Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων και Ενηλίκων» στοχεύει στην παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων, η επαγγελματική ανάπτυξη, η αυτογνωσία, η ανάπτυξη του νέου ατόμου και η σχέση του με το επάγγελμα, συναισθηματικά και εκπαιδευτικά προβλήματα των μαθητών, ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην επαγγελματική συμβουλευτική παιδιών και εφήβων κτλ.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων 4 100 8,33 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Σιδηροπούλου- Δημακάκου Δέσποινα
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Επαγγελματική Συμβουλευτική - Πεδία Εφαρμογής στους Ενήλικες
Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο αντικείμενο της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως ξεχωριστό κλάδο της Συμβουλευτικής και της Ψυχολογίας. Παράλληλα, περιγράφονται τα συνήθη ζητήματα τα οποία οδηγούν το άτομο στην αναζήτηση του συγκεκριμένου είδους συμβουλευτικής και τα πεδία εφαρμογής της στους ενήλικες μεταξύ των οποίων η υποστήριξη των εργαζομένων για την διαχείριση της σταδιοδρομίας τους αλλά και των ανέργων ή των φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ορισμένες από τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου οι οποίες επιχειρούν να ερμηνεύσουν την επιλογή επαγγέλματος και τους τρόπους λήψης των επαγγελματικών αποφάσεων. Η γνώση και αξιοποίηση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των ποικίλων παραγόντων οι οποίοι διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία του ατόμου και βοηθά τον επαγγελματικό σύμβουλο στην υιοθέτηση/εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την επίλυση των προβλημάτων του πελάτη και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής του προσωπικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αρχική Διαγνωστική Αξιολόγηση - Σύναψη Συμβολαίου
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει το πρώτο στάδιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής το οποίο περιλαμβάνει την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, τη σύναψη του συμβολαίου μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη και τη διερεύνηση του ζητήματος που απασχολεί τον πελάτη. Το στάδιο αυτό μπορεί να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας επομένως είναι απαραίτητο να δοθεί η απαιτούμενη σημασία για τον προσδιορισμό του προβλήματος του πελάτη και τον καθορισμό των στόχων της συμβουλευτικής διαδικασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αυτογνωσία - Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει το δεύτερο στάδιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τον πελάτη στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας του και στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλήξουν σε μια επαγγελματική επιλογή ή να επιλύσουν ένα επαγγελματικής φύσεως πρόβλημα είναι σημαντικό να κατανοήσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και το προσωπικό τους στυλ. Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά και στη χρήση των τεστ ως εργαλείων διερεύνησης του εαυτού καθώς και στην πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Λήψη Απόφασης και Δράση - Τερματισμός της Διαδικασίας
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει το τρίτο και τελικό στάδιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατά το οποίο ο πελάτης, αφού έχει κατανοήσει και αξιοποιήσει τις πληροφορίες για τον εαυτό του και το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό περιβάλλον, ετοιμάζεται να τερματίσει τη διαδικασία και να συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης χωρίς τη βοήθεια του συμβούλου. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το ζήτημα της αξιολόγησης της προόδου του πελάτη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του και το χειρισμό των συναισθημάτων που σχετίζονται με τη λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η Σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος και της Συνοδευτικής Επιστολής
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να τονίσει τη σημασία της ορθής σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο του υποψήφιου στην αναζήτηση της εργασίας. Αναλύονται οι στόχοι, η δομή και το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματικούς συμβούλους, οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν τους υποψήφιους εργαζόμενους στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων που διαθέτουν για την προβολή των προσόντων τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Επιλογής
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τη δομή και το περιεχόμενο της συνέντευξης επιλογής καθώς και τη σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας του υποψήφιου για αυτό το στάδιο. Περιγράφονται οι τεχνικές για την αποτελεσματική παρουσία στη συνέντευξη και τη διαχείριση της στρεσογόνου αυτής διαδικασίας η οποία συχνά καθορίζει την έκβαση της αναζήτησης εργασίας ή της αξιολόγησης για μεταπτυχιακές σπουδές. Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα ερωτήσεων που είναι πιθανόν να θέσει ο συνεντευκτής στον υποψήφιο και επισημαίνεται ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και των δεξιοτήτων παρουσίασης του εαυτού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Επαγγελματική Συμβουλευτική των Ενηλίκων που έχουν εγκαταλείψει την Εκπαίδευση
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής και τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να υποστηρίξει τους ενήλικες που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση. Ακόμη αναλύεται ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας όπου καλείται να διαχειριστεί μία κατηγορία πελατών οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Ειδικά Ζητήματα στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Ενηλίκων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να επισημάνει συνήθη διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η διαχείριση των ορίων μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, η αντιμετώπιση της πιθανής αντίστασης του πελάτη και οι ιδιαιτερότητες στην επαγγελματική συμβουλευτική των ενηλίκων που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Το Προφίλ και οι Δεξιότητες του Επαγγελματικού Συμβούλου
Στην τελευταία διδακτική ενότητα περιγράφεται το προφίλ του επαγγελματικού συμβούλου και οι δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εργασιακής συμμαχίας με τον πελάτη. Παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι για την αυτοδιαχείριση του συμβούλου με στόχο την περαιτέρω επαγγελματική του εξέλιξη και την πρόληψη της επαγγελματικής του εξουθένωσης και τονίζεται η ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσής του στο αντικείμενο της επαγγελματικής συμβουλευτικής.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και εφαρμογές στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η γνώση και η εξοικείωση με τις θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Λογικές - Ενορατικές, Ενορατικέ - Συναισθηματικές, Συναισθηματικές - Δραστικές, Δραστικές - Λογικές), τις φιλοσοφικές τους βάσεις, τη συμβουλευτική διαδικασία που ακολουθούν και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Στην ολοκλήρωση κάθε θεωρίας παρουσιάζονται εφαρμογές στη συμβουλευτική πράξη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και εφαρμογές στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
Στη παρούσα ενότητα εξετάζονται διάφορες θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης (ψυχολογικές, μη ψυχολογικές) με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων σε βασικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του ατόμου, και ιδιαίτερα του παιδιού και του εφήβου. Σε κάθε θεωρία παρουσιάζονται εφαρμογές από τη συμβουλευτική πράξη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παράγοντες (κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί) και διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι κοινωνικοί, οικονομικοί, και ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και πώς αυτοί επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον σχολικό και επαγγελματικό του προσανατολισμό. Ειδικότερα, στόχος της ενότητας αυτής είναι η υποβοήθηση των μαθητών στη λήψη ορθών επαγγελματικών αποφάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Ανάπτυξη του Νέου Ατόμου και η Σχέση του με το Επάγγελμα
Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με βασικά στοιχεία της Εξελικτικής Ψυχολογίας σχετικά με τη μελέτη των σταδίων ανάπτυξης του παιδιού από τη βρεφική ηλικία (Piaget) καθώς και με τη μελέτη των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της εφηβείας και των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές των εφήβων. Ιδιαίτερα θα αναλυθεί ψυχολογικά το ζήτημα της σχέσης ατόμου-επαγγέλματος με έμφαση στη σχέση παιδιού/εφήβου και αγοράς εργασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εκπαιδευτικές δομές και η σχέση τους με την Αγορά Εργασίας
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η αναφορά στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εκπαίδευσης των μαθητών και γενικότερα, στη διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ιδιαίτερα θα μελετηθεί ο τρόπος που αυτό επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη και τις αποφάσεις των μαθητών και ο βαθμός διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Συναισθηματικά και Εκπαιδευτικά Προβλήματα των Μαθητών - Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Σκοπός της ενότητας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σχολικού συστήματος (όπως η σχολική φοβία, η διαρροή, οι μαθησιακές δυσκολίες, η επιθετικότητα, η μελαγχολία/ κατάθλιψη, κλπ.) και η επίδραση των προβλημάτων αυτών στη συναισθηματική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ανάλυση των προβλημάτων και στην προσπάθεια επίλυσής τους μέσω της συμβουλευτικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Πρακτική Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Βιωματικές ασκήσεις
Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη διαδικασία και τις τεχνικές της συμβουλευτικής συνέντευξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Επίσης, βασική επιδίωξη είναι η εκμάθηση και η εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων και η γνώση διαφόρων ερωτηματολογίων και τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιπλέον μελετάται και εξετάζεται μέσω παραδειγμάτων (προβολή videos) η πραγματική πορεία και διαδικασία της συνέντευξης σε παιδιά και εφήβους και γίνεται τελική αποτίμηση των αποτελεσμάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Ο Ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Επαγγελματική Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες που τροποποίησαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια τις πρακτικές του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ιδιαίτερος στόχος είναι η διευκόλυνση, με την βοήθεια της πληροφορικής και του Internet, των τρόπων διανομής της πληροφορίας και της εφαρμογής τεχνικών σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εκπαίδευση των μαθητών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Προβλήματα και προκλήσεις στο επάγγελμα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ηθική και Δεοντολογία
Σκοπός της ενότητας είναι να εξετάσουμε τις δυσκολίες και τα διλήμματα που συναντά ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην πράξη κατά τη διεξαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τρείς μορφές προβλημάτων που σχετίζονται: με τη διαφορετικότητα των ατόμων (π.χ. άτομα με αναπηρίες, άτομα με μειωμένες κοινωνικές δυνατότητες, αλλοεθνείς, κλπ.), με την ιδιαιτερότητα της κατάστασης (π.χ. κρισιμότητα περίπτωσης και ανάγκη παραπομπής), με τις διαφορετικές αξίες που διέπουν τα άτομα και τον Σύμβουλο (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές, κλπ.). Παράλληλα, θα αναφερθούμε και στις δεξιότητες με τις οποίες θα πρέπει να είναι καταρτισμένος ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τέτοιου είδους προβλήματα. Επιπλέον σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η γνώση και κατανόηση σημαντικών αρχών Ηθικής και Δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν το έργο του Συμβούλου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Μεθοδολογία Έρευνας ζητημάτων που σχετίζονται με την Επαγγελματική Aνάπτυξη Mαθητών
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Μεθοδολογίας Έρευνας σε ζητήματα σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Ειδικότερα, επιδιώκεται η εξοικείωση με τη στατιστική ανάλυση) ποσοτικών δεδομένων (μέσα συλλογής: ερωτηματολόγια) και την ερμηνεία/ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (μέσα συλλογής: συνεντεύξεις). Η ενότητα αυτή διευκολύνει μέσω παραδειγμάτων την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών καθώς και την ανάγνωση, ερμηνεία και ανάλυση δημοσιευμένων ερευνών για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.