουοχημάτων (Fleet Management Systems). Γιατηνκαλύτερηεξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους προγραμματισμού και δρομολόγησης οχημάτων, θα συζητηθούν ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων σε προβλήματα μικρής κλίμακας.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τα είδη και τα χαρακτηριστικά της διανομής σε αστικό περιβάλλον, καθώς και παράγοντες και περιορισμούς στη δρομολόγηση οχημάτων (στόλος, προσωπικό, πελάτες, δίκτυο)
- αντιλαμβάνονται τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων διανομής
- εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για τον προγραμματισμό και τη δρομολόγηση οχημάτων (π.χ. Shortest Path, VRP, TSP)
- κατανοούν τις δυνατότητες εφαρμογής και τα οφέλη από τη χρήση συστημάτων αυτόματης δρομολόγησης (Automated Vehicle Routing Systems) και διαχείρισης στόλου οχημάτων (Fleet Management Systems)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Τα Logistics στην Ελλάδα και τον Κόσμο
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 11 είναι η κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. με βάση μελέτες από World Bank, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ) και των μελλοντικών προοπτικών των logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα συζητηθεί η Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική στην Ελλάδα (Master Plan for the Hellenic Logistics), όπως επίσης και το πρόσφατο Νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα συζητηθούν οι προοπτικές καριέρας σε θέσεις στελεχών logistics, ενώ θα παρουσιαστούν επίσης θέματα που αφορούν στα logistics σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου (π.χ. Διεθνείς Εμπορικοί Όροι - Incoterms).
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν την υφιστάμενη κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές των logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο
- αξιολογούν τις προοπτικές καριέρας ως στελέχη logistics (π.χ. τύποι στελεχών, κύριες αρμοδιότητες, προοπτικές, career paths κτλ.)
- κατανοούν έννοιες και απαιτήσεις των logistics σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου (π.χ. συνοδευτικά παραστατικά διεθνών αποστολών, διαδικασίες εκτελωνισμού, Διεθνείς Εμπορικοί Όροι - Incoterms, επιμερισμός κόστους και ευθυνών μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, όροι και τύποι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο κτλ.)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Άλλα Θέματα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας 12 είναι η παρουσίαση σύγχρονων θεμάτων και τάσεων στα logistics και τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ). Κύρια θέματα τα οποία θα εξεταστούν είναι η αειφορία και τα logistics (π.χ. green logistics, carbon footprint monitoring), η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (reverse logistics), η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility - CSR) και οι επιπτώσεις στη ΔΕΑ, τα logistics σε αστικό περιβάλλον (city logistics), εμπορευματικά κέντρα/χωριά (freight centers/villages), καθώς και η έννοια των 4th Party Logistics (4PL) Service Providers. Θα συζητηθούν επίσης θέματα που άπτονταιτης έννοιας της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας όπως η συνεργασία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση σε θέματα όπως το Vendor Managed Inventory (VMI), Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) κτλ., καθώς επίσης και η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυδίδα και του Internet-of-Things.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν έννοιες και σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα logistics και ΔΕΑ, όπως:
- η αειφορία και τα logistics (π.χ. green logistics, carbon footprint monitoring)
- η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (reverse logistics)
- η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) και οι επιπτώσεις στη ΔΕΑ
- logistics σε αστικό περιβάλλον (city logistics) και εμπορευματικά κέντρα/χωριά (freight centers/villages)
- 4th Party Logistics (4PL) Service Providers
- συνεργατικές πρακτικές κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. Vendor Managed Inventory - VMI, Collaborative Planning Forecasting and Replenishment - CPFR κτλ.)
- RFID στην εφοδιαστική αλυδίδα
- Internet-of-Things
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
Βασίλης Γώγος
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
«Καλησπέρα σας και καλή χρονιά

Έχοντας τελειώσει το σεμινάριο, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν το καλύτερο από όλα όσα έχω παρακολουθήσει.
Οι σημειώσεις σας ήταν πλήρεις και κατανοητές γι 'αυτό και δεν χρειάστηκε να σας ενοχλήσω, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, καθόλου. Έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά και ελπίζω να κάνετε και άλλο παρόμοιο σεμινάριο.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν οι σημειώσεις σας να χρησιμοποιηθούν και σε ήδη υπάρχοντα σεμινάρια, διότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμές, αφου δεν υπάρχουν καθόλου.
Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

Με εκτίμηση
Βασίλης Γώγος»

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.