Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Law and Economics
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Law and Economics

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Law and Economics» εντάσσεται στον διεπιστημονικό κοινό χώρο της Νομικής και Οικονομικής επιστήμης. Αποσκοπεί στην επιμόρφωση του εκπαιδευομένου, ώστε να αποκτήσει μια σε βάθος γνώση των υπό μελέτη θεμάτων και τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιεί με άνεση. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού, ο εκπαιδευόμενος θα έχει επιμορφωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τη Θεωρία των Θεσμών, τα Οικονομικά της Ευημερίας, τα Περιουσιακά Δικαιώματα, το Δίκαιο των Συμβάσεων κ.ά. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε νομικούς, οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες αλλά και όσους επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, όπως ιδιώτες/επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με άλλες επιστήμες και γνωστικά αντικείμενα.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Law and Economics 4 170 14,17 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Α. Χατζής
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οικονομική Ανάλυση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μέσα από το διάγραμμα κυκλικής ροής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μακροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μακροοικονομική ανάλυση. Θα γίνει αναφορά στα ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομίας, τις έννοιες της οικονομικής άνθησης και ύφεσης και του οικονομικού κύκλου. Τέλος, σε αυτήν τη διδακτική ενότητα, θα εξεταστούν οι σχολές μακροοικονομικής σκέψης, πώς γίνεται η διάρθρωση χαρτοφυλακίου, και γενικά η μακροοικονομική πολιτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μικροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μικροοικονομική ανάλυση. Θα αναφερθούμε στην έννοια της Αγοράς, θα δούμε το Υπόδειγμα Προσφοράς - Ζήτησης και το Κόστος Παραγωγής, καθώς και τις Δομές Αγοράς. Τέλος θα ασχοληθούμε με την Οικονομική της Ευημερίας, τα Δημόσια Αγαθά και τις Εξωτερικές Οικονομικές Επιπτώσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά στοιχεία της επιχειρήσεως. Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση των λειτουργιών της διοίκησης. Στη συνέχεια η εξετάζεται η επιχείρηση ως σύστημα και αναλύονται οι στόχοι που μπορεί να έχει ένα σύστημα. Βασικό στοιχείο κάθε οργάνωσης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση της επιχείρησης, είναι ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος διαφοροποιείται ανάλογα με την προσωπικότητά του. Σημαντικότατο ρόλο στον τρόπο που θα αντιδράσει σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα έχει η διαδικασία της μάθησης. Όμως, το κάθε άτομο απαντά σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα ανάλογα με τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του, το σύστημα αξιών του, και γενικότερα ανάλογα με την αντίληψή του. Ένας από τους πιο σημαντικούς, ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας της επιχείρησης, και με την ευρεία έννοια της οργάνωσης, είναι η ηγεσία της. Η ηγεσία εμπνέει και καθοδηγεί. Ομάδες με πραγματικούς ηγέτες διέπρεψαν. Ο ηγέτης βοηθά το κάθε μεμονωμένο άτομα να αναπτύξει στο μέγισ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Βασικά Στοιχεία Στατιστικής και Οικονομετρικής Ανάλυσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της στατιστικές ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην στατιστικής επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της περιγραφικής στατιστικής και κάποια στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης.
ΜΑΘΗΜΑ - OIKONOMIΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή - Τα Μεθοδολογικά Θεμέλια της Οικονομικής
Στην ενότητα αυτή θα δούμε ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος και γιατί η ανάπτυξη της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο των κοινωνικών επιστημών τις τελευταίες δεκαετίες. Θα παρουσιάσουμε επίσης μια σύντομη εισαγωγή στα μεθοδολογικά θεμέλια της Οικονομικής επιστήμης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τα Μεθοδολογικά Θεμέλια της Νομικής
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθεί το πρόβλημα της ιδιαίτερης φύσης της νομικής επιστήμης και θα γίνει μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της Νομικής μεταθεωρίας. Θα επισημανθεί ιδιαιτέρως το νέο στοιχείο που φέρει η Τοπική στη Νομική Επιστήμη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Διεπιστημονική Συνεργασία Οικονομικής και Νομικής
Στα πλαίσια της παρούσας Διδακτικής Ενότητας, θα δούμε πώς η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ μιας εμπειρικής και μιας δεοντολογικής επιστήμης ή πώς μια αξιολογικά ουδέτερη επιστήμη μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Θεωρία των Θεσμών Ι - Έννοια και Είδη Θεσμών
Στην ενότητα αυτή θα αναπτύξουμε βασικά στοιχεία της θεωρίας των θεσμών. Θα δούμε τι είναι οι θεσμοί και ποια είναι τα είδη τους. Θα παρουσιάσουμε επίσης τα στοιχεία και τις βασικές αρχές μιας θεωρίας των θεσμών και θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο πώς εμφανίζονται και εξελίσσονται οι θεσμοί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Θεωρία των Θεσμών ΙΙ - Εξέλιξη και Αξιολόγηση των Θεσμών
Θα δούμε πώς εμφανίζονται και εξελίσσονται οι θεσμοί και κατά πόσο είναι το αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών ή εξελικτικών διαδικασιών. Θα παρουσιάσουμε τα διάφορα υποδείγματα φυσικής επιλογής των θεσμών και θα καταλήξουμε με μια ανάλυση των τεσσάρων κριτηρίων για την αξιολόγηση των θεσμών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Το Οικονομικό Πρόβλημα
Στα πλαίσια της παρούσα διδακτικής ενότητας θα σας εισαγάγουμε σε βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης, δηλ. στις έννοιες της στενότητας - ανεπάρκειας, των αναγκών, του κόστους ευκαιρίας, της χρησιμότητας, των ελεύθερων, οικονομικών και δημόσιων αγαθών, του καταμερισμού των έργων. Επίσης, θα αναφερθούμε λεπτομερώς στην ουσία του οικονομικού προβλήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Βασικές Οικονομικές Έννοιες
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτικής ενότητας θα αναλύσουμε βασικές οικονομικές έννοιες μεταξύ των οποίων των παραγωγικών συντελεστών, του καταμερισμού εργασίας, του νόμου της προσφοράς και του νόμου της ζήτησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Ατομική Οικονομική Συμπεριφορά
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επιχειρήσουμε μια εισαγωγική προσέγγιση της ατομικής οικονομικής συμπεριφοράς ως κεντρικής υπόθεσης της οικονομικής επιστήμης. Θα αναφερθούμε σε μεθοδολογικά προβλήματα και σε μια εις βάθος κριτική τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επιχειρήσουμε μια εισαγωγή στη θεωρία των παιγνίων ως μελέτης της ατομικής οικονομικής συμπεριφοράς στον κοινωνικό χώρο. Με τη βοήθεια της θεωρίας παιγνίων θα διαπιστώσουμε πόσο σημαντικοί είναι οι θεσμοί για την κοινωνική συμβίωση και με ποιον τρόπο επιλύουν προβλήματα όπως αυτό που οφείλεται στο δίλημμα του φυλακισμένου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Φορείς Πραξιακών Δικαιωμάτων - Εισαγωγή στη Θεωρία των Αποφάσεων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε : - Το πρόβλημα του κοινωνικού κόστους. - Τους πιθανούς φορείς των πραξιακών δικαιωμάτων - Τη δομή των κινήτρων συμπεριφοράς τους. Τέλος, θα επιχειρήσουμε μια εισαγωγή στη θεωρία των αποφάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Εισαγωγή στην Οικονομική της Ευημερίας Ι: Βασικές Έννοιες και Αξιώματα
Στην παρούσα Δ/Ε θα παρουσιάσουμε: μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα αξιώματα της οικονομικής της ευημερίας Θα εξετάσουμε πόσο μπορεί η οικονομική της ευημερίας να χρησιμεύσει στην αξιολόγηση εναλλακτικών οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, θα εξετάσουμε το ζήτημα της επίδρασης που έχουν οι θεσμοί στην οικονομική ευημερία καθώς και το πρόβλημα της αριστοποίησης της ανταλλαγής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Εισαγωγή στην Οικονομική της Ευημερίας ΙΙ: Τα Κριτήρια της Οικονομικής
Αποτελεσματικότητας Στα πλαίσια της δωδέκατης Δ/Ε θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τα δύο κριτήρια της οικονομικής αποτελεσματικότητας: το κριτήριο Pareto και το κριτήριο Kaldor-Hicks. Επίσης, θα εξετάσουμε το πρόβλημα της άριστης κατανομής των πόρων καθώς και τη σχέση του με τη διανομή του εισοδήματος.
ΜΑΘΗΜΑ - OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οι Βασικές Θέσεις της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτικής ενότητας θα γίνει μια παρουσίαση των θεωρητικών θεμελίων και των βασικών θέσεων της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (ΟΑΔ), ιδιαίτερα του θεωρήματος του Coase και της παρέμβασης Posner. Θα δούμε επίσης γιατί η ΟΑΔ διακρίνεται για την επιστημολογική και θεωρητική ανωτερότητά της σε σχέση με τις άλλες προσεγγίσεις στο δικαιικό φαινόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τα Κριτήρια Αξιολόγησης της Οικονομικής Ανάλυσης Δικαίου (ΟΑΔ)
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά κριτήρια ευημερίας και αξιολόγησης των νομικών κανόνων καθώς και η παρουσίαση των κριτηρίων Pareto, Kaldor-Hicks, Marshall-Posner. Επίσης, παρουσιάζονται το πρόβλημα της αυτονομίας των προτιμήσεων και ο Πατερναλισμός.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οικονομική Ανάλυση Δικαίου και Ατομικά Δικαιώματα
Στην παρούσα διδακτική ενότητα, μελετάται η φιλοσοφική θεμελίωση της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (ΟΑΔ) στον ωφελιμισμό των κανόνων και ιδιαίτερα η ανάλυση της περί της σχέσεως δικαιωμάτων και ευημερίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Περιουσιακά Δικαιώματα (Μορφές Προστασίας & Συγκρούσεις)
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τα περιουσιακά δικαιώματα. Θα δούμε: - ποιος είναι ο οικονομικός σκοπός τους, - πώς προστατεύονται και - τι συμβαίνει όταν συγκρούονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Περιουσιακά Δικαιώματα (Η Νομική Ρύθμιση της Σύγκρουσης στα Ακίνητα)
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα συζητήσουμε τις λύσεις που δίνουν στο πρόβλημα της σύγκρουσης χρήσεων μεταξύ ακινήτων τα ευρωπαHκά δίκαια βασιζόμενα πάνω στην εφαρμογή των αρχών της προτεραιότητας και της επικρατούσας χρήσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Περιουσιακά Δικαιώματα (Μεταβίβαση και Πρωτότυπη Κτήση της Κυριότητας)
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τους τρόπους κτήσης και μεταβίβασης της κυριότητας των πραγμάτων. Θα δούμε τι είναι οι τίτλοι κυριότητας και ποια είναι τα συστήματα καταχώρισης των τίτλων ιδιοκτησίας. Θα μιλήσουμε επίσης για τους περιορισμούς στη μεταβίβαση των περιουσιακών δικαιωμάτων. Θα συζητήσουμε επίσης τους πρωτότυπους τρόπους κτήσης της κυριότητας, ιδιαίτερα την χρησικτησία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Περιουσιακά Δικαιώματα (Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρύθμιση της ιδιοκτησίας)
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τις δύο σημαντικότερες μορφές οικονομικοπολιτικής παρέμβασης του κράτους στην ατομική ιδιοκτησία (την αναγκαστική απαλλοτρίωση και τη ρύθμιση χρήσης) και θα ερευνήσουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Περιουσιακά Δικαιώματα (Η Διανοητική Ιδιοκτησία)
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε το πρόβλημα της διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, την πνευματική ιδιοκτησία και τα σήματα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αρχές του Δικαίου των Συμβάσεων
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τις αρχές και τους σκοπούς του δικαίου των συμβάσεων. Όπως θα δούμε, η βασικότερη αρχή που διέπει το δίκαιο των συμβάσεων είναι εκείνη της ελευθερίας των συμβάσεων. Η αρχή όμως αυτή έχει δεχτεί κριτική από τη νομική θεωρία και έχει περιοριστεί ιδιαίτερα στην πράξη. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζει την αρχή η ΟΑΔ (η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου) σε σχέση με την οικονομική αποτελεσματικότητα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οικονομική Θεωρία του Δικαίου των Συμβάσεων
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα την οικονομική θεωρία του δικαίου των συμβάσεων εξετάζοντας το θέμα των προ'ποθέσεων για την έγκυρη κατάρτιση μιας σύμβασης (νομικά δεσμευτικές προτάσεις, έγγραφος τύπος, προβλήματα στην κατάρτιση της σύμβασης κλπ.) και συζητώντας το πρόβλημα της ερμηνείας των συμβάσεων αξιοποιώντας το μοντέλο της τέλειας σύμβασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κατανομή των Κινδύνων στη Σύμβαση
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με το σημαντικότατο πρόβλημα της κατανομής των κινδύνων στη σύμβαση σε δύο περιπτώσεις: στην αδυναμία παροχής και στην απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. Θα εξετάσουμε επίσης τα προβλήματα που δημιουργεί η εμπλοκή τρίτων προσώπων στη σύμβαση και θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα χρήσης της οικονομικής ανάλυσης από το Γερμανικό Ακυρωτικό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Ανώμαλη Εξέλιξη της Σύμβασης
Στην παρούσα ενότητα θα συζητήσουμε τα εξής θέματα: - Την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης - Την αποτελεσματική εκπλήρωση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων - Την αξίωση εκπλήρωσης της σύμβασης - Την αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης (θετικό διαφέρον) - Το διαφέρον εμπιστοσύνης και επιστροφή του πλουτισμού (αρνητικό διαφέρον) - Το περιορισμένο θετικό διαφέρον και την αποτελεσματική λύση της εκπλήρωσης ή παραβίασης της σύμβασης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Νέα Θεσμική Οικονομική και η Οικονομική Θεωρία των Συμβάσεων
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τις οικονομικές θεωρίες περί συμβάσεων της Νεοθεσμολογικής σχολής. Ειδικότερα θα μιλήσουμε για τη θεωρία της αντιπροσώπευσης, για τη θεωρία των αυτοεφαρμοζόμενων ή αδήλων συμβάσεων και τη θεωρία των σχεσιακών ή ατελών συμβάσεων. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις θεωρίες για την ασύμμετρη πληροφόρηση (ιδιαίτερα εκείνη του George Akerlof και θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τις θεωρίες της σχολής με εκείνες της ΟΑΔ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εισαγωγή στο Δίκαιο των Αδικοπραξιών
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το πρόβλημα της αδικοπρακτικής ευθύνης, δηλαδή της ευθύνης αποκατάστασης της ζημίας που έγινε σε τρίτους. Αφού κάνουμε μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της αδικοπρακτικής ευθύνης και μελετήσουμε το πρόβλημα της συρροής συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης, θα εξετάσουμε τον σκοπό του δικαίου των αδικοπραξιών και την προσέγγιση της ΟΑΔ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Τα Βασικά Υποδείγματα (Ατυχήματος και Αρίστου Επιπέδου Δραστηριότητας)
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε το βασικό υπόδειγμα ατυχήματος ως το κύριο πεδίο εφαρμογής της εξωσυμβατικής αστικής ευθύνης. Όπως θα δούμε συντίθεται από δύο μερικά υποδείγματα: το μονομερές και το διμερές υπόδειγμα. Κατόπιν, θα εξετάσουμε το υπόδειγμα του αρίστου επιπέδου δραστηριότητας (είτε ως μονομερές είτε ως διμερές). Τέλος, θα συγκρίνουμε τα διάφορα συστήματα με κριτήριο την κοινωνική ευημερία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Ζημία
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε αναλυτικά, από οικονομική άποψη, το πρόβλημα της ζημίας, ως μείωσης της χρησιμότητας που υφίστανται κοινωνικές μονάδες από επιβλαβή γεγονότα. Θα μιλήσουμε για την καθαρή περιουσιακή ζημία, τη μη υλική (ηθική) ζημία, όπως π.χ. την απώλεια ελεύθερου χρόνου και διακοπών, την ψυχική οδύνη κλπ., για τη μέση ή ατομική ζημία, την ποινική αποζημίωση, κλπ. Επίσης, θα αναφερθούμε στα σφάλματα των δικαστικών αποφάσεων κατά την επιμέτρηση της ζημίας, καθώς και στο πρωτογενές, το δευτερογενές και το τριτογενές κόστος ζημιογόνων πράξεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Αιτιώδης Συνάφεια και Υπαιτιότητα
Στην παρούσα ενότητα θα συζητήσουμε δύο σημαντικότατα θέματα, που άπτονται της αδικοπρακτικής ευθύνης και συνδέονται μεταξύ τους: την αιτιώδη συνάφεια και την υπαιτιότητα. Θα εξετάσουμε αναλυτικά τα προβλήματα που δημιουργεί η υπαιτιότητα και πώς αυτά επιλύονται με τη βοήθεια της ΟΑΔ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Ειδικά Θέματα Αδικοπρακτικής Ευθύνης
Στην παρούσα ενότητα θα συζητήσουμε μία σειρά ειδικών θεμάτων σχετικών με την αδικοπρακτική ευθύνη: - προσυμβατική ευθύνη, - τι συμβαίνει όταν υπάρχουν πλείονες του συνυπεύθυνοι, - ευθύνη για ελαττωματικά προHόντα και - ευθύνη για ζημίες στο περιβάλλον.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.