Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων» έχει ως σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές του μάρκετινγκ, τα στάδια της έρευνας αγοράς, τον ορθό προγραμματισμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ, την μεθοδολογία εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά, τις σύγχρονες μεθόδους του e-marketing, τις αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων κ.λπ. Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις τεχνικές που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα του μάρκετινγκ, καθώς επίσης να διαμορφώνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πωλήσεων, αποκτώντας παράλληλα, επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στο τέλος, έχει τη δυνατότητα να μάθει να χρησιμοποιεί Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζει σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από 3 live streaming συναντήσεις στις θεματικές:
-Ο ρόλος του Μείγματος Μάρκετινγκ στην Δημιουργία της Στρατηγικής.
-Facebook Ads, Goodle Adwords, Google Analytics, με εισηγητή τον κ. Καμινάκη Κώστα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο Marketing and Communication και μεγάλη διδακτική και εργασιακή εμπειρία και
- Marketing και Πωλήσεις με εισηγητή τον κ. Κόλλια Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας Κόλλιας είναι Σύμβουλος Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού Επιχειρήσεων από το 1992. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει Master in Business Administration από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων 6 254 20,42-21,17 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Α. Φραγκουδάκη
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οικονομική Ανάλυση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μέσα από το διάγραμμα κυκλικής ροής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μακροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μακροοικονομική ανάλυση. Θα γίνει αναφορά στα ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομίας, τις έννοιες της οικονομικής άνθησης και ύφεσης και του οικονομικού κύκλου. Τέλος, σε αυτήν τη διδακτική ενότητα, θα εξεταστούν οι σχολές μακροοικονομικής σκέψης, πώς γίνεται η διάρθρωση χαρτοφυλακίου, και γενικά η μακροοικονομική πολιτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μικροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μικροοικονομική ανάλυση. Θα αναφερθούμε στην έννοια της Αγοράς, θα δούμε το Υπόδειγμα Προσφοράς ? Ζήτησης και το Κόστος Παραγωγής, καθώς και τις Δομές Αγοράς. Τέλος θα ασχοληθούμε με την Οικονομική της Ευημερίας, τα Δημόσια Αγαθά και τις Εξωτερικές Οικονομικές Επιπτώσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά στοιχεία της επιχειρήσεως. Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση των λειτουργιών της διοίκησης. Στη συνέχεια η εξετάζεται η επιχείρηση ως σύστημα και αναλύονται οι στόχοι που μπορεί να έχει ένα σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Βασικά Στοιχεία Στατιστικής και Οικονομετρικής Ανάλυσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της στατιστικές ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην στατιστικής επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της περιγραφικής στατιστικής και κάποια στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες και Αρχές του Marketing
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες του marketing. Ο αντικειμενικός σκοπός της ενότητας είναι να εφοδιάσει αυτούς, που ασκούν τη διοίκηση των επιχειρήσεων και τα μελλοντικά στελέχη των επιχειρήσεων με τις βασικές τεχνικές του marketing. Η θεωρία του Marketing συνοδεύεται με χειροπιαστά παραδείγματα, πραγματικά ή υποθετικά. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύεται πως το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, θα γίνει ευκολότερα κατανοητό από τον εκπαιδευόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Λήψη Αγοραστικής Απόφασης
Η διδακτική ενότητα τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόζει το marketing κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βάσει της οποίας θα αποφασίσει ο καταναλωτής εάν θα αγοράσει ή θα απορρίψει ένα προϊόν. Έτσι, ο καταναλωτής γίνεται το επίκεντρο της ανάλυσής μας. Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η οποία δεν απέχει πολύ από τη μελέτη της γενικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, έχει ως στόχο την ικανοποίησή του. Η σύνθεση των ανακαλύψεων πολλών κλάδων, όπως της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της οικονομολογίας και της ανθρωπολογίας, βοηθούν στο να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του καταναλωτή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Τμηματοποίηση της Αγοράς
Η διδακτική ενότητα υπογραμμίζει ότι ο πρώτος βασικός στόχος μιας στρατηγικής Marketing είναι η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς που ενδιαφέρει την επιχείρηση. Ο δεύτερος στόχος είναι η επιλογή της κατάλληλης προσφοράς προς το συγκεκριμένο αυτό τμήμα της αγοράς. Έτσι, αναλύονται κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η τμηματοποίηση της αγοράς, καθώς και στρατηγικές Marketing που σχετίζονται με αυτήν την διαδικασία. Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα για τον επιχειρηματία μιας ορθής τμηματοποίησης της αγοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Έρευνα Marketing
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να υπογραμμιστεί η σημασία που έχει για την επιχείρηση μια έγκαιρη και καλά μελετημένη έρευνα Marketing. Εδώ, αναλύονται κάποιοι από τους λόγους που επιβάλλουν την έρευνα Marketing, δίνεται το περιεχόμενο και η έκταση της έρευνας Marketing, καθώς επίσης, και η σημασία ενός ορθού προγραμματισμού ολόκληρης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Σχέδιο Marketing
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στο ρόλο του σχεδίου Marketing, ως μηχανισμός αποτελεσματικής επικοινωνίας. Σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να βοηθήσει τους μάνατζερ της επιχείρησης στον καθορισμό του επιθυμητού μέλλοντος του προϊόντος, αφού αναγνωρίσει προηγουμένως την πραγματικότητα της αγοράς. Επίσης, αναλύονται τα στάδια του σχεδίου Marketing, το περίγραμμα περιεχομένων ενός τυπικού σχεδίου Marketing, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής ? υλοποίησης του σχεδίου Marketing.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Προϊόν - Έννοια και Διακρίσεις
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναλύει την έννοια του προϊόντος. Το σύνολο, δηλαδή, των φυσικών και ψυχολογικών ικανοποιήσεων τις οποίες προσφέρει στον αγοραστή. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος που μπορεί να γίνει η κατάταξη του προϊόντος, καθώς επίσης και η εικόνα του προϊόντος, δηλαδή η εντύπωση που προκαλεί στη συνείδηση ενός καταναλωτή. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι παράγοντες που καθορίζουν το βέλτιστο προϊόν, οι αποφάσεις σχετικά με τη μάρκα του εμπορεύματος, καθώς και η συσκευασία του προϊόντος αποτελούν σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους ερευνητές Marketing.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Προϊόν - Ανάπτυξη Νέων προϊόντων και Καινοτομία
Η παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζει τη σημασία που έχει για μια επιχείρηση η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η πολιτική του νέου προϊόντος, καθώς επίσης και τα στάδια που θα πρέπει ο υπεύθυνος του Marketing να ερευνήσει για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, είναι ουσιαστικής σημασίας. Ο σκοπός του κάθε σταδίου είναι να καθορίσει εάν η ιδέα για την εισαγωγή του νέου προϊόντος θα πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Η δομή των ομάδων αποδοχής του νέου προϊόντος θα παίξει σημαντικό ρόλο, αν η διοίκηση Marketing κατορθώσει να προσδιορίσει τη φύση και την έκταση αποδοχής του προϊόντος αυτού από τους καταναλωτές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Προϊόν - Στρατηγικές προϊόντος
Η διδακτική ενότητα αναλύει κάποιες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει η Διεύθυνση Marketing για την εισαγωγή ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά. Επίσης, η ποικιλία και η προμήθεια των προϊόντων, η διαφοροποίησή τους με σκοπό να υπερέχουν από αυτά των ανταγωνιστών, καθώς και η απόφαση για τη σωστή επιλογή της συσκευασίας και του εμπορικού σήματος θα συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πώς ξεκίνησε
Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι να κάνει μία αναδρομή στην ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα δούμε πώς ξεκίνησε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του, ποιοι τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχουν και θα αναπτύξουμε τις βασικές προοπτικές στην τεχνολογία και στο ίδιο το ηλεκτρονικό εμπόριο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ένα σύντομο ιστορικό & Οργάνωση θεμάτων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας, η οποία αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, είναι να γίνει εκτενής αναφορά στις τρεις μέχρι στιγμής περιόδους ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πρώτη φάση ήταν αυτή της καινοτομίας από το 1995 έως το 2000. Η δεύτερη ήταν από 2000 έως το 2005 όπου κόπασε για λίγο ο αρχικός ενθουσιασμός και χαρακτηρίστηκε ως περίοδος επανεκτίμησης για να έρθει η τρίτη περίοδος την οποία και διανύουμε αυτή δηλαδή της ισχυρής ανάπτυξης που προσέλκυσε τεράστια κοινά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι πάντα το ίδιο με την επιχειρηματική στρατηγική αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν πολύ μικρές διαφορές όταν το πρώτο λαμβάνει υπόψη του άμεσα το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν υα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου και η κατηγοριοποίησή τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μεγάλα επιχειρηματικά μοντέλα: B2C & B2B
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εμβαθύνει στη χρήση των δύο πιο γνωστών και οικείων επιχειρηματικών μοντέλων ιδίως του Business to Consumer και να παρουσιάσει τα βασικά τους χαρακτηριστικά, τις παραλλαγές τους καθώς και περιγράψει έννοιες που είναι εγγενείς στη λειτουργία τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το λιανικό εμπόριο στην πράξη ? Ανάλυση βιωσιμότητας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι παρουσιάσει τον τομέα του λιανικού εμπορίου στο διαδίκτυο όπως έχει σήμερα. Καταγράφονται οι τάσεις που επικρατούν ενώ στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της βιωσιμότητας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Η ανάλυση της βιωσιμότητας γίνεται με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: τη στρατηγική και την οικονομική ανάλυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Επιχειρηματικά μοντέλα λιανικού εμπορίου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας σε συνέχεια της προηγούμενης είναι να εξετάσει τα τέσσερα βασικά είδη επιχειρηματικών μοντέλων εμπορίου λιανικής: Εικονικοί έμποροι, έμποροι πολλαπλών καναλιών (με παρουσία με φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο), έμποροι καταλόγων και εταιρείες κατασκευαστών. Επιπλέον εξετάζονται και οι μικρές οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες πωλήσεων των eBay, Amazon ή Yahoo, καθώς και συνεργάτες εμπόρους των οποίων τα βασικά έσοδα προέρχονται από την προώθηση της κυκλοφορίας στις μητρικές ιστοσελίδες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ο τομέας των υπηρεσιών στο διαδίκτυο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μελετήσει τον τομέα των υπηρεσιών που αποτελεί τον μεγαλύτερο και πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας στα αναπτυγμένα βιομηχανικά έθνη. Στην ενότητα αυτή δίδεται ο ορισμός και η ταξινόμηση σε διάφορους τομείς των υπηρεσιών ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται εκτενώς οι τομείς των οικονομικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών καθώς και οι υπηρεσίες καριέρας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Περιεχόμενο στο διαδίκτυο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι εξετάσει άλλον ένα τομέα της οικονομίας που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις διεθνώς από την εξάπλωση του διαδικτύου και της χρήσης του παγκόσμιου ιστού, αυτόν των παρόχων περιεχομένου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν έντυπα, τηλεόραση, ταινίες για να επικοινωνήσουν καθώς και επιχειρήσεις διανομής περιεχομένου, όπως καλωδιακή, ευρυζωνική και δορυφορική τηλεόραση, εκτυπωτές και καταστήματα περιεχομένου λιανικής όπως δισκοπωλεία και βιντεοκλαμπ.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Λειτουργίες και Στρατηγικές της Διαχείρισης των Πωλήσεων
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η σημασία των λειτουργιών και ισχυρών σημείων της διοίκησης των πωλήσεων. Θα γίνει, δηλαδή, μια εισαγωγή για την πώληση και τη διοίκηση των πωλήσεων, καθώς επίσης και μια ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Σχεδιασμός της Διαδικασίας Πώλησης
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα σκοπεύει να εξετάσει τη σημασία της ανάπτυξης της διαδικασίας πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια περιγραφή των βασικών τύπων– μεθόδων πώλησης, των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται πριν από το στάδιο αλληλεπίδρασης της διαδικασίας πώλησης, καθώς και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται μετά το στάδιο αλληλεπίδρασης της διαδικασίας πώλησης. Επίσης, στην ενότητα αυτή επεξήγεται η διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες και οι παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργία μιας σχέσης που βασίζεται στην αφοσίωση. Τέλος, γίνεται μια περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων «λογαριασμών», καθώς και των ηθικών βάσεων για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στόχοι και Δομή των Πωλήσεων
Η παρούσα διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στη σημασία των στόχων και της δομής των πωλήσεων. Γίνεται, δηλαδή, μια εκτίμηση της ενδεχόμενης αγοράς, μια περιγραφή των αρχών που διέπουν όλες τις επιχειρήσεις, μια επεξήγηση της σημασίας του προγράμματος διαχείρισης στρατηγικών λογαριασμών, καθώς και του χρόνου που πρέπει απαιτούν οι «περιοχές πωλήσεων». Επίσης, δίνεται μια λίστα των πλεονεκτημάτων των «περιοχών πωλήσεων», καθώς και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των «περιοχών πωλήσεων».
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Διαμόρφωση ενός Προγράμματος Πωλήσεων
Η έμφαση στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα δίνεται στη σημασία της δημιουργίας ενός προγράμματος πωλήσεων, δηλαδή στην πρόσληψη και την επιλογή προσωπικού και την εκπαίδευσή του στις τεχνικές πωλήσεων. Όσον αφορά την επιλογή του προσωπικού, θα προσδιοριστούν σχετικά με την πρόσληψη κριτήρια, καθώς και οι διαφορετικές πηγές που θα βοηθήσουν στις προσλήψεις. Όσον αφορά την εκπαίδευση, θα προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, και παράλληλα θα γίνει η περιγραφή των διαφόρων μορφών εκπαίδευσης. Επίσης, σε αυτή την ενότητα αναφέρεται η σημασία της παρακίνησης
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διανομή: Γενικές Έννοιες & Σύγχρονοι Δίαυλοι Διανομής
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια της Διανομής ως συστατικό στοιχείο του στρατηγικού μάρκετινγκ. Αποβλέπει στο να καλύψει τις γενικές έννοιες που σχετίζονται με τη διανομή καθώς και να αναπτύξει τους σύγχρονους διαύλους διανομής που διαμορφώνονται στις αγορές. Απώτερος σκοπός είναι να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κατανοεί τις διαδικασίες εκείνες της διανομής που ωθούν τους managers να λαμβάνουν αποφάσεις για να επιτύχουν τους στόχους του στρατηγικού μάρκετινγκ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διανομή ? Λιανική & Χονδρική Πώληση
Στην πρώτη διδακτική ενότητα είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε την έννοια της διανομής και, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία των διαύλων διανομής. Όπως είδαμε, τα βασικά μέλη των διαύλων αυτών είναι οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτικής ενότητας εξετάζονται τα μέλη αυτά που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία διανομής του προϊόντος, αφού από εκείνα εξαρτάται το πόσο έγκαιρα, σε τι κατάσταση και σε ποια απόσταση από τον πελάτη θα προσφέρουν τον προϊόν. Πρόκειται για τους λεγόμενους μεσάζοντες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τιμή: Ορισμός και Σπουδαιότητα
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει σαν κύριο σκοπό να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στο δεύτερο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, που είναι η τιμή. Βασική επιδίωξη της είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι τιμές στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή όταν λειτουργούν οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης χωρίς κάποιου άλλου είδους εξωτερική παρέμβαση. Ακόμη, είναι σημαντικό να κατανοήσει τη σπουδαιότητα της τιμής τόσο από την χρηματοοικονομική της πλευρά, όσο και από την πλευρά του μάρκετινγκ και της στρατηγικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πολιτικές Τιμολόγησης
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση ανάλογα με το σκοπό που θέλει να επιτύχει και τις συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά στην αγορά. Βασική επιδίωξη, είναι να γίνουν αντιληπτές οι διάφορες μέθοδοι και διαδικασίες, με τις οποίες είναι δυνατό να καθοριστεί η τιμολογιακή πολική και να αναπτυχθούν οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις της κάθε μεθόδου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προβολή: Έννοια και Τεχνικές
Στην παρούσα διδακτική ενότητα ορίζεται η έννοια της προβολής ως συστατικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ. Η προβολή, με τη βοήθεια μηνυμάτων, προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τους αγοραστές στην κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αντικειμενικός σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα στοιχεία που συνιστούν την προβολή, ο ρόλος του καθενός στη λειτουργία της επιχείρησης και, γενικότερα, οι σκοποί της προβολής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Προβολή – Διαφήμιση
Η παρούσα διδακτική ενότητα μελετά το ρόλο της διαφήμισης στο μίγμα της προβολής, αλλά και τη συμβολή της στους γενικότερους στόχους του μίγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Δημόσιες σχέσεις και δημοσιότητα
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πραγματεύεται την έννοια των Δημοσίων Σχέσεων ως στοιχείο του μίγματος προβολής, αλλά και της γενικότερης στρατηγικής μάρκετινγκ της επιχείρησης. Είναι αλήθεια πως οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και τη θεσμοθέτησή τους τα τελευταία χρόνια. Όμως, η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στο να παρουσιάσει πώς λειτουργούν μέσα στις επιχειρήσεις και στο ρόλο που συμβάλλον σε ένα επιτυχημένο μίγμα μάρκετινγκ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Προώθηση των Πωλήσεων
Η διδακτική ενότητα έχει σαν κύριο σκοπό να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια της προώθησης των πωλήσεων. Η προώθηση των πωλήσεων αποτελεί μαζί με τη διαφήμιση, την προσωπική πώληση και τις δημόσιες σχέσεις το μίγμα προβολής μιας επιχείρησης. Με την έκταση και την ένταση που θα χρησιμοποιηθεί καθένα από αυτά τα στοιχεία στο μίγμα προβολής, που συμπεριλαμβάνεται με τη σειρά του στο μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης, τους στρατηγικούς και τους τακτικούς στόχους του μίγματος προβολής, την ένταση της διανομής και την τιμή του προϊόντος. Παρατηρούμε επομένως, ότι όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Προσωπική Πώληση
Η διδακτική ενότητα έχει σκοπό να εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε όλα τα στάδια πραγματοποίησης μιας πώλησης. Οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι εκείνες που στηρίζουν όλο το οικοδόμημα, καθώς αποτελούν τα έσοδα με τα οποία η επιχείρηση από τη μία θα καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα και από την άλλη θα αποταμιεύσει ως κέρδος για μελλοντικές επενδύσεις. Επομένως, κατανοούμε ότι σκοπός των επιχειρήσεων είναι η πώληση. Πώς όμως η πώληση θα είναι επιτυχημένη, ώστε και ο πελάτης να μείνει ικανοποιημένος, αλλά και η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μακροχρόνιες πωλήσεις; Εάν οι επιχειρήσεις σεβαστούν τον πελάτη και ολόκληρη τη διαδικασία πώλησης, τα οφέλη τους θα είναι πολλαπλά και μακροπρόθεσμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
Η διδακτική ενότητα εισάγει τον εκπαιδευόμενο στο πώς διοικείται το σύστημα των πωλήσεων προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Της διοίκησης βέβαια προηγείται η οργάνωση και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της ενότητας, δηλ. να περιγράψει όσο το δυνατό πιο περιεκτικά τις μεθόδους που υπάρχουν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι σημαίνει οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο ρόλος της Δημιουργικότητας στην Επιχειρηματική Διαδικασία
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εμβαθύνετε στην κατανόηση των θεμάτων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα ως διαχειριστή της καινοτομίας και της χρήσης της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έρευνα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στη σύνδεση μεταξύ της ερευνητικής διαδικασίας και του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τα δύο κύρια στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και θα εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών διαδικασιών. Τέλος, θα δούμε πώς συλλέγονται οι πληροφορίες, πώς ερμηνεύονται και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδιασμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Επίσης, θα αναλύσουμε τη σημασία της δημιουργίας καινοτομιών σε επιχειρηματικό επίπεδο, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν σε επιχειρηματικό επίπεδο. Θα δούμε πως δημιουργούνται οι καινοτομίες, καθώς και τη σημασία των κυριότερων ειδών συνεργειών σε επιχειρηματικό επίπεδο για την δημιουργία καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τεχνολογική Ανάπτυξη και Παραγωγή
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εντός της επιχείρησης και τη σημασία αυτής στην ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε το τεχνολογικό περιβάλλον και τη σύνδεση του τόσο με το σύνολο, όσο και τα σημαντικότερα επιμέρους τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οι Ιδιαιτερότητες του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος
Η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι κάποιες βασικές συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή οικονομική σκηνή. Αρχικά εξετάζουμε το πώς το διεθνές παγκόσμιο οικονομικό και νομισματικό σύστημα πήρε την σημερινή του μορφή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, αναλύουμε τους μακρο?οικονομικούς παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση που επιθυμεί να επεκταθεί στον τομέα των εξαγωγών. Η ενότητα κλείνει με τις πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα πρέπει να εξετάσει ο επιχειρηματίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Επιλογή Στρατηγικής Εισόδου σε μια Νέα Αγορά
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τον τρόπο επιλογής της αγοράς δραστηριοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εισέλθουμε σε αυτήν. Αρχικά, λοιπόν, θα εξετάσουμε τα βήματα επιλογής αγοράς και τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες εναλλακτικές μεθόδους. Θα εξετάσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εισέλθουμε σε μια αγορά του εξωτερικού, και για κάθε τρόπο θα δώσουμε μια περιγραφή και θα παρέχουμε μια λίστα με κριτήρια επιλογής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προϊόν και Τιμή
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με τις αποφάσεις γύρω από το προϊόν και την τιμή που απαιτούνται να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, αρχικά εξετάζουμε το πώς αντιμετωπίζεται το προϊόν σε διεθνείς αγορές και τί εναλλακτικές επιλογές στρατηγικής διαθέτουμε. Εξετάζουμε ακόμα τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, και στη συνέχεια αναφερόμαστε στις αποφάσεις αναφορικά με την τιμολόγηση. Αναλύουμε, τέλος, τις διαθέσιμες στρατηγικές και εξετάζουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσδιορισμού της τελικής τιμής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προβολή και Διανομή
Η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να παρέχει γνώση χρήσιμη αναφορικά με τη διεθνή προβολή και την επιλογή των δικτύων διανομής. Έτσι, αρχικά εξετάζουμε τα εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας της διεθνούς διαφήμισης και αναλύουμε τα χαρακτηριστικά τους, και στη συνέχεια διακρίνουμε την διαφημιστική εκστρατεία σε διαφοροποιημένα και μη? διαφοροποιημένη και αναφέρουμε τα βήματα σχεδιασμού μιας τέτοιας εκστρατείας. Επίσης, εξετάζουμε τα στάδια επιλογής ενός διεθνούς καναλιού διανομής, το πώς μετράμε την αποτελεσματικότητα τους, και αναφέρουμε πηγές σύγκρουσης μεταξύ εξαγωγέα και μεσάζοντα.
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Εκμάθηση Λογισμικού Atlantis CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ενέργειες και Ημερολόγιο Ενεργειών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πελάτες‐Πωλητές και Επαφές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προωθητικές Εργασίες
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 1 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Atlantis CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 3
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 2 - Εκμάθηση Λογισμικού-Soft1 CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Course 1: Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Course 1: Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Course 2: Εργασίες‐Ενέργειες CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Course 2: Καμπάνιες‐ευκαιρές πώλησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Course 2: Παραμετροποίηση (τύποι ενεργειών, χαρακτηρισμοί, υποδείγματα email)
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Soft1 CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 3
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Εκμάθηση Λογισμικού CRM Galaxy Singular Logic
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαχείριση επαφών – υπάρχοντος και δυνητικού πελατολογίου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση πόρων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δραστηριότητες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Επιχειρησιακό reporting CRM ενεργειών
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 3 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού CRM GalaxySingular Logic
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 4
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 4 - Εκμάθηση Λογισμικού Entersoft CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαχείριση επαφών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση ευκαιριών & προσφορών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δραστηριότητες Πωλητών & προγράμματα επισκέψεων
ΜΑΘΗΜΑ - Κατεύθυνση 4 - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Entersoft CRM
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - 3

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.