Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής» είναι δομημένο σε πρακτική βάση και ασχολείται με όλα τα καθιερωμένα είδη δημιουργικής γραφής: τη μικρή ιστορία/διήγημα, τη νουβέλα, το μυθιστόρημα, το κινηματογραφικό και το τηλεοπτικό σενάριο καθώς και τη θεατρική γραφή. Στην αρχή αναλύονται συνοπτικά τα αναγκαία θεωρητικά όρια του κάθε είδους και μετά δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα από κάθε είδος γραφής, τα οποία αναλύονται και επεξηγούνται. Το βασικότερο μέρος των ενοτήτων είναι οι συγκεκριμένες πρακτικές ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες είναι απόλυτα στοχευμένες στην προσπάθεια πραγματικής άσκησης δημιουργικής γραφής, μαζί με τον ενδελεχή και λεπτομερή σχολιασμό των απαντήσεων.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής 3 50 4,17 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Σακελλίου Λιάνα
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Διήγημα - Νουβέλα - Μυθιστόρημα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ψυχολογία της γραφής-Προετοιμασία
Γίνεται αναφορά στις βασικές παραμέτρους της ‘ψυχολογίας της γραφής’. Γιατί γράφουμε; Είναι ανάγκη ή διασκέδαση; Γιατί μερικές φορές αρνούμαστε να γράψουμε; Τι ακριβώς σημαίνει το ‘δημιουργικό μπλοκάρισμα’; Αναλύεται περαιτέρω η ψυχολογία του ‘δημιουργού’. Γιατί έχουμε πράγματι την ανάγκη να εκφραζόμαστε δημιουργικά μέσω της γραφής; Τι μπορούμε να κερδίσουμε σε επίπεδο ψυχολογικής αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης μέσω της γραφής; Αναλύεται η γραφή ως η κατεξοχήν κατάλληλη μέθοδος ‘αυτοβελτίωσης’. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τις πρώτες πρακτικές ασκήσεις που αφορούν τη δημιουργία προτάσεων και παραγράφων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διήγημα
Αναλύεται η φόρμα της μικρής ιστορίας/διηγήματος. Δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα διηγήματος από έργα των Τσέχωφ, Βιζυηνού, Παπαδιαμάντη και Βουτυρά. Ηενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής τριών διαφορετικών ειδών διηγήματος: α) ηθογραφικό, β) ρεαλιστικό και γ) κωμικό-σατυρικό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Νουβέλα
Αναλύεται και επεξηγείται η ιδιαίτερη φόρμα της νουβέλας. Γίνεται εκτενέστατη τεχνική ανάλυση της νουβέλας του Παπαδιαμάντη ‘Η Φόνισσα’ με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων τεχνικών προτερημάτων της νουβέλας. Δίνονται πρακτικές ασκήσεις που αφορούν αφενός τη δημιουργία ενός βασικού σχεδιαγράμματος νουβέλας και αφετέρου τη συγγραφή εκτενών σκηνών περιγραφής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μυθιστόρημα
Αναλύεται και επεξηγείται η φόρμα του μυθιστορήματος, με βασικό στόχο την κατανόηση των βασικών τεχνικών γνωρισμάτων του είδους. Δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό της βασικής πλοκής και στη δημιουργία διαλόγων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής: α) βασικού σχεδιαγράμματος πλοκής, β) κεντρικής ιδέας και γ) σκιαγράφησης κεντρικών ηρώων/χαρακτήρων.
ΜΑΘΗΜΑ - Κινηματογραφικό-Τηλεοπτικό Σενάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Κινηματογραφικό Σενάριο-Βασικές Τεχνικές Δόμησης
Αναλύονται εκτενώς οι βασικοί παράμετροι δημιουργίας ενός κινηματογραφικού σεναρίου, με έμφαση στη δημιουργία της ‘βασικής σύγκρουσης’, των ‘σκηνών’ και των ‘πράξεων’. Δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα πετυχημένων κινηματογραφικών σεναρίων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής: α) της κεντρικής σύγκρουσης και β) των σκηνών κορύφωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κινηματογραφικό Σενάριο-Τεχνικές Πλοκής
Συνεχίζεται η ανάλυση γραφής του κινηματογραφικού σεναρίου. Αναλύονται όλες οι βασικές τεχνικές δημιουργίας σεναριακής/αφηγηματικής πλοκής μέσω των συγκρούσεων των βασικών ηρώων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής διαλόγων που αναδεικνύουν αυτή ακριβώς την σύγκρουση των βασικών ηρώων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τηλεοπτικό Σενάριο
Αναλύεται η βασική φόρμα συγγραφής τηλεοπτικού σεναρίου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία διαλόγων σύγκρουσης και ανατροπής. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής τηλεοπτικών διαλόγων.
ΜΑΘΗΜΑ - Θεατρική Γραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πλοκή-Ήρωες-Χαρακτήρες
Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της θεατρικής γραφής. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία της βασικής πλοκής, τωνηρώωνκαιτωνβασικώνθεατρικώνχαρακτήρων. Ηενότηταολοκληρώνεταιμεπρακτικές ασκήσεις γραφής ενός βασικού σχεδιαγράμματος πλοκής ενός πλήρους θεατρικού έργου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διάλογοι-Μονόλογοι
Συνεχίζεται η ανάλυση της θεατρικής γραφής, με έμφαση τώρα στη δημιουργία των διαλόγων και των μονολόγων. Δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα από τη διεθνή θεατρική δραματουργία. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής ενός θεατρικού διαλόγου και μέρους ενός θεατρικού μονολόγου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μονόπρακτο
Αναλύεται ξεχωριστά η συγγραφή θεατρικού μονόπρακτου. Αναλύονται όλες οι βασικές τεχνικές συγγραφής του. Δίνεται συγκεκριμένο παράδειγμα. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις γραφής: α) της αρχής ενός θεατρικού μονόπρακτου και β) του βασικού σχεδιαγράμματος ενός ολοκληρωμένου θεατρικού μονόπρακτου.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.